Катрольная работа па курсу “палеаграфія” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэтаДата канвертавання30.06.2016
Памер57.51 Kb.
Катрольная работа па курсу “ПАЛЕАГРАФІЯ”

для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта

Студэнту для выканання кантрольнай работы неабходна ведаць наступныя тэарэтычныя пытанні:


 1. Палеаграфія як навука.

 2. Асноўны метад палеаграфіі, метад датыроўкі.

 3. Сувязь палеаграфіі з іншымі навукамі.

 4. Крыніцы для палеаграфічных даследаванняў.

 5. Старажытныя гістарычныя звесткі аб славянах.

 6. Узнікненне пісьма.

 7. Этапы развіцця пісьма.

 8. Старажытныя дадзеныя аб пісьменнасці ва ўсходніх славян.

 9. Дзейнасць Кірылы і Мяфодзія.

 10. Паходжанне кірылаўскай азбукі. Яе лёс на Беларусі.

 11. Матэрыял для пісьма.

 12. Пергамен.

 13. Папера.

 14. Вадзяныя знакі.

 15. Іншыя матэрыялы для пісьма. Луб, бяроза, дошчачкі.

 16. Фармат кніг. Сшытак, “тетрадь”.

 17. Пагінацыя старонак.

 18. Пераплёт рукапісаў. Зборнікі.

 19. Кніга.

 20. Граматы. Матэрыялы для грамат.

 21. Пячаткі.

 22. Прылады пісьма. Лінейка, цыркуль, аловак, пяро.

 23. Разліноўка рукапісаў. Напісанні над / пад рыскай.

 24. Чарніла. Фарбы. Кінавар.

 25. Арнамент. Віды арнаменту.

 26. Мініяцюры, іх віды.

 27. Застаўкі і размаляваныя літары, іх стылі.

 28. Значэнне арнаменту для вызначэння часу і месца напісання рукапісаў.

 29. Вязь.

 30. Віды пісьма.

 31. Асаблівасці напісання літар.

 32. Лічбавае значэнне азбукі. Летавылічэнне.

 33. Гісторыя кнігадрукавання. З’яўленне кнігадрукавання ў Заходняй Еўропе.

 34. Кнігадрукаванне на Беларусі. Беларускія друкарні.

 35. Друкарская дзейнасць Ф.Скарыны.

 36. З’яўленне гражданкі. Яе асаблівасці.

 37. Крыптаграфія як раздзел палеаграфіі. Найбольш пашыраныя віды тайнапісу.

 38. Сфрагістыка як навука. Тыпы пячатак.

 39. Пісары кніг і іх роля ў стварэнні помніка.

 40. Я.Ф. Карскі і “Славянская кирилловская палеография”.


Студэнт павінен ведаць:


 1. Аб’ект палеаграфіі.

 2. Асноўныя паняцці палеаграфіі.

 3. Асноўны метад і крыніцы палеаграфічных даследаванняў.

 4. Дапаможныя і самастойныя раздзелы палеаграфіі.

 5. Этапы развіцца пісьма і станаўлення пісьменнасці ў славян.

 6. Узнікненне палеаграфіі як навукі і яе пачынальнік.

 7. Імя пачынальніка беларускай палеаграфіі.

 8. Кірылічны алфавіт.

 9. Асноўныя матэрыялы для пісьма, іх эвалюцыю.

 10. Паняцце палімпсеста.

 11. Паняцце ‘цітла’.

 12. Філіграні.

 13. Фармат і пераплёт рукапісаў.

 14. Прылады пісьма, іх эвалюцыю.

 15. Арнамент рукапісных і друкаваных кніг.

 16. Стылі арнаменту.

 17. Паказчык вязі.

 18. Віды пісьма.

 19. Асаблівасці розных тыпаў пісьма.

 20. Асноўныя сістэмы тайнапісу.


Студэнт павінен умець:


 1. Чытаць старажытныя тэксты.

 2. Выкарыстоўваць асноўныя прыметы старажытных рукапісаў для ўстанаўлення часу іх стварэння.

 3. Вызначаць стылі старажытнага арнаменту.

 4. Вызначаць тыпы пісьма.

 5. Расшыфроўваць тайнапісныя запісы.

ТЭСТ
1. Што вывучае палеаграфія?

а) кніжную культуру розных краін свету

б) заняткі старажытных славян

в) старажытнае пісьмо

г) гісторыю краіны

д) археалагічныя раскопкі


2. Адзначце матэрыялы для пісьма:

а) шпалера

б) папірус

в) пергамен

г) сшытак

д) папера


3. Адзначце значэнні слова ‘кнігі’:

а) літары

б) тэксты

в) свяшчэнныя пісанні

г) ліст, пасланне

д) пісьменнасць


4. Што такое пагінацыя?

а) разліноўка рукапісаў

б) нумарацыя старонак

в) зашыфроўка тэкстаў

г) прачытанне рукапісаў

д) расшыфроўка рукапісаў


5. Адзначце значэнні слова ‘грамата’:

а) літары

б) почырк

в) узнагарода

г) пісьме́ннасць

д) невялікі пісьмовы твор


6. Што ў старажытнасці з’яўлялася абавязковай адзнакай граматы?

а) подпіс

б) пашпарт

в) пячатка

г) малюнак

д) упрыгожванні


7. Адзначце прылады пісьма:

а) аловак

б) пяро

в) гумка


г) лінейка

д) папера


8. Што такое ўнцыяльнае пісьмо?

а) надрадковае пісьмо

б) пісьмо, пры якім літары быццам “звісаюць” з радка

в) пісьмо ў два слупкі

г) пісьмо ў адзін слупок

д) скорапіс


9. Што такое філіграні?

а) палімпсесты

б) вадзяныя знакі

в) фарбы рознага колеру

г) спосаб афармленне рукапісу

д) малюнкі ў канцы рукапісу


10. Што такое кінавар?

а) фарба жоўтага колеру

б) фарба сіняга колеру

в) фарба зялёнага колеру

г) фарба чорнага колеру

д) фарба чырвонага колеру


11. Што, акрамя чарніла, выкарыстоўвалі пры афармленні рукапісаў?

а) фотаздымкі

б) золата

в) срэбра

г) каштоўныя камяні

д) сухое лісце


12. Узор (жывапісны або скульптурны), у аснове якога ляжаць геаметрычныя, раслінныя або жывёльныя матывы, што паўтараюцца ў строга вытрыманым стылі, называецца...

а) мініяцюрай

б) арнаментам

в) застаўкай

г) ініцыялам

д) вяззю
13. Малюнак, звычайна на ўсю шырыню старонкі, перад пачаткам тэксту главы або раздзела кнігі называецца...

а) канцоўкай

б) віньеткай

в) застаўкай

г) ініцыялам

д) вяззю
14. Адзначце стылі старажытнага арнаменту:

а) тэраталагічны

б) новавізантыйскі

в) кіеўскі

г) геаметрычны

д) вязь
15. Што такое “палёвая кветка”?

а) упрыгожванні на палях рукапісаў

б) малюнак на вокладцы кнігі

в) стыль старажытных рукапісаў

г) канцоўка

д) арнамент геаметрычнага стылю
16. Адзначце асноўныя тыпы старажытнага пісьма:

а) устаў


б) палімпсест

в) паўустаў

г) канцоўка

д) скорапіс


17. Якія колеры панавалі ў старажытным друкаваным арнаменце?

а) чырвоны

б) белы

в) чорны


г) жоўты

д) зялёны


18. Кірылічнае дэкаратыўнае пісьмо, якое мае на мэце звязаць радок у непарыўны і раўнамерны арнамент, называецца…

а) мініяцюрай

б) стылем

в) вяззю


г) канцоўкай

д) лігатурай


19. Што такое паказчык вязі?

а) суаднесенасць вышыні літары да яе шырыні

б) стыль пісьма

в) насычанасць колерамі

г) колькасць малюнкаў у рукапісе

д) колькасць памылак у тэксце


20. Што вывучае крыптаграфія?

а) матэрыялы для пісьма

б) стылі пісьма

в) старажытныя сістэмы тайнапісуг) афармленне малюнкаў у рукапісе

д) вадзяныя знакі
: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> 1%20-%2021%2005%2001%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F -> %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Заданні да кантрольных работ па гістарычнай граматыцы для студэнтаў завочнага факультэта
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Беларуская філалогія
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Катрольная работа па курсу “Стараславянская мова” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці 121 05 01 “Беларуская філалогія”
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа (тэставыя заданні)
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольныя работы для зф спец. “Руская філалогія” 2 курс 2 семестр Сучасная беларуская мова
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольны тэст па агульнаму мовазнаўству
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа (тэставыя заданні)
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Катрольная работа па лацінскай мове
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка