Дуа “Магілёўская гарадская гімназія №1” Тэхналагічная карта ўрока беларускай мовыДата канвертавання22.07.2016
Памер54.61 Kb.
ДУА “Магілёўская гарадская гімназія №1”

Тэхналагічная карта ўрока беларускай мовы

Правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў, лічэбнікаў нуль тысяча, мільён, мільярд”, або “Знаёмства з паэзіяй Аркадзя Куляшова”з выкарыстаннем матэрыялаў з жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова

Настаўнік: Каласоўскі Юрый Уладзіміравіч

Клас: 6 “В”
Навучальныя (адукацыйныя, практычныя) мэты: плануецца, што да канца ўрока вучні будуць умець вызначаць састаўны колькасны лічэбнік у мастацкім тэксце, яго сінтаксічную ролю; навучацца скланяць састаўныя колькасныя лічэбнікі, будуць ведаць адметнасці слоў тысяча, мільён, мільярд, будуць вызначаць ролю лічэбнікаў у мастацкім творы.
Выхаваўчыя і развіццёвыя задачы: стварыць сітуацыю для ўзаеманавучання, садзейнічаць фарміраванню ўмення вучняў вырашаць праблему і разважаць, выкарыстоўваючы ўласны жыццёвы вопыт, спрыяць выхаванню патрыятычных пачуццяў.

Этап урока/
выдатка-ваны час


Змест выкладаемага матэрыялу

Дзейнасць настаўніка

Дзейнасць вучняў

Выкарыста-ныя метады і прыёмы

Прагназуемыя вынікі

Абсталя-ванне

1.

Вызначэн-не мэтаў і матыва-цыя

(7 хвілін)Стварэнне добразычлівай рабочай атмасферы


Вітаецца (верш-прывітанне),

Задае пытанне вучням: “Чаму гэты ўрок мы пачалі з верша?”Чытаюць верш-прывітанне, выказваюць свае ўражанні, адказваюць на пытанні настаўніка


Матывацый-ная гутарка, нагляднасць прэзентацыі


Матывацыя вучняў на пазнавальную дзейнасць, павышэнне цікавасці да тэмы ўрока

ММП - слайд 1

Вызначэнне тэмы ўрока, ключавое пытанне


Называе тэму ўрока, звяртае ўвагу на фотаздымак і словы Аркадзя Куляшова,

прапаноўвае паразважаць аб прычынах такога выказванняУважліва разглядаюць слайд, чытаюць словы і выказваюць свае меркаванні


Прыём “Не падымаем рукі”

Уключэнне вучняў у работу над тэмай, адаптацыя да работы ва ўмовах тэхналогіі актыўнай ацэнкі

ММП - слайд 2-3


Вызначэнне мэтаў урока, азнаямленне з крытэрыямі ацэнкі

Прапаноўвае вызначыць і запісаць мэты ўрока, азнаёміцца з крытэрыямі ацэнкі

Разам з настаўнікам вызначаюць мэты ўрока, знаёмяцца з крытэрыямі ацэнкі

Эўрыстычная гутарка

Вызначэнне мэты ўрока, азнаямленне з крытэрыямі ацэнкі

ММП - слайд 4-5

2. Актуалі-зацыя ведаў вучняў

(8 хвілін)Работа са тэарэтычнм матэрыялам і з цытатамі

Прапаноўвае выканаць тэст, каб вызначыць узровень падрыхта-ванасці вучняў да ўспрыняцця новага матэрыялу.

Задае вучням пытанні пра лічэбнік.Выконваюць тэст, ацэньваюць работы аднакласнікаў, задаюць пытанні настаўніку.

Узаемная ацэнка

Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў з апорай на папярэднія веды

ММП - слайд 5
3.

Апера-цыйна-пазнава-льны этап

(15 хвіл.)Праца з урыўкамі вершаў Аркадзя Куляшова

Знаёміць вучняў з новым матэрыялам і прапаноўвае ім вызначыць лічэбнікі ў прыведзеных урыўках вершаў А. Куляшова, праскланяць складаны колькасны лічэбнік, вызначыць адметнасць слоў нуль, тысяча, мільён, мільярд.

Працуюць з падручнікам, зачытваюць урыўкі з вершаў А. Куляшова, скланяюць лічэбнікі, адказваюць на пытанні настаўніка.


Прыёмы “Не падымаем рукі”, “Ключавое пытанне”, метад аналізу і сінтэзу

Авалоданне сістэмай ведаў па змесце ўрока

ММП - слайд 6-7

4.

Пра-верка ра-зумення і карэк-цыя ведаў

(7 хвіл.)Самастойная праца з цытатай, урыўкам з верша А. Куляшова

Прапануе вучням самастойна папрацаваць з тэкстамі, вызначыць у іх лічэбнікі і выканаць адпаведнае тэме ўрока заданне (указаць граматычныя прыметы слова мільярд, праскланяць састаўны колькасны лічэбнік).

Вучні выконваюць заданні, потым правяраюць і ацэньваюць правільнасць іх выканання, выкарыстоўва-ючы дапаможнікі.


Пошукавы метад, самаацэнка

Дасведчанасць навучэнцаў у выкананні вучэбнай задачы, выкарыстанне натых на ўроку ведаў і суб’ектыўнага вопыту

ММП - слайд 8

5.

Рэфлек-сія

(5 хвіл.)Мабілізацыя вуч-няў на рэфлексію атрыманых ведаў і пастаўленых мэтаў.

Звяртаецца да мэтаў урока і прапаноўвае дзецям вызначыць ступень іх дасягнення.

Ацэньваюць сваю дзейнасць на ўроку, дапісваюць няскончаныя сказы і выбарачна зачытваюць іх.

Прыём “Няскончаныя сказы”


Усведамленне выніковасці сваёй дзейнасці

ММП - слайд 9-10


6.

Дамаш-няе заданне

(5 хвіл.)Падлічыць колькасць радкоў і слоў у вершы “Бывай” і праскланяць атрыманыя лічэбнікі, скласці з імі сказы.

Дае якасную ацэнку працы класа і асобных вучняў і прапаноўвае паслухаць урывак з верша “Бывай” у выкананні ансамбля “Песняры”.

Дзякуе за супрацоўніцтва, жадае ім далейшых поспехаў, развітваецца.Запісваюць дамашняе заданне ў дзённікі

Асэнсаванне дамашняга задання

Уменне працаваць з мастацкім тэкстам, замацаванне вывучанага матэрыялу.


ММП - слайд 11-12

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
2014 -> І. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства
2014 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2014 -> Каб стварыць новы артыкул, можна пайсці па чырвонай спасылцы
2014 -> Міхал Амельянчук
2014 -> Касацыйная скарга
2014 -> Хадайніцтва №1 Просім суд далучыць да справы: апошняе Рашэньне кпч аан «Палякоў супраць Беларусі»
2014 -> Информация о контактных телефонах (в рабочие и выходные дни) некоторых загранучреждений Республики Беларусь для оперативного решения вопросов
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка