Граф навуковых інтарэсаў Магістрантка Варонька Хрысціна Паўлаўна Філалагічны факультэт Спецыяльнасць «Беларуская мова»Дата канвертавання02.07.2016
Памер31.58 Kb.
Граф навуковых інтарэсаў

Магістрантка Варонька Хрысціна Паўлаўна

Філалагічны факультэт

Спецыяльнасць «Беларуская мова»

Сумежныя спецыяльнасці


10.02.02 – руская мова

 1. Развіццё навукі пра рускую мову і гісторыя вывучэння рускай мовы.

 2. Гісторыя фаналагічнай, графічнай і лексіка-фразеалагічнай сістэм рускай мовы. Мова помнікаў пісьменства 11-17 стст.10.02.03 – славянскія мовы

 1. Этнагенез і глотагенез славян. Лакалізацыя праславянскай моўнай прасторы. Структура праславянскай мовы ў святле міжславянскіх ізаглосных сувязей. Балтаславянскія моўныя ўзаемаадносіны. Старажытныя і новыя кантакты славянскіх моў паміж сабой, а таксама з неславянскімі мовамі. Славянская глотахраналогія.
10.02.03 – германскія мовы

 1. Кантакты германскіх моў паміж сабой і з іншымі мовамі ў розныя гістарычныя перыяды. Заканамернасці сацыяльнага функцыянавання германскіх моў у розныя эпохі.
Асноўная спецыяльнасць


10.02.01беларуская мова

 1. Дыяхранічныя і тыпалагічныя праблемы станаўлення, развіцця і функцыянавання беларускай мовы. Беларуская мова ва ўзаемасувязях  з іншымі славянскімі мовамі.

 2. Шляхі і праблемы развіцця беларускай літаратурнай мовы. Перыядызацыя гісторыі беларускай мовы і этапы яе развіцця. Старабеларуская мова. Мова помнікаў беларускага пісьменства.

 3. Даследаванні па сучаснай і гістарычнай фанетыцы, фаналогіі, графіцы, арфаграфіі, лексіцы, фразеалогіі, лексікаграфіі, граматыцы і словаўтварэнню сучаснай беларускай мовы.


Спадарожныя спецыяльнасці (уключаны аўтарам)

10.01.01беларуская літаратура

 1. Перыяды развіцця беларускай літаратуры, іх структурна-функцыянальныя асаблівасці.

 2. Заканамернасці і тэндэнцыі гісторыка-літаратурнага працэсу розных перыядаў. Праблема традыцый і наватарства ў беларускай літаратуры.
10.01.02руская літаратура

 1. Перыяды развіцця рускай літаратуры, іх асаблівасці.

 2. Заканамернасці і тэндэнцыі развіцця літаратурнага працэса розных перыядаў.


10.02.05раманскія мовы
 1. Кантакты раманскіх моў паміж сабой і з іншымі мовамі ў розныя эпохі.


10.02.19тэорыя мовы

 1. Анталагічная прырода мовы як сродка камунікацыі, як феномена свядомасці і як грамадскай з’явы Ў яе адносінах да сацыяльнага быцця, калектыўнай і індывідуальнай свядомасці.
10.02.20 – параўнальна-гістарычнае, тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства

 1. Гукавы лад, лексіка і граматыка генетчна звязаных, суадносіны паміж гэтымі мовамі на розных моўных узроўнях, працэсы развіцця і станаўлення роднасных моў у часе і прасторы, перадумовы, тыпы і тэмпы моўных змен.
10.02.21прыкладная і матэматычная лінгвістыка

 1. Камп’ютэрная лексікаграфія і тэрмінаграфія.


10.02.15балтыйскія мовы

 1. Кантакты балтыйскіх моў паміж сабой і з іншымі моўнымі сістэмамі.13.00.02тэорыя і методыка навучання (руская, беларуская мовы)

 1. Узаемасувязь метадаў навуковага і вучэбнага пазнання.
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка