Назіранні летам Назіранне за сонцамДата канвертавання19.07.2016
Памер49.56 Kb.
Картатэка назіранняў на прагулцы з выкарыстаннем беларускіх мастацкіх твораў
Назіранні летам
Назіранне за сонцам
Мэта: фарміраваць уяўленне аб тым, што калі свеціць сонца, то на вуліцы цёпла; падтрымліваць радасны настрой; заахвочваць дзяцей да ўдзелу ў размове; развіваць жаданне выказвацца.

Ход назірання

У сонечны дзень прапанаваць дзецям паглядзець у акно і заклічкай звярнуцца да сонца.
Сонейка, сонца,

Выгляні ў аконца,

Пасвяці нам трошку,

Дам табе гарошку.

З народнага
На пляцоўцы звярнуць увагу дзяцей на цёплае надвор’е.

Сонца свеціць і грэе. Яно вельмі вялікае.

– Якой формы сонца?

– Якога яно колеру?

Яно абагравае ўсю зямлю, пасылае свае праменьчыкі.

Вынесці на прагулку маленькае люстэрка і сказаць, што сонца пасылае свой праменьчык дзецям, каб яны пагулялі з ім. Навесці прамень на сцяну. Сонечныя зайчыкі гуляюць на сцяне, пакуль свеціць сонца, а калі яно пойдзе спаць, то і сонечныя зайчыкі знікнуць.
Сонечны зайчык

Гуляў па сцяне.

Сонца заснула –

Прапаў у цемнаце.

З лаўкі саскочыў,

Падумалі – знік.

Свеціць нам ноччу,

Быццам начнік.

Я калыханку слухаў

Ды спаў –

Сонечны зайчык

Месячным стаў.

Д. Бічэль-Загнетава
Назіранне за дажджом
Мэта: пазнаёміць з прыроднай з’явай – дажджом; вучыць падбіраць словы для характарыстыкі з’яў прыроды; замацоўваць артыкуляцыю гуку [дж]; развіваць мысленне, жаданне валодаць роднай мовай.
Ход назірання

У дажджлівае надвор’е прапаную дзецям паназіраць з акенца, як кроплі дажджу падаюць на зямлю, як стукаюць па шкле. Паслухаць разам з дзецьмі шум дажджу (ёсць дожджык вясёлы, а ёсць сумны), адзначыць, які дождж. Прачытаць дзецям верш.
Дожджык

Дожджык часта сыпаў, ліў,

Па двары ручай паплыў.

Пабягу хутчэй гуляць

І караблікі пускаць.

Парасон я распрастаў –

Дождж адразу перастаў.

Напужаўся, мабыць, ён,

Як убачыў парасон.

Тадзіяна Кляшторная


– Пад чым можна схавацца ад дажджу?

Развучыць чыстагаворку «Джу-джу-джу – рады мы дажджу».
Назіранне за дзьмухаўцом
Мэта: вучыць пазнаваць і называць кветку па-беларуску; пашыраць слоўнік дзяцей; выхоўваць беражлівыя адносіны да прыроды.
Ход назірання
Загадка
Ля дарогі – шарык белы.

Вецер дзьме, а шарык цэлы.

А як дзьмухнуць хлапчукі –

Пух ляціць ва ўсе бакі. (Дзьмухавец)

В. Жуковіч

Паказаць дзецям кветку. Сказаць, што ў перакладзе на рускую мову “дзьмухавец” – гэта “одуванчик”.

– Якога колеру кветка?

– Якой яна формы?

– На што падобная кветка?

Калі насенне выспявае, кветка ператвараецца ў “шарык белы”.

Прапанаваць знайсці дзьмухавец, падзьмуць на яго.

– Што адбылося?


Назіранне за матыльком
Мэта: вучыць дзяцей пазнаваць матылька; называць яго характэрныя асаблівасці; выхоўваць беражлівыя адносіны да прыроды; практыкаваць у зносінах на роднай мове.
Ход назірання
Дзеці, глядзіце, якая прыгажосць!

– Хто гэта на кветачцы?

Вось ён узмахнуў крылцамі і паляцеў.

– Куды ён паляцеў?Дзеці знаходзяць позіркам матылька, назіраюць за яго палётам.

– На што падобны матылёк?

Яго крылцы яркія, рознакаляровыя. Матылёк вельмі прыгожы. Але яго нельга лавіць, дакранацца рукамі, таму што на крылах у матылька ёсць пылок. Калі злавіць матылька, то пылок застанецца на руках, а матылёк не зможа больш лятаць.
Матылёчкі-матылі

– Матылёчкі-матылі,

Дзе ляталі, дзе былі?

Мы ляталі па лугах,

Начавалі на палях.

– Матылёчкі-матылі,

Што вы елі, што пілі?

– Быў на кветачцы мядок,

На траве салодкі сок.

Аляксей Пысін


– Дзе ляталі матылькі?

– Што пілі?

– Дзе іх дом?
Назіранне за пладовымі дрэвамі
Мэта: вучыць пазнаваць і называць пладовае дрэва – яблыню; развіваць дыялагічнае маўленне.
Ход назірання

Прывясці дзяцей у сад.
Загадка
Румяны Піліп да палкі прыліп. (Яблык)
Паказаць дзецям яблык.

– Якога ён колеру?

– Якой формы?

– Адкуль ён тут узяўся?

Гэта дрэва – яблыня.
Восенню ў садзе
На галіне тонкай

Яблыкі вісяць.

І гадае хлопчык:

– Як жа іх дастаць?


Выручыў малога

Вецер палявы,

Страсянуў галіну

І гукнуў:

– Лаві!..

Іван Муравейка


– Дзе віселі яблыкі?

– Што хацеў зрабіць хлопчык?– Хто яму дапамог?
Літаратура:
1. Дубініна, Дз. М. Мастацка-маўленчая дзейнасць у дзіцячым садзе: Дапам. для педагог. дашк. устаноў/ Дз. М. Дубініна, Н. С. Старжынская. – Мінск: Нар. асвета, 1999. – 103 с.

2. Старжынская, Н. С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашк. адукацыі/ Н. С. Старжынская, Дз. М. Дубініна. – Мазыр: ТАА ВД «Белы Вецер», 2008. – 112 с.
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка