images/stories/iff/history
  Вучэбная праграма для спецыяльнасці
info/faculty/history/kaf_asid/publikacii
  Агееў А. Р. Спіс Навукова-метадычныя работы І публікацыі
  Асноўныя публікацыі: Манаграфіі
history/POLOTSK
  Няў, якія доўга жылі ў народнай памяці і ўвека-вечаны ў аналах славянскай гісторыі стара-жытных летапісах
  Народная адукацыя у бсср: 1919-1924 гг.: Навуковая праца студэнта /пду, каф гiсторыi I сацыялогii; I. В. Альковiч. –Наваполацк: пду, 2002
info/faculty/history/student_z
  Р а с к л а д выніковай атэстацыі 2013/2014 навучальнага года
images/stories/iff/history
  Лекцыя Паходжанне беларусаў. Вытокі беларускай народнасці

  Старажытная Беларусь
history/Files
  Асвета // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Т. 1: А-белiца. Мн С. 204-211
  Адам Станкевiч Беларуская мова ў школах Беларусi XVI-XVII стагоддзаў
images/stories/iff/history
  Лекцыя 11. Беларусь у міжрэвалюцыйны перыяд. 1905 г. —люты 1917 г
history/Files
  Люду паспалітага
library/files/to_users
  Без гісторыі няма сучаснасці” Кніжная выстава Да 1150 годдзя горада Полацка
history/Files
  Андрэй катлярчук
predmety
  История Беларуси
history/KONF
  Ірынa гaнецкaя (Мінск) культурa полaцкaй зямлі: зaходнія І ўсходнія
library
  Гісторыя бсср у пяці тамах
history/KONF
  Вaсiль вapонiн (Нaвaполaцк) вялiкiя князi полaцкiя
images/stories/iff/history
  Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года і грамадзянскай вайны. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці
history/KONF
  Сяpгей тapaсaў (Мiнск) полaцк. Пaчaтaк чaсу I пpaстоpы
history/Files
  У.І. Навіцкі. Прадмова
images/stories/uf/kaf_teorii_history/exam
  Пытанні па курсу гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі
history/POLOTSK
  Нататкі мастацтвазнаучай скарыніяны
history/Files
  Бібліяграфічны спіс Жыццёвы і творчы шлях першадрукара
  Са слаўнага Полацка родам
history/POLOTSK
  Духоўнасць як імператыў свабоды I творчасці асобы: гiсторыкасацыялагiчны аспект у межах праведзенага ў 20012002 гг навуковага даследавання «Муніцыпальная сістэма кіравання: сацыяльнамадэльны аспект на прыкладзе Рэспублікі Беларусь»
history/Files
  -
history/POLOTSK
  Полацкае вьішэйшае піярскае вучылішча
  Вольга Цяцёркіна
history/stat
  Полацкі езуіцкі калегіум
history/POLOTSK
  Матэматыка ў полацкай езуіцкай акадэміі арына Вячорка (Менск)
history/Files
  Асоба еўфрасінні полацкай у асвятленніайчыннай пстарыяграфіі
history/POLOTSK
  Адкрщцё аршанскага езу1цкага калегуiма І. У. Хмяльніцкая І. А. Цішкін
content/dav/nlb/portal/content/File/Portal/Bibliotekaryam/Pereraspredelenie/2015/spiski
  Гісторыя. Этнаграфія. Краязнаўства
history/POLOTSK
  Полацк з яго багатай спадчынай матэрыяльнай
history/Files
  Джумантаева Т. А. Да пытання аб музейных традыцыях Полацка
  Полацкая акадэмія
  Полацкі кадэцкі корпус
  Матусевiч Наталля, супрацоушк рэдакцьи «Беларускi гiстарычны часотс»
history/stat
  Матусевiч Наталля, супрацоўнік рэдакцыі «Беларускi гiстарычны часопіс»
docs/news/2010.10.14
  Контрольная работа по предмету «История Великой Отечественной войны советского народа
images/stories/iff/kaf_lit/zaoch
  Тэмы кантрольных работ па Гісторыі культуры Беларусі для студэнтаў завочнай формы навучання па спецыяльнаці
images/stories/iff/history
  Тэма 2 “Старажытнае грамадства. Беларусь у раннім сярэднявякоўі.”
Books/Belarus/History
  Ад выдавецтва
images/stories/iff/history
  Установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт»
  Графік праходжання пераддыпломнай практыкі І абароны дыпломных работ для студэнтаў спецыяльнасцей
history/POLOTSK
  Святой Еўфрасінні Полацкай давялося па ўласным прыкладзе закладваць падмурак новых уяўленняў аб этнічным ідэале, аб сэнсе чалавечага жыцця, ламаць стэрэатыпныя ўяўленні пра манаства, цноту, аскезу, каб ачысціць
Books/Belarus/History/-roznae-
  “Лічу, што ў свой час Беларускі Народны Фронт дапусьціў вялікую памылку, што не ўзяў пад свой патранаж ветэранаў нацыянальна-вызвольнай барацьбы. А нас жы тысячы! Гэта зрабіў украінскі “Рух”, гэта зрабілі ў Літве
uploads/kursi2011
  Стартовый тест по Истории Беларуси (обществоведческое направление) Заданні формы А
docs/simvolika
  История создания неофициального гимна Узденского района
history
  Тэматыка кантрольных работ па гiсторыi дзяржавы I права беларусi
history/Files
  Гicторыя Полацкага унiверсiтэта атрымае дастойны працяг. У мiнуўшчыну
history
  Тэматыка кантрольных работ па гiсторыi дзяржавы I права беларусi
uploads/13544/9829/files
  Праграма факультатыўных заняткаў па краязнаўству Барысаўшчыны для вучняў 5-9-х класаў агульнаадукацыйных устаноў з 11-гадовым тэрмінам навучання
index/podgotovka_k_ehkzamenu/0-23
  Гісторыя Беларусі
News/20152032110200
  Інфармацыйны ліст арганізацыйны камітэт па правядзенню міжнародных навуковых доўнараўскіх чытанняў
docs/students/konferencii
  Belarusian state university
directory history  


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка