1. Паняцце і структура эканамічнай сістэмы Класіфікацыя эканамічных сістэмДата канвертавання30.06.2016
Памер205.35 Kb.

Лекцыі па дысцыпліне «Эканомічная тэорыія», БДТУ, кафедра ЭТіМ, 2008

Тэма 3. Эканамічная сістэма. Уласнасць у эканамічнай сістэме

1. Паняцце і структура эканамічнай сістэмы2. Класіфікацыя эканамічных сістэм

3. Сутнасць і змест уласнасці.

4. Тыпы і формы ўласнасці
Усе бакі эканомікі знаходзяцца ў цеснай узаемасувязі, у сістэме. Таму эканоміка разглядаецца як складная эканамічная сістэма.

Эканамічная сістэма - складаная, упарадкаваная сукупнасць эканамічных односін, відаў гаспадарчай дзейнасці грамадства, якая здзяйсняецца ў формах вызначаных вытворчых і сацыяльных адносін і сацыяльных інстытутаў, мэтай якой з'яўляецца задавальненне патрэбаў грамадства ў матэрыяльных дабротах і паслугах.

Складанасць і многогранность паняцця эканамічная сістэма абумоўлівае адрозненне тэарэтыкы-метадалагічных падыходаў да аналізу яе структуры і дынамікі (Гл. мал. 3.2, 3.3).Мал. 3.2 Тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да аналізу эканамічнай сістэмы
Эвалюцыя эканамічных сістэм
У сусветнай эканамічнай літаратуры эканамічныя сістэмы аналізуюцца зыходзячы з розных крытэраў.

У якасці крытэра выкарыстоўваюцца, першым чынам:

1) формы ўласнасці;

2) дамінуючая форма каардынацыі дзеянняў гаспадарчых суб'ектаў;

3) узровень тэхналагічнага развіцця ;

4) сукупнасць элементаў матэрыяльнай і духоўнай культуры.

Катэгорыі "фармацыя" і "цывілізацыя" нельга супрацьпастаўляць. У іх гістарычны прагрэс тлумачыцца з розных пунктаў гледжання. У першым дамінантнай з'яўляецца эканоміка, у сга-ром - агульначалавечыя каштоўнасці. Яны тлумачаць мір і яго развіццё. Цывілізацыя звязаная не толькі з матэрыяльнымі, колькі з духоўнымі аспектамі грамадскага развіцця. Прычым з той іх часткай, якая вызначаецца не толькі (і не ва ўсім) існым спосабам производст-у. Пад цывілізацыяй разумеецца вызначаны трывала які склаўся лад матэрыяльнага і духоўнага жыцця людзей, асноўныя рысы якога ўстойліва прайграваюцца ў дадзеным грамадстве на працягу доўгага часу.

Асноўнымі кампанентамі эканамічнай сістэмы з'яўляюцца:

а) Комплекс заканадаўчых актаў. Эканамічная сістэма выяўляецца як сукупнасць прынцыпаў, правіл гаспадаранні, вызначальных утрыманне асноўных эканамічных отно-шений на стадыі вытворчасці, размеркаванні, абмену і спажыванні вырабленага прадукта, а таксама рэжым выкарыстання вольных выгод. Заканадаўчыя акты, якія рэгулююць экономи-ческую дзейнасць, уключаюць: Канстытуцыю краіны, Падатковы, Банкаўскі, Инвестицион-ный кодэксы, Працоўны кодэкс, сукупнасць адмысловых законаў аб уласнасці, акцыянер-ных грамадствах, канкурэнцыі і антыманапольнай дзейнасці, прадпрыемстве і предпринима-тельстве, замежных інвестыцыях і гэтак далей.

б) Інстытуты або арганізацыі. Істытуцыянальная структура эканамічнай сістэмы ўключае парламент краіны, органы выканаўчай улады, банкаўскую сістэму, прафзвязы, асацыяцыі, звязы прадпрымальнікаў.

в) Спосаб функцыянавання эканомікі. Варта вылучыць і сацыяльна-эканамічную структуру дадзенай сістэмы: наяўнасць формаў уласнасці, спосабу злучэння працоўнай сілы і сродкаў вытворчасці і гэтак далей.

г) Спосабы вядзення гаспадаркі. Спосабы вядзення гаспадаркі вядомыя як гаспадарчы механізм - сукупнасць формаў і метадаў гаспадарання, рэальных эканамічных взаимосвя-зей гаспадарчых суб'ектаў.

д) Механізм каардынацыі. Механізм каардынацыі - прыняты парадак выпрацоўкі рашэнняў і ўзгадненне інтэрасаў гаспадарчых суб'ектаў, сукупнасць прынцыпаў мабілізацыі і пераразмеркавання абмежаваных эканамічных рэсурсаў грамадства. Механізм каардынацыі аказвае моцнае ўздзеянне на развіццё іншых сфер жыцця. Так, прынцыпы каардынацыі, выкарыстаныя ў рэальным сектары эканомікі, вельмі часта, без істотных змен, выкарыстоўваюцца пры арганізацыі адукацыі, спорту, культуры, сістэмы аховы здароўя і гэтак далей.

Суб'ектамі эканамічнай сістэмы з'яўляюцца: прадпрыемствы (фірмы), домагаспадаркі, дзяржава. На прадпрыемстве ажыццяўляецца злучэнне працоўнай сілы са сродкамі вытворчасці.

Прадпрыемствы, домагаспадаркі і дзяржава эканамічна адасобленыя.Прадпрыемства накіроўвае сваю дзейнасць вытворчасць тавараў і паслуг і ставіць мэты па павышэнню прыбыткаў.

Домагаспадаркі з'яўляюцца дробнымі вытворцамі, пастаўшчыкамі працоўных і фінансавых рэсурсаў, спажыўцамі канчатковых прадуктаў і паслуг, што вырабляюцца фірмамі.

Дзяржава вызначае мэты развіцця сістэмы, вылучае рэсурсы для дасягнення гэтых мэтаў; стварае грашовую сістэму; уздзейнічае на элементы і часткі эканамічнай сістэмы з мэтай падтрымкі іх функцыянавання ў зададзеных параметрах; ажыццяўляе пераразмеркаванне прыбыткаў з мэтай сацыяльнай абароны насельніцтва ад беспрацоўя, інфляцыі і іншых наступстваў рыначнай эканомікі.

У аснове любой эканамічнай сістэмы ляжыць вытворчасць, якая ўключае ў сябе працэс працы, праз які чалавек узаемадзейнічае з прыродай, і эканамічныя адносіны, якія ўзнікаюць у вытворчасці.

Асабістыя і рэчыўныя фактары ў сукупнасці і ўзаемадзеянні ўтвораць вырабляй-нацельныя сілы грамадства. Развіццё прадукцыйных сіл азначае ўсё большае авалоданне сіламі прыроды і знаходзіць свой выраз у росце прадукцыйнасці грамадскай працы, увеличе-нді багацці грамадства. Узровень развіцця прадукцыйных сіл з'яўляецца найважным критери-ім і найболей агульным паказчыкам грамадскага прагрэсу.

Падчас вытворчасцяў людзі ўступаюць ва ўзаемадзеянне не толькі з прадметамі і гарлапаню-диями працы, але і ў вызначаныя адносіны сябар з сябрам. Узаемаадносіны паміж людзьмі, падчас вытворчасцяў, размеркаванні, абмену і спажыванні матэрыяльных выгод, завуцца вытворчымі адносінамі.

Варта адрозніваць арганізацыйна-эканамічныя і сацыяльна-эканамічныя адносіны. Да першых ставяцца тыя, якія ўзнікаюць падчас арганізацый вытворчасці як такога. Гэта, напрыклад, падзел працы, яго спецыялізацыя і камбінаванне вытворчасці.

Грамадскую форму вытворчасці характарызуюць сацыяльна-эканамічныя адносіны, іста і аснову якіх складаюць адносіны ўласнасці на сродкі вытворчасці. Менавіта адносіны ўласнасці вызначаюць, у чыіх інтэрасах вядзецца вытворчасць, гэта значыць яго мэта-вую скіраванасць і тып грамадства. Кожны этап грамадскай вытворчасці мае сваю, уласцівую толькі яму, сістэму адносін уласнасці.

У нацыянальнай гаспадарчай сістэме вылучаюцца некалькі ўзроўняў, якія узаемадзейнічаюць у адзінай "эканамічнай прасторы" краіны.

1. Міжгаліновы ўзровень, узровень узаемаадносін нацыянальнай эканомікі Республікі Беларусь з краінамі блізкага і далёкага замежжа, з сусветнай гаспадарчай сис-тэмай у цэлым.

2. Агульнанацыянальны макраэканамічны ўзровень,. маштаб унутрыгаспадарчых узаемаадносін нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь.

3. Рэгіянальны ўзровень, узровень узаемасувязяў эканомікі кожнага з суб'ектаў Рэспублікі Беларусь.

4. Унутрырэгіянальны узровень - сістэма ўзаемаадносін у рамках агульнанацыянальнай працы ўсярэдзіне гаспадарак суб'ектаў РБ.

5. Комплексы галін нацыянальнай эканомікі: аграпрамысловы (АПК), ваенна-прамысловы (ВПК), паліўна-энергетычны (ТЭК) комплексы і гэтак далей.

Гэта вялікая сістэма, у якой шмат розных выглядаў дзейнасці і кожнае звяно можа існаваць толькі таму, што атрымлівае штосьці ад іншага, гэта значыць знаходзіцца ва взаимодей-ствии і ўзаемазалежнасці.

Эканамічная сістэма грамадства складаецца з малых эканамічных сістэм:

- хатніх гаспадарак (спажыўцоў) - уласнікаў рэсурсаў;

- прадпрыемстваў, груп узаемазлучаных прадпрыемстваў, галін і гэтак далей.

Нацыянальныя эканомікі сістэмы інтэгруюцца ў міжнародныя (лакальныя, міро-вые). Прыклад: Еўрасаюз; Расія, Беларусь, фарміруюць адзіную эканамічную прастору.
2. Класіфікацыя эканамічных сістэм
Аб'ектам вывучэння эканамічнай тэорыі з'яўляецца гаспадарчая дзейнасць, формы якой стала трансфармуюцца (пераўтворацца), змяняюцца спосабы каардынацыі, па-будительные матывы.

Традыцыі характарызуюцца тым, што эканамічныя паводзіны людзей і рашэнне ўсіх ва-просов грамадствы ажыццяўляецца на аснове першапачатковых інстынктаў выжывання, звычаяў, традыцый. Прыкладамі такой эканамічнай сістэмы могуць служыць грамадствы людзей у догосу-дароўны першабытнаабшчынны перыяд. У сучасных умовах - плямёны амазонскіх ин-дейцев, аўстралійскіх першабытнікаў, афрыканцаў.

Каманда характарызуецца тым, што пытанні вытворчасці, размеркаванні рэсурсаў і дохо-дов вырашаюцца дзяржавай. Гэтая эканамічная сістэма была распаўсюджаная ў старажытней цивили-зации інкаў і ацтэкаў, ва ўсходніх дэспатыях, у краінах сацыялістычнага лагера.

Для дзяржаўнай цэнтралізаванай сістэмы характэрная цвёрдая вертыкальная иерар-хия кіраванні, дзякуючы якой забяспечваецца канцэнтрацыя эканамічных рэсурсаў на галоўнай задачы, якая высоўваецца дзяржавай. Вертыкальная іерархія прыводзіць да адсутнасці гары-зонтальных сувязяў і страце эфектыўнасці на нізавым узроўні. Дзяржаўны апарат смеща-ет раўнавага ў грамадстве ў карысць стварэння цэнтралізаванага, палітычна і эканамічна магутнай дзяржавы незалежна ад рэальнай карыснасці для насельніцтва. Атрыбутам централизо-ваннай эканомікі з'яўляецца вялікае войска і высокія выдаткі на яе ўтрыманне. Палітычная арганізацыя грамадства імкнецца да дэспатыі, дыктатуры і алігархіі.

Рынак заснаваны на прыватнай уласнасці і рашэнні эканамічных праблем зыходзячы з асабістых, дзеляў інтэрасаў кожнага вытворцы. Індывідуальныя рашэнні каардынуюцца ва ўмовах рынкавай канкурэнцыі. У выніку эканамічная ўлада шырока рассеяна. Рыноч-ная сістэма спрыяе эфектыўнаму выкарыстанню рэсурсаў і хуткаму эканамічнаму росту, але прыводзіць да дыферэнцыяцыі грамадства па прыбытках. Больш падрабязна рынкавая эконо-мическая сістэма будзе разгледжаная ў наступным раздзеле.

Гістарычна першым тыпам эканамічнай арганізацыі вытворчасці было натуральная гаспадарка.

Натуральным з'яўляецца гаспадарка, пры якім людзі вырабляюць прадукты для удовлетво-рэнія сваіх уласных запатрабаванняў, а не для абмену, не на рынак.

Яго прыкметы:

- замкнёнасць,

- абмежаванасць і раз'яднанасць вытворчасці,

- павольныя тэмпы развіцця.

Больш складаным з'яўляецца таварная, рынкавая гаспадарка.

Пад таварным разумеецца такая гаспадарка, пры якім прадукты вырабляюцца для пра-дажи, а сувязь вытворцаў і спажыўцоў ажыццяўляецца пасродкам рынка ("вытворчасць - абмен - спажыванне").

Простае таварная гаспадарка - частка вырабленых прадуктаў рэалізуецца на рынку, ад-сутствует найманая праца, прыватная ўласнасць, вызначаны грамадскі падзел працы, абмен прадуктамі. Прадукты вырабляюцца асобнымі, адасобленымі вытворцамі.

Рынкавая сістэма - развітая сістэма грамадскай працы, сувязь вытворчасці і патрэб-ления праз рынак, панаванне машыннай вытворчасці, наяўнасць рынкавай інфраструктуры (слоікі, біржы і гэтак далей).
У сучасных умовах вылучаюць наступныя тыпы эканамічных сістэм:

- чысты капіталізм;

- камандная эканоміка;

- змяшаная эканоміка;

- традыцыйная эканоміка.
"Чысты капіталізм" або капіталізм эпохі вольнай канкурэнцыі характарызуецца сле-дующими рысамі:

1. Прыватная ўласнасць на фактары вытворчасці.

2. Рынкавая сістэма каардынацыі і кіраванні гаспадарчай дзейнасцю людзей.

3. Матывацыя паводзін удзельнікаў сістэмы асабістымі, эгаістычнымі інтэрасамі. Адна-да менавіта такім чынам, праз пераслед уласных інтэрасаў, дасягаецца забеспячэнне грамадскіх інтэрасаў.

4. Захаванне прынцыпу волі прадпрымальніцтва і выбару. Воля ўкладання капи-ракіты куды заўгодна яго ўладальніку (і калі, і дзе яму заўгодна). Вольны выбар спажыўца (суве-ренитет спажыўца).

5. Кожны гаспадарчы суб'ект імкнецца да атрымання максімальнага прыбытку, дейст-вуя на свой страх і рызыка. Гаспадарчыя рашэнні прымае асабіста.

6. У сістэме дзейнічае мноства вытворцаў і спажыўцоў аднаго і таго жа пра-дукта. Вольны ўваход, вынахад з галіны (чыстая канкурэнцыя).

7. Эканамічная ўлада асобных вытворцаў і спажыўцоў гэтак рассеяна, што кожны з іх у асобнасці не мае рэальнай эканамічнай улады, каб змяняць ситуа-цию на рынку.

8. Вырабляецца тое, што купляецца. Панаванне пакупніка над вытворцам.

9. Дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку мінімальна:

- вытворчасць грамадскіх выгод;

- рэгуляванне рынка шляхам забеспячэння прававых умоў і "агульных правіл няволяў-ры";

- рэгуляванне праз механізм падаткова-бюджэтнай, сацыяльнай палітыкі.

Чыстага капіталізму нідзе няма.

Камандная эканоміка (заходняя тэрміналогія) або адміністрацыйна - гаспадарчая сістэма (наша тэрміналогія) характарызуецца рысамі:

1. Грамадская ўласнасць на сродкі вытворчасці.

2. Цэнтралізаванае планаванне эканамічнай дзейнасці. Информа-цию нясе не кошт, а нарматыў або загад.

3. Цэнтралізаванае забеспячэнне прадпрыемстваў рэсурсамі для выканання госу-дароўных планаў (фондирование). Што непазбежна прыводзіць да дэфіцыту.

4. Усталяванне народнагаспадарчых прапорцый паміж вытворчасцю сродкаў вытворчасці і вытворчасцю прадметаў спажывання цэнтралізавана.

5. Размеркаванне прадметаў спажывання таксама цэнтралізавана, а не праз рынак. Ураўняльнае размеркаванне. Раскраданне дзяржуласнасці.

6. Адсутнасць які-небудзь канкурэнцыі.

7. Манапалізм вытворцаў.

8. Адсутнасць рынкавай дзейснай сістэмы стымулявання і матывацыі вытворцаў.

9. У выніку: панаванне вытворцы над спажыўцом. У спажыўца няма выбару.

Грамадская (не рынкавая) адзнака працы вытворцы скажаецца і, рана або позд-але, становіцца ілжывай, суб'ектыўнай.

Такая сістэма, у "чыстым" выглядзе, таксама не існавала. Але яе найважныя рысы дзярж-подствовали у СССР і некаторых іншых краінах Усходняй Еўропы.

Хоць аналізаваная сістэма і размяшчала мноствам вартасцяў (бясплатнае выява-вание, ахова здароўя, падтрыманне жыццёвага ўзроўня людзей), яна не магла не прыйсці ў эканамічны і сацыяльны тупік.

"Змешаную эканоміку" можна вызначыць як эканоміку, у якой вызначаная частка або сектар нацыянальнай гаспадаркі прыналежыць і кіруецца ўстановамі ўраду або мясцовымі органамі дзяржаўнай улады, а іншая яго частка – прыватнымі грамадзянамі або калектывамі.

Тып змяшанага кіравання мае наступныя спецыфічныя рысы:

Па-першае, арганічна злучаецца ўстойлівасць дзяржаўнага кіравання, необ-ходимая для задавальнення грамадскіх запатрабаванняў (патрэб нярынкавага сектара і са-циальной сферы) і гнуткасць рынкавага самарэгулявання (што патрабуецца асабліва для задавальнення шматстайных і хутка якія змяняюцца асабістых запытаў людзей).

Па-другое, толькі тып змяшанага кіравання дазваляе аптымальна спалучаць важ-нейшие макраэканамічныя мэты:

- эфектыўнасць гаспадарання,

- сацыяльную справядлівасць і

- стабільнасць эканамічнага росту.

Па-трэцяе, дадзены рэгулятар спрыяе лепш за ўсё збалансаваць сукупны попыт і сукупная прапанова.

У змяшаную сістэму макрорегулирования "умантаваныя" два гаспадарчых мяхі-низма. Кожны з іх мае зону свайго пераважнага дзеяння. Разам з тым яны ўзаемазлучаныя сябар з сябрам.

Так, рынак захоўвае сваё ўздзеянне на ўзровень коштаў і прыбытковасць вытворчасці.

Аднак сам рынак патрабуецца ў рэгуляванні са боку дзяржавы.

Дзяржава выконвае шэраг якія рэгулююць функцый.

1. Для эфектыўнай гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў дзяржава распрацоўвае і кантралюе "правілы гульні" усіх эканамічных суб'ектаў.

2. Стварае якія рэгулююць органы для назірання за выкананнем антимоно-польных законаў.

3. Дзяржава імкнецца стабілізаваць эканамічнае развіццё: стрымай-вать інфляцыю і беспрацоўе, падтрымліваць эканамічны рост. У перыяд крызісу - ис-карыстае адны меры, у перыяд уздыму - іншыя.

4. Важнай дзяржаўнай функцыяй стала рэгуляванне сацыяльных адносін:

а) асаблівая ўвага надаецца адносінам паміж працадаўцамі і найманымі работни-ками, (гаворка ідзе аб адносінах сацыяльнага партнёрства);

бы) рэгуляванне заработнага поплатка;

у) пераразмеркаванне прыбыткаў высокааплатных працаўнікоў і прадпрымальнікаў у карысць маламаёмасных (праз сістэму прагрэсіўных падаткаў);

г) распрацоўка і правядзенне ў жыццё праграмы экалагічнай бяспекі насельніцтва;

д) меры па развіцці сістэмы адукацыі, аховы здароўя і іншыя. Ствараючы сістэму сацыяльных "амартызатараў" дзяржава імкнецца знізіць напал сацыяльных супярэчнасцяў і тым самым умацаваць панавальны грамадскі лад. Такім чынам, у шырокім сэнсе прыватны сектар ставіць задачу атрымання прыбытку, а дзяржаўны - забяспечыць сацыяльны дабрабыт.

Самуэльсон і Нордхаус падкрэсліваюць, што і рынкавы механізм, і дзяржаўнае регу-лирование - гэта дзве істотныя бакі кіравання эканомікай. Кіраваць эканомікай у адсутнасць таго або іншага - усё роўна, што спрабаваць апладыраваць адной рукой.

Асноўнымі спецыфічнымі рысамі традыцыйнай сістэмы з'яўляюцца:

1) Вытворчасць, размеркаванне і абмен, якія базуюцца на звычаях, традыцыях, культавых абрадах.

2) Спадчыннасць і каставасць выразна вызначаюць эканамічную ролю індывіда.

3) Сацыяльна-эканамічны застой выразна выяўлены.

4) Тэхнічны прагрэс рэзка абмежаваны, бо аб'ектыўна нясе пагрозу асновам традици-онного грамадствы.

5) Рэлігійныя, каставыя і культурныя каштоўнасці першасныя па стаўленні да новых формаў эканамічнай дзейнасці.

6) Існуе ўстойлівае перавышэнне тэмпаў росту насельніцтва над тэмпамі росту промыш-леннай вытворчасці.

7) Непісьменнасць насельніцтва, перанаселенасць, высокі ўзровень беспрацоўя, нізкая пра-изводительность працы.

8) Гіганцкая вонкавая фінансавая запазычанасць. Краіны не змогуць яе ліквідаваць тра-диционными спосабамі.

9) Выключна высокая роля дзяржавы і сілавых структур у эканоміцы і палітыцы гэтых краін.

Калі традыцыйную эканоміку ахарактарызаваць каротка, то галоўныя яе рысы:

1) Панаванне дзеляў формаў уласнасці

2) Нізкі ўзровень эканамічнага і сацыяльнага развіцця

3) Шматукладнасць эканомікі

4) Залежны характар сацыяльна-эканамічнага развіцця

5) Хутчэйшае развіццё надстроечных адносін

3. Сутнасць і змест уласнасці.

4. Тыпы і формы ўласнасці па суб'ектах
3.2 Уласнасць у эканамічнай сістэме, яе тыпы і формы. Рэфармаванне соб-ственности


Уласнасць - гэта адносіны паміж людзьмі, якія выказваюць вызначаную форму пры-своения матэрыяльных выгод, і асабліва форму прысваення сродкаў вытворчасці.

Формы ўласнасці і іх эвалюцыя

- супольная - вытворчасць прадукцыі звыш запатрабаванні і замацаванне яго па наследству, маёмасная няроўнасць, раскладанне абшчыны;

- рабаўладальніцкая - прысваенне працы рабоў, сродкаў вытворчасці; рабы -уласнасць рабаўладальнікаў;

- феадальная - вытворчасць прадукта ўсярэдзіне натуральнай гаспадаркі феадальнага па-местья; эксплуатацыя прыгонных сялян;

- капіталістычная - найманне эканамічна вольнай працоўнай сілы, роўнасць субъек-тов уласнасці;

- карпаратыўная - акцыянерныя кампаніі і фірмы;

- дзяржаўная.

Месца і роля ўласнасці ў сістэме грамадскіх адносін:

а) З'яўляецца падмуркам сістэмы грамадскіх адносін.

б) Вызначае становішча пластоў грамадства.

в) Мае два шляху змены сваіх формаў: эвалюцыйны і рэвалюцыйны.

г) Мае перапляценне і ўзаемадзеянне ўсіх формаў уласнасці.

д) З'яўляецца вынікам гістарычнага развіцця.

Такім чынам, уласнасць як эканамічная катэгорыя можа быць зразуметая і расчыненая толькі чэ-рэз усю сістэму вытворчых адносін паміж людзьмі.

Катэгорыю ўласнасці неабходна ахарактарызаваць і з юрыдычнай, прававы сторо-ны, якая выяўляецца ў наяўнасці ў суб'екта ўласнасці вызначаных мае рацыю на аб'ект, га-рантирующих яму магчымасць валодаць ім, распараджацца або выкарыстаць па сваім усмотре-нию. Права ўласнасці абараняе ўласнасць ад замаху іншых асоб, рэгулюе адносіны, якія ўзнікаюць пры адукацыі, размеркаванні, падзеле ўласнасці, сумесным уладанні некалькімі ўласнікамі адным аб'ектам.

Уласнасць разглядаецца як складаныя адносіны (падсістэма адносін), як са-вокупность адносін валодання, распараджэнні, карыстанні, рэалізуецца праз усю сістэму эканамічных адносін дадзенага грамадства і, такім чынам, спазнаць эканамічнае ўтрымоўваючы-ние заканамернасці руху магчыма толькі праз даследаванне ўсёй сістэмы эканамічных адносін.

Уласнасць - эканамічная катэгорыя, якая выказвае сістэму адносін паміж людь-мі з нагоды эканамічнага і сацыяльнага (межсубъектного) прысваенні-адчужэнні фактараў і вынікаў вытворчасці.

У адносінах прысваення вылучаюць чатыры важныя характарыстыкі, наяўнасць якіх дае падставу сцвярджаць, што адносіны ўласнасці прысутнічаюць:

Першы кампанент звязаны з праблемай адноснай рэдкасці або абмежаванасці ресур-сов. Па-за рэдкасцю ўласнасць губляе сэнс.

Другі кампанент звязаны з яе выняткоўвалым характарам: уласнасць ёсць адчужэнне ў карысць вызначанай асобы.

Трэці кампанент звязаны з тым, што ўласнасць забяспечвае атрыманне вызначаных пераваг для яе гаспадара (прыбытак).

Чацвёрты кампанент: праз стаўленне ўласнасці ўсталёўваюцца грамадскія нормы паводзін з нагоды выгод.

Уласнасць як катэгорыя права - адносіны паміж чалавекам або супольнасцю людзей (суб'ектам) з аднаго боку, і любой субстанцыяй матэрыяльнага міру (аб'екта), з дру-гой бакі, якое складаецца ў сталым або часавым, частковым або поўным адчужэнні, адлучэнні, прысваенні аб'екта суб'ектам, характарызавалыя прыналежнасць аб'екта субъ-екту.

Суб'ект уласнасці (уласнік) - актыўны бок адносін уласнасці, мелая магчымасць і права ўладанні аб'ектам уласнасці.

Аб'ект уласнасці - пасіўны бок адносін уласнасці ў выглядзе прадметаў прыроды, рэчывы, энергіі, маёмасці, інфармацыі, інтэлекту, цалкам або ў нейкі сте-пені прыналежных суб'екту.

Дамінуючай асаблівасцю субъектно-аб'ектных адносін у эканамічнай тэорыі з'яўлялася вылучэнне адносін уласнасці на сродкі вытворчасці. Аднак не варта па-лагать, што вызначальным аб'ектам у сістэме ўласнасці былі, ёсць і будуць сродкі произ-водства. Уласнасць на працоўную сілу, маёмасць, інфармацыю, інтэлектуальны і иннова-ционный прадукт, на грашовыя сродкі гэтак жа магутнае ўздзеянне на эканамічныя пра-цессы.

Сувязі паміж суб'ектамі і аб'ектамі ўласнасці прадстаўленыя адносінамі валодання, распараджэнні, карыстанні і адказнасці, уяўлялыя адначасова і юрыдычныя, і прававыя, і эканамічныя катэгорыі.

Валоданне - пачатковая форма ўласнасці, якая адлюстроўвае юрыдычную, дакументальна замацаваную фіксацыю суб'екта ўласнасці.

Карыстанне - адносіны ўласнасці, якія азначаюць ужыванне аб'екта ўласнасці ў адпаведнасці з яго прызначэннем і па жаданні і меркаванню карыстача. Валоданне і пользо-вание могуць злучацца ў руках аднаго суб'екта або быць падзеленыя паміж рознымі субъ-ектами.

Распараджэнне - найболей усёабдымны, вышэйшы спосаб рэалізацыі адносін паміж аб'ектам і суб'ектам уласнасці, давальны суб'екту права і магчымасць паступаць па ад-нашэнню да аб'екта і выкарыстаць яго.

Адказнасць азначае як цікавасць да актыўнага выкарыстання сродку вытворчасці, так і адказнасць за іх.

Для таго, каб працэс вытворчасці эканамічных выгод стаў рэальнасцю, неабходна размяшчаць наборам агульных і адмысловых фактараў вытворчасці, а таксама якая адпавядае інфармацыяй.

Аднак перш чым прыступіць да працэсу вытворчасці, яго ўдзельнікі павінны опреде-ліць свае зыходныя паўнамоцтвы па выкарыстанні фактараў вытворчасці, па прысваенні бу-дущих выгод. Калі зыходны пункт грамадскай вытворчасці ўтвораць запатрабаванні, то яго аснову складаюць адносіны прысваення, гэта значыць уласнасць. Прыходзіцца лічыцца з тым, што адносіны прысваення папярэднічаюць спажыванню.

Уласнасць заўсёды знаходзілася ў цэнтры ўвагі і грамадствы, і эканамічнай навукі. У сучасных канцэпцыях уласнасць разглядаецца ў цеснай сувязі з фармаваннем дохо-дов і адлюстроўваецца праз сістэму эканамічных інтэрасаў. Пытанні рэфармавання собствен-ности, прынятай мадэлі распаўсюджвання нацыянальнага багацця і створанага прадукта стано-вятся асоба актуальнымі ў перыяд нарастання крызісных з'яў.

Паводле эканамічнай тэорыі мае рацыю ўласнасці, уласнасцю з'яўляецца не рэсурс (сродкі вытворчасці і працоўная сіла сама па сабе), а пучок або дзель мае рацыю па выкарыстанні рэсурсу.

Амерыканскія эканамісты Р. Коуз і А. Алчиан сфармавалі тэорыю мае рацыю ўласнасці, ганараванай Нобелеўскай прэміі. Коуз прапанаваў разглядаць не ўласнасць як тако-вую, а асобныя складнікі правы ўласнасці. З гэтага пункта гледжання ўласнасць прад-ставляет сабой нейкі набор (пучок) мае рацыю.

Сустракаюцца розныя правы ўласнасці - ад кароткіх да надзвычай дэталь-ных. Часцей за ўсё ў пучок мае рацыю ўласнасці ўключаюць 11 элементаў:

1) права валодання;

2) права выкарыстанні;

3) права кіраванні;

4) права на прыбытак;

5) права на продаж, змена, знішчэнне;

6) права на бяспеку ўласнасці (абарону ад экспрапрыяцыі);

7) права на завяшчанне і ўспадкоўванне;

8) права на бестэрміновае ўладанне выгодай;

9) забарона выкарыстання аб'екта ўласнасці ў шкоду навакольным;

10) права на спагнанне (у выплату абавязку);

11) права на зварот паўнамоцтваў уласнасці (па заканчэнні тэрміна дамовы аб іх перадачы, або пры ўзнаўленні парушаных паўнамоцтваў).

Правы ўласнасці расчыняюць пэўнае ўтрыманне паняцця "уласнасць", оп-ределяя характар адносін паміж людзьмі з нагоды матэрыяльных выгод. Фактычна яны ўсталёўваюць "правілы гульні для эканамічных сістэм".

Форма ўласнасці - гэта крытэр, характарызавальны па прыкмеце суб'екта собст-венности, т.е. вызначальны прыналежнасць разнастайных аб'ектаў уласнасці субъ-екту адзінай прыроды. Гл. мал. 3.6.

Разнавіднасцямі формаў уласнасці з'яўляюцца змяшаныя формы ўласнасці (у адукацыі ўласнасці ўдзельнічае прыватны і дзяржаўны капітал).

Да вытворных формам уласнасці ставяцца ўласнасць царквы і религиоз-ных абшчын, таварыстваў, грамадскіх арганізацый або асацыяцый.

Камбінаваныя формы ўласнасці ўзнікаюць, калі кожны заснавальнік справе-гирует новай структуры частка сваіх паўнамоцтваў, але пры гэтым базавыя характарыстыкі изна-чальной формы ўласнасці ўсё жа не губляюцца.

Эфектыўнасць дзяржаўнай уласнасці абумоўленая яе функцыямі:

а) здольнасць ажыццяўляць макрорегулирование;

бы) фармаванне стратэгіі эканамічнага развіцця грамадства ў цэлым;

у) аптымізацыя структуры нацыянальнай эканомікі па крытэры дасягнення найвышэйшай эфектыўнасці, арыентаванай на чалавека.

Аднак эфектыўнасць дзяржаўнай уласнасці зніжаецца ў сувязі з государствен-ный манаполіяй.
эканамічнай тэорыі вылучаюць два тыпу адносін уласнасці: прыватная і общест-венная. Прыватная характарызуе такі тып прысваення (грамадскую форму вытворчасці), пры якім інтэрасы індывіда, сацыяльнай або іншай групы дамінуюць над інтэрасамі цэлага грамадства, як адзінствы разнастайных частак. Грамадская ўласнасць характарызуе тая-які тып прысваення, пры якім інтэрасы рэалізуюцца праз іх узгадненне. Паколькі такое ўзгадненне з'яўляецца базавай умовай для захавання цэласнасці грамадства і развіцці каж-дога яго індывіда, пастолькі можна казаць аб прыярытэце грамадскай цікавасці. Але гэта такая грамадская цікавасць, які не існуе па-за і акрамя інтэрасаў, складнікаў дадзенае грамадства, сацыяльных і іншых супольнасцяў, а таксама індывідаў.

Характарызуючы паказаныя тыпы адносін уласнасці, неабходна мець у выглядзе, што яны ўяўляюць сабой лімітавы ўзровень навуковай абстракцыі ў апісанні формаў прысваення, неабходны пры даследаванні заканамернасцяў яе руху, але не існых рэальна ў падобным "чыстым" выглядзе. Прыватная ўласнасць падпадзяляецца на працоўную і непрацоўную.

Грамадская ўласнасць выступае ў форме калектыўнай (кааператыўная, народная, акцыянерная, арэндная), грамадскіх і дзяржаўных аб'яднанняў і рэлігійных органи-заций, рэспубліканская, муніцыпальная (камунальная).

Муніцыпалізацыя азначае перадачу дзяржаўнай уладай права ўласнасці на зямлю, будынкі, прадпрыемствы мясцовай гаспадаркі органам гарадскога і сельскага самоуправле-ния.

Да прыватнай уласнасці ставяцца:

1) сямейнікі гаспадаркі як эканамічныя адзінкі, ажыццяўляльныя вытворчасць пра-дукции і паслуг для ўласных патрэб;

2) легальныя дзелі прадпрыемствы;

3) любай выгляд выкарыстання дзеляў маёмасцяў для асабістых зберажэнняў.

Умовамі развіцця дзелі сектары з'яўляюцца: воля ўстановы і пачаткі любы пра-изводственной дзейнасці; гарантыі законамі выканання дзеляў дамоўных абавязанняў; гарантыі бяспекі прыватнай уласнасці; крэдытная палітыка, стымулюючая дзелі капіталаўкладанні; наяўнасць у грамадстве павагі да дзелі сектару.

У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь ва ўласнасці могуць знаходзіцца зямля, і нетры, воды, паветраная прастора, раслінны і жывёльны мір, будынкі, сооруже-ния, абсталяванне, прадметы матэрыяльнай і духоўнай культуры, вынікі інтэлектуальнай працы, інфармацыя, грошы, каштоўныя паперы і іншая рухомая і нерухомая маёмасць.

Суб'ектамі права ўласнасці з'яўляюцца фізічныя і юрыдычныя асобы, дзяржава.

Уласнасць у Рэспубліцы Беларусь выступае ў форме прыватнай і дзяржаўнай. Да-пускаецца аб'яднанне маёмасці, змешчанага ва ўласнасці фізічных і юрыдычных асоб і дзяржаў, і адукацыя на гэтай аснове змяшаных формаў уласнасці, у тым ліку ўласнасці сумесных прадпрыемстваў.

Рэфармаванне ўласнасці можа ажыццяўляецца ў форме нацыяналізацыі, разго-сударствления і прыватызацыі.

Нацыяналізацыя - гэтае ператварэнне аб'екта, эканамічнага рэсурсу або прадпрыемствы з прыватнай уласнасці ва ўласнасць дзяржавы або ўсёй краіны.

Маштабы прыватызацыі ў той або іншай краіне залежаць ад таго, наколькі шырока ис-карыстаўся ў іх метад нацыяналізацыі дзелі сектары ў папярэдні перыяд.

У краіне, дзе метад нацыяналізацыі ўжываўся рэдка (ЗША, ФРГ, Японія), тэндэнцыя да прыватызацыі выявілася слаба. У тых краінах, дзе працэс нацыяналізацыі зайшоў параўнальна далёка (Вялікабрытанія, Францыя), прыватызацыя ажыццяўляецца ў шырокіх маштабах.

Раздзяржаўленне - гэта сукупнасць мер па пераўтварэнні дзяржаўнай собст-венности, накіраваных на ўхіленне празмернай ролі дзяржавы ў эканоміцы. У выніку з дзяржавы здымаецца большасць функцый гаспадарчага кіравання, перадаюцца соответ-ствующие паўнамоцтвы на ўзровень прадпрыемстваў.

Прыватызацыя - адно з кірункаў раздзяржаўлення ўласнасці, якое складаецца ў перадачы яе ў прыватную ўласнасць асобных грамадзян і юрыдычных асоб.

Асноўныя мэты прыватызацыі ў пераходнай эканоміцы:

1. Эканамічная (падвышэнне эфектыўнасці функцыянавання гаспадаркі).

2. Фіскальная (павелічэнне прыбыткаў дзяржаўнага бюджэту за рахунак продажу предпри-ятий у дзелі рукі).

3. Сацыяльная (забеспячэнне сацыяльнага міру).

4. Пераразмеркаванне эканамічных асноў улады.

У сучасных умовах у Рэспубліцы Беларусь ключавымі прынцыпамі ў сферы реформи-рования ўласнасці з'яўляецца:

1) пашырэнне інструментара прыватызацыі;

2) дыферэнцыяваны падыход да прадпрыемстваў у залежнасці ад іх ликвид-ности;

3) прыняцце прыватызацыйных рашэнняў на аснове дбайнага аналізу прад-ставленных патэнцыйнымі фундатарамі доўгатэрміновых планаў развіцця прадпрыемства;

4) улік сусветнага досведу правядзення рэформаў;

5) спалучэнне доўгатэрміновых і кароткатэрміновых інтэрасаў дзяржавы і коллек-тивов прадпрыемстваў;

6) арганізацыя сістэмы дзяржаўнага кантролю на ўсіх этапах падрыхтоўкі і правядзенні пераўтварэнняў.

Шэраг расійскіх навукоўцаў высунулі канцэпцыю "Сістэма нацыянальнай маёмасці" як стратэгічны кірунак развіцця інстытута ўласнасці ў Расеі.

Асноўнымі прынцыпамі гэтай канцэпцыі з'яўляюцца:

1) канстытуцыйнае замацаванне значнай дзелі рэсурсаў у форме коллек-тивного здабыткі расійскага грамадства (нацыянальнай маёмасці);

2) адчынены канкурэнтна-рынкавы рэжым гаспадарчай эксплуатацыі на-ционального маёмасці на аснове яго арэнды, забяспечвальны неабходны ўзровень прыбытковасці гэтай маёмасці;

3) нацыянальны дывідэнд, т.е. усталяванае законам прысваенне ў карысць усіх грамадзян Расеі часткі прадпрымальніцкага прыбытку і ўсёй рэнты ад камерцыйнай эксплуатацыі нацыянальнай маёмасці ў якасці галоўнай эканамічнай крыніцы фонду сацыяльных гарантый.

Фонды нацыянальнага дывідэнду могуць быць выкарыстаныя ў інтэрасах усяго грамадства, яны павінны быць абароненыя заканадаўствам ад самаўпраўнасці службоўцаў.

© Аляксей Казлоў: downloads
downloads -> М.І. Таранда, С. Б. Пазняк, А. Г. Смалей Лабараторная дыягностыка бактэрыяльных і мікозных інфекцый сельскагаспадарчай і хатняй жывёлы
downloads -> Вучэбна-трэніровачны комплекс “пішам правільна” (у адпаведнасці з новай рэдакцыяй “правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі, 2008) як сродак удасканальвання інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя ў сучаснай школе
downloads -> Х а р т ы я з я м л І сакавік-2000 Х а р т ы я з я м л І прэамбула
downloads -> Пазакласнае мерапрыемства, прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння А. Куляшова “Ёсць у паэта свой аблог цалінны…”
downloads -> `c-w-`mj amXr-`mj lbÀsk-¡âdn hnZ-ym-`-ymk Ub-d-IvS-dpss imc-ym-ebw, luknw-Kvt mÀUv nÂUnwKvkv, im´n \KÀ, Xncp-h-\-´-]pcw
downloads -> Для студэнтаў 5 курса факультэта журналістыкі
downloads -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2007 г. N 578
downloads -> «Клімавіцкі раён: гісторыя і сучаснасць» Інфармацыйны спіс
downloads -> Закон рэспублiкi беларусь 9 студзеня 2006 г. N 98-з аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь
downloads -> Лістапада 2012 года
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка