Медадычнага аб’яднання кіраўнікоў музеяў, турарганізатараў на 2014/2015 навучальны годстаронка6/11
Дата канвертавання05.07.2016
Памер2.18 Mb.
ТыпПлан работы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

*стварыць умовы для асобасна-прафесійнага развіцця настаўнікаў чацвёртых класаў праз узмацненне практычнай састаўляючай метадычнай работы, актывізацыю вучобы педагогаў па праектаванню і правядзенню ўрокаў на сучасным узроўні;

*павысіць прафесійную кампетэнтнасць настаўнікаў чацвёртых класаў па арганізацыі работы са здольнымі і адоранымі вучнямі, развіцці іх аналітычнага мыслення, забеспячэнню пераемнасці паміж дашкольнай установай і пачатковай школай”.

абяспечыць удасканаленне асобасна-прафесійнага ўзроўню настаўнікаў, павышэнне іх матывацыі да самаразвіцця і самарэалізацыі.

2. Арганізацыйная работа:

2.1. Вывучэнне нарматыўных актаў, якія рэгулююць дзейнасць на першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

- работа з інструктыўна-метадычным пісьмом

Жнівень – верасень,усе настаўнікі

-Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.Жнівень – верасень,усе настаўнікі

2.2. Вывучэнне вучэбна - метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу ў пачатковай школе.Жнівень – верасень, усе настаўнікі

2.3. Анкетаванне настаўнікаў з мэтай вывучэння запытаў па аказанню метадычнай дапамогі ў рабоце.Лістапад, май, Э.М.Бярней

3. Рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць.

3.1. Распрацоўка і выданне метадычных дапаможнікаў з вопыту работы настаўнікаў пачатковых класаўСШ № 2(Кічук Т.М.), Елкаўская СШ, Бародзіцкі дз/с-ПШ

3.2. Распрацоўка метадычнай прадукцыі “У дапамогу маладому настаўніку пачатковых класаў”.СШ № 3, Дзярэчынскі дз/с-СШ, Міжэрыцкая дз/с-СШ

3.3. Электронны банк дадзеных: “Адрасы эфектыўнай педагагічнай практыкі настаўнікаў пачатковых класаў, якія працуюць у чацвёртых класах”Бярней Э.М., Мацкевіч Т.М.

май

3.4. Распрацоўка метадычных рэкамендацый удзельнікамі МА па выніках заняткаў.5. Арганізацыя пазакласнай работы:

Падрыхтоўка , правядзенне, удзел у рэспубліканскіх, абласных і раённых конкурсах, алімпіядах.6. Паседжанні МА

Адзіная метадычная тэма “Сучасныя метадычныя патрабаванні да рэалізацыі прадметнага зместу на вучэбных занятках І ступені агульнай сярэдняй адукацыі”.

Занятак 1 17 лістапада 2014 Каралінская СШ

Час правядзення: 10.00

Тэма: Арганізацыя работы са здольнымі і адоранымі вучнямі.

Форма правядзення: метадычны дыялог, практычны занятак.

Пытанні для абмеркавання:

І. Навукова-метадычны блок:

1.1. Нарматыўна-прававое забеспячэнне работы са здольнымі і адоранымі вучнямі:

- палажэнне аб правядзенні алімпіяд;Т.М.Мацкевіч, метадыст РВМК

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:
1.2. Псіхолага-педагагічныя аспекты выяўлення высокаінтэлектуальных вучняў.

Г.Ф. Жамойдзік, СШ №2

1.3.Прыярытэтныя формы работы па развіццю нестандартнага мыслення дзяцей:

- індывідуальная работа на ўроку (адбор зместу і тэхналогія правядзення);

- інтэлектуальныя конкурсы ;

- творчыя майстэрні;

- работа па індывідуальных праграмах;

- удзел у алімпіядах.

Ж.Г.Нагула, СШ №3

1.4. Навукова-метадычнае і дыдактычнае забеспячэнне работы са здольнымі і адоранымі вучнямі.Л.Т.Масюк, Бародзіцкі дз/с- ПШ

1.5. Уплыў узроўню прафесійнага майстэрства і творчасці настаўніка на працэс развіцця інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу вучняў.А.В. Санукевіч, Дзярэчынскі дз/с-СШ

ІІІ.Практычны блок:

2.1 Наведванне адкрытага ўрокуМ.М.Шэйка Каралінская СШ

2.2 Самааналіз і аналіз наведанага ўроку.М.М.Шэйка, члены МА

2.3 Работа ў творчых групах: падбор і абмеркаванне заданняў да алімпіяд па рускай, беларускай мовах і матэматыцы (рыхтуюць усе).члены МА

2.4. Выпрацоўка рэкамендацый.Э.М.Бярней, члены МА

IV. Дамашняе заданне: самастойна распрацаваць алімпіядныя заданні па прадметах

( усе удзельнікі МА, па ўсіх прадметах)

V. Экспертыза прадстаўленых матэрыялаў (алімпіядныя заданні).

Удзельнікі МА

V. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Э.М.Бярней, удзельнікі МА

Усе падрыхтавныя матэрыялы здаваць на папяровым і электронным носьбіце.Літаратура:

 1. Альтшуллер Г., Вёрткин Ч. Как стать гением: жизненная стратегия творческой личности.- Мн.: Беларусь, 1994.

 2. Панасюк В.И. Одарённые дети: их способности и условия развития.- Гродно, 1999.

 3. Панасюк, В.И. Одарённые дети: организационно- мыслительная игра как активный метод обучения / В.И. Панасюк // Пытанні адукацыі і выхавання,- 1998,-№1. – С.11.

 4. Панасюк, В.И. Одарённые дети: изучение, обучение, социализация: практическое пособие / В.И. Панасюк, Л.И. Глазкова.-Гродно: УО «ГрГОИПК ПРР и СО», 2006.- С.107.

 5. Пашкович Т. Ф. Роль методической службы в организации работы со способными и одарёнными учащимися // Кіраванне ў адукацыі.-2006,-№ 1. - С.5-11.

 6. Савенков, А.И.Одарённый ребёнок дома и в школе / А.И. Савенков.- Екатеринбург, 2004.

 7. Яковлева, Е.А. Психология развития творческого патенциала личности/ Е.А. Яковлева.-М.: “Флинта”, 1997.-224с.

 8. Способности и склонности / Под ред. Э.А. Голубевой.-М.: Педагогика,1989.

 9. Кухарев, Н.В., Решетько, В.С. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества: Пособие для учителей и руководителей общеобразовательных школ: В3 ч. –Мн.: Адукацыя і выхаванне, 1996, 2002.

10. http://аdu.by

11. Пачатковае навучанне.//2009,2010, 2011г.г.

12. Пачатковая школа.//2008,2009, 2010,2011 г.г.

13. Чайко Ж.И. Школьные олимпиады по учебным предметам.//ПН №9, 2012

14. Лагун Н.Е. Предметные олимпиады в начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальных классов.// ПШ №2, 2006

15. Лагун Н.Е. Предметные олимпиады в начальной школе. Примерные задания по предметам.// ПШ №3, 2006


Занятак 2 6 лютага 2015 года Галынкаўская СШ

Час правядзення: 10.00Тэма: Аптымальнасць выбару метадаў навучання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Форма работы: семінар – практыкум

І. Навукова-метадычны блок:

1.1. Класіфікацыя метадаў і прыемаў навучанняА.І.Латош, Елкаўская СШ

1.2.Актыўныя формы работы, значэнне іх выкарыстання ў рабоце з малодшымі школьнікамі.Т.М.Кічук,СШ№2 г.п. Зэльва

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

1. Арганізацыя ўзаемадзеяння ў групах і міжгрупавыя зносіны.І. Б. Крэчка Цяглевіцкі дз/с-СШ

2. Арганізацыя ўзаемадзеяння вучняў ў парах.А.А.Паляшчук, Міжэрыцкі дз/с-СШ

3. Выкарыстанне інтэрактыўных метадаў навучання.Князеўская гімназія

4. Гульня як сродак арганізацыі ўзаемадзеяння настаўніка і вучняў.Бярней Э.М. СШ №2

 1. Інтэрактыўныя гульні. Выкарыстанне іх у вучэбным працэсе.

Л.Т. Масюк,Бародзіцкі дз/с- ПШ
ІІІ.Практычны блок:

 1. Наведванне адкрытага ўрока.

А.І.Чэчат Галынкаўская СШ

2. Самааналіз адкрытага ўрока.А.І.Чэчат Галынкаўская СШ,

3. Аналіз адкрытага ўрока.Удзельнікі МА

IV. Дамашняе заданне: распрацаваць урок, або факультатыўны занятак па дадзенай тэме.

( Елкаўская СШ, Дзярэчынскі дз/с-СШ)

V. Экспертыза прадстаўленых матэрыялаў (урокі, факультатыўныя заняткі).

Удзельнікі МА

V. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Э.М.Бярней, удзельнікі МА

Усе падрыхтавныя матэрыялы здаваць на папяровым і электронным носьбіце.


Літаратура:

1. Буторына А.І. Каб вучыцца было цікава.//ПШ №12, 2010

2. Загурская, Е.Л. Использование активных форм и методов обучения в работе с младшими школьниками./Мозырь:”Белый ветер”,2006

3. Каліноўская, М. Гульня – гэта творчасть./ПШ №11,2000

4. Клімовіч, Н.А. Гульня як сродак арганізацыі ўзаемадзеяння настаўніка і вучня.//ПШ №2.2000

5. Литовчик, Н.Н. Групповая работа на уроке. //ПШ №6, 2008

6. Фёдараў, І. Работа ў групах і парах.//ПШ №11,2000

7. http://аdu.by

Занятак 3: 9 апреля 2014 года СШ №3 г.п. Зэльва

Час правядзення: 10.00Тэма: Шляхі ўдасканалення работы па пераемнасці паміж дашкольнай установай і пачатковай школай.

Форма работы: круглы стол

Пытанні для абмеркавання

І. Навукова-метадычны блок:

1.1. Арганізацыя работы па пераемнасці паміж дашкольнай установай і пачатковай школай.

Т.М.Мацкевіч, метадыст РВМК
ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

2.1.Псіхолага – педагагічнае суправаджэнне – аснова работы па пераемнасці паміж дашкольнай установай і пачатковай школай.Г.Ф.Жамойдзік СШ№2

1.3 Супрацоўніцтва паміж дашкольнай установай і пачатковай школай.І.С.Адамчык, Князеўская гімназія

1.4 Праблема пераемнасці і шляхі яе вырашэння.Ж.Г.Нагула, СШ №3

ІІІ.Практычны блок:

2.1. Анкетаванне настаўнікаўЭ.М.Бярней, члены МА

2.2. Знаемства з метадычнымі навінкамі.Э.М.Бярней, члены МА

ІІІ. Выстава:

 • метадычнай прадукцыі напрацаванай за год;

 • інфармацыйна-метадычная прадукцыя з вопыту работы членаў МА(тэм па самаадукацыі);

 • абмен вопытам работы па тэме самаадукацыі.

СШ № 2(Г.Ф.Жамодзік), Цяглевіцкі дз/с-СШ • прэзентацыя метадычных дапаможнікаў з вопыту работы настаўнікаў пачатковых класаў

 • СШ № 2(Кічук Т.М.), Елкаўская СШ, Бародзіцкі дз/с-ПШ

 • прэзентацыя метадычнай прадукцыі “У дапамогу маладому настаўніку пачатковых класаў”.

СШ № 3, Дзярэчынскі дз/с-СШ, Міжэрыцкая дз/с-СШ
V. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.
Літаратура:

1.Преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой: из опыта работы учителей начальных классов, Мацкевич Т.Н.,-Зельва, 2011

2. Касперович В.Н. Обеспечение преемственности между учреждениями дошкольного и начального образования.//ПШ №1, 2014

3. Никашина Г.А. Реализация преемственности дошкольного учреждения и школы.//ПШ №10, 2010

4. Смоляр Г.В. Преемственности особое внимание.// ПШ №3, 2011

5.Никашина Г.А. Пространство развития ребёнка в условиях преемственности дошкольного учреждения и начальной школы./Мозырь:”Белый ветер”,2012

6. http://аdu.by
Кіраўнік МА Э.М.Бярней


УЗГОДНЕНА

Метадыст РВМК

аддзела адукацыі

спорту и турызму

_________В.А.Ганжына


ЗАЦВЕРДЖАНА

Начальнік аддзела адукацыі,

спорту і турызму

Зэльвенскага райвыканкама

________С.М.ЛойкаПлан работы

метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

на 2014-2015 навучальны год
І. Аналіз работы МА за мінулы навучальны год і задачы на новы год
Метадычная работа настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры на сучасным этапе развіцця раённай сістэмы адукацыі ўключае ў сябе шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на стварэнне магчымасцей для прафесійнага росту педагогаў.

У 2013-2014 навучальным годзе метадычнае аб’яднанне настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры працавала над агульнай тэмай “Удасканаленне адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў”.

Пры планаванні метадычнай работы на 2013/2014 навучальны год улічваліся асаблівасці новага навучальнага года, запатрабаванні і запыты педагогаў, выяўленыя ў ходзе анкетавання, а таксама метадычныя рэкамендацыі па ўдасканаленні якасці адукацыі па вучэбным прадмеце “Беларуская мова і літаратура”, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Дзейнасць настаўнікаў была арганізавана па наступных накірунках: навукова-метадычнае і вучэбна-метадычнае суправаджэнне вучэбнага працэсу; работа з адоранымі вучнямі, правядзенне алімпіяд, конкурсаў, навукова-практычных канферэнцый; вывучэнне, абагульненне і распаўсюджанне перадавога педагагічнага вопыту.

Работа па вызначаных накірунках рэалізоўвалася праз задачы:


 1. У сувязі з заканчэннем пераходнага перыяду, вызначанага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь пасля ўвядзення ў дзеянне новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, зацверджаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года, кіравацца Правіламі ва ўсіх сферах выкарыстання беларускай мовы; інфармацыю аб завяршэнні пераходнага перыяду давесці да ведама бацькоў і вучняў.

 2. З мэтай патрыятычнага выхавання і станаўлення грамадзянскай пазіцыі вучняў шырока выкарыстоўваць на ўроках беларускай мовы і літаратуры, на факультатыўных занятках і ў пазакласнай дзейнасці дзяржаўную сімволіку Рэспублікі Беларусь.

 3. Для фарміравання цэласнага светапогляду вучняў і развіцця пазнавальных інтарэсаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларускай мова” і “Беларуская літаратура” прадугледжваць міжпрадметныя сувязі з іншымі прадметамі сацыяльна-гуманітарнага цыкла.

 4. Больш мэтанакіравана ажыццяўляць падыход да выяўлення адораных вучняў, актывізаваць работу з адоранымі і высокаматываванымі вучнямі праз арганізацыю навукова-даследчай работы па прадмеце, алімпіядную дзейнасць, развіццё творчых здольнасцей ва ўрочны і пазаўрочны час.

Умовы рэалізацыі пастаўленых задач:

 • пры планаванні метадычнай работы на 2013/2014 навучальны год улічваліся асаблівасці новага навучальнага года, запатрабаванні і запыты педагогаў, выяўленыя ў ходзе анкетавання, а таксама метадычныя рэкамендацыі па ўдасканаленні якасці адукацыі па вучэбным прадмеце “Беларуская мова і літаратура”, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь;

 • ствараліся умовы для таго, каб настаўнікі вучыліся адзін у аднаго (сумеснае планаванне ўрокаў, наведванне ўрокаў, іх аналіз);

 • вызначаліся новыя тэмы па самаадукацыі, або працягвалася работа над старымі.

План работы МА на 2012/13 навучальны год поўнасцю выкананы. Было праведзена тры пасяджэнні, накіраваныя на стварэнне ўмоў і забеспячэнне асобасна-прафесійнага развіцця педагогаў, удасканальвання педагагічнага майстэрства, творчасці для паспяховай рэалізацыі задач, якія паўстаюць перад сучаснай школай.

Першы занятак раённага метадычнага аб’яднання па тэме “Сучасныя патрабаванні да ўрока беларускай мовы і літаратуры як асноўнай формы навучання” прайшоў на базе СШ №3 г.п.Зэльва. На занятку настаўнікі абмеркавалі тэарытычныя пытанні па дадзенай тэме, наведалі ўрок беларускай мовы ў настаўніка Бандык Н.В. Настаўнік гімназіі №1 Урбановіч М.М. прадставіла свой вопыт работы па тэме самаадукацыі “Уплыў выкарыстання мясцовага лінгвакраязнаўчага матэрыялу на ўроках беларускай мовы і літаратуры на фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці вучняў”.

На другім занятку па тэме “Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры”, які прайшоў 21 студзеня 2014 года, настаўнікі падзяліліся вопытам работы па арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры, па развіцці ў іх навыкаў самакантролю і самаацэнкі. У час занятка настаўнікі сумесна распрацавалі планы-канспекты ўрока з пазіцыі арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці на розных этапах урока. Першая група працавала над распрацоўкай плана-канспекта ўрока па раздзеле “Фанетыка” 5 клас, другая група – па раздзеле “Марфалогія” 6 клас, трэцяя група – па раздзеле “Сінтаксіс і пунктуацыя” 9 клас.

Вялікая ўвага надавалася падрыхтоўцы школьнікаў да алімпіяд. Таму ў план работы другога занятка былі ўнесены невялікія змены: уключана пытанне па абмене вопытам работы з вучнямі па падрыхтоўцы да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры настаўніка СШ №3 Эльяшэвіч Н.М.

На працягу навучальнага года кожны настаўнік працаваў над тэмай па самаадукацыі. Праца па тэме самаадукацыі вялася ў адпаведнасці з састаўленым планам. Па-першае, была падабрана адпаведная літаратура, праведзена сістэматызацыя вывучаемага матэрыялу, па-другое, былі вызначаны мэты і задачы ўрокаў па тэме самаадукацыі, разгледжаны віды працы на пэўных этапах урока. На выніковым занятку настаўнікі прэзентавалі метадычныя прадукты, дыдактычныя матэрыялы і ЭСН па тэмах самаадукацыі.

Праз спланаваную метадычную работу вырашаны многія праблемы. Аднак у працэсе работы засталіся пытанні, задачы, праблемы, над якімі калектыў метадычнага аб’яднання беларускай мовы і літаратуры будзе працаваць у далейшым. Настаўнікам мовы і літаратуры неабходна ўдасканальваць працу па развіццю інтэлектуальных здольнасцей вучняў, больш мэтанакіравана ажыццяўляць падыход да выяўлення адораных вучняў. Недастаткова наладжана навукова-даследчая работа, не хапае актыўнасці і цікавасці як з боку настаўнікаў, так і вучняў, неабходна разнастаіць тэматыку прац, а таксама трэба планаваць такую работу і на ўроках на працягу навучальнага года, каб выклікаць у школьнікаў інтарэс да даследавання той ці іншай тэмы.

Згодна з метадычнымі рэкамендацыямі па ўдасканаленні якасці адукацыі па вучэбным прадмеце “Беларуская мова і літаратура”, якія дасылаюць да пачатку навучальнага года, вызначаны задачы на новы навучальны год і складзены план работы РМА.
ІІ. ЗАНЯТКІ МА

Занятак 1 Месца правядзення: г.Гродна

Дата правядзення: 17 кастрычніка 2014 года

Час правядзення: 12.00
Тэма: Экскурсія як форма развіцця пазнавальнай актыўнасці школьнікаў
Форма правядзення: экскурсія
Мэта: удасканаленне прафесійных навыкаў педагогаў па методыцы падрыхтоўкі і правядзення вучэбных экскурсій
Задачы:

вызначыць асноўныя патрабаванні да правядзенняэкскурсій;

удасканаліць уменні ў праектаванні і правядзенні ўрока ў форме экскурсіі.

.

1. Навукова-метадычны блок:

1. Сутнасць, функцыі і віды вучэбных экскурсій.

Шэйка І.М.

2. Методыка падрыхтоўкі і правядзення вучэбных экскурсій.Рагоўская Н.А.

3. Віртуальная экскурсія як адна з эфектыўных форм арганізацыі вучэбнага працэсу на ўроку літаратуры.Валадашчык Н.І.

2. Вучэбна-метадычны блок:

1. Правядзенне экскурсіі ў музеі г.Гродна, у Гродзенскі абласны драматычны тэатр.Сакалоўская А.У.
3. Практычны блок:

 1. Дамашняе заданне: распрацоўка ўрока-экскурсіі або пазакласнага мерапрыемства па беларускай мове ці літаратуры ў форме экскурсіі (1 ад школы).

Удзельнікі МА
4. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый

Удзельнікі МА
Літаратура:

 1. Современный урок: пособие для педагогов, администрации общеобразовательных учреждений, работников Р(Г)УМК / [сост. М. Г. Старикова]. – Мозырь: Белый Ветер, 2010.

 2. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры / В.У.Бухавец. – Мн.: Сэр-Вит, 2006.

 3. Жуковіч, М.В. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М.В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2007.


Занятак 2 Месца правядзення: СШ №2 г.п.Зэльва

Дата правядзення: 22 студзеня 2015 года

Час правядзення: 10.00
Тэма: Арганізацыя адукацыйнага працэсу па беларускай мове на павышаным узроўні
Форма правядзення: семінар-практыкум

Мэта: удасканальванне прафесійных навыкаў педагогаў у арганізацыі ўрокаў беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні


 1. Навукова-метадычны блок:
 1. Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове на павышаным узроўні.

Урбановіч М.М.

2. Пераемнасць у сістэме арганізацыі вучэбных і факультатыўных заняткаў як адзін з фактараў забеспячэння павышанага ўзроўню валодання ведамі па беларускай мове.Скуба А.А.

 1. Вучэбна-метадычны блок:
 1. Абмен вопытам работы настаўніка Галынкаўскай СШ Бяляўскай Т.Г. па тэме самаадукацыі.

Бяляўская Т.Г.

 1. Практычны блок:
 1. Урок беларускай мовы ў 11 класе.

Ступчык Н.Ф.

 1. Самааналіз урока.

Ступчык Н.Ф.

 1. Аналіз урока.

Удзельнікі МА


 1. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый

Удзельнікі МА

Літаратура:


 1. Современный урок: пособие для педагогов, администрации общеобразоват. Учреждений, работников Р(Г)УМК / [сост. М. Г. Старикова]. – Мозырь: Белый Ветер, 2010.

 2. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 чэрвеня 2014 года.


Занятак 3 Месца правядзення: гімназія №1 г.п.Зэльва

Дата правядзення: 16 красавіка 2015 года

Час правядзення: 10.00
Тэма: Выніковае пасяджэнне
Форма правядзення: метадычны фестываль


 1. Тэматыка прадстаўлення матэрыялаў на фестываль.
 1. Прэзентацыя метадычнага прадукта па тэме самаадукацыі.

Удзельнікі МА

 1. Прэзентацыя дыдактычных матэрыялаў і ЭСН, распрацаваных настаўнікамі.

Удзельнікі МА

 1. Выстава творчых работ вучняў і настаўнікаў.

Удзельнікі МА


 1. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый

Удзельнікі МА

Літаратура:


 1. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры /В.У. Бухавец {і інш.}; пад агульн. рэд. С.I.Цыбульскай. - Мн.: Сэр-Віт, 2006.

 2. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М.В.Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2007.


3. Аказанне дапамогі маладым настаўнікам.

1. Правядзенне кансультацый па наступных пытаннях:

- новыя вучэбныя праграмы і тлумачальныя запіскі да іх;

Жнівень 2014

- складанне каляндарна-тэматычных планаў па беларускай мове і літаратуры;Жнівень-верасень 2014

 • арганізацыя работы прадметнага кабінета.

Кастрычнік 2014
4. Вывучэнне і абагульненне перадавога педагагічнага вопыту:

настаўніка Галынкаўскай СШ Бяляўскай Т.Г. па тэме самаадукацыі.Бяляўская Т.Г.

Студзень 2015

5. Рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць МА:

5.1 план-канспект ўрока-экскурсіі, пазакласнага мерапрыемства па беларускай мове ці літаратуры ў форме экскурсііУдзельнікі МА

Кастрычнік 2014

5.2 адукацыйныя прадукты па тэме самаадукацыі: метадычныя альбомы, анаціраваныя каталогі, каталогі-рэзюмэ, зборнікі метадычных або дыдактычных матэрыялаў, сайты, метадычныя часопісы, ЭСН і інш.Удзельнікі МА

Красавік 2015

Кіраўнік МА А.У.Сакалоўская

УЗГОДНЕНА

Метадыст ЦКРНіР

_________М.Б. Жамойціна


ЗАЦВЕРДЖАНА

Начальнік аддзела адукацыі,

спорту і турызму

Зэльвенскага райвыканкама

________С.М.ЛойкаПлан работы

раённага метадычнага аб'яднання

настаўнікаў – дэфектолагаў

класаў інтэгрыраванага навучання

на 2014/ 2015 навучальны год

Мэта дзейнасці метадычнага аб’яднання:

- каардынацыя работы настаўнікаў-дэфектолагаў і метадычнае забеспячэнне карэкцыйнага-развіваючага працэса, павышэнне якасці інтэгрыраванага навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.Задачы метадычнага аб’яднання:

1. Стварыць ўмовы для асобасна-прафесійнага развіцця настаўнікаў- дэфектолагаў праз узмацненне практычнай састаўляючай метадычнай работы, актывізацыю вучобы педагогаў па праектаванню і правядзенню ўрокаў на сучасным узроўні ў мэтах павышэння якасці адукацыі;

2. Павысіць прафесійную кампетэнтнасць настаўнікаў - дэфектолагаў па рэалізацыі розных падыходаў да арганізацыі адукацыйнага працэсу дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця па навучанню мове ў сучасных умовах, выкарыстанню сучасных адукацыйных тэхналогій і методык у працы настаўніка – дэфектолага пры правядзенні карэкцыйных заняткаў, па самаадукацыі як аднаму са шляхоў да прафесійнага і творчага самасцвярджэння;


 1. Забяспечыць ўдасканаленне асобасна - прафесійнага ўзроўню настаўнікаў, павышэнне іх матывацыі да самаразвіцця і самарэалізацыі.

Аналіз работы раённага метадычнага аб'яднання настаўнікаў -дэфектолагаў класаў інтэгрыраванага навучання за 2013/2014 навучальны год і задачы на 2014/2015 навучальны год

У 2013/2014 навучальным годзе ў школах раёна працавалі 12 настаўнікаў-дэфектолагаў: 1 (8,4%) настаўнік вышэйшай катэгорыі, 9 (75%) настаўнікаў маюць 1-ю кваліфікацыйную катэгорыю, 2 (16,6%) настаўнікі - 2-ю кваліфікацыйную катэгорыю . Два настаўніка - дэфектолага: Белякала А.А. і Самедава В.Ю. на працягу навучальнага года прайшлі курсы павышэння кваліфікацыі. Колькасць педагогаў, якія маюць сертыфікат карыстальніка інфармацыйных тэхналогій 7 (58,4 %)

Раённае метадычнае аб’яднанне настаўнікаў - дэфектолагаў працавала над тэмай “Удасканаленне адукацыйнага працэсу ў сістэме спецыяльнай адукацыі праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў”.

Работа настаўнікаў была накіравана на • укараненне стандартаў спецыяльнай адукацыі, якія адказваюць патрабаванням карэкцыйнай і сацыяльнай накіраванасці вучэбнага працэсу ў навучанні дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

 • ажыццяўленне асобасна-арыентаванага падыходу ў навучанні дзяцей з АПФР праз укараненне ў практыку работы сучасных інфармацыйных камп'ютарных тэхналогій;

- павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў па пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу з вучнямі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

На працягу навучальнага года было праведзена тры заняткі метадычнага аб’яднання па тэмах “Развіццё інклюзіўных працэсаў у спецыяльнай адукацыі і павышэнне якасці інтэграванага навучання і выхавання” (Галынкащская СШ), “Развіццё інтэлектуальных, творчых, спартыўных здольнасцей дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на карэкцыйных занятках” (Ялуцавіцкі дз/с - БШ), “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка-дэфектолага як умова павышэння якасці спецыяльнай адукацыі” ( СШ № 2 г.п. Зэльва) .

Першае пасяджэнне праходзіла ў Галынкаўскай сярэдняй школе. Удзельнікамі МА былі прадстаўлены распрацоўкі ўрокаў матэматыкі з мультымедыйнымі прэзентацыямі па тэме пасяджэння МА.

Другі занятак метадычнага аб'яднання праходзіў на базе Ялуцавіцкага дз/с - БШ. Удзельнікі МА падрыхтавалі дамашняе заданне: распрацавалі карэкцыйныя заняткі па тэме пасяджэння МА у сваіх класах.

Трэці занятак метадычнага аб'яднання праходзіў у СШ № 2 г.п.Зэльва, на якім настаўнікі – дэфектолагі падзяліліся вопытам сваёй работы па тэмах самаадукацыі:

1. Выкарыстанне карэкцыйна - развіваючых тэхналогій у рабоце з дзецьмі з АПФР ( з вопыту работы)Белякала А.А., Дзярэчынскі дз/с-СШ

2. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі на ўроках мовы ( з вопыту работы) Шнэйдар В.Г., Цяглевіцкі дз/с – СШ

3. Праца над апавяданнем пры навучанні чытанню вучняў малодшых класаў інтэграванага навучання ( з вопыту работы) Пярскевіч А.В.,Бародзіцкі дз/с-ПШ

Праводзілася работа па распрацоўцы адукацыйных прадуктаў ўдзельнікамі метадычнага аб’яднання. Была выдадзена брашура “Выкарыстанне інфармацыйных камунікатыўных тэхналогій на ўроках матэматыкі”.

Разам з тым вынікі праведзенага анкетавання паказваюць, што ў многіх настаўнікаў узнікаюць цяжкасці пры пастаноўцы мэт і задач карэкцыйных заняткаў. Існуе неабходнасць у арганізацыі метадычнай вучобы педагогаў па ўкараненні інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій, прымяненні актыўных форм арганізацыі вучэбнага працэсу з вучнямі з АПФР, інтэрактыўных метадаў навучання ў спецыяльнай адукацыі.


Кіраўнік МА Д.В. Заяц
План работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў-дэфектолагаў класаў інтэгрыраванага навучання і выхавання


№п/п

Накірунак работы

Тэма паседжання

Месца і дата правядзення

Адказныя

Прагназуемы вынік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Арганізацыйна-метадычны

а) размеркаванне функцый членаў метадычнага аб’яднання

Елкаўская СШ
21.11.2014

Жамойціна М.Б.

Заяц Д.В.Вызначэнне функцыянала

б) планаванне работы метадычнага аб’яднання

План работы

в) вызначэнне і абмеркаванне тэм самаадукацыі

Спіс тэм па самаадукацыі

2.

Навукова-метадычны

Занятак 1.

Тэма: Дзейнасць педагога па рэалізацыі розных падыходаў да арганізацыі адукацыйнага працэсу дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця па навучанню мове ў сучасных умовах.Форма правядзення: семінар-практыкум

І. Навукова-метадычны блок:

1.Сучасныя падыходы да навучання мове дзяцей з АПФР.

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

1.Камунікатыўныя тэхналогіі навучання мове дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю.
2. Прымяненне актыўных форм арганізацыі вучэбнага працэсу з вучнямі з АПФР на ўроках мовы.
ІІІ.Практычны блок:


 1. Наведванне адкрытага ўрока.

2. Самааналіз адкрытага ўрока.

3. Аналіз адкрытага ўрока.


4. Работа ў групах:

4.1. распрацоўка розных этапаў ўрока мовы з выкарыстаннем актыўных форм навучання.

4.2.экспертыза дыдактычных матэрыялаў стымулявання пазнавальнай дзейнасці вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.


Елкаўская СШ
21.11.2014

Жамойціна М.Б.

Заяц Д.В.

РыбакЛ.А., СШ №2

Кашчыц Л.Р., Князеўская гімназія

Белекала А.А., Дзярэчынскі дз/с-СШ

Давыдчык Н.Ч.,

Елкаўская СШ

Удзельнікі МА

Удзельнікі МА
Удзельнікі МА
IV. Дамашняе заданне: падрыхтавацца кожнаму настаўніку да п.4.1. і п.4.2. практычнай часткі (на электронным носьбіце)

V. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.Удзельнікі МА

Удзельнікі МА
Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый

Занятак 2.

Тэма: Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій і методык у працы настаўніка – дэфектолага пры правядзенні карэкцыйных заняткаў.Форма правядзення: семінар-практыкум

І. Навукова-метадычны блок:

1. Актуальныя аспекты планавання карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

1.Выкарыстанне гульні і гульнявых прыёмаў на карэкцыйных занятках, як сродак павышэння вучэбнай матывацыі дзяцей з АПФР.

2.Выкарыстанне ЭСН з мэтай павышэння якасці адукацыі і цікавасці вучняў з АПФР да ўрокаў і карэкцыйных заняткаў.

ІІІ.Практычны блок:


 1. Наведванне адкрытага карэкцыйнага занятку.

2. Самааналіз адкрытага карэкцыйнага занятку.

3. Аналіз адкрытага карэкцыйнага занятку.

4. Работа ў групах:

4.1. праектаванне карэкцыйнага занятку з выкарыстаннем электронных сродкаў навучання.

4.2.экспертыза дыдактычных матэрыялаў стымулявання пазнавальнай дзейнасці вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

IV. Дамашняе заданне: падрыхтавацца кожнаму настаўніку да п.4.1. і п.4.2. практычнай часткі (на электронным носьбіце)


Цяглевіцкі дз/с – СШ


13.02.2015

Жамойціна М.Б.

Заяц Д.В

Дарафей Н.І., СШ №2

Сабуць Г.Т. Ялуцавіцкі д/с-БШ
Губар А.В.,

СШ №2


Шнэйдар В.Г., Цяглевіцкі дз/с – СШ

Удзельнікі МА


Удзельнікі МА

Удзельнікі МА


Удзельнікі МА

Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый


Занятак 3

Тэма: “ Самаадукацыя – шлях да прафесійнага і творчага самасцвярджэння.”

Форма правядзення: панарама вопыту

І. Навукова-метадычны блок:

1.Роля самаадукацыі ва ўдасканаленні прафесійнага майстэрства педагога.

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

1.Карэкцыйная работа па выпраўленню дызграфіі.


СШ № 2 г.п. Зэльва

17.04.2015


Жамойціна М.У., ЦКРН і Р


Юр’ева В.У., Дзярэчынскі дз/с-СШ

2. Выкарыстанне гульняў пры выкладанні вучэбных прадметаў у інтэграваных класах ( з вопыту работы).

3. Традыцыйныя і інавацыйныя метады і формы работы настаўніка -дэфектолага з сям’ёй ( з вопыту работы).Заяц Д.В., Ялуцавіцкі дз/с - БШ

КабрынецД.М., Галынкаўская СШ

IІІ. Анкетаванне настаўнікаў па вывучэнню запытаў на наступны 2015-2016 навучальны год.
Заяц Д.В., Ялуцавіцкі дз/с - БШ

Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый
Рэдакцыйна-

выдавецкая дзейнасць МА:Выданне зборніка метадычных і дыдактычных матэрыялаў па тэме “Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій у адукацыйным працэсе з дзецьмі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

май 2015

Заяц Д.В., Ялуцавіцкі дз/с - БШ

Жамойціна М.Б., ЦКРНіР г.п. Зэльв

Кіраўнік МА Д.В. Заяц
Зацверджана:

галоўны спецыяліст

аддзела адукацыі, спорту і турызму

Т.М.МацкевічУзгоднена:

начальнік аддзела адукацыі,

спорту і турызму

Зэльвенскага райвыканкама

С.М. Лойка

План работы

раённага метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў,

якія працуюць у 3 класах, на 2014/2015 навучальны год


Аналіз работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў 2 класаў у 2013/2014 навучальным годзе і задачы на 2014/2015 навучальны год:

У 2013/2014 навучальным годзе ў склад метадычнага аб’яднання настаўнікаў 2 класаў уваходзіла 10 настаўнікаў. З іх з вышэйшай катэгорыяй 5 (50%) настаўнікаў, з першай – 5 (50%) настаўнікаў. У 10 (100%) настаўнікаў вышэйшая адукацыя. На паседжаннях метадычных аб’яднанняў абмяркоўваліся найбольш хвалюючыя пытанні, практыкавалася правядзенне апераджальных кансультацый па тэмах, меў месца агляд навінак навуковай і метадычнай літаратуры, разглядаліся псіхалагічныя і метадычныя аспекты ўрока. Дзейнасць метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў у 2013/2014 навучальным годзе была накіравана на вырашэнне наступных задач:

- своечасовае і якаснае засваенне настаўнікамі нарматыўнага і вучэбна-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу ў пачатковай школе;

- інфармацыйную і метадычную падтрымку настаўнікам у засваенні абноўленага зместу пачатковай адукацыі ў рэалізацыі асабіста арыентаванага, кампетэнтнага, культуралагічнага, падыходу ў навучанні малодшых школьнікаў;

- удасканаленне арганізацыі і павышэнне якасці сучаснага ўрока праз выкарыстанне актыўных форм работы;

- актуалізацыя і паглыбленне ведаў настаўніка па стварэнню ўмоў для развіцця і рэалізацыі творчага патэнцыялу здольных і адораных вучняў;

- вызначэнне псіхолага-педагагічных і прадметна - метадычных праблем пераемнасці паміж 1-ым і 2 класамі;

- фарміраванне арфаграфічных і маўленчых уменняў і навыкаў на ўроках беларускай мовы;

- развіццё вучэбнай матывацыі як сродка павышэння эфектыўнасці навучання;

- стварэнне ўмоў для самаадукацыі, самаразвіцця настаўнікаў, росту іх прафесійнага майстэрства і творчага патэнцыялу.

Першае паседжанне адбылося ў лістападзе 2013 года на базе. Міжэрыцкага дз/с – СШ у форме семінара - практыкума. Настаўнікі Лудзіч Л. А., (Князеўская гімназія),Чыжэўская Н.Я.(СШ №2), Ганчар Т.М., (Каралінская СШ), Дзянішчык Л.Б. (Елкаўская СШ) падзяліліся асабістым вопытам па тэме. “Актыўныя формы работы, іх роля ў павышэнні якасці сучаснага урока.”

Члены метадычнага аб’яднання наведалі ўрок па курсу “Чалавек і свет” настаўніцы Фёдаравай А.Г., абмяняліся думкамі, матэрыяламі з вопыту работы па тэме занятка.. Настаўнікі паказалі высокае прафесійнае майстэрства і дасканалае валоданне вывучаемага пытання.

На другім занятку абмяркоўвалася пытанне “Фармiраванне маўленчых i арфаграфiчных уменняў i навыкаў на ўроках беларускай мовы” у форме праблемнага дыялогу, на якім члены метадычнага аб’яднання мелі магчымасць назіраць, як вядзецца работа з выкарыстаннем камп’ютарных тэхналогій пры правядзенні адкрытага ўрока па беларускай мове настаўніцай Зэльвенскай СШ №3. Цавель Н. А. У працэсе работы паседжання было заўважана, што ўсе члены метадычнага аб’яднання эфектыўна могуць арганізоўваць работу з інфармацыйна - камунікатыўнымі і электроннымі сродкамі навучання, маюць неабходныя ўменні і навыкі для правядзення такой работы на ўроках і факультатыўных занятках.

На наступным занятку, які адбыўся 25 красавіка на базе Зэльвенскай СШ №2, былі разгледжаны актуальныя на сённяшні дзень пытанні па тэме “Самастойная работа як абавязковы кампанент урока”.Педагогі працавалі калектыўна, праяўлялі свае творчыя магчымасці

Члены метадычнага аб’яднання праглядзелі, абмеркавалі, абмяняліся думкамі, матэрыяламі з асабістага вопыту работы па тэме дадзенага занятка. Пры рабоце ў групах былі рагледжаны і прапанаваны матэрыялы па тэмах самаадукацыі кожнага члена калектыву. На гэтым ж занятку падводзіліся вынікі работы МА за год, абмяркоўваліся пытанні станоўчай вучэбная матывацыі як сродка павышэння эфектыўнасці навучання малодшых школьнікаў. Аднагалосна прыйшлі да высновы, што развіцце вучэбнай матывацыі як сродка павышэння эфектыўнасці навучання ў пачатковай школе служыць для павышэння якасці навучання. Былі заслуханы справаздачы настаўнікаў раёна па тэмах самаадукацыі. Кожны настаўнік прапанаваў падзяліцца сваімі напрацоўкамі з удзельнікамі РМА. На занятках МА прысутнічала атмасфера сумеснага творчага пошуку. Формы правядзення заняткаў былі рознымі. Тэмы падабраны, з улікам запытаў настаўнікаў. Праведзеная работа настаўнікамі раёна садзейнічала прафесійнаму росту педагогаў.

Неабходна адзначыць, што на працягу навучальнага года ўдзельнікі МА добрасумленна рыхтаваліся да правядзення пасяджэнняў, неаднаразова абмяркоўваліся хвалюючыя пытанні, выступленні па тэмах рыхтаваліся з апорай на свой асабісты вопыт.Адказна аднесліся настаўнікі і да работы па тэмах самаадукацыі. Вынікам гэтай работы з’явілася выданне зборнікаў дыдактычных матэрыялаў: Шабунька А.У.“Фарміраванне маўленчых і арфаграфічных уменняў і навыкаў на ўроках беларускай мовы”, Ганчар Т.М. “Зборнік дыдактычных матэрыялаў па беларускай мове для 2 класаў”.

Аналіз работы МА паказаў, што ўсе члены аб’яднання старанна і якасна рыхтуюцца да ўрокаў, стараюцца выкарыстоўваць у сваей рабоце элементы сучасных інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і электронных сродкаў навучання, набываюць, вывучаюць, абмяркоўваюць і аналізуюць навінкі навуковай і метадычнай літаратуры. Адкрытыя ўрокі былі праведзены на высокім прафесійным ўзроўні.

Аднак, у новым навучальным годзе метадычнаму аб’яднанню неабходна звярнуць увагу на

-павышэнне навуковай і метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў для працы ў трэцім класе, з улікам адзнакавага навучання.

- актуалізацыю і паглыбленне ведаў настаўніка па стварэнню ўмоў для развіцця і рэалізацыі творчага патэнцыялу здольных і адораных вучняў;

- стварэнне аптымальных умоў для развіцця творчых здольнасцей.

-выкарыстанне на ўроках інтэрактыўных метадаў навучання;

-абагульненне перадавога вопыту і ўкараненне яго ў практыку іншымі настаўнікамі;

-стварэнне і выпуск метадычнай прадукцыі педагагічнай дзейнасці


Пасяджэнні раённага метадычнага аб’яднання

Занятак 1 21 лістапада 2014 Дзярэчынскі дз/с-СШ

Тэма. Арганізацыя работы па ажыццяўленню кантролю і ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 3 класаў.

Форма правядзення: семінар-практыкум.

І. Навукова-метадычны блок:

1. Уплыў кантрольна-ацэначнай дзейнасці педагога на самаацэнку вучняў. Фёдарава А.Г., Міжэрыцкі дз/с-СШ

ІІ. Вучэбна-метадычны блок: 1. Кантрольна-ацэначная дзейнасць на ўроках у 3-х класах.

Чыжэўская Н.Я,СШ№2

 1. Ажыццяўленне кантролю вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.

Кароза М.І. , Бародзіцкі дз/с- ПШ

3. Кантрольна-ацэначная дзейнасць на ўроках у 3-х класах па вучэбных прадметах “Працоўнае навучанне”, “Выяўленчае мастацтва”. Ганчар Т.М., Каралінская СШ


4. Актыўная ацэнка ў вучэбным працэсе на першай ступені навучання.
Кароза А.В.. Галынкаўская СШ

ІІІ.Практычны блок: 1. Наведванне адкрытага ўрока.

Шабунька А.У., Дзярэчынскі дз/с-СШ

 1. Самааналіз адкрытага ўрока.

Шабунька А.У., Дзярэчынскі дз/с-СШ
3. Аналіз адкрытага ўрока.

Удзельнікі МА

IV. Дамашняе заданне: распрацаваць лісты кантролю і ацэнкі ведаў, уменняў, навыкаў вучняў 3 класаў па прадметах

“Выяўленчае мастацтва”,”Працоўнае навучанне” (настаўнікі,якія выкладаюць дадзены прадмет)

V. Экспертыза прадстаўленых матэрыялаў.

VI. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Лудзіч Л.А, удзельнікі МА

Усе падрыхтавныя матэрыялы здаваць на папяровым і электронным носьбіце.

Літаратура:

1. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников // настольная книга учителя начальной школы. – М.,

2.Загурская Е.Л. Безотметочное обучение в практике учителя начальных классов. – Мозырь: Белый ветер,2005.

3.Пейл С.Дж. Учебное портфолио – новая форма контроля и оценки достижений учащихся // Директор школы. – 2000.-№1.

4. Никитина М.П.Безотметочное обучение // НШ-2000.-№1.-С.47-48

5. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. – М.,1999.

6.Садовская, И. А. Я все смогу. Формирование адекватной самооценки в период безотметочного обучения / И. А. Садовская // Пачатковая школа. – 2011. – № 6.

7.Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь “ Об организации работы учреждений общего среднего образования по осуществлению контроля и оценки результатов учебной деятельности учащихся на 1 ступени общего среднего образования.

8.Кудейко М. В. Чтобы оценка стала активной.// ПШ.-2011-№8
Занятак 2. Галынкаўская СШ Дата 22.01.2015г.

Тэма. Фарміраванне моўных ведаў, уменняў і навыкаў, развіццё звязнай мовы вучняў праз актыўныя формы работы і выкарыстанне новых сучасных тэхналогій.

Форма правядзення: круглы стол

І. Навукова-метадычны блок:

1. Актыўныя формы работы, значэнне іх выкарыстання для фарміравання моўных ведаў, уменняў і навыкаў, развіцця звязнай мовы малодшых школьнікаў.

Цавель Н.А. ,СШ №3

ІІ. Вучэбна-метадычны блок: 1. Актыўныя формы работы настаўніка і вучня на ўроках беларускай мовы.

Дзянішчык Л.Б., Елкаўская СШ


 1. Арганізацыя работы над сачыненнямі і пераказамі .

Жук В.М., Ялуцавіцкая БШ


 1. Выкарыстанне сучасных методык навучання для фарміраванне моўных ведаў, уменняў і навыкаў, развіцця звязнай мовы вучняў.

 2. Фёдарава А.Г., Міжэрыцкі дз/с-СШ

4.Развіццё мовы з выкарыстаннем методыкі актыўнай ацэнкі.Смурага А.М., Цяглевіцкі дз/с-СШ


 1. Інтэрактыўныя метады навучання. Выкарыстанне іх у вучэбным працэсе на ўроках рускай мовы.

Кароза М.І.,Бародзіцкі дз/с- ПШ

ІІІ.Практычны блок: 1. Наведванне адкрытага ўрока.Кароза М.І. Галынкаўская СШ
2. Самааналіз адкрытага ўрока (у пісьмовай форме і на электронным носьбіце).

Кароза М.І. Галынкаўская СШ

3. Аналіз адкрытага ўрока.Удзельнікі МА
IV. Дамашняе заданне: распрацаваць урок, па дадзенай тэме.

(Цяглевіцкі дз/с-СШ, Елкаўская СШ, )

V. Экспертыза прадстаўленых матэрыялаў.Л,А,Лудзіч,удзельнікі МА
VI. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.
Лудзіч Л.А, удзельнікі МА

Усе падрыхтавныя матэрыялы здаваць на папяровым і электронным носьбіце.


Літаратура:

1. Загурская Е.Л.. Использование активных форм и методов обучения в работе с младшими школьниками./Мозырь:”Белый ветер”,2006

2 Каліноўская М. Гульня – гэта творчасть./ПШ №11,2000

3. Клімовіч Н.А. Гульня як сродак арганізацыі ўзаемадзеяння настаўніка і вучня.//ПШ №2.2000

4. Литовчик Н.Н. Групповая работа на уроке. //ПШ №6, 2008

5 Локіс С.І. Урокі развіцця мовы з выкарыстаннем методыкі актыўнай ацэнкі Пачатковае навучанне.// №7,2013

6.Антановіч, Н. М. Прыватнаметадычныя прынцыпы навучання беларускай арфаграфіі ў пачатковых класах рускамоўных школ / Н. М. Антановіч // Пачатковая школа. – 2011. – № 10. – С. 3-7.

Арямова, О. С. Обучение решению орфографических задач / О. С. Арямов // Начальная школа. – 1999. – №4. – С.17

7. Богоявленский, Д. Н. Психологические принципы усвоения орфографии, обучение орфографии / Д. Н. Богоявленский // Начальная школа. –2003. – №4. – С.39

8. http://аdu.by

9. Пачатковае навучанне.//2009,2010, 2011г.г.

10. Пачатковая школа.//2008,2009, 2010,2011 г.г.


Занятак 3. СШ №2 Дата 17.04. 2015 г.

Тэма: Выкарыстанне прыёмаў сучасных тэхналогій у рабоце з вучнямі пачатковых класаў на ўроках матэматыкі.

Форма правядзення: праблемны дыялог.

I. Навукова-метадычны блок.

1. Развіццё пазнавальнай актыўнасці малодшых школьнікаў з дапамогай тэхналогіі праблемнага навучання на ўроках матэматыкі
Шабунька А.У., Дзярэчынскі дз/с-СШ

II. Вучэбна-метадычны блок.

2. Выкарыстанне прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на ўроках матэматыкі з малодшымі школьнікамі.
Дзянішчык Л.Б., Елкаўская СШ

3. Формы выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у адукацыйным працэсе на ўроках матэматыкі.


Ганчар Т.М. Каралінская СШ

4. Тэхналогія калектыўнага саманавучання.Цавель Н.А. ,СШ №3

III. Практычны блок. Анкетаванне настаўнікаў.Лудзіч Л.А, удзельнікі МА

1. Знаёмства з метадычнымі навінкамі.Лудзіч Л.А, удзельнікі МА

2. Работа ў групах:

2.1. Прэзентацыя метадычных дапаможнікаў з вопыту работы настаўнікаў пачатковых класаў.

Удзельнікі МА

2.2. Абмен вопытам работы па тэмах самаадукацыі.Удзельнікі МА

III. Выстава:

3.1. Інфармацыйна-метадычная прадукцыя з вопыту работы ўдзельнікаў метадычнага аб’яднання.

УСЕ удзельнікі МА
IV Экспертыза прадстаўленых матэрыялаў.

Л,А,Лудзіч,удзельнікі МА
V. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Лудзіч Л.А., удзельнікі МА
Літаратура:

1.Запрудский Н. И. Современные школьные технологии.-Мн.: “Сэр-Вит”,2003

2. Дормаш С. В.Технологии учебного процесса.-Мн.:ИООО “Красико-Принт”, 2004

3. Щербакова И. В. Портфель кафедры учителей начальных классов.-Волгоград: Учитель, 2009

4. Алексеева Е. Л. Использование приёмов современных технологий в работе с учащимися начальных классов. // ПН-2010- №11

5. http://profile – edy.ru

6.http://edy.ru


 1. Рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць МА:

5.1 Анаціраваны каталог ”Актывізацыя слоўнікавага запасу малодшых школьнікаў”Ганчар Т.М. Каралінская СШ

5.2 Зборнік дыдактычных матэрыялаў па тэме занятка №3 метадычнага аб’яднання.Смурага А.М., Цяглевіцкі дз/с-СШ

Кіраўнік МА Л.А. Лудзіч

План работы

раённага метадычнага аб'яднання выхавальнікаў

санаторнай школы-інтэрната і выхавальнікаў груп падоўжанага дня

на 2014/2015 навучальны год
І. Аналіз работы метадычнага аб’яднання выхавальнікаў санаторнай школы- інтэрната і выхавальнікаў групы падоўжанага дня школ раёна ў 2013/2014 навучальным годзе і задачы на 2014/2015 навучальны год.

У 2013/2014 навучальным годзе ў склад метадычнага аб’яднання выхавальнікаў санаторнай школы-інтэрната і выхавальнікаў груп падоўжанага дня школ раёна ўваходзіла 34 выхавальніка. У 23 (67,7%) выхавальнікаў вышэйшая адукацыя, у 11 (32,3%) выхавальнікаў – сярэдне-спецыяльная. З вышэйшай катэгорыяй - 9 (26,5%) выхавальнікаў, з першай – 13 (38,2%) выхавальнікаў, з другой – 4 (11,8%) выхавальніка і без катэгорыі – 8 (23,5%) выхавальнікаў.

На працягу навучальнага года павысілі сваю кваліфікацыйную катэгорыю 4 выхавальніка: Германовіч Л.А. (Дзярэчынскі дз/с-СШ) атрымала другую катэгорыю, Доўкша Н.М., Шмырова Г.М., Лазута А.Л. (Зэльвенская санаторная школа-інтэрнат) пацвердзілі вышэйшую катэгорыю.

Сертыфікат карыстальніка інфармацыйных тэхналогій атрымалі чатыры выхавальніка: Баравік С.І., Азерская Л.М., Захарчук Г.Р. (санаторная школа-інтэрнат) і Чура А.Ч. (Зэльвенская СШ №3).

У 2013-2014 навучальным годзе прайшлі курсы павышэння кваліфікацыі Бурак С.Я. (Галынкаўская СШ), Азерская Л.М., Крыўцова Т.М., Доўкша Н.М., Юрэвіч Н.У., Баравік С.І. ( Зэльвенская санаторная школа-інтэрнат).

Раённае метадычнае аб’яднанне выхавальнікаў працавала над тэмай “Удасканаленне выхаваўчага працэсу праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагогаў”.

Работа выхавальнікаў была накіравана на:

- павышэнне адукацыйнай, навуковай і метадычнай падрыхтоўкі ўдзельнікаў метадычнага фарміравання;

- засваенне праваслаўных традыцый і каштоўнасцей школьнікамі;

- актывізацыю пазнавальнай дзейнасці вучняў у пазаўрочны час;

- стварэнне здароўезберагаючага асяроддзя для выхавання і аздараўлення вучняў;

- абагульненне перадавога вопыту і ўкараненне яго ў практыку іншымі выхавальнікамі.

На працягу навучальнага года было праведзена тры пасяджэнні раённага метадычнага аб’яднання.

Першы занятак праходзіў на базе Елкаўскай СШ па тэме “Праваслаўныя традыцыі і каштоўнасці як фактар духоўна-маральнага і грамадзянска-патрыятычнага выхавання школьнікаў”, на якім выхавальнікі пазнаёміліся з метадычнымі рэкамендацыямі па арганізацыі супрацоўніцтва ўстаноў адукацыі з Беларускай Праваслаўнай Царквой; са зместам і формамі выхаваўчай работы па ўзаемадзеянні з рэлігійнымі арганізацыямі.

Доўкша Ніна Мікалаеўна, выхавальнік санаторнай школы-інтэрната раскрыла пытанне аб ролі і месцы гістарычных помнікаў беларускага народа ў духоўна- маральным і грамадзянска-патрыятычным выхаванні дзяцей.

Цікавай і змясцоўнай была экскурсія ў Сынкавіцкую царкву, якую арганізавала выхавальнік Елкаўскай СШ Колышкіна Л.В.

Па дадзенай тэме з мэтай фарміравання ў вучняў павагі да беларускіх праваслаўных традыцый, звычак, абрадаў, душэўнага пачуцця да роднага краю Колышкінай Л.В. аформлены метадычны альбом. Ларыса Валер’еўна разам са сваімі выхаванцамі правяла вялікую работу ў дадзеным накірунку.

На другім занятку, які праходзіў у форме семінара-практыкума на базе Зэльвенскай СШ №3, былі абмеркаваны педагагічныя формы і метады, прыёмы і сродкі пазнавальнай дзейнасці ў пазаўрочны час; правядзенне і выкарыстанне нетрадыцыйных формаў пазакласных заняткаў для актывізацыі пазнавальнай дзейнасці школьнікаў. Вельмі цікава было раскрыта пытанне “Выкарыстанне метада праекта на інфармацыйных гадзінах з мэтай актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў” з асабістага вопыту выхавальніка санаторнай школы-інтэрната Каляўчук І.П.

Абель Т.А. падрыхтавала практычны занятак у групе падоўжанага дня для вучняў 7-9 класаў “Падарожжа па моры любімых заняткаў” запісаны на відэа. Выхавальнік паказала высокае прафесійнае майстэрства і дасканалае валоданне вывучаемым пытаннем. Былі выкарыстаны нетрадыцыйныя формы правядзення занятка. Дадзенае мерапрыемства атрымала высокую адзнаку як членаў метадычнага аб’яднання, так і метадыста РВМК Дзерачэннік В.А.

Па тэме занятка выхавальнікам Князеўскай гімназіі Рачок Т.І. быў прапанаваны для работы выхавальнікам інфармацыйна-метадычны часопіс. У дадзеным часопісе сабрана багатая картатэка гульняў для актывізацыі пазнавальнай дзенасці вучняў у групе падоўжанага дня і па фарміраванні ў іх здаровага ладу жыцця.

Трэці (выніковы) занятак метадычнага пасяджэння быў праведзены ў форме Дня адчыненых дзвярэй па тэме “Стварэнне здароўезберагаючага асяроддзя для выхавання і аздараўлення вучняў” на базе Зэльвенскай санаторнай школы-інтэрната.

Шмат увагі выхавальнікі ўдзялілі пытанням па фарміраванні навыкаў здаровага ладу жыцця ў малодшых школьнікаў; прафілактыцы суіцыдальных паводзін сярод падлеткаў; гульні – як адной з форм здароўезберагаючага выхавання школьнікаў. Былі разгледжаны прынцыпы, сродкі, метады і прыёмы здароўезберагаючых тэхналогій.

Выхавальнік санаторнай школы-інтэрната Шмырова Г.М. правяла з членамі метадычнага аб’яднання делавую гульню “Курэнне – “за” і “супраць”. Выхавальнік Цяглевіцкага дз/с- СШ Міхальчык Т.М. паказала відэаролік, на якім яна разам са сваімі выхаванцамі правяла комплекс гульняў, накіраваных на фарміраванне здаровага ладу жыцця.

З мэтай заахвочвання вучняў школ раёна на аздараўленне ў Зэльвенскую санаторную школу-інтэрнат была праведзена экскурсія па школе. Члены метадычнага аб’яднання пазнаёміліся са спартыўнай базай школы, наведалі школьную сталовую, пабывалі ў спальных карпусах. Загадчыца медыцынскім аддзяленнем пазнаёміла прысутных з комплексам медыцынскіх працэдур, якія праходзяць вучні пры аздараўленні ў школе. Члены МА былі прыемна ўражаны ўбачаным.

Па тэме занятка быў выпушчаны метадычны часопіс выхавальнікам санаторнай школы-інтэрната Баравік С.І.

Таксама былі заслуханы творчыя справаздачы выхавальнікаў па выбраных тэмах самаадукацыі. Вынікам гэтай работы з’яўляецца сабраны багаты матэрыял па тэме “Шляхі ўдасканалення выхаваўчага працэсу ў групах падоўжанага дня” выхавальнікамі Іоська Л.М. (санаторная школа-інтэрнат), Валодзька А.І. (Князеўская гімназія), Германовіч Л.А. (Дзярэчынскі дз/с-СШ) якім могуць карыстацца ўсе выхавальнікі. Часопісы, якія былі прадстаўлены на разгляд метадычнага аб’яднання, заслужылі добрай адзнакі.

Неабходна адзначыць, што амаль усе ўдзельнікі МА добрасумленна рыхтаваліся да правядзення пасяджэнняў, выступленні па вывучаемых тэмах рыхтаваліся з апорай на свой асабісты вопыт. Выхавальнікі стараюцца выкарыстоўваць у сваей рабоце элементы сучасных тэхналогій. Асобна хочацца адзначыць наступных выхавальнікаў: Колышкіну Л.В. (Елкаўская СШ),Валодзька А.І., Рачок Т.І. (Князеўская гімназія); Азерскую Л.М., Баравік С.І.(санаторная школа-інтэрнат); Абель Т.А., (Зэльва СШ №3), Міхальчык Т.М. (Цяглевіцкі дз/с-СШ), Германоваіч Л.А. (Дзярэчынскі дз/с-СШ) і інш.

Праводзілася работа па распрацоўцы адукацыйных прадуктаў удзельнікамі метадычнага аб’яднання. За навучальны год распрацавана 6 адукацыйных прадуктаў: 5 метадычных часопісаў, 1 метадычны альбом.

Аднак, у новым 2014-2015 навучальным годзе метадычнаму аб’яднанню выхавальнікаў санаторнай школы-інтэрната і выхавальнікам групы падоўжанага дня школ раёна неабходна звярнуць увагу на вырашэнне наступных задач:

- прадаўжаць ствараць умовы для асобасна-прафесійнага развіцця выхавальнікаў, узмацнення практычнай састаўляючай метадычнай работы, актывізацыі вучобы педагогаў па праектаванні і правядзенні заняткаў на сучасным узроўні;

- улічваць індывідуальна-псіхалагічныя асаблівасці вучняў у выхаваўчым працэсе;

- фарміраваць навыкі самастойнай работы вучняў шляхам сістэмнай работы выхавальніка пры арганізацыі і правядзенні самападрыхтоўкі;

- фарміраваць сацыяльна-каштоўнасныя адносіны да Радзімы, свайго народа, яго культуры, мовы, традыцый;

- узмацніць арганізацыю прафілактычнай работы па тлумачэнні ПДР, ТБ сярод выхаванцаў;

- прадаўжаць абагульненне перадавога вопыту і ўкараненне яго ў практыку іншымі выхавальнікамі;

- забяспечыць удасканаленне асобасна-прафесійнага ўзроўню выхавальнікаў, павышэнне іх матывацыі да самаразвіцця і самарэалізацыі.Адзіная метадычная тэма: Удасканаленне выхаваўчага працэсу праз павышэнне прафесійнага майстэрства педагогаў.

ІІ. Пасяджэнні раённага метадычнага аб’яднання:

Занятак 1.

Тэма:” Самападрыхтоўка як важнейшы этап адукацыйнага працэсу ў групе падоўжанага дня”.

Форма работы: семінар-практыкум

Дата правядзення: 27 кастрычніка 2014г. 10.00

Месца правядзення: Зэльвенская дзяржаўная санаторная школа-інтэрнатІ. Навукова-метадычны блок.

1.1. Прадухіленне канфліктных сітуацый у школьным калектыве (згодка рэкамендацыям інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі).Манько В.У., педагог-псіхолаг

ІІ. Вучэбна-метадычны блок.

2.1. Забеспячэнне адзінства педагагічнага працэсу на ўроку і ў пазаўрочны час, узаемасувязі ў рабоце настаўніка, выхавальніка ГПД і кіраўнікоў гурткоў, секцый, заняткаў па інтарэсам як умова ўдасканалення адукацыйнага працэса.Новік С.Г., Зэльвенская СШ №2

2.2. Асаблівасці фарміравання рацыянальных прыёмаў вядзення вучэбнай работы і навыкаў рацыянальнага выкарыстання часу ў працэсе самападрыхтоукі.Чура А.Ч..,Зэльвенская СШ №3

2.3. Адзінства патрабаванняў да арганізацыі самападрыхтоўкі вучняў.Рачок Т.І., Князеўская гімназія

2.4. Рэкамендацыі па арганізацыі работы с вучнямі, якія маюць нізкія вучэбныя магчымасці.Шмырова Г.М.,санаторная школа-інтэрнат

2..5. Нетрадыцыйныя формы правядзення самападрыхтоўкі.Юрэвіч Н.У., санаторная школа-інтэрнат


ІІІ. Практычны блок.

3.1. Творчая справаздача выхавальніка санаторнай школы-інтэрната па тэме“Фарміраванне навыкаў самастойнай работы вучняў старэйшых класаў шляхам сістэмнай работы выхавальніка пры арганізацыі самападрыхтоўкі”.

. Лазута А.Л., санаторная школа-інтэрнат

3.2. Наведванне занятка па тэме “Самападрыхтоўка як важны этап

адукацыйнага працэсу ў ГПД”.

Доўкша Н.М., санаторная школа-інтэрнат

3.3. Самааналіз і аналіз занятка.Доўкша Н.М.., удзельнікі МА
ІV. Выпрацоўка і прыняцце рэкамендацый.

Сямашка З.Л., удзельнікі МА

V. Дамашняе заданне: (на занятак МА ___кастрычніка 2014г.)

удзельнікам метадычнага фарміравання (ад кожнай установы адукауцыі) распрацаваць памяткі, буклеты па тэме занятка. Прадставіць на друкаваным і электронным носьбіце.Удзельнікі МА

Літаратура:

 1. Попова Н.Н., Исаева С.А., Ромашкова Е.И.Организация и содержание работы в группе продлённого дня: начальная школа.-М. Айрис-пресс, 2004.-144 с.

 2. Платонова М.А. Организация и проведение самоподготовки в условиях группы продлённого дня // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа.- 2008.-№ 11.


Занятак 2.

Тэма: “Фарміраванне ў навучэнцаў грамадзянска-патрыятычных якасцяў як адна з галоўных прыярытэтных выхаваўчых задач“.

Форма работы: дыскусія

Дата правядзення : 30 снежня 2014 года 10.00

Месца правядзення: Князеўская гімназія

І. Навукова-метадычны блок:

Знаёмства з рэкамендацыямі па падрыхтоўцы і правядзенню святкавання

70-ай гадавіны вызвалення Рэспублікі Беларусь.

Сямашка З.Л.

ІІ. Вучэбна-метадычны блок:

1. Мэты і задачы грамадзянска-патрыятычнага выхавання вучняў.Крыўцова Т.М., санаторная школа-інтэрнат

 1. Выкарыстанне разнастайных формаў і метадаў грамадзянска- патрыятычнага выхавання школьнікаў.

Бусловіч А.Б., Ялуцавіцкая БШ

3. Выхаванне палітычнай культуры навучэнцаў.Валодзька А.І., Князеўская гімназія

 1. : sh2.zelva -> library
  library -> Склад Савета піянерскай дружыны “Факел” на 2014/2015 навучальны год Старшыня Савета дружыны
  library -> Метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў на 2014-2015 навучальны год
  library -> Пра родную Зэльвеншчыну для ўсіх зацікаўленых
  library -> Тэма : Дыферэнцыяцыя зычных 3-с у складах, словах, словазлучэннях, сказах. Задачы
  library -> Графік правядзення факультатыўных заняткаў пачатковых класаў на другое паўгоддзе 2015 навучальнага года


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка