Медадычнага аб’яднання кіраўнікоў музеяў, турарганізатараў на 2014/2015 навучальны годстаронка4/11
Дата канвертавання05.07.2016
Памер2.18 Mb.
ТыпПлан работы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

на 2014/2015 навучальны год
І. Аналіз работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў матэматыкі за 2013/2014 нав. год і задачы на новы навучальны год

У 2013/2014 навучальным годзе выкладанне матэматыкі ў раёне ажыццяўлялі 25 педагогаў з вышэйшай адукацыяй і 2 з сярэдняй спецыяльнай, з іх 24 настаўніка вышэйшай і першай кваліфікацыйнай катэгорыі (88,9%), павысілі або падцвердзілі кваліфікацыйную катэгорыю 5 педагогаў (55,6% ад колькасці педагогаў, якія падлягалі атэстацыі), 14 педагогаў(51,9%) маюць сертыфікат карыстальніка інфармацыйных тэхналогій.

Раённае метадычнае аб’яднанне настаўнікаў матэматыкі працавала над тэмай “Удасканаленне адукацыйнага працэсу па матэматыцы праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагогаў” і забяспечвала ўдасканаленне асобасна-прафесійнага ўзроўню настаўнікаў, павышэнне іх матывацыі да самаразвіцця і самарэалізацыі.

Работа настаўнікаў была накіравана на павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці па пытаннях: методыка і тэхналогія вывучэння раздзелаў вучэбнага прадмета, якія вызываюць найбольшыя цяжкасці ў вучняў; сучасныя патрабаванні да вучэбнага занятку па матэматыцы як асноўнай формы арганізацыі навучання; асаблівасці работы настаўніка матэматыкі з адоранымі вучнямі; развіццё індывідуальных здольнасцей вучняў сродкамі ўрока і ў пазаўрочны час.

На першым занятку ў метадычным дыялогу па тэме “Асаблівасці работы настаўніка матэматыкі з адоранымі вучнямі. “Развіццё індывідуальных здольнасцей вучняў сродкамі ўрока і ў пазаўрочны час” прынялі актыўны ўдзел настаўнікі СШ №3 г.п.Зэльва Аўдзейчык Г.В. і Качук Л.А., Міжэрыцкага дзіцячага сада – сярэдняй школы Варабей Т.Б., Елкаўскай сярэдняй школы Галонская А.С.. Уласны вопыт па тэме “Стымуляванне навукова-пазнавальнай дзейнасці вучняў” з мэтай павышэння іх інтарэсу да алімпіяднага руху прадставіла настаўніца Гімназіі №1 г.п.Зэльва Баль Г.У. На занятку была арганізавана работа ў групах па рашэнню і абмеркаванню найбольш складаных матэматычных заданняў цэнтралізаванага тэсціравання па матэматыцы 2013 года.

На другім занятку, які прайшоў на базе Цяглевіцкага дзіцячага сада- сярэдняй школы, настаўнікі матэматыкі наведалі адкрыты ўрок у 5 класе па тэме “Дроб як дзель ад дзялення натуральных лікаў”. Высокі метадычны ўзровень настаўніцы Жданюк А.Л. дазволіў арганізаваць сумеснае мэтавызначэнне, стварэнне вучэбных праблемных сітуацый, ажыццявіць дзейсны падыход у выкладанні новай тэмы на ўроку. Былі праведзены самааналіз урока, калектыўнае абмеркаванне, у выніку якога членамі МА былі адзначаны сучасныя падыходы да праектавання і правядзення прапанаванага ўрока, настаўніца умела выкарыстоўвае сучасныя тэхналогіі па фарміраванню агульнавучэбных матэматычных уменняў і навыкаў.

На занятку настаўнікамі Ялуцавіцкай базавай школы Ганчар В.М., Каралінскай сярэдняй школы Войтка В.Ф., Дзярэчынскага дзіцячага сада- сярэдняй школы Гарбацэвіч І.К., СШ №2 Данілюк Т.В. і Раўко Г.С. былі абмеркаваны пытанні: правядзенне ўрокаў на сучасным узроўні - галоўнае метадычнае патрабаванне да педагога; адукацыйныя прынцыпы мадэліравання сучаснага ўрока матэматыкі; рацыянальнае прымяненне сучасных метадаў навучання; разнастайнасць структур вучэбнага занятка развіваючага тыпу навучання; самааналіз урока.

Удзельнікі МА пазнаёміліся з вопытам работы Лескевіч Т.І. па тэме “Эфектыўнасць выкарыстання новых педагагічных і інфармацыйных (кампьютарных) тэхналогій у адукацыйным працэсе”.

Семінар-практыкум па тэме “Методыка і тэхналогіі вывучэння тэм (раздзелаў) вучэбнага прадмета, якія вызываюць найбольшыя цяжкасці ў вучняў” прайшоў на базе Князеўскай гімназіі. Вопытам сваёй работы па вывучэнню тэмы “Прыклады на ўсе дзеянні з рацыянальнымі лікамі” падзялілася Кузьміч Л.І. Сучасны адкрыты ўрок у 6 класе змяшчаў мноства гульнявых момантаў, суправаджаўся камп’ютарнай прэзентацыяй, што дазволіла настаўніцы складаную вучэбную тэму зрабіць даступнай да разумення дзяцей, якія актыўна працавалі на ўроку: рашалі рэбусы, выконвалі індывідуальную работу, абмяркоўвалі спрэчныя пытанні. Умела ажыццяўлялася на ўроку і кантрольна-ацэначная дзейнасць: дзеці на працягу ўрока запаўнялі ацэначныя лісты, якія карэкціраваліся настаўніцай у канцы ўрока.

Вопытам па вывучэнніі ў 10 класе тэмы “Трыганаметрычныя выразы” падзялілася настаўніца Галынкаўскай сярэдняй школы Міхута С.А. У абмеркаванні пытанняў: прыкметы, якія дазваляюць аднесці тэму(раздзел) вучэбнага прадмета да цяжкай для вывучэння; параметры методыкі фарміравання ведаў, уменняў, навыкаў, прыёмаў разумовай дзейнасці, якія вызначаюць складанасць тэмы; шляхі пераадолення цяжкасцей па некаторых параметах вывучэння цяжкай тэмы (раздзела) прынялі ўдзел настаўнікі СШ№3 Жамойціна І.А., Дзярэчынскага дзіцячага сада - сярэдняй школы Кароль Н.Ю, Каралінскай сярэдняй школы Цэйкала Т.М., гімназіі №1 г.п.Зельва Харко І.М.

На пасяджэннях раённага метадычнага аб’яднання праводзіўся абмен вопытам работы педагогаў па самаадукацыі, надавалася ўвага вывучэнню і абагульненню эфектыўнай педагагічнай практыкі.

Разам з тым вынікі праведзенага анкетавання паказваюць, што многіх настаўнікаў прадаўжае хваляваць пытанне метадаў і прыёмаў развіцця ў вучняў унутранай матывацыі і станоўчых эмацыянальных адносін да матэматыкі, арганізацыя работы з адоранымі вучнямі па падрыхтоўцы да прадметнай алімпіяды. Застаецца актуальным, і пытанне арганізацыі факультатыўнага занятку як сродку задавальнення адукацыйных запытаў і пазнавальных інтарэсаў вучняў у прадметнай вобласці “Матэматыка”.

Гэтыя пытаннінеабходнаўключыць у план работы метадычнага аб’яднання на будучы год.
ІІ. Арганізацыйная работа.


  1. Анкетаванне настаўнікаў матэматыкі з мэтай вывучэння запытаў па аказанню метадычнай дапамогі ў рабоце.

Жнівень 2014 г., Коўш В.М., кіраўнік МА

  1. Вывучэнне нарматыўных дакументаў па абнаўленню зместу адукацыі сучаснай школы, метадычных рэкамендацый Міністэрства адукацыі па арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу па прадмеце “Матэматыка на 2014-2015 навучальны год .

Жнівень 2014 г., усе настаўнікі

  1. Кансультаванне настаўнікаў матэматыкі па пытаннях планавання, правядзення паэлементнага аналізу, арганізацыі навукова-даследніцкай дзейнасці, пазаўрочнай дзейнасці (па запатрабаваннях).

На працягу года, Мазец Н.І., кіраўнік МА

  1. Вывучэнне метадычных запытаў педагогаў на наступны навучальны год.

Красавік 2015 г., Мазец Н.І., кіраўнік МА
ІІІ. Удасканаленне навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі, педагагічнага майстэрства настаўнікаў.

3.1. Метадычная выстава з вопыту работы настаўнікаў па тэмах заняткаў метадычнага аб’яднання, па тэмах самаадукацыі.

Красавік, усе настаўнікі

3.2. Агляд навінак навуковай і метадычнай літаратуры.

На працягу года, Мазец Н.І., кіраўнік МА
IV. Кіраўніцтва самаадукацыяй педагогаў:

4.1. Аказанне дапамогі настаўнікам без катэгорыі і ІІ кваліфікацыйнай катэгорыі ў выбары тэм па самаадукацыі, у падрыхтоўцы да заняткаў МА.

На працягу года, Мазец Н.І., кіраўнік МА

4.2. Абмен вопытам работы педагогаў па тэмах самаадукацыі.

На працягу года, удзельнікі МА

4.3. Аналіз вынікаў работы настаўнікаў па самаадукацыі за навучальны год.

Май 2015г., Мазец Н.І., кіраўнік МА
V. Абагульненне перадавога педагагічнага вопыту:

5.1. Абагульненне вопыту работы настаўніка гімназіі № 1 г.п. Зэльва Ляскевіч Т.І.. па тэме “Рашэнне тэкставых задач графічным спосабам”.

Снежань, Ляскевіч Т.І., наст. матэматыкі г.п. Зэльва

VI. Аказанне дапамогі маладым настаўнікам і педагогам, якія атрымалі рэкамендацыі пасля атэстацыі:

6.1. Аказанне метадычнай дапамогі настаўнікам па пытаннях праходжання атэстацыі, па выкананню рэкамендацый, атрыманых у час атэстацыі.

На працягу года, Мазец Н.І., кіраўнік МА

6.2. Кансультацыя “Падцвярджэнне катэгорыі як стымул прафесійнага росту педагога”.

Кастрычнік, Мазец Н.І., кіраўнік МА

6.3. Кансультацыі для педагогаў па розных пытаннях арганізацыі навучання матэматыкі (па запытах).

На працягу года, Мазец Н.І., кіраўнік МА
VII. Пасяджэнні МА:

Метадычная тэма: «Сучасныя метадычныя партабаванні да рэалізацыі прадметнага зместу на вучэбных занятках па матэматыцы».


ЗАНЯТАК 1. Елкаўская сярэдняя школа, 21 лістапада 2014 г., пачатак: 10.00
Тэма: “Метады стымулявання і матывацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў у адукацыйным працэсе”

Форма работы: семінар-практыкум.

І. Пытанні для абмеркавання:


 1. Агульная характарыстыка метадаў стымулявання і матывацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў у адукацыйным працэссе.

Гарбацевіч І.К., наст. матэматыкі Дзярэчынскага дз/с СШ


 1. Выбар эфектыўных метадаў выкладання матэматыкі. Крытэрыі адбору.

Крэчка Т.В., наст.матэматыкі СШ №2


 1. Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка па развіццю ў вучняў навыкаў кантроля і самакантроля.

Варабей Т.Б., наст.матэматыкі Міжэрыцкага дз/с СШ
ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

 1. Метады і прыёмы развіцця ў вучняў унутранай матывацыі і станоўчых эмацыянальных адносін да матэматыкі.

Жданюк А.Л., наст.матэматыкі Цяглевіцкага дз/с СШ

IІІ. Практыкум:

1. Наведванне адкрытага урока па тэме занятку.

Галонская Е.С., наст. матэматыкі Елкаўскай СШ

2. Самааналіз ўрока.

Галонская Е.С., наст. матэматыкі Елкаўскай СШ

3. Аналіз і абмеркаванне ўрока.

Члены МА


ІV. Дамашняе заданне:

Мець пры сабе апорныя схемы, памяткі або дыдактычны матэрыял па тэме “Дзесятковыя дробы” (на паперы і ў электронным варыянце).

V. 1.Састаўленне зборніка дыдактычных матэрыялаў по тэме

“Дзесятковыя дробы”.

Члены МА


2.Распрацоўка метадычных рэкамендацый.

Мазец Н.І., кіраўнік МА

Літаратура, крыніцы інфармацыі:

1. Бершадский, М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии/ М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев – М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003. – 256 с.

2. Гузеев, В.В. Теория и практика интегральной образовательной технологии/ В.В. Гузеев – М.: Народное образование, 2001. – 224 с.

3. Гузеев, В.В. Методы и организационные формы обучения/ В.В. Гузеев – М.: Народное образование, 2001. – 84 с.

4. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии – 2/ Н.И. Запрудский – Минск: “Сэр-Вит”, 2010. – 256 с.

5. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе/ И.С. Якиманская, М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

6. Сайт ГУО “Академия последипломного образования” www.academi.edu.by
ЗАНЯТАК 2. Гімназія №1 г.п.Зельва, 19 студзеня 2015 г., пачатак: 10.00
Тэма: Выкарыстанне ў працэсе навучання матэматыкі ЭСН і інтэрактыўнай дошкі.

Форма работы: навучаючы семінар.

І. Пытанні для вывучэння:

1. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі як сродак павышэння пазнавальнай актыўнасці вучняў па матэматыцы.

Захарка Я.І., наст. Матэматыкі Цяглевіцкага дз/с – СШ
2. Электронныя сродкі навучання, як сродак павышэння якасці школьнай матэматычнай адукацыі .

Баль Г.У., наст. матэматыкі гімназіі № 1 г.п. Зэльва


3. Выкарыстанне магчымасцей інтэрактыўнай дошкі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па матэматыцы.

Кузьміч Л.І., наст. матэматыкі Князеўскай гімназіі


IІ. Практыкум:

1. Знаёмства з магчымасцямі інтэрактыўнай дошкі па арганізацыі адукацыйнага працэсу.

Земба К.П., наст. матэматыкі Галынкаўскай СШ


 1. Асваенне элементарных прыёмаў работы з інтэрактыўнай дошкай.

Харко І.М., наст. матэматыкі гімназіі № 1 г.п. Зэльва
ІІІ. 1. Распрацаваць два плана-канспекта ўрока з прымяненнем інтэрактыўнай дошкі.

Члены МА


2. Распрацоўка метадычных рэкамендацый.

Мазець Н.І., кіраўнік МА


Крыніцы інфармацыі:

 1. Сайт Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования» www.academy.edu.by

 2. interaktiveboard.ru

 3. www.infologics.ru

 4. festival.1september.ru

 5. Луговский, С.А. Формирование познавательной активности школьников при изучении математики/С.А. Луговский, Е.П. ,Цыбуля // Матэматыка: праблемы выкладання. – 2009. – № 4.ЗАНЯТАК 3. СШ № 3 г.п. Зэльва, 20 красавіка 2015 г., пачатак: 10.00
Тэма: “Выкарыстанне сучасных педагагічных тэхналогій на ўроках і факультатыўных занятках як умова павышэння якасці адукацыі ”

Форма работы: семінар-практыкум.

І. Пытанні для вывучэння:

 1. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі ў адукацыйным працэсе па матэматыцы як сродкі рэалізацыі асабова-арыентаванага прынцыпа навучання. 

Данюк В.С., наст.матэматыкі Санаторнай школы-інтэрната


 1. Выкарыстанне кампьютарных тэхналогій на розных этапах урока матэматыкі, пазаўрочнай дзейнасці, пры падрыхтоўцы да алімпіяд.

Базыльчык С.В., наст.матэматыкі СШ №2

 1. Прымяненне сучасных спосабаў, прыёмаў і тэхналогій на этапе праверкі дамашняга задання па матэматыцы.

Цэйкала Т.М., наст.матэматыкі Каралінскай СШ

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

Сістэма паўтарэння пройдзенага матэрыялу на ўроках.

Міхута С.А., наст.матэматыкі Галынкаўскай СШ

IІІ. Практыкум:

1. Наведванне адкрытага урока па тэме занятку.

наст. матэматыкі СШ №3


 1. Самааналіз ўрока.

наст. матэматыкі СШ №3 1. Наведванне факультатыўнага занятку па даденай тэме.

наст. матэматыкі СШ №3


 1. Самааналіз факультатыўнага занятка.

наст. матэматыкі СШ №3

5. Аналіз і абмеркаванне ўрока і факультатыўнага занятка.

Члены МА
ІV. 1. Распрацоўка метадычнай памяткі па эфектыўнаму выкарыстанню сучасных педагагічных тэхналогій на ўроках матэматыкі.

Члены МА


 1. Распрацоўка метадычных рэкамендацый па выкарыстанню сучасных педагагічных тэхналогій і эфектыўных методык у рабоце педагогаў.

Мазец Н.І., кіраўнік МА

Літаратура, крыніцы інфармацыі:

1. Бершадский, М.Е. Дидактические и психологические основания

образовательной технологии /М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев – М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. – 256 с.

2. Гузеев, В.В. Теория и практика интегральной образовательной технологии / В.В. Гузеев – М.: Народное образование, 2001. – 224 с.

3. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии – 2 / Н.И. Запрудский – Минск: «Сэр-Вит», 2010. – 256с.

4. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе/И.С. Якиманская, М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

5. Сайт Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования» www.academy.edu.by

Алейниковой Д.К. (Технология разноуровневого обучения в подвижных группах) – 2013. – № 4.

Гуляева, Т.В., Ненартович, М.В. Применение модульных технологий в преподавании математики в школе – 2013. – № 5.


VІІI. Рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць:

8.1. Даклады па тэарэтычных пытаннях, якія разглядаліся на пасяджэннях МА.

На працягу года, удзельнікі МА

8.2. Метадычныя рэкамендацыі па тэмах пасяджэнняў МА

На працягу года, Мазец Н.І., кіраўнік МА

8.3. Матэрыялы з вопыту работы ўдзельнікаў метадычнага аб’яднання.

На працягу года, удзельнікі МА
IХ. Арганізацыя пазакласнай работы па прадметах:

9.1. Правядзенне ва ўстановах прадметных тыдняў.

На працягу года

9.2. Арганізацыя і правядзенне школьных і раённых алімпіяд па матэматыцы.

На працягу года

9.2. Арганізацыя падрыхтоўкі да ўдзелу каманд раёна ў абласной алімпіядзе па матэматыцы.

Снежань 2014 – студзень 2015 г.

9.3. Арганізацыя ўдзелу вучняў у рэспубліканскім прадметным конкурсе “Кенгуру”.

Сакавік 2014 г., удзельнікі МА

9.4. Удзел у абласной навукова-даследніцкай канферэнцыі школьнікаў.

Кастрычнік 2014 г., Мазец Н.І.,

наст. матэматыкі Ялуцавіцкага дз/с - БШ

9.5. Удзел у раённай навукова-даследніцкай канферэнцыі школьнікаў.

Красавік 2015 г., удзельнікі МА

9.6.Удзел у дзістанцыйнай алімпіядзе па матэматыцы сярод вучняў 5-8 класаў.

На працягу годаЛ.М.Кулак
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Методист районного учебно- Начальник отдела образования,

методического кабинета спорта и туризма Зельвенского

отдела образования, спорта и туризма райисполкома

О.В.Кунгурова С.Н.Лойко
План работы

районного методического объединения педагогов социальных

на 2014/2015 учебный год
1.Анализ работы методического объединения педагогов социальных за 2013/2014 учебный год и задачи на 2014/2015 учебный год.

В 2013/2014 учебном году была организована работа методического объединения педагогов социальных, в составе которого числилось 15 педагогов социальных района, из них на 01.09.2013 26% имели первую квалификационную категорию, 13% – вторую, 66% – без категории. Все специалисты имеют высшее образование, со стажем работы до 5 лет – 13 66% педагогов социальных.

Работа МО педагогов социальных была направлена ​​на повышение профессионального уровня и творческого потенциала педагогов социальных; расширение спектра представлений о разнообразных формах, методах, технологиях работы с учениками, их родителями, педагогами, внедрению современных воспитательных технологий; пополнение банка диагностических методик по работе с детьми, педагогами, родителями и обеспечению активного использования их на практике; осуществление редакционно-издательской деятельности из опыта работы учреждений образования в районной газете «Праца».

В связи с вышеотмеченным в 2013/2014 учебном году было проведены 4 занятия МО:

• круглый стол «Работа педагогов социальных по профилактике преступлений в сфере высоких технологий»;

• семинар-практикум «Работа педагогов социальных по предупреждению насилия над детьми в семье»;

• ярмарка методических идей «Работа педагогов социальных по профилактике употребления психоактивных веществ»;

• семинар-практикум «Работа педагогов социальных по предупреждению торговли людьми».

Педагоги социальные Шейко Л.В., Янцевич В.М., Безносик К.В., Кречко И.Б. на высоком методическом и профессиональном уровне провели открытые мероприятия по теме занятий.

Активное участие в обсуждении вопросов занятий приняли педагоги социальные Безносик К.В., Арапинович Т.В., Шейко Л.В., Янцевич В.М., Атьман Н.С., Кречко И.Б., Кащиц Н.А.

На заседаниях МО заслушивались информации педагогов по обмену опытом работы: «Формы работы педагога социального по профилактике интернет-зависимости» (Кащиц Н.А.); «Как избавить ребенка от компьютерной зависимости» (Безносик К.В.); «Пути предупреждения насилия над детьми в семье» (Жук В.М., Кащиц Н.А.); «Профилактика употребления психоактивных веществ среди школьников» (Кречко И.Б, Атьман Н.С., Безносик К.В.); «Методы, приемы и формы работы с учащимися, родителями по предупреждению торговли людьми» (Безносик К.В.).

Педагогами социальными во время занятий МО разработаны памятки «Как избавить ребенка от компьютерной зависимости», «Виды насилия в семье», «Интернет и безопасность ребенка», «Собираешься за границу?»; информационные буклеты "Психотропные вещества и их воздействие на организм человека», «Что такое торговля людьми и как с ней справиться»; созданы мультимедийные презентации по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике насилия в семье, по профилактике преступлений в сфере высоких технологий, по предупреждению торговли людьми (Янцевич В.М., Безносик К.В., Шейко Л.В., Кречко И.Б.).

Повышению методической подготовленности педагогов социальных в значительной степени способствовали: курсовая подготовка специалистов на базе областного института развития образования; оказана методическая помощь по запросам педагогов перед фронтальным, комплексным изучением и по его результатам; проведены консультации в учебно-методическом кабинете и непосредственно в учреждениях.

  Все педагоги социальные участвовали в проведении методических мероприятий, организованных отделом образования, спорта и туризма (на базе СШ № 2 г.п.Зельва, ЦКРОиР г.п. Зельва), областных семинаров (Кащиц Н.А., Жук В.М.), где имели возможность приобрести теоретические и методические наработки по наиболее актуальным вопросам и направлениям профессиональной деятельности.

В течение учебного года педагогами социальными велась научно-исследовательская работа. В секции психологии и социальной педагогики приняла участие учащаяся СШ № 2 г.п. Зельва. По итогам районной научно-практической конференции ей присуждено 3 место (руководитель Безносик К.В.).

Вместе с тем, существует необходимость в организации методической учебы педагогов по выявлению и профилактике всех видов зависимостей у учащихся, организации работы по разобщению групп асоциальной направленности, внедрению современных воспитательных технологий.

В связи с вышеотмеченным, в 2014/2015 учебном году работу районного методического объединения необходимо направить на решение следующих ЗАДАЧ:

- системную профилактику всех видов зависимостей (наркотической, алкогольной, игровой, табачной и др.) и преступности среди несовершеннолетних, формирование у детей и молодежи здорового образа жизни;

- повышение информационной составляющей в работе с родителями, значимости семейных ценностей, пропаганда положительного опыта взаимоотношения детей и родителей;

- обучение учащихся навыкам самосохранительного поведения.

  2. Заседания ​​районного методического объединения

Занятие 1. 25 ноября 2014, СШ № 3 г.п. Зельва.

Тема: «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей».

Форма проведения: круглый стол


 1. Выявление несовершеннолетних, склонных к вредным привычкам (табакокурению, употреблению алкоголя) посредством комплексных диагностик, наблюдений.

Кащиц Н.А., педагог социальный Князевской гимназии

 1. Дети из социально-неблагополучных семей как объект профилактики всех видов зависимостей (алкогольной, табачной, наркомании).

Шейко Л.В., педагог социальный Каролинской СШ

 1.  Школьники с девиантным поведением: особенности воспитания (из опыта работы).

Ровгач А.С., педагог социальный Деречинского д/с-СШ

 1. Профилактика девиантного поведения учащихся в начальной школе.

Безносик К.В., педагог социальный СШ № 2 г.п. Зельва

 1. Посещение открытого занятия по теме «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей».

Глинская Т.А., педагог социальный СШ № 3 г.п. Зельва

 1. Самаанализ открытого занятия по теме «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей».

Глинская Т.А., педагог социальный СШ № 3 г.п. Зельва

 1. Анализ занятия по теме «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей».

Участники МО

8. Работа в группах: проектирование «Работа педагога социального по профилактике зависимостей с учетом дифференцированного подхода к учащимся».

9. Домашнее задание: разработать мероприятия по теме «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей».

Участники МО

10. Выработка и принятие рекомендаций.

Литература:

1. Диалог/научно-методический журнал /№ 8,2013г.

2. Корзенко, В.Н. Основы формирования здорового образ жизни школьников: пособие для педагогов общеобразоват. учреждениям/ В.Н.Корзенко, А.Л.Смотрицкий, Г.Е.Смотрицкая. - Минск: Нац. ин.-т образование, 2009.- 176 с.

3. Купчинов, Р.И.Формирование здорового образ жизни учащейся молодёжи: пособие для педагогов / Р.И.Купчинов.- Москва: НИИ, 2007.-192 с.

4. Социально-педагогическая работа/научно-методический и информационный журнал/№ 6, 2005г., №№ 5,6, 2006г.Занятие 2. 17 февраля 2015, Деречинский д/с-СШ

Тема: «Социально-педагогическая работа по предупреждению формирования групп асоциальной ориентации среди учащихся».

Форма проведения: Семинар-практикум


 1. Виды групп асоциальной ориентации. Причины вовлечения в неформальные объединения.

Кречко И.Б., педагог социальный Теглевичского д/с-СШ

 1. Пресечение противоправных проявлений, связанных с экстремизмом.

Цейкало О.Н., педагог социальный гимназии № 1 г.п. Зельва

 1. Способы изучения сферы общения учащихся, межличностного общения (из опыта работы).

Янцевич В.Н., педагог социальный Голынковской СШ

 1. Профилактика появления асоциальных групп среди учащихся.

Безносик К.В., педагог социальный СШ № 2 г.п. Зельва

 1. Посещение открытого занятия по теме «Социально-педагогическая работа по предупреждению формирования групп асоциальной ориентации среди учащихся».

Ровгач А.С., педагог социальный Деречинского д/с-СШ

 1. Самаанализ открытого занятия по теме «Социально - педагогическая работа по предупреждению формирования групп асоциальной ориентации среди учащихся».

Ровгач Г.С., педагог социальный Деречинский д / сад- СШ

 1. Анализ занятия по теме «Социально-педагогическая работа по предупреждению формирования групп асоциальной ориентации среди учащихся».

Участники МО

8. Работа в группах: разработка рекомендаций по профилактике формирования асоциальных групп среди учащихся.

9. Домашнее задание: выпуск памятки для классных руководителей по профилактике формирования асоциальных групп среди учащихся.

10. Выработка и принятие рекомендаций.

Литература:

1. Диалог/научно-методический журнал/№ 7, 2013г.

2. Капелевич, Т.С. Организация социально-педагогической работы в школе: пособие для педагогов социально учреждениям общ.сред. образования/ Т.С.Капелевич.- Москва: Нац.ин-т образование, 2012.- 240с.

3. Социально-педагогическая работа/научно-методический и информационный журнал/ № 5,2006г.Занятие 3. 14 апреля 2015 г. Зельвенский СПЦ

Тема: «Организация социально-педагогической работы с приемными (опекунскими) семьями».

Форма проведения: ярмарка методических идей


 1. О положении приемных семей в Республике Беларусь.

Арапинович Т.В., педагог социальный Елковской СШ

 1. Социально-педагогическое сопровождение приемных (опекунских) семей.

Безносик К.В., педагог социальный СШ № 2 г.п. Зельва

 1. Реклама замещающего родительства.

Эльяшевич Н.В., педагог социальный Зельвенского СПЦ

 1. Качественная реализация планов развития приемной семьи как эффективная форма поддержки приемных родителей.

Глинская Т.А., педагог социальный СШ № 3 г.п.Зельва

 1. Презентация клуба приемных родителей, действующего на базе СПЦ.

Яколцевич И.А., педагог социальный Зельвенского СПЦ

 1. Домашнее задание: разработка информационного буклета «Семья для каждого ребенка».

7. Экспертиза методических продуктов, выданных участниками районного методического объединения в 2014-2015 учебном году.

8. Выработка и принятие рекомендаций.

Литература:

1. Диалог/научно-методический журнал /№ 4, 2014г., № 1, 2013.

2. Социально-педагогическая работа/научно-методический и информационный журнал / № 3,2011г.

3. Проведение консультаций:

3.1. Документирование работы педагога социального.Кунгурова О.В., методист РУМК, Кащиц Н.А., руководитель МО

3.2. Самообразование как условие профессионального роста педагога.Кащиц Н.А., руководитель МО

3.3. Совместная деятельность специалистов СПЦ и СППС учреждений образования по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.Кунгурова О.В., методист РУМК, Кащиц Н.А., руководитель МО

3.4. Индивидуальная работа с детьми, которые находятся на учете в ИДН.Кунгурова О.В., методист РУМК, Кащиц Н.А., руководитель МО

4. Изучение и обобщение передового педагогического опыта:

4.1. педагога социального Жук В.М. по теме «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей»;

4.2. педагога социального Кащиц Н.А.па теме «Социально-педагогическая работа по предупреждению формираванния групп асоциальной ориентации среди учащихся».

5. Редакционно-издательская деятельность МО:

5.1. сборник методических материалов «Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения у детей»;Жук В.М., педагог социальный Ялуцевичского д/с-БШ, декабрь 2014

5.2. сборник методических материалов «Социально - педагогическая работа по предупреждению фармираванння групп асоциальной ориентации среди учащихся».Кащиц Н.А., педагог социальный Князевской гимназии

Руководитель МО Н.А.Кащиц


Методист РУВК О.В.Кунгурова
УЗГОДНЕНА ЗАЦВЕРДЖАНА

Загадчык сектарам па ахове Начальнік аддзела адукацыі

дзяцінства Зэльвенскага райвыканкама

_______________ І.М.Шабалоўская ______________С.М.ЛойкаПлан работы метадычнага аб'яднання прыёмных бацькоў

на 2014/2015 навучальны год
Аналіз работы метадычнага аб’яднання прыёмных бацькоў за 2013/2014 навучальны год і задачы на новы навучальны год

Метадычнае аб’яднанне прыёмных бацькоў дзейнічае на базе ДУА “Зэльвенскі раённы СПЦ” з 2009 года. У яго склад на 01.09.2013 года ўваходзілі 15 прыёмных мамаў, на 01.09.2014 года таксама 15. Тры прыёмныя маці (Кніга С.С., Біч Т.М., Лук’янава З.П.) маюць вышэйшую педагагічную адукацыю (20 %), 3 прыёмных маці маюць сярэднюю адукацыю (20 %), 9 – сярэднюю спецыяльную (60%) . У гэтым навучальным годзе павысілі свой прафесійны узровень на курсах павышэння кваліфікацыі на базе ДУА “Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі” 10 (67%) выхавальнікаў прыёмных сямей: у кастрычніку 2013 года Грудзінская С.С., Галяс А.К. , з 19.05 па 31.05 2014 года Лук’янава З.П., Рудая Л.К., Яскевіч Т.А. па тэме «Асаблівасці выхавання дзіцяці ў замяшчальнай сям’і: мадэль ПРАЙД», з 16.06 па 28.06.2014 года Гаўрылік А.В., Варган І.І., Біч Т. Н., Новікава В.А., Трац’як А.В. па тэме «Сацыялізацыя выхаванцаў прыёмных сямей: мадэль ПРАЙД”.

На 01.09.2013 года ў прыёмных сем’ях выхоўваўся 31 непаўналетні, на 01.09.2014 года – 31 непаўналетні. Пры гэтым на працягу года па розным прычынам распаліся прыёмныя сем’і: Дробчык В.У., Панасік А.І., Агароднік Н.А., Рудой Л.К. Утварыліся новыя прыёмныя сем’і: Яскевіч Т.А., Більдзюк І.Ч., Панасік Я.Я., Лук’янавай З.П. За ўказаны перыяд 14 непаўналетніх ( Міхно М., Міхно А., Міхно А., Міхно Д., Кароль Я., Кахель Д., Завальнюк Д., Завальнюк Р., Завальнюк П., Чура К., Кацярынская В., Лагута І., Шыманаў М., Базюкоў Я.) былі ўладкаваны ў прыёмныя сем’і, у адносінах 5 прыёмных мамаў былі скасаваны дагаворы па прычыне паступлення непаўналетніх (Сасноўскі В., Лагута Д., Лагута А., Горбач К., Валюк А.) у ССНУ.

Мэтаю дзейнасці МА з’яўляецца стварэнне ўмоў для творчай работы ў забяспечанні адзінага выхаваўча-адукацыйнага асяроддзя развіцця асобы дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў; павышэнне прафесійнага ўзроўню прыёмных бацькоў для захавання і развіцця станоўчых вынікаў у выхаванні непаўналетніх, абароне іх правоў і законных інтарэсаў.

Прыярытэтнымі накірункамі дзейнасці метадычнага аб'яднання прыёмных бацькоў у 2013/2014 навучальным годзе былі:

1) развіццё сямейных форм уладкавання дзяцей-сірот, ажыццяўленне іх псіхолага-педагагічнага суправаджэння.

2) забяспечанне інфармацыйна-метадычнай падтрымкі прыёмных бацькоў.

3) стварэнне ўмоў для ўдасканалення асобасна-прафесійнага ўзроўню прыёмных бацькоў: • актывізацыя рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці прыёмных бацькоў;

 • вызначэнне праблем, пошук шляхоў іх вырашэння ў выхаванні прыёмнага дзіцяці;

 • азнаямленне бацькоў з сучаснымі псіхалагічнымі падыходамі да выхавання дзіцяці;

 • садзейнічанне развіццю прафесійнай самасвядомасці.

З мэтай вырашэння пастаўленных задач былі запланаваны і праведзены на базе Зэльвенскага раённага СПЦ тры пасяджэнні метадычнага аб'яднання прыёмных бацькоў.

Кожнае пасяджэнне адрознівалася рознабаковасцю форм правядзення ( круглы стол, бацькоўскі сход, семінар-практыкум), уключала ў сябе як тэарэтычную, так і практычную частку (анкетаванне, ролевыя гульні, сітуацыі для абмеркавання, дыскусіі ў групах, практыкаванні, прагляд відэафрагментаў). У рабоце метадычнага аб'яднання прымалі актыўны ўдзел загадчык сектарам па ахове дзяцінства Шабалоўская I.М., метадыст РВМК Кунгурава В.У., спецыялісты Зэльвенскага СПЦ, прыёмныя мамы.

15 лістапада ў форме круглага стала прайшло першае пасяджэнне МА па тэме “Гарманічныя зносіны ў сям’і – заклад псіхаэмацыянальнага дабрабыту дзяцей”. На працягу занятку былі разгледжаны пытанні: “Фактары, якія садзейнічаюць эфектыўным зносінам бацькоў з дзецьмі ” (А.М. Тарасевіч), “Падлеткавы ўзрост – імкненне да зносін з равеснікамі” (А.М. Радзюк). У практычнай частцы абмяркоўваліся сітуацыі, якія могуць узнікаць у любой сям’і ў працэсе выхавання дзяцей. Прыёмныя бацькі атрымалі буклеты “Сакрэты зносін”. Праведзена анкетаванне “Ці ўмеем мы размаўляць са сваімі дзецьмі?”

30 студзеня 2014 года быў арганізаваны семінар – практыкум па тэме “Узростава – псіхалагічныя асаблівасці падлеткаў”. Прысутнічалі Лахач Алена Аляксееўна, псіхатэрапеўт Зэльвенскай ЦРБ, Сачок Валерый Віктаравіч, начальнік ІСН Зэльвенскага РАУС, Качаткова Алена Анатольеўна, старэйшы інспектар па ахове дзяцінства ўстановы «Нацыянальны цэнтр усынаўлення Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь». На працягу пасяджэння абмяркоўваліся наступныя пытанні “Псіхалагічнае азначэнне паняцця “падлеткавы ўзрост” (Радзюк А.М.),«Псіхафізіялагічныя асаблівасці і стан здароўя падлеткаў» (Лахач А.А.), «Правапарушэнні ў падлеткавым асяроддзі» (Сачок В.В.),“Як дапамагчы дзіцяці ў перыяд падлеткавых змен” (Радзюк А.М.), “Роля дзіцяча- бацькоўскіх адносін у развіцці асобы падлетка” (Тарасевіч А.М.). Вопытам выхавання падлеткаў падзялілася прыёмная маці – Пікулік Т.Д.

У практычнай частцы праз практыкаванне “Партрэт сучаснага падлетка” прыёмныя мамы вызначалі асноўныя псіхалагічныя характарыстыкі падлеткавага ўзросту. З мэтай фарміравання асэнсаванага разумення праблем падлетка і яго бацькоў было праведзена практыкаванне “Перапіска”, праз практыкаванне “Работа з гневам” прыёмныя бацькі знаёміліся з найбольш прымальнымі прыёмамі пазбаўлення ад гневу падлеткаў, практыкаванне “Маё дзіця” дапамагло прыёмным бацькам асэнсаваць якасці характару свайго падлетка. З мэтай больш яскравага раскрыцця праблем дзяцей, якія выхоўваюцца ў неблаганадзейных семьях, быў арганізаваны прагляд відэароліка “Я больш сюды не вярнуся”.

Качаткова А.А. давяла да ведама прыёмных бацькоў інфармацыю аб газеце “Дадому” як першым у Рэспубліцы беларусь выданні, выкліканае стать інфармацыйнай пляцоўкай для перадачы вопыту сямейнага клопату аб дзецях, страціўшых родныя сем’і, папулярызацыя розных магчымасцей сямейнага ўстройства дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. А таксама паведаміла аб арганізацыі работы інфармацыйнага партала WWW.DADOMU.BY і фарміравання дадзеных аб дзецях.

24 красавіка 2014 года было праведзена пасяджэнне па тэме “Дзіцячая агрэсіўнасць і яе прычыны”. Для прыёмных бацькоў былі растлумачаны пытанні “Што такое агрэсія?”, “Праблемы дзіцячай агрэсіі”, “Уцёкі з дому як адзін са спосабаў ахоўных паводзін”. Прыёмныя бацькі атрымалі буклеты “Дзіцячая агрэсія”.

На працягу года на старонках раённай газеты “Праца” былі надрукаваны артыкулы “Сям’я для кожнага дзіцяці” (верасень), “Сям’я для кожнага дзіцяці” (студзень), “Кожнаму дзіцяці – дом, сям’ю, клопат” (май). Накіраваны матэрыялы ў газету “Дадому” аб вопыце работы па выхаванню дзяцей у прыёмнай сям’і Пікулік Т.Д..

У 2014/2015 навучальным годзе работу метадычнага аб’яднання прыёмных бацькоў неабходна накіраваць на вырашэнне наступных задач:


 • арганізацыя дзейнасці па павышэнню прафессіянальнай кампетэнцыі і кваліфікацыі прыёмных бацькоў;

-  метадычнае забяспечанне выхаваўча – адукацыйнага працэса, фарміраванне ўменняў і навыкаў аналізу выхаваўчага працэсса ў цэлым і самааналіза сваёй дзейнасці (авалоданне і выкарыстанне найбольш рацыянальных метадаў і прыёмаў выхавання дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, пастаяннае павышэнне ўзроўню агульнадыдактычнай і метадычнай падрыхтаванасці прыёмных бацькоў да арганізацыі і правядзення выхаваўча-адукацыйнай работы з дзецьмі сіроцкай катэгорыі);

-  кіраўніцтва метадычнай працай (стварэнне ўмоў для самаадукацыі прыёмных бацькоў, правядзенне абмена вопытам паспяховай педагагічнай дзейнасці);

-  абнаўленне і ўдасканаленне ведаў у вобласці абароны правоў і законных інтарэсаў непаўналетніх; выхаваўча-прафілактычная работа па папярэджанню сямейнай неблаганадзейнасці, фізічнага і псіхічнага гвалту, асацыяльных паводзін, безнагляднасці і правапарушэнняў дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.

-   укараненне сучасных сацыяльна-выхаваўчых, псіхолага – педагагічных тэхналогій (забяспечваць пастаяннае засваенне сучаснай педагагічнай тэорыі і практыкі; знаёмства з новымі падыходамі да выхавання і развіцця дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў).2.Удасканаленне навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі педагагічнага майстэрства членаў МА:

2.1.Агляд навінак навуковай і метадычнай літаратуры, артыкулаў з часопісаў і газет.: sh2.zelva -> library
library -> Склад Савета піянерскай дружыны “Факел” на 2014/2015 навучальны год Старшыня Савета дружыны
library -> Метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў на 2014-2015 навучальны год
library -> Пра родную Зэльвеншчыну для ўсіх зацікаўленых
library -> Тэма : Дыферэнцыяцыя зычных 3-с у складах, словах, словазлучэннях, сказах. Задачы
library -> Графік правядзення факультатыўных заняткаў пачатковых класаў на другое паўгоддзе 2015 навучальнага года


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка