Падбярыце рускія адпаведнікі да беларускіх слоў. Адзначце тыя, якія адрозніваюцца месцам націску


МАТЭРЫЯЛЫ ДА ЦТ. ПРАЦЯЖНІК ПАМІЖ ДЗЕЙНІКАМ І ВЫКАЗНІКАМстаронка10/11
Дата канвертавання03.01.2017
Памер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МАТЭРЫЯЛЫ ДА ЦТ. ПРАЦЯЖНІК ПАМІЖ ДЗЕЙНІКАМ І ВЫКАЗНІКАМ

Пастаўце, дзе трэба, працяжнік:Т1.

1. Ліпень _ месяц, калі цвітуць і духмяныя ліпы.

2. Валя з маленства лічыла, што яе маці _ самая добрая і самая разумная.

3. Ехаць па лесе _ адно задавальненне.

4. Вясенні луг _ што выстаўка народнага мастацтва.

5. Адвечнае _ дрэва дуб.


Т2.

1. Журавіны на зялёнвм імху _ што пацеркі.2. Цёплыя, сардэчныя ўспаміны _ самы лепшы помнік на зямлі.

3. Найлепшы для чалавека доктар _ лес.4. Жыць з бацькамі ў згодзе _ прызначэнне лёсу.

5. Летняе неба _ ў дымнай смузе.Т3.

1. Жывая мова _ багацейшая за любы, нават самы поўны слоўнік.

2. Яблыні ў маі _ нібы нявесты.

3. Пчальнік _ гэта месца, дзе стаяць вуллі з пчоламі.

4. Ужо немаладаму веку чалавек _ наш доктар.

5. Вудзіць рыбу зімовым марозным днём на скаванай лёдам рацэ _ цікавы занятак.


Т4.

1. Кожны з нас _ адказны за лёс краіны.2. Вочы маці _ акно вечнасці.

3. Восень _ прыдумаць лепшага нельга.

4. Срэбраны месячык _ што серп, хораша свеціць з неба.

5. Выдатны доктар _ мая сятра Вольга.


Т5.

1. Снег _ як пух.

2. Сцежкі дубровы _ самыя ціхія, родныя гукі _ самыя звонкія.

3. Спакойны і далікатны чалавек _ наш настаўнік.4. Кніга _ крыніца мудрасці, ведаў.

5. Пісаць пра мінулае _ не крочыць назад.

Т6.

1. Парог _ незвычайнае месца ў хаце: з ім звязана мноства народных звычаяў, прыкмет.

2. Веснія воды _ самыя раннія, цені змяркання _ самыя познія.3. Найвышэйшы абавязак бацькоў _ узгадаваць і выхаваць дзяцей.

4. Дзень _ нібы прысак, і ад гарачыні заціх у голлі птах.

5. Найлепшы доктар чалавеку _ час.


Т7.

1. Даволі рэдкая ў Беларусі птушка _ шчур.2. Вясна _ пара надзей і спадзяванняў.

3. Лясная цішыня _ падманлівая.4. Асноўны клопат пісьменніка _ знайсці водгук у сэрцы чытача.

5.Лясная ночка _ як матчына ласка – прыемная, цёплая, спакойная і жаданая.Т8.

1. Сапраўдная варажбітка _ гэта невялічкая птушка зязюлька.2. Пабудаваць свой дом _ важная справа.

3. Каліна _ як полымя.

4. Родная зямелька _ усім самая мілая.

5. Бары і дубровы _ краса Беларусі.


Т9.

1. Лагойшчына _ старонка лясная, маляўнічая.

2. Жарт _ натуральны, калі арганічна вынікае з жыццёвых абставін.

3. Чаромха _ як блакітна-белае полымя.

4. Выпрацоўваць характар _ задача няпростая.

5. Цікавы субяседнік _ Васіль Пракопавіч.
Т10

1. А бор _ такі духмяны, загадкавы такі!2. Уладзімір Даль пісаў, што незразумелая слухачу прыказка _ гэта соль, якая страціла мацунак і не соліць.

3. Знайсці сваё месца ў жыцці _ вялікая справа.

4. Без навукі, брат, чалавек _ што тое сляпое кацяня.

5. Сапраўдны Мацей _ хлопец.ПРАЦЯЖНІК ПАМІЖ ДЗЕЙНІКАМ І ВЫКАЗНІКАМ

Пастаўце, дзе трэба, працяжнікТ1.

1. Ліпень _ месяц, калі цвітуць і духмяныя ліпы.

2. Валя з маленства лічыла, што яе маці _ самая добрая і самая разумная.

3. Ехаць па лесе __ адно задавальненне.

4. Вясенні луг __ што выстаўка народнага мастацтва.

5. Адвечнае дрэва __ дуб.Т2.

1. Журавіны на зялёным імху _ што пацеркі.

2. Цёплыя, сардэчныя ўспаміны _ самы лепшы помнік на зямлі.

3. Найлепшы для чалавека доктар _ лес.

4. Жыць з бацькамі ў згодзе _ прызначэнне лёсу.

5. Летняе неба _ ў дымнай смузе.Т3.

1. Жывая мова _ багацейшая за любы, нават самы поўны слоўнік.

2. Яблыні ў маі _ нібы нявесты.

3. Пчальнік _ гэта месца, дзе стаяць вуллі з пчоламі.

4. Ужо немаладаму веку чалавек _ наш доктар.

5. Вудзіць рыбу зімовым марозным днём на скаванай лёдам рацэ _ цікавы занятак.Т4.

1. Кожны з нас _ адказны за лёс краіны.

2. Вочы маці _ акно вечнасці.

3. Восень _ прыдумаць лепшага нельга.

4. Срэбраны месячык _ што серп, хораша свеціць з неба.

5. Выдатны доктар _ мая сятра Вольга.Т5.

1. Снег __ як пух.

2. Сцежкі дубровы _ самыя ціхія, родныя гукі _ самыя звонкія.

3. Спакойны і далікатны чалавек _ наш настаўнік.

4. Кніга _ крыніца мудрасці, ведаў.

5. Пісаць пра мінулае _ не крочыць назад.Т6.

1. Парог _ незвычайнае месца ў хаце: з ім звязана мноства народных звычаяў, прыкмет.

2. Веснія воды _ самыя раннія, цені змяркання _ самыя познія.

3. Найвышэйшы абавязак бацькоў _ узгадаваць і выхаваць дзяцей.

4. Дзень _ нібы прысак, і ад гарачыні заціх у голлі птах.

5. Найлепшы доктар чалавеку _ час.Т7.

1. Даволі рэдкая ў Беларусі птушка _ шчур.

2. Вясна _ пара надзей і спадзяванняў.

3. Лясная цішыня _ падманлівая.

4. Асноўны клопат пісьменніка _ знайсці водгук у сэрцы чытача.

5.Лясная ночка _ як матчына ласка – прыемная, цёплая, спакойная і жаданая.Т8.

1. Сапраўдная варажбітка _ гэта невялічкая птушка зязюлька.

2. Пабудаваць свой дом _ важная справа.

3. Каліна _ як полымя.

4. Родная зямелька _ усім самая мілая.

5. Бары і дубровы _ краса Беларусі.Т9.

1. Лагойшчына _ старонка лясная, маляўнічая.

2. Жарт _ натуральны, калі арганічна вынікае з жыццёвых абставін.

3. Чаромха _ як блакітна-белае полымя.

4. Выпрацоўваць характар _ задача няпростая.

5. Цікавы субяседнік _ Васіль Пракопавіч.
Т10

1. А бор _ такі духмяны, загадкавы такі!

2. Уладзімір Даль пісаў, што незразумелая слухачу прыказка _ гэта соль, якая страціла мацунак і не соліць.

3. Знайсці сваё месца ў жыцці _ вялікая справа.

4. Без навукі, брат, чалавек _ што тое сляпое кацяня.

5. Сапраўдны Мацей _ хлопец.
ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ. Адзначце прыслоўі, якія пішуцца праз злучок / асобна / разам:


Т1. 1) (на)вокал ціха;

2) (між)волі спыніцца;

3) дзейнічаць (у)адзіночку;

4) аддаць (абы)куды;

5) дбаць (з) ранку (да) вечара.


Т2. 1) сабраліся (у)трох;

2) прывезлі адкуль(небудзь);

3) (па)дзявочаму стрымана;

4) (дзе) нідзе трапляцца;

5) прывыкаць (з) малку.


Т3. 1) павярнуць (у)лева;

2) праходзіць (міма) лётна;

3) чытаць (без)разбору;

4) пайсці (у) чатырох;

5) пасеяць не (у) парý.


Т4. 1) вярнуцца (па) асобку;

2) (калі)нікалі наведваць;

3) сказаць (на) перакор;

4) трымаць колькі(небудзь);

5) абысціся (па) людску.


Т5. 1) пайсці (у) прысядкі;

2) знаходзіцца (на) воддаль;

3) прыкідваць (на) вока;

4) гэтак (сама) адмовіць;

5) паступіць (на)удалую.


Т6. 1) імкнуцца (на) перад;

2) бачыцца (што)дня;

3) кінуцца (у)рассыпную;

4) перш (наперш) распытаць;

5) секануць (з) размаху.


Т7.1) прыбраць (абы)як;

2) час (ад) часу назіраць;

3) зрабіць (па) мойму;

4) раз(пораз) усміхацца;

5) усё (роўна)чакаць.


Т8.1) справіцца (за)цемна;

2) займацца (па)усядзённа;

3) прыйсціся (да) смаку;

4) дзе(нідзе) прарасці;

5) паляваць (у) адзіночку.


Т9. 1) спраўдзіцца (калі)небудзь;

2) (па)троху абжывацца;

3) (па) дзіцячы весяліцца;

4) пракідвацца там (сям);

5) прыйсціся (як)раз.


Т10. 1) абы(дзе) збіраць;

2) так (сама) пагадзіцца;

3) размаўляць (па) балгарску;

4) перавязаць крыж (накрыж);

5) пакінуць (на)доўга.


Т1. 1) (за)доўга да экзамену;

2) (па)асенняму ціхі;

3) працаваць (па)зменна;

4) хапаць (без)разбору;

5) так(сама) шанцавала.


Т2. 1) бачыцца (што)дзень;

2) (без)толку гаварыць;

3) бегчы (на)перагонкі;

4) сядзець (па)асобку;

5) (па)брацку параіў.


Т3. 1) схапіць (на)хаду;

2) выцерці (на)суха;

3) падзяліць (па)роўну;

4) куды(сьці)схаваўся;

5) (па)суседску дапамачы.


Т4. 1) падысці (у)шчыльную;

2) (па)чалавечы шкада;

3) (па)крысе пакаштаваць усё;

4) выходзіць (што)месяц;

5) узяць (на)павер.


Т5.1) (на)бягу падсілкавацца;

2) чаму(сьці) не прыйшоў;

3) абы(якава) пазіраць;

4) (па)дзіцячы шчыра;

5) (па)ціху набліжацца.


Т6. 1) (без)упынна;

2) (па)сувораўску проста;

3) (па)заўчора бачыліся;

4) (на)скаку схапіць;

5) (што)год прыязджаць.


Т7. 1) танцаваць (да)упаду;

2) дзе(сьці) прагрымеў;

3) зрабіць (па)мойму;

4) сказаць (адна)часова;

5) зрабіць (на)умысна.


Т8. 1) патрэбны (да)зарэзу;

2) паўзці (па)пластунску;

3) гэта мне (да) спадобы;

4) (што)дзень плаваў;

5) (за)надта далёка.


Т9. 1) ісці (па)волі;

2) (на)сілу дабрацца;

3) чаму(сьці) маўчыць;

4) наеліся (да)адвалу

5) (па)веснавому свежы.


Т10. 1) (з) разбегу пацэліў;

2) (што)хвілінна павяваў;

3) (па)дамашняму ўтульна;

4) (па)доўгу пазіраў;

5) разгледзеў (з) блізку.


Т1. 1) пасадзіць (за)густа;

2) так(сяк)улагодзіць;

3) трымацца (сама)ўпэўнена;

4) даць (з)раніцы (да)вечара

5) уцякаць (без)аглядкі;


Т2. 1) ледзь(ледзь) дакрануўся;

2) (калі)небудзь спатрэбіцца;

3) зрабіць (па) мойму;

4) выцерці (на)суха;

5) пайсці (па) дзіцячы падарунак.


Т3. 1) прачнуцца (за)цемна;

2) калі(небудзь) збудзецца;

3) пайсці (па)летні ўбор;

4) (па)свойму непаўторны;

5) колькі (небудзь) выплаціць.


Т4. 1) купіць (за)многа;

2) усё(роўна) дабівацца;

3) браць (без) разбору;

4) плаціць (што)месячна;

5) мала(памалу) прывыкнуць.

Т5.1) вярнуцца (за)светла;

2) як(ніяк) справіцца;

3) будзе (па) вашаму;

4) прыехаць (па)бацькоўскі пасаг;

5) (адкуль)небудзь прывесці.


Т6.1) пакінуць (на)доўга;

2) воляй(няволяй) спыніцца;

3) распарадзіцца (па)гаспадарску;

4) (дзе)небудзь адшукаць;

5) ехаць (па) восеньскі ўраджай.


Т7.1) сядзець (на)воддаль;

2) (як)след вычысціць;

3) пакінуць (на)віду;

4) наведваць (што)дня;

5) там(сям) сустракацца.


Т8.1) (за)лішне перажываць;

2) кінуць (з)размаху;

3) (міма)вольна спыніцца;

4) дзе(небудзь) прарасці;

5) ісці след (у) след.


Т9.1) скончыць (за)цемна;

2) ставіцца (па)дзяржаўнаму;

3) мала(памалу) асвоіцца;

4) як (небудзь) дадумацца;

5) заехаць (па) аўтарскі ганарар.


Т10.1) перапісваць (на) чыста;

2) убачыцца (міма)ходам;

3) наведваць час (ад) часу;

4) там(сям) трапляцца;

5) працаваць (у)адзіночку.


Т1.1) патрэбна (да)зарэзу;

2) (абсалютна) спакойны чалавек;

3) ісці (ў)сляпую;

4) (у)дзень публікацыі.

5) (ніжэй) пералічаныя факты.


Т2.1) бачыць (з)верху (да)нізу;

2) прыйсці (ў)трох;

3) (атлетычна)складзены юнак;

4) расказваць (на)хаду;

5) прыйсці (а)поўначы.


Т3.1) бегчы (на)выперадкі;

2) (ад)малку прывучыўся;

3) застацца (сам)насам;

4) (нізка)прыбітыя планкі;

5) хадзіць (да)гары нагамі.


Т4.1) расце (ў)высь;

2) схапіць (на)ляту;

3) завязаць (крыж)накрыж;

4) (максімальна) дакладная справаздача.

5) гнуць (да)долу


Т5.1) работа (па)душы;

2) спадабалася (на)смак;

3) (абсалютна)спакойныя людзі;

4) прыбрала (з)большага;

5) (ніжэй)названыя асобы.


Т6.1) паварочвала (на)права;

2) выгляд (з)надворку;

3) узяць (пад)паху;

4) (рамантычна)настроеныя падлеткі;

5) (па)сваяцку прыязны;


Т7.

1) пісаць (па)латыні;

2) (добра) арганізаваныя атрады;

3) узяць (на)пракат;

4) заставацца (на)віду;

5) (на)паказ мадэлей.Т8.

1) стараўся (з)нагоды свята;

2) паступаць (у)шчыльную;

3) падумаў (у)голас;

4) кінуцца (з)разгону;

5) стала (ўсё)роўна.Т9.1) (між)волі спалохаўся;

2) быць (на)відавоку;

3) (псіхалагічна)

адрыхтаваныя

абітурыенты;

4) сказаць (у)голас ;

5) ускочыць (з)разбегу.


Т10.1) зведаць (з)малку;

2) ісці (ў)брод;

3) аддаць (у)абмен;

4) сустрэцца (ў)вечары;

5) заказаў (на)паслязаўтра.


Т1.1) браць (пад)рад;

2) (у)двух канспектах;

3) адзенне (на)вырост;

4) атрымалася (па)вашаму;

5) (з)лёгку прыціснуць.


Т2.1) (у)дзень нараджэння;

2) цягнуць (што)сілы;

3) знаходзіцца (пад)бокам;

4) далучацца (з)малку;

5) (так)сяк разабраліся.


Т3.1) прыйсціся (да)спадобы;

2) чытаць (па)польску;

3) прамовіць (на)пышліва;

4) схапіць (на)ляту;

5) сумнявацца (ў)сапраўднасці


Т4.1) (сяк)так справіцца;

2) есці (па)трошку;

3) (што)вечар збірацца;

4) (у)дадатак да напісанага;

5) ацэньваць (па)ўрочна.


Т5.1) (па)ўчарашняму следу;

2) павярнуць (у)лева;

3) ускочыць (на)хаду;

4) разабрацца (з)ранку;

5) (што)год разумнець.


Т6.1) вітацца (па)таварыску;

2) кінуцца (на)перарэз;

3) (у) адно імгненне;

4) рыхтавацца (па)малу;

5) зразумець (ад)разу;


Т7.1) крыкнуць (на)бягу;

2) (з)роду Сапегаў;

3) (што)раз паўтараць;

4) раздацца (ў)шыркі;

5) (за)адно выказванне.


Т8.1) (усё)роўна прыгожа;

2) гадаць (на)двае;

3) выглядаць (па)дзелавому;

4) (у)даль мора;

5) паехалі (ў)дзвюх.

ПРАВАПІС НЕ і НІ з РОЗНЫМІ ЧАСЦІНАМІ МОВЫ. Запішыце разам або асобна з не
Т1.1) (не)вельмі здзіўлены;

2) (не)скошаная, а зжатая трава;

3) (не)хта з нас;

4) (не)думаў пра ўчарашняе;

5) (не)абдымны прастор.


Т2. 1) (не)высокі дом;

2) (не)выкасілі поплаву;

3) пайшлі (не)дагаварыўшыся;

4) сёння (не)варта сумаваць;

5) (не)шта вельмі рана.


Т3. 1) рабіў (не)хаця;

2) (не)зусім здаровы выгляд;

3) (не)абсяжныя далі;

4) (не)прыехаў на вяселле;

5) гаварыў (не)спяшаючыся


Т4. 1) гаварыў (не)па-руску

2) (не)жанаты чалавек;

3) (не)вышытыя ручнікі;

4) (не)далёка, а блізка;

5) сёння (не)паведамлялі.


Т5. 1) (не)абсяжныя далі;

2) (не)па-твойму зроблена;

3) (не)прачытаная Віцем кніга;

4) (не)сустрэўшыся ні разу;

5) (не)дапісанаяе сачыненне


Т6. 1) (не)прасіў перакладаць;

2) (не)дасыпаны мяшок;

3) смешны (не)паседа;

4) (не)вясёлы, а сумны настрой;

5) (не)дапісаны паэтам верш;


Т7. 1) (не)біткое шкло;

2) (не)хта іншы;

3) (не)прачытаная вучнем кніга;

4) горад (не)далёка, а блізка;

5) (не)дачакаўшыся адказу.


Т8. 1) (не)звяртаючы ўвагі;

2) сукенка (не)да твару;

3) (не)вырашальная праблема;

4) (не)здадзеная своечасова работа;

5) (не)льга спяшацца.


Т9. 1) вядомая (не)быліца;

2) (не)дапрацаваны даклад;

3) (не)густы ельнік;

4) выйшла (не) па-вашаму;

5) (не)закончаная, а пачатая праца.


Т10. 1) яму (не)здаровіцца;

2) (не)вясёлы настрой;

3) (не)зжатае камбайнам жыта;

4) атрымалася (не)па-вашаму;

5) (не)праўда гэта, а хлусня.


Т1.1) (не)змалочаны ячмень;

2) рэфераты (не)здадзены;

3) (не)парыўная сувязь;

4) (не)прыяцель, а вораг;

5)(не)лёгкая задача.


Т2.1) (не)дарэчны з выгляду;

2) не)чакаючы горшага;

3) (не)вялікі, але дагледжаны;

4) столь (не)пабелена;

5) (не)падпісаныя загады.


Т3.1) (не)гарачая, а халодная вада;

2) (не)загорнуты часопіс;

3) (не)атрыманы табою ліст;

4) (не)знаходзяць выйсця;

5) (не)доўгая гутарка.


Т4.1) (не)згатаваная юшка;

2)(не)варта пераглядаць;

3) (не)звяртаючы ўвагі;

4) пірагі (не)прапечаны;

5) (не)высокі, але прыгожы.


Т9.1) (не)удзячная, але патрэбная праца;

2) капуста (не)пакрышана;

3) (не)адкладныя справы;

4) (не)шырокая паласа;

5) (не)шкада часу.


Т5.1) (не)хуткая хада;

2) (не)пахісны змагар;

3) налічнікі (не)пафарбаваны;

4) (не)скончанае, а толькі пачатае пісьмо;

5) (не)кранутая ежа.


Т6.1) (не)прыгожая, але жвавая;

2) (не)прыватызаваная кватэра;

3) карова (не)напоена;

4) (не)зважаючы на цяжкасці;

5) (не)напісаная паэтам балада.


Т7.1) (не)варта спяшацца;

2) асенняя (не)пагадзь;

3) (не)высокі, але зграбны хлопчык;

4) (не)зваротныя дні;

5) (не)глядзіць у той бок.


Т8.1) (не)ёмкае, але зразумелае становішча;

2) будаўніцтва (не)завершана;

3) (не)пасаджаныя гаспадаром парэчкі;

4) ісці (не)спатыкаючыся;

5) размаўляць (не)хаця.


Т10.1) (не)высветленыя абставіны;

2) (не)закрануць пытання;

3) ручнікі (не)адбелены;

4) (не)адчуваючы смаку;

5) (не)наваксаваныя мной чаравікі.


Т1.1) шпалеры (не)паклеены;

2) (не)прачытаная газета;

3) (ні)хто;

4) колькі б (ні)купіў;

5) (не)апранаючыся.


Т2. 1) (не)прынесеная шапка;

2) грошы (не) палічаны;

3) куды б (ні)пайшоў;

4) (не)трывожачы;

5) (ні)як.


Т3. 1) (не)развітваючыся;

2) куды (ні)паглядзі;

3) (не)пасалоджаная кава;

4) правілы (не)парушаны;

5) (ні)якая.


Т4. 1) (не)накрухмаленая бялізна;

2) (не)памыляючыся;

3) як (ні)ўдасканальвай;

4) (ні)чым;

5) агуркі (не)пасолены;


Т5. 1) дзе б (ні) быў;

2) (не)збіваючыся;

3) (не)напісаная карціна;

4) (ні)чый;

5) апавяданні (не)прычытаны.


Т6. 1) (ні)які;

2) (не)запоўненая анкета;

3) калі б (ні)заехаў;

4) коскі (не) пастаўлены;

5) (не)друкуючы.


Т7. 1) (не)адмаўляючыся;

2) хто б (ні) прасіў;

3) (ні)дзе;

4) кнігі (не)прададзены;

5) (не)прыгатаваная вячэра.


Т8. 1) канветы (не) заклеены;

2) (ні)кім;

3) дзе б (ні) жыў;

4) (не)настроеная гітара;

5) (не)адрозніваючы.


Т9. 1) (ні)куды;

2) (не)спазняючыся;

3) памылкі (не)дапушчаны;

4) (не)прыдуманая гісторыя;

5) што б (ні) гаварылі.


Т10. 1) валасы (не) зачасаны;

2) каму б (ні)праванавалі;

3) (не)крыўдуючы;

4) (ні)што;

5) (не)падключаная батарэя.


Т1.1) (не)шматлікі тыраж;

2) (не)прыехаў у горад;

3) (не)надрукаваны артыкул;

4) (не)прыкаенасць;

5) мэта (не)дасягнута.


Т2.1) (не)варта спяшацца;

2) восеньская (не)пагадзь;

3) (не)сказаўшы ні слова;

4) (не)лепшы за вас;

5) (не)даступная вышыня.


Т3.1) тэхналогія (не)ўдасканалена;

2) (не)шкада сіл;

3) (не)умольны час;

4) (не)прымушаць нікога;

5) (не)пакрыўджаны чалавек.


Т4.1) (не)высечаная дзялянка;

2) лісты (не)склены;

3) (не)ведаць правіл;

4) чалавеку (не)здаровіцца;

5) (не)дачакаўшыся цябе.


Т5.1) (не)карыстацца часопісам;

2) (не)абходная кніга;

3) (не)старэйшы за брата;

4) тканіна (не)раскроена;

5) (не)калі скажуць.


: bel
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 8 клас
bel -> Belarusian historical review
bel -> Беларускі гістарычны агляд
bel -> У гасцях у вечнасці Мора Герадота
bel -> Казакова Ірына Валер'еўна Доктар філалагічных навук Беларускі фальклор Курс лекцый
bel -> Век Вадаліва (Аповесць)
bel -> Сярэдняя школа №4 г. Ваўкавыска
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 6 клас
bel -> 1. Тэарэтычны матэрыял Практычныя заданні
bel -> Жанчына як “іншае” ў дыскурсе беларускай дэмакратыі


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка