6. Экзаменацыйныя пытанніДата канвертавання01.07.2016
Памер27.21 Kb.
6. Экзаменацыйныя пытанні
1. Прадмет, задачы, значэнне курса ГБЛМ.

2. Гістарычная зменлівасць паняцця літаратурная мова

3. Крыніцы вывучэння ГБЛМ.

4. Кароткія звесткі аб навуковай распрацоўцы ГБЛМ.

5. Узнікненне пісьменства ва ўсходніх славян як перадумова складвання літаратурнай мовы.

6. Аснова перыядызацыі ГБЛМ.

7. Агульнаўсходнеславянскі перыяд у гісторыі БЛМ.

8. Старабеларускі перыяд у гісторыі БЛМ.

9. Новы перыяд у гісторыі БЛМ.

10. Праблемы перыядызацыі ГБЛМ у навуковых даследаваннях.

11. Праблема паходжання літаратурнай мовы ўсходніх славян і моўная сітуацыя Кіеўскай Русі.

12. Тыпы (стылістычныя разнавіднасці) усходнеславянскай літаратурнай мовы.

13. Царкоўна-кніжны (кніжнаславянскі) тып усходнеславянскай літаратурнай мовы.

14. Свецка-мастацкі (народна-літаратурны) тып усходнеславянскай літаратурнай мовы.

15. Дзелавы тып усходнеславянскай літаратурнай мовы.

16. Значэнне стараславянскай мовы ў гісторыі БЛМ.

17. Узнікненне беларускай народнасці і яе мовы. Асноўныя канцэпцыі.

18. Пісьменства на тэрыторыі Беларусі ў 11-13 стст.

19. Грамадская роля старабеларускай літаратурнай мовы ў ВКЛ.

20. Літаратурна-пісьмовыя помнікі 14 ст.

21. Узнікненне кнігадрукавання на Беларусі і яго значэнне для развіцця БЛМ.

22. Развіццё БЛМ у 15 – 16 стст.

23. Мова канцылярска-юрыдычных помнікаў старабеларускага пісьменства.

24. Лексічныя асаблівасці канцылярска-юрыдычных помнікаў старабеларускага пісьменства.

25. Значэнне дзелавога пісьменства для развіцця БЛМ. Паняцце дэмакратызацыі мовы.

26. Асаблівасці мовы старабеларускіх летапісаў.

27. Народная аснова мовы Баркулабаўскага летапісу.

28. Мова “Гістарычных запісак” Фёдара Еўлашоўскага.

29. Моўныя асаблівасці перакладных старабеларускіх свецка-мастацкіх аповесцей.

30. Моўна-выяўленчыя сродкі ўзораў старабеларускай палітычнай сатыры.

31. Параўнальны аналіз мовы старабеларускіх паэтычных твораў (Францыск Скарына, Сімяон Полацкі, Андрэй Рымша).

32. Першыя пераклады на старабеларускую мову рэлігійных твораў.

33. Мова выданняў Францыска Скарыны.

34. Моўныя асаблівасці “Катэхізіса” Сымона Буднага.

35. Перакладчыцкая дзейнасць Васіля Цяпінскага.

36. Мова навуковых і палемічных старабеларускіх твораў.

37. Першыя буквары, граматыкі, слоўнікі старабеларускага перыяду.

38. Развіццё БЛМ у канцы 16 – у 17 ст.

39. Характар выкарыстання беларускай мовы ў пісьмовых помніках 18 ст.

40. Умовы фарміравання новай беларускай літаратурнай мовы.

41. Беларуская літаратурная мова і кнігадрукаванне ў 19 ст.

42. Мова ананімных твораў 19 ст.

43. Мова аўтарскіх твораў першай палавіны 19 ст.

44. Роля В. Дуніна-Марцінкевіча ў фарміраванні беларускай літаратурнай мовы.

45. Мова беларускай публіцыстыкі другой палавіны 19 ст.

46. Роля Ф. Багушэвіча ў фарміраванні беларускай літаратурнай мовы.

47. Грамадская роля і жанрава-стылявая дыферэнцыяцыя БЛМ у пачатку 20 ст.

48. Роля Якуба Коласа ў фарміраванні і развіцці БЛМ.

49. Роля Янкі Купалы ў фарміраванні і развіцці БЛМ.

50. Значэнне палітыкі беларусізацыі ў гісторыі БЛМ.

51. Функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў 30-80-я гг. 20 ст.

52. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя БЛМ 20 ст. : публіцыстычны стыль.53. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя БЛМ 20 ст. : навуковы стыль.

54. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя БЛМ 20 ст. : афіцыйна-справаводчы стыль.
: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B -> %D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> %D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82 %D0%B1%D0%B5%D0%BB %D0%BB%D1%96%D1%82 %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B
%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82 %D0%B1%D0%B5%D0%BB %D0%BB%D1%96%D1%82 %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B -> 4. Тэматыка практычных заняткаў Заняткі гблм як асобная дысціпліна
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Практычныя заняткі па гісторыі беларускага мовазнаўства
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Спіс літаратуры па курсу «гістарычная граматыка беларускай мовы»
%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82 %D0%B1%D0%B5%D0%BB %D0%BB%D1%96%D1%82 %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B -> 3. Літаратура Карский Е. Ф. Белорусы. Пг., 1921. Т кн. 250 с
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Тэма: Мова ў грамадстве: гісторыя і сучаснасць Лекцыя 1 Мова і грамадства. Функцыі мовы. Мова і маўленне
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Кантролю, дапаможныя матэрыялы кср № дыялекталогія як навука, яе асноўныя раздзелы І паняцці. Групоўка гаворак на тэрыторыі беларусі
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы
%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82 %D0%B1%D0%B5%D0%BB %D0%BB%D1%96%D1%82 %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B -> Беларускі дзяржаўны універсітэт
%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82 %D0%B1%D0%B5%D0%BB %D0%BB%D1%96%D1%82 %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B -> 2. План лекцый Лекцыя Гісторыя беларускай літаратурнай мовы як асобная лінгвістычная дысцыпліна
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка