Нарматыўная дакументацыя на адкрыццё і функцыянаванне вучэбнага кабінетаДата канвертавання22.07.2016
Памер142.38 Kb.

Нарматыўная дакументацыя

на адкрыццё і функцыянаванне вучэбнага кабінета
Для забеспячэння ўмоў паспяховага выканання адукацыйнай праграмы па прадметах пасля выбару класнага пакою выдаецца загад па школе аб адкрыцці вучэбнага кабінета і рэжыме яго функцыянавання. Гэтым жа загадам назначаецца загадчык кабінета, вызначаюцца іх функцыянальныя абавязкі (па профілю кабінета).

Загадчык кабінета сумесна з адміністрацыяй школы праводзяць улік усяго наяўнага вучэбнага абсталявання, тэхнічных сродкаў, прызначаных для выкладання дадзенага прадмета, а таксама мэблі і прыстасаванняў, выдзлеленых адміністрацыяй для абсталявання кабінета. Вынікі інвентарызацыі аффармляюцца актам і заносяцца ў пашпарт кабінета. Сапсаванае вучэбнае абсталяванне і тэхнічныя сродкі спісваюцца, аб чым складаецца акт на спісанне.

Пасля гэтага загадчык кабінета распрацоўвае перспектыўны план аснашчэння кабінета недастаючымі вучэбнымі і дапаможнымі сродкамі.

Загадчык кабінета арганізуе работу вучняў па вырабу самаробных дапаможнікаў, ажыццяўленню прафілактыкі і рамонту вучэбнага абсталявання.

У загадчыка кабінета знаходзіцца кніга ўліку матэрыяльных каштоўнасцей, якім пры запісу даюцца інвентарныя нумары. Кожны год праводзіцца інвентарызацыя ўсяго абсталявання, якое маецца ў кабінеце.

Загадчыкам кабінета складаецца план работы кабінета на навучальны год, які зацвярджаецца дырэктарам школы.

Для своечасовай ацэнкі работы і якасці функцыянавання кабінета праводзіцца яго пашпартызацыя.

Мэта пашпартызацыі вучэбнага кабінета: прааналізаваць стан кабінета, яго гатоўнасць да забеспячэння патрабаванняў агульнаадукацыйных стандартаў, вызначыць асноўныя напрамкі работы па прывядзенню вучэбнага кабінета у адпаведнасць з патрабаваннямі вучэбна-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу.

I. План работы кабінета ПКПД на 2015/2016 навучальны год

1.1. Аналіз работы кабінета за мінулы 2014/2015 навучальны год:


Галоўнай мэтай дзейнасці пункта з’яўлялася сваечасовае папярэджанне, выяўленне і выпраўленне моўных парушэнняў у дзяцей з парушэннем вуснай і пісьмовай мовай.

У мінулым навучальным годзе работа кабінета ПКПД была накіравана на вырашэнне наступных задач: • садзейнічанне ўзаемазвязанай дзейнасці настаўнікаў і вучняў на ўроках, лагапедычных занятках, пазакласных і пазаўрочных занятках;

 • арганізацыя работы па аснашчэнню кабінета абсталяваннем, якое адпавядае патрабаванням навуковай арганізацыі працы настаўнікаў, вучняў і дашкольнікаў;

- стварэнне аптымальных умоў для развіццця дзяцей з улікам іх індывідуальных асаблівасцей

Распрацаваны і падрыхтаваны заданні для правядзення тэматычнага, прамежкавага і выніковага кантролю беларускай мове, матэматыцы.

Работа ў кабінеце была арганізавана згодна складзенага раскладу ўрокаў і заняткаў.

У мэтах задавальнення запытаў і пашырэння інтарэсаў школьнікаў і дашкольнікаў на базе кабінета на працягу навучальнага года праводзілася пэўная работа: з вучнямі былі арганізаваны індывідуальныя, групавыя, масавыя формы вучэбнай дзейнасці.

Разам з тым у рабоце кабінета маецца рад нявыкарыстаных рэзерваў і магчымасцей. У наступным навучальным годзе неабходна прадоўжыць работу па ўдакамплектаванню кабінета вучэбным абсталяваннем. Больш увагі неабходна надаваць стварэнню ўмоў для максімальнага задавальнення запытаў вучня з улікам яго індывідуальных здольнасцей і магчымасцей, павышэнню выніковасці работы кабінета.

Задачы на 2015/ 2016 навучальны год:

1. Укараненне ў практыку работы кабінета прынцыпаў і методык сістэмнага аналізу

дзейнасці вучняў як сродка дасягнення больш высокай якасці адукацыі.

2. Павышэнне выніковасці работы прадметнага кабінета.


 1. Стварэнне ўмоў для максімальнага задавальнення запытаў асобы вучня, з улікам

яго індывідуальных здольнасцей і магчымасцей.

 1. Папаўненне матэрыяльнай базы кабінета матэрыяламі і абсталяваннем, якое дапамагае паспяховаму засваенню матэрыяла ў адпаведнасці з перспектыўным планам работы.

1.2. Змест работы:

№ п\п

Што плануецца

Тэрміны

Адзнака аб выкананні

I.

Бібліяграфічная работа


1. Папаўненне кабінета неабходнай літаратурай

На працягу года

Ляута Н.В.

ІІ.

Афармленне кабінета:


1. Набыццё стэнду.

лістапад

Ляута Н.В.
2. Набыццё лікавай ленты і алфавіту.

На працягу года

Ляута Н.В.

ІІI.

Абсталяванне кабінета1.Сістэматызаваць дыдактычны матэрыял для дашкольнікаў і вучняў.

На працягу года

Ляута Н.В.
2. Вырабіць раздатачны матэрыял для дашкольнікаў і вучняў класа па матэм., бел. мове, чал. і свету. Аформіць папкі.

3. Падрыхтаваць карткі-памяткі для вучняў.На працягу года

Ляута Н.В.

ІV

Вучэбная работа.


1. Арганізаваць выставу лепшых работ вучняў

1 раз у чвэрць

Члены савета

V.

Арганізацыйна-гаспадарчая дзейнасць.


1. Арганізаваць пастаяннае дзяжурства вучняў ў кабінеце.

2.Пазнаёміць дзяцей з правіламі паводзін у кабінеце.

3. даглядаць за пакаёвымі раслінамі.

4. Праводзіць генеральную ўборку кабінета.На працягу года

Ляута Н.В.Метадычная работа


1. Падбор літаратуры па метад. тэме

2. Падбор і складанне тэстаў па прадметах.

3. Выраб індывідуальных картак па прадметах.

4. Складанне апорных канспектаў, дыягнастычных карт, схем.На працягу года

Ляута Н.В.

ІІ.Пашпарт кабінета карэкцыйна – педагагічнай дапамогі


 1. Прозвішча, імя, імя па бацьку загадчыка кабінета – Ляута Н.В.

 2. Клас, адказны за кабінет -

 3. Расклад ўрокаў (дадатак 1)

 4. Плошча кабінета – 36 м

 5. Колькасць пасадачных месцаў 10
2.1. Вопіс маёмасці кабінета №2
№ п\п

Назва

КолькасцьСтол настаўніка

1Крэсла настаўніка

1Парты

6Шафы

3Дошка

1Крэслы

11Падсветка да дошкі

1Жалюзі

2Дзяржаўная сімволіка

1Стэнд

1Люстэрка насценнае

1Полка для цацак

1Стол дзіцячы

12.2 . Бягучая дакументацыя

* Пералік абсталявання кабінета карэкцыйна-педагагічнай дапамогі


Дыдактычныя дапаможнікі:

Дапаможнікі для абследавання:

- інтэлекту

- мовы


- слыху.

Дапаможнікі для карэкцыйнай работы: • па звязнай мове (наборы сюжэтных малюнкаў і серыі сюжэтных малюнкаў для складання расказаў рознай складанасці, тэксты для пераказвання, тэксты для складання расказаў з выкарыстаннем фланелеграфа);

 • па граматычнаму лад.;

 • па лексічнаму запасу (папкі па лексічных тэмах);

 • па гукавымаўленню;

 • па фанематычнаму ўспрыманню.

Дапаможнікі для абследавання інтэлекту, дыдактычныя гульні для развіцця памяці, увагі, мысленчай дзейнасці:

1. Лато з шарыкамі.

2. Кубікі рознага колеру і памеру, лічыльны матэрыял у межах 10 (палачкі, грыбочкі і г.д.)

3. Разразныя малюнкі рознай канфігурацыі і наборы малюнкаў на вылучэнне чацвёртага лішняга.

4. Гульня "Параўнай і адрозні" (наборы малюначкаў тыпу: самалёт - птушка, лялька - дзяўчынка).

5. Наборы картак на абагульняючыя тэмы і набор картак з краявіднымі і родавымі паняццямі.

6. Наборы прадметаў, якія адрозніваюцца адным або некалькімі прыкметамі (колер, форма, велічыня).

7. Набор загадак у форме апісання прадметаў, набор загадак з прапушчаным словам.

8. Набор сюжэтных малюначкаў, якія адрозніваюцца адным або некалькімі персанажамі, набор кардонак - слоў амонімаў.

9. Словы для складання шарад і рэбусаў.

10. Словы для запамінання слоў з дапамогай малюначка або іншага слова, вершы з пераблытаннымі словамі.

Картатэкі:

*пальчыкавых гімнастык,

*дыхальных гімнастык.

Набор прадметных малюначкаў па падзеле: "Азнаямленне з навакольным светам":

" абутак, вопратка

" посуд, цацкі

" хатнія птушкі, зімуючыя і пералётныя птушкі

" хатнія жывёлы, дзікія жывёлы нашых лясоў, гарачых краін і поўначы

" агародніна, садавіна, ягады

" раслінны свет: дрэвы, кусты, кветкі, казуркі

" рыбы, прадукты сілкавання

" прафесіі, транспарт

" поры года

" часткі цела чалавека

" школа, мэбля

" хата і яго часткі

" дзеянні (дзеяслоўны слоўнік)

" займальныя гульні.

Дыдактычны матэрыял па фармаванню звязнай мовы:

- сюжэтныя карцінкі

- серыі сюжэтных карцінкі

- тэматычныя карцінкі.Гукавая культура:

маляўнічы матэрыял для аўтаматызацыі пастаўлен. гукаў

альбом для замацавання пастаўлен. гукаў

папкі з маўленчым матэрыялам для аўтаматызацыі і дыферэнцыяцыі пастаўлен. гукаў

карцінкі для правядзення "Агульнага комплексу артыкуляцыйнай гімнастыкі"

 каробка з разразнымі літарамі, складамі.


Дыдактычны матэрыял для развіцця дробнай маторыкі:

шнуроўкі, драўляныя пазлы

гульні галаваломкі

мазаіка.


Выкарыстоўваная ў працы літаратура, метадычныя дапаможнікі, дыягнастычны матэрыял:

Метадычныя дапаможнікі, дыягнастычны матэрыял

№ п\п

Назва

Аўтар

Выдавецтва

Год выдання

Колькасць экзэмпляраў

1.

Арганізацыя лагапедычнай работы ў школе

А.В. Ялецкая

Т ворчы Цэнтр. Масква

2007

1

2.

Лексіка + Граматыка. 1ч., 2 ч., 3ч.

Т.В. Пятніца

Мазыр “Белы Вецер”

2010

1

3.

Альбом па развіццю мовы

В.С. Валодзіна

Масква РОСМЭН”

2008

1

4.

Праверце маўленчае развіццё дзіцяці

Т.В. Чараднікова

Масква

“РЕЧЬ”


2007

1

5.

Азнакамленне з навакольным светам

І.А. Марозава

Масква

Мазаіка-Сінтэз2007

1

6.

Фарміраванне вымаўленчага боку мовы

Н.В. Шчэрба

Мазыр

Белы Вецер2014

1

7

Унікальная методыка развіцця дашкольніка.

Герасімава А., Жукава О., Кузняцова У.

З.-Пб.,

2002

1

8.

Паглядзі і назаві

Сакаленка Н.І.

т.2 - З.-Пб.,

1997

1

9.

Крылова Т.

Вучымся гаварыць правільна.

- М.,

2003

1

10.

Прамова, рытм, рух

Лапухіна І. Лагапедыя/

З.-Пб.,

1997

1

11.

Лагапедычная гімнастыка.

Будзёная Т.У.

- З.-Пб

2001

1

12.

Чароўны свет гукаў і слоў.

Пажеленка Ў.А.

М.,

1999

1

13..

Правільна гаворым

Ю. Слюсар

Мінск

Сучасная школа2009

1


Слоўнікі

№ п\п

Назва

Аўтар

Выдавецтва

Год выдання

Колькасць экзэмпляраў

1.

Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў

І.У. Ялынцава

Мінск

Беларуская асацыяцыя “Конкурс”2012

1

2.

Слоўнікавая скарынка

В.А. Дзмітрук

Мазыр “Содействіе”

2012

1

3.

Тлумачальны слоўнік

А.Я. Шуба

Мінск

Народная Асвета1996

1

Табліцы і карткі.

№ п\п
Колькасць экзэмпляраў

1.

Апорныя схемы і табліцы па беларускай мове

1

2.

Апорныяесхемы и таблицы по русскому языку

1

3.

Апорныя схемы і табліцы па матэматыцы

1

4.

Картатэка дыдактычных гульняў па развіццю звязнай мовы дзяцей

1

5.

Картатэка гульняў панавучанню дашкольнікаў грамаце і чытанню

1

6.

Картатэка пальчыкавых гульняў

1

7.

Картатэка дыдактычных гульняў па развіццю мовы

1

8.

Картатэка дыдактычных гульняў па развіццю дзеяслоўнага слоўніка дзяцей

1


Савет кабінета


 1. Ляута Н.В. – загадчык кабінета карэкцыйна – педагагічнай дапамогі
 1. Юр’ева В.В. – настаўнік – дэфектолаг
 1. Шэстак Дзмітрый – вучань 6 інтэграванага класа
 1. Косцікава Ангеліна – вучаніца 8 інтэграванага класа

: derechin -> library
library -> Урок па сусветнай гісторыі ў 5 класе “Культура старажытных егіпцян Мэты ў
library -> Аналіз работы кабінета за 2014/2015 навучальны год
library -> Мерапрыемстваў на вясеннія канікулы 2015/2016 н г. па дуа “Навучальна-педагагічны комплекс Дзярэчынскі дзіцячы сад – сярэдняя школа”
library -> Структура
library -> Дзяржаўнай установы адукацыі " Навучальна педагагічны комплекс Дзярэчынскі дзіцячы сад сярэдняя школа"
library -> Склад экзаменацыйных камісій
library -> Графік правядзення факультатыўных заняткаў на ІІ паўгоддзе 2015-2016 н г
library -> Вышэйстаячы орган кіравання – аддзел адукацыі, спорту і турызму Зэльвенскага райвыканкама
library -> Вышэйстаячы орган кіравання – аддзел адукацыі, спорту і турызму Зэльвенскага райвыканкама
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка