Падбярыце рускія адпаведнікі да беларускіх слоў. Адзначце тыя, якія адрозніваюцца месцам націскустаронка2/11
Дата канвертавання03.01.2017
Памер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЛЕКСІКА. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай

1. Амонімы

2. Антонімы

3. Сінонімы

4. Паронімы
Т1. А. Стоража яшчэ не было – паклікалі начнога вартаўніка

Б. Запазычанне з чэшскай мовы – своечасова ліквідаваць запазычанасць

В. Акуратны почырк – неахайны пакой.

Т2. А. Міласэрны ўчынак – не сустрэўся мне бессардэчны чалавек.

Б. Вар з маліннікам – гаспадыня апусціла сухар у кіпень.

В. Каштаваць пяць тысяч – каштаваць яблык

Т3. А. Гасцяванне было нядоўгім – дзякаваць за гасціннасць.

Б. Радуга як арка – вялізнай дугой устала вясёлка

В. Узяць курс на поўдзень – першы курс універсітэта

Т4. А. Вераснёвая ціш – верасовы мёд

Б. Дапамагала сіла волі – няхай бяссілле не наступіць

В. Сплаў медзі з волавам – сплаў лесу

Т5. А. Бесклапотны смех – бестурботны характар

Б. Птушка ляцела нізканізка пацерак

В. Гадзіна цягнулася як вечнасць – прайшло імгненне

Т6. А. Купіць акцыі – прадаць акцыі.

Б. Далёкі кантынент – цікавы кантынгент

В. Жыць у дастатку – жыць у забяспечанасці

Т7. А. Папярэдні год – наступны год

Б. Высокі хлопец – рослы хлопец

В. Рэалістычныя творы – рэальныя падзеі

Т8. А. Дзейны чалавек – дзейсны сродак

Б. Беларускія краявіды – беларускія пейзажы

В. Прыехаць зімою – прыехаць летам

Т9. А. Ехаць на поўдзень – прыехаць у поўдзень

Б. Паўночны вецер – паўднёвы вецер

В. Сытны абед – сыты чалавек

Т10. А. Незадаволеная міна – абясшкоджаная міна

Б. Мноства камароў – безліч камароў

В. Асабісты ўклад – асабовы дзеяслоў

Т1. А. Трапіць у калдобіну – трапіць у выбоіну

Б. Алесева нявеста – Алесева нявестка

В. Айчынныя вырабы – замежныя вырабы

Т2. А. Смелы чалавек – палахлівы чалавек

Б. Незвычайная з’ява – надзвычайная з’ява

В. Іней на галінах – шэрань на галінах

Т3. А. Мясцовая расліннасць – мясцовая флора

Б. Святочны дзень – будні дзень

В. Велікодны пост – стаць на пост

Т4. А. Далікатны чалавек – тактоўны чалавек

Б. Станоўчыя якасці – адмоўныя якасці

В. Рубка дроў – рубка штурмана

Т5. А. Заўважыў коніка – заўважыў конніка

Б. Першы паверх – апошні паверх

В. Сячы лес – вынішчаць лес

Т6. А. Абавязкова прыедуць – безумоўна прыедуць

Б. Абагуліць маёмасць – абагульніць вопыт

В. Падкрэсліць акалічнасць спосабу дзеяння – жыццёвыя акалічнасці

Т7. Конная дарога – конская грыва

Б. Далёка заслаць дываном – падлогу заслаць дываном

В. Верхні пласт – ніжні пласт

Т8.А. Выдалі абанемент – наш абонент

Б. Кваліфікацыйны разрад – электрычны разрад

В. Добры чалавек – злы чалавек

Т9. А. Вярнуць кнігу – аддаць кнігу

Б. Кваліфікаваны рабочы – кваліфікацыйны экзамен

В. Ранні час – позні час

Т10. А. Белы абрус – белы настольнік

Б. Зямля абязводзела – меліярацыя абязводзіла поле

В.Атрымаць дарагі гасцінец – стары гасцінец за сялом

Т1. А. Апякаць палец – апякаць малодшага брата

Б. Праявіць смеласць – праявіць адвагу

В. Узяць падручнік – аддаць падручнік

Т2. А. Адкладны каўнер – адкладзены на позні час прыезд

Б. Далажыце варэнне ў слоік – далажыце аб выніках праверкі

В. Мяняць курс – мяняць напрамак

Т3. А. У роце горка горка для посуду

Б. Аператыўны выезд – аперацыйны стол

В. Мужны салдат – храбры салдат

Т4. А. Бачок вады – дзіця легла на бачок

Б. Выглядаць самотна – выглядаць адзінока

В. Аптэкарская работа – аптэчная база


ЛЕКСІКА. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай


1. Амонімы

2.Мнагазначныя словы

3. Паронімы

4. Сінонімы

5. Антонімы
Т10. А. Крытычны артыкул – крытычны ўзрост

Б. Натуральная велічыня – штучная тканіна

В. Рэцэпт варкі грыбоў – рэцэпт на парашкі

Г. Удасканаліць музыкальны слых – палепшыць вытворчы працэсТ1. А. Узаемнае абавязацельства – мой абавязак

Б. Нядрэнны повар – някепскі дапаможнік

В. Загадаў прыйсці – загадаў лік

Г Рассадзіць гасцей – рассадзіць памідорыТ2. А. Надраць бульбы – надраць паперы

Б.Маўклівая згода – гаваркая жанчына

В. Засвяціла плёнку – засвяціла сонца;

Г. Недахопаў не было – многа хібаўТ3.

А. Агністыя фарбы – агнявыя пазіцыі

Б. Святочны салют – будзённы касцюм

В. Выпусціць з рук – выпусціць талерку з рук

Г. Незвычайная прыгажосць – выключная памяць


Т4. А. Выслаць ліст – выслаць скрынку паперай

Б. Адбітак неба – мелі адбіццё ў душы

В. Выступіць у паход – выступіць з канцэртам

Г. Адшукаць сцяжынку – згубіць кнігуТ5. А. Не зрабіў шкоды – не прынёс карысці

Б. Заліць фундамент – закласці падмурак

В. Падобны выпадак – падобны з твару

Г. Узяць ноту соль – калійная сольТ6.

А. Работа сэрца – друкаваная работа

Б. Жылое асяроддзе – абжыты асяродак

В. Актыўная пазіцыя – пасіўная канструкцыя

Г. Беспадстаўны вывад – беспрычынны смех


Т7.

А. Рухавая гульня – марудлівая дзяўчынка

Б. На першы погляд – ласкавы погляд

В. Пад’ёмны кран кран з гарачай вадой

Г. Поўныя вёдры бярэзніку – ускрай бярэзніку


Т8.

А. Уладкаваць у саўгас – устроіць на завод

Б. Застацца верным – не быць здрадлівым

В. Гатаваная вада – гатовая сукенка

Г. Збавіць ход ход урока


Т9.

А. Жадаю бачыць – жадаю здароўя

Б. Датушыць пажар – датушыць капусту

В. Шэры салавей – шызы туман

Г. Густы авёс – рэдкі кісель

Адзначце назоўнікі, у аснове якіх пры ўтварэнні формы адзіночнага ліку М. ск. адбываецца чаргаванне зычных
Т1. 1) дарога;

2) рака;


3) Цімох;

4) друк;


5) юнга.

Т2. 1) подых;

2) Вольга;

3) абаранак;

4) лыжка;

5) канцэрт.


Т3. 1) лозунг;

2) прыцемак;

3) калыска;

4) пастамент;

5) фартух.


Т4. 1) скарынка;

2) пірог;

3) дуга;

4) пачак;

5) спагада.


Т5. 1) вораг;

2) узнагарода;

3) фотаплёнка;

4) панчоха;

5) фальварак.


Т6. 1) стог;

2) сукенка;

3) клубок;

4) тварог;

5) муха.


Т7. 1) увага;

2) пошук;

3) хустка;

4) айсберг;

5) жах.


Т8. 1) стоік;

2) перавага;

3) маналог;

4) штых;


5) рост.

Т9. 1) заслуга;

2) дэкада;

3) прымаўка;

4) прабег;

5) цэх.


Т10.1) сасоннік;

2) загадка;

3) дыялог;

4) скарга;

5) спалох.


Т1. 1) будаўнік;

2) круг;


3) рака;

4) Калуга;

5) археолаг.


Т2. 1) засуха;

2) агарод;

3) агрэх;

4) мурог;

5) Алёнка.


Т3. 1) плуг;

2) верх;


3) размах;

4) флот;


5) заапарк.

Т4. 1) рэха;

2) кветка;

3) мост;

4) пуга;


5) гара;

Т5. 1) луг;

2) чытач;

3) газета;

4) старонка;

5) падарожжа.


Т6. 1) мяжа;

2) бераг;

3) друк;

4) дачка;

5) перапалох.


Т7. 1) лагер;

2) зямля;

3) балота;

4) трывога;

5) нага.


Т8. 1) падтрымка;

2) экзамен;

3) рукзак;

4) малако;

5) палац.


Т9. 1) траншэя;

2) лодка;

3) бітва;

4) поціск;

5) эпізод.


Т10.1) легенда;

2) стылістыка;

3) воз;

4) сабака;5) паліто.

Т1. 1) шлях;

2) бетон;

3) чарапаха;

4) сястра;

5) красворд.


Т2. 1) пушча;

2) парта;

3) лодка;

4) шорах;

5) воўк.


Т3. 1) мудры;

2) мяккі;

3) блізкі;

4) сіні;


5) густы.

Т4. 1) сок;

2) парог;

3) сад;

4) водар;5) стужка.

Т5. 1) увага;

2) пошук


3) хустка;

4) айсберг;

5) жах.


Т6. 1) адліга;

2) вечарынка;

3) кракавяк;

4) рост;


5) бацька.

Т7. 1) вожык;

2) абляпіха;

3) рэха;

4) частка;

5) провад.


Т8.1) задуха;

2) смык;


3) перасцярога;

4) горад;

5) подзвіг.


Т9. 1) продак;

2) скарга;

3) міска;

4) шлях;


5) далягляд.

Т10. 1) лаўка;

2) біклага;

3) аншлаг;

4) ласунак;

5) торт.


Т1. 1) промах;

2) перавага;

3) запіска;

4) паварот;

5) бляск.


Т2. 1) бінт;

2) блок;


3) скруха;

4) паслуга;

5) педагог.


Т3.1) палёт;

2) блок;


3) скруха;

4) паслуга;

5) педагог.


Т4. 1)бібліятэка;

2) блакіт;

3) пачатак;

4) заўвага;

5) працяг.


Т5. 1) подых;

2) білет;

3) дыск;

4) заслуга;

5) качка.


Т6. 1) рубрыка;

2) продак;

3) промах;

4) біклага;

5) плыт.


Т7. 1) казка;

2) заслуга;

3) подых;

4) пачатак;

5) блакіт.


Т8. 1) ліга;

2) выпускнік;

3) плот;

4) лялька;

5) мох.


Т9. 1) механік;

2) скруха;

3) зварот;

4) шлях;


5) куртка.

Т10. 1) інстытут;

2) абляпіха;

3) рэха;

4) палонка;

5) прыпынак.


Т1. 1) малюнак;

2) штрых;

3) скрынка;

4) скарга;

5) дрот.


Т2. 1) поспех;

2) шпагат;

3) скруха;

4) друк;


5) ластаўка.

Адзначце назоўнікі, якія ў родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак -а (-я)
Т1.

1) саліст;

2) фінал;

3) цюк;


4) шпагат;

5) часопіс.Т2.

1) рэферэндум;

2) санет;

3) цыкл;


4) шок;

5) чэмпіён.Т3.

1) фокуснік;

2) нектар;

3) парадак;

4) тракт;

4) атэстат.Т4.

1) веер;


2) візіт;

3) дзеяслоў;

4) каларыт;

5) мітынг.Т5.

1) камітэт;

2) стол;

3) нож;


4) разліў;

5) разнабой.Т6.

1) дуб;


2) сланечнік;

3) экіпаж;

4) клён;

5) чай.


Т7.

1) цэмент;

2) алфавіт;

3) рукапіс;

4) прымус;

5) герой.Т8.

1) сеанс;

2) агонь;

3) лён;


4) дуб;

5) агародТ9.

1) турызм;

2) стадыён;

3) абед;


4) чацвер;

5) праект.Т10.

1) мітрапаліт;

2) халаднік;

3) рэгламент;

4) штаб;

5) сюрпрыз.


Адзначце назоўнікі, якія маюць канчатак -у (-ю) у родным склоне адзіночнага ліку
Т1.

 1. жыхары (прыгарад);

 2. дзецям няма (занятак);

 3. падмурак з (камень);

 4. ад водару (язмін);

 5. на дне (чамадан).

Т2.

1) камандзір (батальён);

2) жыве каля (парк),

3) стрэлкі (гадзіннік)

4) прыгожы з (твар),

5) старонкі (тэкст).Т3.

 1. пясчанага (узгорак);

 2. вецер з (поўдзень);

 3. да дома няма (пад’езд);

 4. не да (смак);

 5. халаты з (паркаль).

Т4.

1) многа (народ);

2) убачыць (настаўнік);

3) сярод (поле);

4) у званні (маёр)

5) пачуццё (рэалізм).Т5.

 1. мяшок (цэмент);

 2. літары (алфавіт);

 3. зрабіць без (прымус);

 4. каля (беражок);

 5. пліты з (бетон)

Т6.

 1. недалёка ад (магазін);

 2. шліфоўка (паркет);

 3. адмовіцца ад (пачастунак);

 4. каля самага (хвойнік);

 5. не ўзяць (падарунак).

Т7.

 1. мяшок (авёс);

 2. заспанага (твар);

 3. многа (народ);

 4. верхавіна (бук);

 5. свежага (агурок).

Т8.

 1. год ад (год);

 2. дошкі з (вяз);

 3. свежага (хлеб);

 4. з гонтавага (дах);

 5. першага (ўрок).

Т9.

 1. паспытаць (бярозавік);

 2. камандзір (атрад);

 3. маленькага (кружок);

 4. у час (антракт);

 5. удзельнікі (канцэрт).

Т10.

 1. паблізу (гараж);

 2. збіральнікі (фальклор);

 3. удзельнікі (фестываль);

 4. напіцца (кампот);

 5. падысці да (клуб).

Адзначце словазлучэнні, у якіх назоўнікі маюць прывільныя склонавыя канчаткі:
Т1.

1) кужэльнага абрусу;

2) пахучага адэкалону;

3) перадранішняга змрока;

4) белага вугалю;

5) вострага вугла.Т2.

1) вадзянога млыну;

2) мужчынскага кафтану;

3) санітарнага атрада;

4) бярозавага гая;

5) не мець настрою.Т3.

1) быць у небяспецы;

2) уславіць у песне;

3) сумаваць па дачцы;

4) у новай вопратцэ;

5) паднялі па трывозе.Т4.

1) свежага алею;

2) чакаць каля кіёску;

3) персідскага дывана;

4) мацярынскага інстынкту;

5) дзелавога касцюму.Т5.

1) лексічнага пласта;

2) не адчуваць смака;

3) успрымаць без смеха;

4) падысці да цеплавозу;

5) духмянага мурагу.Т6.

1) на новым аўтамабіле;

2) стаяць на масту;

3) пасадзіць на мяжы;

4) думаць аб Рыгору;

5) стаяць на парогу.Адзначце назоўнікі, якія маюць канчатак -у (-ю) у Месным склоне адзіночнага ліку


Т1.

 1. аб (чарадзей);

 2. на (начлег);

 3. пры (гаспадар);

 4. пры (край);

 5. у (поспех).

Т2.

  1. на (фотаздымак);

  2. аб (вучань);

  3. на (дождж);

  4. пры (пастух);

  5. у (месяц).

Т3.

 1. пры (каваль);

 2. аб (стрыж);

 3. у (бярэмя);

 4. аб (герой);

 5. у (надзея).

Т4.

 1. пры (гандляр);

 2. пры (Міхась);

 3. у (шалаш);

 4. аб (геолаг);

 5. на (балота),

Т5.

 1. на (канец);

 2. аб (псіхолаг);

 3. на (дождж);

 4. на (абрус);

 5. аб (арандатар).

Т. 6.

1) у (летапіс);

2) аб (экзаменатар);

3) аб (чарга);

4) на (небакрай);

5) у (Навагрудак).Т7.

 1. аб (дабрадзей);

 2. у (гастраном);

 3. пры (доктар);

 4. у (шалаш);

 5. у (роспач)

Т8.

  1. жыць пры (Ілья);

  2. заблудзіцца ў (маліннік);

  3. удзельнічаць у (кангрэс);

  4. аб пустой (старонка);

  5. размаўлялі аб (старшына).

Т9.

 1. жыць у (дом);

 2. цвісці ў (бярэзнік);

 3. прачытаць у (часопіс);

 4. стаяць пры (каваль);

 5. прамокнуць на (дождж).

Т10.

 1. у белай (чаромха);

 2. на вузкай (сцежка);

 3. у дружнай (талака);

 4. аб працавітай (дачка);

 5. на нашым (каляндар).

Т1.

 1. жыць пры (Сяргей);

 2. жыць у (Ваўкавыск);

 3. у глыбокай (нара);

 4. на царкоўнай (званіца);

 5. у бок (жняя).

Т 2.

 1. знаходзіцца пры (двор);

 2. заблудзіцца ў (арэшнік);

 3. у празрыстай (крыніца);

 4. аб палахлівым (верабей);

 5. аб смелым (герой).

Т3.

 1. на (цвік);

 2. у (маторка);

 3. пры (Кузьма);

 4. па (тэлефон);

 5. пры (Брыль).
Т4.

 1. у (гушчыня) лесу;

 2. ісці па (дарога);

 3. прыехаць у (жнівень);

 4. аб (плакса) Машы;

 5. на (род) напісана.
Т5.

 1. схавацца ў (туман);

 1. стаяць на (ганак);

 2. расказаць аб (бацька);

 3. у шчырай (песня);

 4. у старой (хата).

Т6.

 1. у наступным (год);

 2. разбірацца ў (жывапіс);

 3. напісана ў (кніга);

 4. прытаіцца ў (зацішак);

 5. аб (плакса) Віцю.

Т7.

  1. на вялікі (луг);

  2. рос на (паляна);

  3. на высокай (хвоя);

  4. у правай (рука);

  5. быць на (сонца).

Т8.

   1. грукатаць па (падлога);

   2. блукаць па (дубняк);

   3. на (лінія) фронту;

   4. іграць на (дудачка).

   5. ехаць на (конь)

Т9.

    1. пры гэтым (дырэктар);

    2. аб маёй (дачка);

    3. пры старой (груша);

    4. у (гушчар) пушчы;

    5. на высокай (гара)

Т10.

 1. на (галінка) дрэва;

 2. на суседскім (двор);

 3. ляжаць у (бальніца);

 4. пры сваім (кавалер);

 5. сляза па (шчака).

Адзначце назоўнікі, якія ў форме меснага склону адзіночнага ліку маюць канчатак –е, -і, -ы:
Т1.

1) бераг;

2) мох;

3) Жодзіна;4) музей;

5) бяроза.Т2.

1) акцёр;

2) баец;

3) талерка;

4) рука;

5) плашч.Т3.

1) дождж;

2) гутарка;

3) друкар;

4) шчака;

5) хлопец.Т4.

1) іней;


2) лес;

3) геній;

4) пытанне;

5)дарога.Т5.

1) рэжысёр;

2) малако;

3) кветка;

4) бор;

5) таварыш.Т6.

1) герой;

2) дом;

3) поле;


4) перамога;

5) край.


Т7.

1) брошка;

2) бульвар;

3) глядач;

4) рэдактар;

5) мука.Т8.

1) гай;


2) Гродна;

3) вада;


4) паверх;

5) дах.


Т9.

1) горад;

2) зерне;

3) каваль;

4) дапамога;

5) май.


Т10.

1) фельчар;

2) муж;

3) цукар;4) птушка;

5) рука.


Т1.

1) вядро;

2) дзяжа;

3) абсяг;

4) шчака;

5) вяроўка.Т2.

1) школа;

2) гай;

3) песня;4) прамень;

5)Алесь.


Т3.

1)падарожжа;

2) рука;

3) Рыгор;

4) сонца;

5) тапор.Т4.

1) далягляд;

2) зямля;

3) алень;

4) краіна;

5) столь.Т5.

1) даніна;

2) яблыня;

3) футбол;

4) герой;

5) тэлефон.Т6.

1) тэніс;

2) лазня;

3) ралля;

4) каваль;

5) горад.Т7.

1) футбол;

2) група;

3) цыбуля;

4) шынель;

5) змяя.


Т8.

1) аблічча;

2) аер;

3) маэстра;4) камандзір;

5) кераміка.Т9.

1) мурог;

2) падвода;

3) цырульня;

4) дыктант;

5) воцат.Т10.

1) артыст;

2) дзядзька;

3) абоз;


4) доля;

5) завіруха.Т1.

1) глядач;

2) сонца;

3) дачка;

4) кош;

5) хустка.Т2.

1) сцэна;

2) князь;

3) кухня;

4)санаторый;

5) гусь.


Т3.

1) мукá;


2) крынічка;

3) афіша;

4)падарожжа;

5) камандзір.Т4.

1) рабіна;

2) стол;

3) вучань;

4) лазня;

5) вулей.Т5.

1) сурвэтка;

2) іскра;

3) ружа;


4) шчака;

5) дзеяч.Т6.

1) балкон;

2) ураджай;

3) алень;

4) ладдзя;

5) Міхась.Т7.

1) рука;


2) шахцёр;

3)навальніца;

4) калідор;

5)узбярэжжа.Т8.

1) траншэя;

2)адчай;

3) вяселле;

4) спадчына;

5) Васіль.Т9.

1) рака;


2) іскра;

3) вуліца;

4) рыцар;

5) перадача.Т10.

1) доля;


2) іней;

3) герой;

4) студня;

5) легенда.Пастаўце назоўнікі ў родны склон адзіночнага ліку


1. Агурок_, пень_, захад_, кашаль_, метр_, гераізм_, Крым_, бокс_, ніз_, матыў_, абрус_, воск_, адрас_, змрок_, вугаль_, унук_, абрэзак_, пункт_, адэкалон_, авёс_, чай_, бор_, садок_, вішняк_, попел_, галалёд_, вяршок_, гуляш_, настрой_, набор_, покер_, сезон, турнір, крык_, бензін_, авёс_, асот_.

2. Жывот_, вулей_, алей_, пропуск_, закон_, тормаз, вяз_, апарат_, асфальт_, балет_, полк_, узлесак, тыл, апетыт_, спрыт_, пераход_, амонім_, магній, магніт, сіцец_, пажар_, сівер_, грып_, двор_, альпініст_, геній_, голад_, смутак_, халаднік_, поспех_, сорам_, разлік_, атам_, станок_, вечар.


5. Дождж_, лужок_, гай_, калектыў_, чабор_, флот_, пластылін_, ячмень_, рэпертуар_, град_, шашлык_, атэізм_, жаўток_, верас_, хмель_, актыў_, груз_, апендыцыт_, антрацыт_, даход_, верасень_, спрыт_, сорам_, штаб_, санет_, пасёлак_, Марс_, інтэграл_, франк_, адпачынак_, хакей_, арэшнік_.

3. Токар_, матор_, рог_, твар, кілаграм_, цэнтр_, абзац_, тэніс_, край_, век, аўторак_, характар_, вопыт_, сон_, інтэлект_, суфікс_, нораў, бэз, пыл_, кірмаш_, капіталізм_, рой_, верас_, світанак_, віхр_, вяршок_, верх_, лясок_, лес_, парк_, поўдзень_, пачатак_, мох, метраж_, апендыцыт_.

4. Хлеб_, суп_, хром_, ураган_, лужок_, агрэст_, актыў_, рэпертуар_, гуманізм_, сінус_, сюжэт_, саўгас_, пас’янс_, раён_, лістапад_, квадрат_, разгляд_, агнямёт_, самалёт_, кантраст_, цэнтнер_, інстытут_, намалот_, аб’езд_, Полацк_, тэрмін_, поўдзень_, жвір_, коклюш_, крэм_.Т1.

1)


2)

3)


4)

5)


Т2.

1)


2)

3)


4)

5)


Т3.

1)


2)

3)


4)

5)


Т4.

1)


2)

3)


4)

5)


Т5.

1)


2)

3)


4)

5)


Т6.

1)


2)

3)


4)

5)


Т7.

1)


2)

3)


4)

5)


Т8.

1)


2)

3)


4)

5)


Т9.

1)


2)

3)


4)

5)


Т10.

1)


2)

3)


4)

5)


Т1.

1)


2)

3)


4)

5)


Т2.

1)


2)

3)


4)

5)


Т3.

1)


2)

3)


4)

5)


Т4.

1)


2)

3)


4)

5)


Т5.

1)


2)

3)


4)

5)


Т6.

1)


2)

3)


4)

5)


Т7.

1)


2)

3)


4)

5)


Т8.

1)


2)

3)


4)

5)


Т9.

1)


2)

3)


4)

5)


Т10.

1)


2)

3)


4)

5)


Т1.

1)


2)

3)


4)

5)


Т2.

1)


2)

3)


4)

5)


Т3.

1)


2)

3)


4)

5)


Т4.

1)


2)

3)


4)

5)


Т5.

1)


2)

3)


4)

5)


Т6.

1)


2)

3)


4)

5)


Т7.

1)


2)

3)


4)

5)


Т8.

1)


2)

3)


4)

5)


Т9.

1)


2)

3)


4)

5)


Т10.

1)


2)

3)


4)

5)Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчана памылка ў дапасаванні прыметніка да назоўніка (займенніка)


Т1.

 1. афрыканскае поні;

 2. вясёлая кадрыля;

 3. майскі квецень;

 4. алмазная россып;

 5. доўгая цень.

Т2.

  1. белая манжэта;

  2. мяккая ворыва;

  3. бездапаможная бусляня;

  4. лёгкая поступ;

  5. ружовая шыпшына.

Т3.

 1. неразборлівая подпіс;

 2. шырокая Місісіпі;

 3. шэрая мышаня;

 4. лясны глуш;

 5. балючая мазоль.

Т4.

 1. моцная кава;

 2. бясконцая лесастэп;

 3. высокі насып;

 4. маленькі ваўчаня;

 5. доўгі тыдзень.

Т5.

 1. свежая салата;

 2. конскі капыт;

 3. травяная шампунь;

 4. беласнежная цюль;

 5. беларускі жывапіс.

Т6.

 1. няправільная дроб;

 2. высокая жырафа;

 3. гасціннае Тбілісі;

 4. прыгожы шаль;

 5. даўняя запіс.

Т7.

 1. даўні запіс;

 2. дарожная пыл;

 3. невыносная боль;

 4. моднае футра;

 5. бясконцы жаль.

Т8.

 1. шэрая качаня;

 2. спелы яблык;

 3. доўгая шы нель;

 4. баявы медаль;

 5. кніжная шафа.

Т9.

 1. кубанская стэп;

 2. белая гусь;

 3. горкая палын;

 4. паляўнічы сабака;

 5. вялікі кішэнь.

Т10.

 1. едкая гар;

 2. маладая таполя;

 3. смешная лісяня;

 4. вялікая зала;

 5. дарожны пыл.

Т1.

 1. белая раяль;

 2. маленькі качаня;

 3. цвёрдая поступ;

 4. італьянскі жывапіс;

 5. смачны цукат.

Т2.

 1. дзіравая кішэня;

 2. высокі насып;

 3. гуллівая кацяня;

 4. задавакай Мішам;

 5. намаляванае пано.

Т3.

  1. доўгая дзюба;

  2. вялікая загана;

  3. вялікая цень;

  4. вялікая ахапка;

  5. круглая сірата.

Т4.

 1. шэры шчаня;

 2. вядомае трыо;

 3. вядомае маэстра;

 4. новае АТС;

 5. дарожнае поні.

Т5.

 1. конскае капыта;

 2. смяротнае піке;

 3. каштоўны бандэроль;

 4. дубовая камода;

 5. круглы сірата.

Т6.

 1. вопытнае ранцье;

 2. святочнае меню;

 3. сонечны россып;

 4. белы гусь;

 5. вялікая зала.

Т7.

 1. жвавы шымпанзэ;

 2. прасторны фае;

 3. у новым атэлье;

 4. адчыненая дзвер;

 5. гарачае какава.

Т8.

 1. сучасная ЭВМ;

 2. утульнае купэ;

 3. раённы рыбгас;

 4. коцікавы манто;

5)з калегай Дуброўскім;

Т9.

 1. выступіў суддзя Пятрова;

 2. новы АТС;

 3. з няўмекаю Валодзем;

 4. шырокія дзверы;

 5. высокая насып.

Т10.

 1. вялікае Гобі;

 2. едкая гар;

 3. знаёмы подпіс;

 4. шэры гусь.

 5. добры маэстра;

Т1.

 1. знаёмы аташэ;

 2. вялікая цэцэ;

 3. прыгожы кашнэ;

 4. старое фартэпіяна;

 5. вялізную ахапку;

Т2.

  1. горкі палын;

  2. надзейны алібі;

  3. салаўіная трэль

  4. пясчаная насып;

  5. травяная шампунь;

Т3.

 1. высокая таполя;

 2. едкті гар;

 3. старажытны рукапіс

 4. сухія дровы;

 5. вялікая запіс;

Т4.

 1. бездакорныя пераклады;

 2. выступіла прафесар Новікава;

 3. такая недарэка Іван;

 4. вялікі цень;

 5. знаёмы подпіс.
Т5.

 1. галодная сабака;

 2. аўтарытэтнае журы;

 3. ён быў маёй абаронцай;

 4. рэцэнзавала рукапіс прафесар Андрэева;

 5. няўклюдная качаня;

Т6.

 1. МТЗ пачаў працу;

 2. быў ціхоняй;

 3. высокая таполя;

 4. вераб’інае пер’е;

 5. матэматычная дроб.

Т7.

 1. змеценыя лісці;

 2. няўдалы пенальці;

 3. чорная раяль;

 4. прыём вяла доктар Кухальская;

 5. бязмежны стэп.

Т8.

 1. травяная шампунь;

 2. едкі гар;

 3. цёплы Токіа;

 4. утульнае кафэ;

 5. сустрэла рэктар Андрэева.

Т9.

 1. кіраваў дацэнт Платонава;

 2. старажытная рукапіс;

 3. дубовы куфар;

 4. старое пенснэ.

 5. вялікі Баку;

Т10.

 1. вядучы навуковы супрацоўнік Зайцава;

 2. цёплая шаль;

 3. даверлівае лісяня;

 4. жывёльны свет субтропікаў;

 5. злы сабака.

Т1.

 1. правая броў;

 2. бацькоўскі шынель;

 3. шырокае кашнэ;

 4. шэры гусь

 5. з былой калегай Ірынай.

Т2.

 1. шэры зайчаня;

 2. светлае фае;

 3. высокая парэнча;

 4. БТ пачало паказ серыяла;

 5. родная Свіслач;

Т3.

 1. пярэстае жарабя;

 2. змятоўнае інтэрв’ю;

 3. рысавая крупа;

 4. ЦУМ пачаў акцыю ;

 5. Смачная івасі;

Т4.

 1. на берагах любімай Нарачы;

 2. розныя насенні;

 3. утульны Сочы;

 1. рэцэнзавала кнігу прафесар Пятрова;

 1. маці – вялікая дыпламат.

Т5.

 1. салдацкая шынель;

 2. шырокі стэп;

 3. сіняе чарніла;

 4. маленькі шчаня;

 5. балючы мазоль.

Т6.

 1. сяброўскія адносіны;

 2. фарбаваная дзвер;

 3. машыннае бюро;

 4. розныя агародніны;

 5. энэргічнае імпрэсарыо.

Т7.

 1. салдацкая шынель;

 2. алмазны россып;

 3. рыцарскі даспех;

 4. стракатае какаду;

 5. доўгая цень.

Т8.

 1. малады буржуа;

 2. белая гусь;

 3. разбуральнае тарнада;

 4. актавая зала;

 5. шэры кашнэ.

Т9.

 1. зялёная кальрабі;

 2. кароткае інтэрв’ю;

 3. спелая манга;

 4. чорны кепі;

 5. горкая палын

Т10.

 1. маладая шымпанзэ;

 2. даўняя забарона;

 3. абедзеннае меню;

 4. моцны пенальці;

 5. зялёнае авеню.

Т1.

 1. белая раяль;

2)маленькі качаня;

3)цвёрдая поступ;

4)італьянскі жывапіс;

5)смачны цукат.1) вялікае Гобі;

2) едкая гар;

3)знаёмы подпіс;

4)шэры гусь.

5) маленькая качаня;

Адзначце словы, якія маюць у сваім саставе прыстаўку і суфікс (суфіксы):
Т1. 1) жыватворны;

2) знізу;

3) бязмерны;

4) зніклы;

5) абаротны.


Т2. 1) стаптаць;

2) прышчэпка;

3) няходжаны;

4) звонкагалосы;

5) адпаведны.


Т3. 1) дагадзіць ;

2) няцвёрда;

3) упустую;

4) заходні;

5) чарнаморскі.


Т4. 1) звязны;

2) бяспечнасць;

3) заціхаць;

4) жывапісны;

5) пабрацім.


Т5. 1) бяспечны;

2) акопны;

3) змрочны;

4) дабравольны;

5) пакручасты.


Т6. 1) невядома;

2) зарыва;

3) адносіны;

4) доўгавалосы;

5) паранены.


Т7. 1) прамяністы;

2) пабіты;

3) адважны;

4) крывадушнасць;

5) звонку.


Т8. 1) падвянечны;

2) заражэнне;

3) журавінавы;

4) дабрачынны;

5) суладна.


Т9.1)добразычлівец;

2) абарончы;

3) значнасць;

4) даглядаць;

5) зрэдку.


Т10.1) падтрымка;

2) адпаведна;

3) сутыкненне;

4) пралысіна;

5) зрокавы.


Т1.1) пошукі;

2) занесці;

3) бясхмарны;

4) залачоны;

5) пароўну.


Т2. 1) парастак;

2) галоўны;

3) нататка;

4) загарадзіць;

5) унутры.


Т3. 1) састаўны;

2) тыповы;

3) упасці;

4) ушчыльную;

5) задуменнасць.


Т4. 1) унізе;

2) залечаны;

3) абнавіць;

4) абраднасць;

5) дамашні.


Т5. 1) залішні;

2) маштабны;

3) подбегам;

4) скарбонка;

5) парадаваць.


Т6. 1) пачатак;

2) перамяшаць;

3) дакументальны;

4) асобны;

5) задоўга.


Т7. 1) асноўны;

2) заўтра;

3) прадзіва;

4) намокнуць;

5) бяздарна.


Т8. 1) позна;

2) выкруціць;

3) зайздрасць;

4) празорлівы;

5) бясконца.


Т9. 1) закахацца;

2) навука;

3) навідавоку;

4) найперш;

5) найбольш.


Т10.1)назойлівы;

2) зладжана;

3) навушнікі;

4) адпачыць;

5) ашчадны.


Т1.1)па-птушынаму;

2) піяністка;

3) падтэкст;

4) праполка;

5) замок.


Т2. 1) заводскі;

2) небакрай;

3) надоўга;

4) асіннік;

5) замнога.


Т3. 1) падаўна;

2) паката;

3) выпечка;

4) выгадна;

5) запаведнік.


Т4. 1) напісаны;

2) гуллівы;

3) вычытаць;

4) вечаровы;

5) бялізна.


Т5. 1) бязрыбны;

2) бязрукі;

3) бязродны;

4) бязлюдны;

5) бязлісты.


Т6. 1) адростак;

2) адрослы;

3) адстаць;

4) адстаўка;

5) адсырэць.


Т7. блакітны;

бетонны;


бессардэчны;

бесструктурны;

бітва.


Т8. бяспланавы;

блекнуць;

брытва;

брукаваць;бясплодны.

Т9. 1) бяссілле;

2) бяскрыўдны;

3) бяссонны;

4) бясхвосты;

5) бяспраўны.


Т10.1) выбудую;

2) васьмікласнік;

3) верасовы;

4) велікадушны;

5) выбягалі.


Т1.1) вывесці;

2) выгодны;

3) выграбці;

4) выгрузка;

5) выдзерці.


Т2. 1) дадому;

2) дагрузка;

3) дадзерці;

4) давіць;

5) дагаварыць.


Т3. 1) даліўка;

2) дамасед;

3) напускны;

4) дамавы;

5) даледніковы.


Т4.1)дашлюбны;

2) дарослы;

3) дарадца;

4) дараваць;

5) дачніца


Т5. 1) прычэпка;

2) прыцерці;

3) прышэптваць;

4) прыцемкамі;

5) прышыўны.


Т6. 1) надрадковы;

2) надпіска;

3) надомніца;

4) надсекчы;

5) надкосны.


Т7. 1) нагорны;

2) аб’езд;

3) навясны;

4) навуковы;

5) надсекчы.


Т8.1) застарэлы;

2) завочны;

3) казляня;

4) набедраны;

5) корпусны;


Т9.1)застарэласць;

2) засоўка;

3) засмучаны;

4) застары;

5) засохлы.


Т10. 1) залысіна;

2) замежны;

3) замарочыць;

4) зарэчча;

5) замаразкі.
Адзначце словы з аднолькавай марфемнай будовай:
Т1. 1) пераразлік

2) уражаны;

3) здорава;

4) неахвотна;

5) заскочыўшы.


Т2. 1) закваска;

2) вучоба;

3) весела;

4) засмучанасць;

5) падземны.


Т3. 1) хусцінка;

2) вобразны;

3) спераду;

4) праезд;

5) прынёсшы.


Т4. 1) па-суседску;

2) нармальна;

3) абмалот;

4) накульгваючы;

5) уночы.


Т5. 1) імпэтна;

2) зацішак;

3) змоладу;

4) прыазёрны;

5) насенне.


Т6. 1) сцяжынка

2) прыдарожны;

3) непрабудна;

4) узыходжанне;

5) паездка.


Т7. 1) пагроза;

2)па-гаспадарску

3) дробны;

4) паўторны;

5)мараліст


Т8. 1) пяцёрка;

2) па-братняму;

3) павольны;

4) чорны;

5)адчыняючы.


Т9. 1) гераіня;

2) злева;

3) жартоўны;

4) калісьці;

5) адбыўшы.


Т10. 1) далей;

2) выдатнік;

3) пастаўшчык;

4) горда;

5) пацешна.

Адзначце словы, дзе выдзеленыя марфемы – канчаткі:
Т1. 1) пазычаў;

2) сустракаецца;

3) жмурымся;

4) прамова;

5) адначасова.


Т2. 1) гадаваў;

2) умова;

3) вітаецца;

4) любуемся;

5) планава.


Т3. 1) прыносіў;

2) заручымся;

3) заўчора;

4) любуецца;

5) выява.


Т41. 1) запрасіў;

2) злева;

3) карыстаецца;

4) ганарымся;

5) установа.


Т5. 1)дамаўляемся;

2) спярша;

3) дапамагаў;

4) мыецца;

5) забудова.


Т6. 1) стварыў;

2) спаўна;

3) прадмова;

4) збіраецца;

5) лечымся.


Т7. 1) аб’ява;

2) бачыў;

3) спяшаецца;

4) занадта;

5) мірымся.


Т8. 1) лавіў;

2) згаджаемся;

3) пачынаецца;

4) надоўга;

5) замова.


Т9. 1) хвалюецца;

2) навечна;

3) прапанова;

4) збіраў;

5) вянчаемся.


Т10. 1) выпадкова;

2) разлічвамся;

3) абяцаў;

4) звяртаецца;

5) намнога.

Вызначце тып словазлучэння паводле выражэння галоўнага слова і від падпарадкавальнай сувязі:
Т1.

 1. хутка бегаць;

 2. усведамляць абавязак;

 3. слухаць цішыню;

 4. зелянець на пожні;

 5. цёплы вецер.

Т2.

 1. сачыць за падзеямі;

 2. пракладаць нанава;

 3. твой настаўнік;

 4. восьмы дзень;

 5. спелыя маліны.

Т3.

 1. майстэрства маляваць;

 2. вельмі цяжкі;

 3. паставіцца па-сяброўску;

 4. чытаць часопіс;

 5. аб цікавай кнізе.

Т4.

 1. сесці на лавачку;

 2. паказацца з-за лесу;

 3. яшчэ спяваюць;

 4. густы алешнік;

 5. любіць Дзвіну.

Т5.

 1. шукаць спажывы;

 2. доўгія вушы;

 3. трэці клас;

 4. мае поспехі;

 5. дзе-небудзь спыніцца;

Т6.

 1. ісці спяшаючыся;

 2. аб цікавай сустрэчы;

 3. рэдка прыязджаць;

 4. пісаць алоўкам;

 5. прапанова адпачыць;

Т7.

 1. асеннія кветкі;

 2. з нашай доляй;

 3. друхі паверх;

 4. прыходзяць штораз;

 5. абсадзіць дрэвамі.

Т8.

 1. пісаць граматна;

 2. віднеецца ўгары;

 3. а чацвёртай гадзіне;

 4. раскласці агонь;

 5. просьба застацца.

Т9.

 1. жаданне выказацца;

 2. злятае з галін;

 3. кпіць з гультая;

 4. захоўваць традыцыі;

 5. гэтая раніца.

Т10.

 1. памяркоўны чалавек;

 2. вандраваць па краіне;

 3. пакрыўдзіць нечакана;

 4. слухаць музыку;

 5. спеюць на дубах.

Т11.

 1. аржаны хлеб;

 2. у сваіх праявах;

 3. сустрэча вясны;

 4. поспехі ў вучобе;

 5. у першым радзе;
Т12.

 1. абедзенны перапынак;

 2. паглыбленасць у сябе;

 3. упарадкаваць зямлю;

 4. поўныя гоману;

 5. бегчы не спяшаючыся.

Т13.

 1. гасцінны гаспадар;

 2. заўважыць засяроджанасць;

 3. добра адпачыць;

 4. візіт ветлівасці.;

 5. у новым будынку.

Т14.

 1. птушынае гняздо;

 2. тыя пачуцці;

 3. а пятай гадзіне;

 4. старанна вучыцца;

 5. загадчыца кабінета.

Т15.

 1. Аркадзева ідэя;

 2. сустрэцца апоўдні;

 3. агляд самадзейнасці;

 4. уменне слухаць;

 5. прыехаць раніцай.

Т16.

 1. праверанае сачыненне;

 2. пабудаваны нядаўна;

 3. зялёны луг;

 4. у дзесятым класе;

 5. станцыя метрапалітэна.

Т17.

 1. перамога ў чэмпіянаце;

 2. на першым уроку;

 3. у прыгожаны да свята;

 4. персанальны камп’ютэр;

 5. думаць пра блізкіх.

Т18.

 1. ісці хутчэй;

 2. вельмі далёка;

 3. дзверы направа;

 4. вучнёўскі сшытак;

 5. жыў каля лесу.

Т19.

 1. вашы сябры;

 2. у пакоі насупраць;

 3. утульны пакой;

 4. пакой для адпачынку;

 5. у трэцім пакоі.

Т20.

 1. адказваць на пытанні;

 2. хацеў спаць;

 3. дапамагчы па-суседску;

 4. дапамагаць суседу;

 5. вывучыць верш.

Адзначце не словазлучэнні:

Т1. 1) глыбокае возера;

2) на беразе возера;

3) ля возера;

4) купацца ў возеры;

5) дзеці купаюцца.


Т2.1) плаваць і ныраць;

2) добра плаваць;

3) сад пасадзілі;

4) пасадзілі нядаўна;

5) вялікі сад;


Т3. 1) яблыні і грушы;

2) у садзе;

3) побач з садам;

4) плады паспелі;

5) падаюць долу.


Т4. 1) чырвоныя яблыкі;

2) надкусіць яблык;

3) каля яблыні;

4) вучні пасадзілі;

5) з сябрам.


Т5. 1) выканаць заданне;

2) падрабязна распытаць;

3) у класе;

4) чыталі і адказвалі;

5) злавацца на мяне.


Т6. 1) зорная ноч;

2) пісаць алоўкам;

3) ісці і размаўляць;

4) каля школы;

5) чытаць кнігу.


Т7. 1) чытаць лежачы;

2) наш горад;

3) са школы;

4) вучні прачыталі;

5) вясёлы і смешны.


Т8. 1) школьны двор;

2) твае абавязкі;

3) двое сыноў;

4) да вучобы;

5) настаўнік тлумачыў.


Т9.1) апалае лісце;

2) віншаваць юбіляра;

3) праз мост;

4) двое сыноў;

5) хлопец пайшоў.


Т10. 1) вучыцца плаваць;

2) хадзіць у ягады;

3) праз сад;

4) хадзіць і збіраць;

5) яны адказалі.


Т1. 1) спартыўны марш;

2) рабочы дапамог;

3) прыгожы і выхаваны;

4) не сказаць ні слова;

5) дзевяноста першы.


Т2. 1) расцвілі пралескі;

2) местачковы жыхар;

3) ціха і цёпла;

4) сто адзін;

5) атрымалася незнарок.


Т3. 1) дваццаць пяты;

2) яснее небасхіл;

3) зжаць своечасова;

4) ганарыцца дачкою;

5) ажыў і зазвінеў.


Т4. 1) завяршаючы работу;

2) птушкі пераклікаліся;

3) восемсот сем;

4) нібы раса;

5) крочыць лесам.


Т5.1) дзевяноста трэці;

2) вызначыць напрамак;

3) знатныя людзі;

4) малады і шчаслівы;

5) быццам кроны.


Т6. 1) яблыні і вішні;

2) дзвесце другі;

3) вясна не спяшалася;

4) каманда карабля;

5) падвесная дарога.


Т7.1) сорак пяты;

2) наведаць бацькоў;

3) удзень і ўночы;

4) перад пачаткам;

5) закончыўся год.


Т8.1) здатны і трывалы;

2) дзеці купаліся;

3) вызначыць напрамак;

4) тысяча першы;

5) дзіўна сказана.


Т9. 1) расказаўшы верш;

2) перад экзаменам;

3) апускалася ноч;

4) старанна вучыцца;

5) дваццаць адзін.


Т10. 1) чыстае паветра;

2) дваццаць чатыры;

3) шпарка ісці;

4) снягі і завеі;

5) прыляцелі ластаўкі.

Запішыце па-беларуску словазлучэнні, якія адрозніваюцца ад рускіх формай залежнага слова:Т1.1) взять за руку;

2) движение за мир;

3) сделать за него;

4) прежде всего;

5) купить за рубль.


Т2.1) чеканка по металлу;

2) делать по привычке;

3) брат по отцу;

4) обратиться по адресу;

5) работать по договоренности.


Т3.1) болеть давно;

2) болеть оспой;

3) болеть душой;

4) болеть за команду;

5) болеть неделю.


Т4. 1) видеть ночью;

2) говорить в пользу;

3) видеть маму;

4) видеть в книге;

5) видеть за работой.


Т5.1) смеяться громко;

2) позже всех;

3) смеяться с другом;

4) идти лесом;

5) смеяться до слёз.


Т6.1) извините за глупость;

2) извините за проступок;

3) скучать о друге;

4) извините за просьбу;

5) извините за неопытность.


Т7.1) идти с другом;

2) идти долго;

3) идти за вещами;

4) идти не торопясь;

5) идти в школу.


Т8.1) туман над озером;

2) наклониться над колыбелью;

3) шутить над братом;

4) прикреплено над столом;

5) сидеть над задачей.


Т9.1) сесть на место;

2) двигаться на восход;

3) отпуск на месяц;

4) хватит на всех;

5) женился на Тане.


Т10.1) поехать за город;

2) кинжал за поясом;

3) снег с лапоть;

4) сидеть за столом;5) взять за образец.

: bel
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 8 клас
bel -> Belarusian historical review
bel -> Беларускі гістарычны агляд
bel -> У гасцях у вечнасці Мора Герадота
bel -> Казакова Ірына Валер'еўна Доктар філалагічных навук Беларускі фальклор Курс лекцый
bel -> Век Вадаліва (Аповесць)
bel -> Сярэдняя школа №4 г. Ваўкавыска
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 6 клас
bel -> 1. Тэарэтычны матэрыял Практычныя заданні
bel -> Жанчына як “іншае” ў дыскурсе беларускай дэмакратыі


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка