Падбярыце рускія адпаведнікі да беларускіх слоў. Адзначце тыя, якія адрозніваюцца месцам націскустаронка8/11
Дата канвертавання03.01.2017
Памер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЛІЧЭБНІК. Запішыце лічэбнік ў той форме, якой патрабуе словазлучэнне

Т1.1. 14 гадамі пазней.
Т2. 1. 30 турыстамі;
2. 11 стагоддзямі раней
2. 800 гледачамі;
3. каля 80 працэнтаў
3. 900 наведвальнікамі;
4. 300 студэнтамі
4. 700 чытачамі;
5. 200 выпускнікамі
5. 500 жыхарамі.
Т3.1. 33 вучнямі;
Т4.1. з 300 балельшчыкамі;
2. на 206 старонцы
2. 400 студэнтамі;
3. з 70 вучнямі;
3. у 42 дзяўчат
4. 603 студэнтам
4. 602 аўтамабілямі;
5. каля 114 старонак.
5. 1000800 гадоў.Т1.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтары. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме творнага склону:

1) гектар;

2) месяц;

3) тыдзень;

4) сотня;

5) дзесятак.Т2.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтара. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме давальнага склону:

1) кніга;

2) літр;

3) вярста;

4) бочка;

5) гадзіна.Т3.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтары. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме творнага склону:

1) крок;


2) тысяча;

3) яблык;

4) пакой;

5) рубель.Т4.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтара. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме давальнага склону:

1) сотка;

2) тона;

3) секунда;

4) метр;

5) чвэрць.Т5.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтары. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме творнага склону:

1) цэнтнер;

2) год;

3) мільярд;4) вядро;

5) дзежка.Т6.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтара. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме давальнага склону:

1) цыстэрна;

2) даўжыня;

3) гектар;

4) талерка;

5) рота.


Т7.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтары. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме творнага склону:

1) норма;

2) мільён;

3) удзельнік;

4) мех;

5) лімон.Т8. Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтара. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме давальнага склону:

1) шклянка;

2) хвіліна;

3) жменя;

4) дзень;

5) банка.Т9.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтары. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме творнага склону:

1) ліст;


2) блін;

3) воз;


4) бохан;

5) лыжка.Т10.Знайдзіце назоўнік, які спалучацца з лічэбнікам паўтара. Утварыце словазлучэнне і запішыце ў форме давальнага склону:

1) груша;

2) міска;

3) сноп;


4) градка;

5) цыбуліна.Адзначце лічэбнікі, у якіх на месцы пропускаў пішацца мяккі знак

Т1.1) шэсц_сот;

2)пяц_дзесят;

3) абедз_вюма;

4) васем_наццаць;

5) дз_весце.


Т2.1) восем_;

2) дз_вюхсот;

3) шэсц_дзесят;

4) пяц_сот;

5) сем_.


Т3.1) абедз_вюх;

2) шэсц_сот;

3) чац_вёрты;

4) сем_дзесят;

5) міл_ярдны.


Т4. 1) вос_мы;

2) дз_вюх;

3) сем_сотысячны;

4) пяц_дзесят;

5) дз_весце.


Т5.1) шас_цю;

2) сем_сот;

3) чац_вёра;

4) вас_мюдзесяццю;

5)дзевяц_соты.


Адзначце правільна напісаныя лічэбнікі

Т1. 1) абодвума ўдзельнікамі;

2) шасцюстамі;

3) трымя пятымі;

4) дзевятнаццаццю;

5) сто трынаццаццю.


Т2. 1) мільярдам;

2) сарака краінамі;

3) дзевяцьсоты;

4) стамі гектарамі;

5) сто дваццаццю.


Т3. 1) васемсот птушак;

2) дзве пятых;

3) дзевяноста рублёў;

4) шэсць дзевятых;

5)пяці-мільярдная сума.


Т4. 1) восем дзевятых;

2) двух-мільённы народ;

3) тры сёмых;

4) паўтара кубка;

5) абодвума вучнямі.


Т5.1) пяцю;

2) аднымі абяцаннямі;

3) дзесяццю;

4) шасцюдзесяццю;

5) двумястамі.


Т6. 1) семсоты наведвальнік;

2) паўтара рубля;

3) дзевяты клас;

4) пяць шостых часткі;

5) абедзве часткі.


Т7.1) абоім удзельнікам;

2) паўтары соткі;

3) чатыры пятых;

4) трох-мільённы горад;

5) сем восьмых.


Т8. 1) тры дзевятых;

2) абедзьве дзяўчынкі;

3) паўтара гектара;

4) двух-тысячны тыраж;

5) пяць шостых.


Т9. 1) дзевяноста;

2) дзвюма;

3) сяммю;

4) дзевяццю;

5) дваццаццю.


Т10.1) тры дзевятых часткі;

2) дваццацю старонкамі;

3) пяцёра байцоў;

4) дзесяцітысячны атрад;

5) тысеча загадак.


Т1.1) васьмідзесяці двух працэнтаў;

2) пяцерымі ўдзельнікамі;

3) за пяццюдзесятым домам;

4) дзвум сёмым часткам;

5) трымастамі рублямі.


Т2.1) трэцці паверх;

2) чатырмя яблыкамі;

3) абедзвюма рукамі;

4) сяммюдзесяццю гадамі;

5)шасцістам тонам.


Т3.1) адзінаццаць вагонаў;

2) абедзвюма партніхамі;

3) пяцьсотмільённы жыхар;

4) шасцюдзесяццю гадамі;

5)васьмюстам рублям.


Т4. 1) паўтара кілаграма;

2) шэсцісот грамаў;

3) двумястамі ўдзельнікамі;

4) пяцьдзесятыя гады;

5) васьмюдзесяццю цэнтнерамі.


Т5.1) шэсцьдзесятыя гады;

2) сямюдзесяцю працэнтамі;

3) сем восьмых частак;

4) двумастамі чатырма ўдзельнікамі;

5) васьмы рад.


Т6. 1) дзевяцьсот сёмы дзень;

2) двухсотмільённы наведвальнік;

3) чатырмя вёдрамі;

4) шасцюдзесяццю арганізацыямі;

5)пры сямюстах гледачах.


Т7.1) тромстам студэнтам;

2) пяцьмільярдны жыхар;

3) двумастамі праціўнікамі;

4) сямюдзесяццю вучнямі;

5)дванадцаці работамі.


Т8. 1) пяцьсоты спартсмен;

2) васьмы дом;

3) дзве пятыя часткі;

4) паўтара тоны.

5) дваццаццю сямю турыстамі.


Т9. 1) абедзвюма жанчынамі;

2) двадцаці пяці;

3) тры пятыя літра;

4) сямюдзесяццю гадамі;

5)паўтары тонамі.


Т10.1) сямнаццатая вясна;

2) восемдзесят школ;

3) пяццюдзесяццю выканаўцамі;

4) абедзвюма сёстрамі;

5)трымястамі рублямі.


ДЗЕЕПРЫМЕТНІК. Утварыце ад асновы дзеяслова ўтварыце дзеепрыметнік залежнага стану прошлага часу і запішыце ў пачатковай форме


Т1.

1. пераплавіць;


Т2

1. спаяць;


Т3.

1. аздобіць;


Т4.

1. упрыгожыць;


2. засеяць
2. спіліць
2. знясіліць
2. дапоўніць
3. зацікавіць;
3. высмеяць;
3. заклеіць;
3. замяніць;
4. развеяць;
4. намуляць;
4. засеяць
4. растрывожыць
5.асвятліць.
5. суаднесці
5. перакрэсліць
5. развеяць.Адзначце словазлучэнні, у якіх дзеепрыметнікі ўтвораны і запісаны, ужыты правільнаТ1.

1) водзячаяся рыба;

2) адрамантаванная дарога;

3) узятая кніга;

4) павесялелы твар;

5) прадуманы план.Т2.

1) затоплены поплаў;

2) пасаджанныя кусты;

3) пачарнелы комін;

4) некрануты лес;

5)аглянуўшаяся жанчына.Т3.

1) дзелячаяся частка;

2) пастарэлы чалавек;

3) узараннае поле;

4) памытая падлога;

5) завершаны стог.Т4.

1) ашукаты чалавек;

2) прыпухлая шчака;

3) вывуджаны шчупак;

4) хвалюючыяся вучні;

5)пасярэбранная дэталь.Т5.

1) апалае лісце;

2) адчыніўшыяся дзверы;

3) ускінуты мяшок;

4) засеянае поле;

5)уладкаванныя рэчы.Т6.

1) змолатае жыта;

2) купаючыяся дзеці;

3) прадыктаванная задача;

4) ахопленыя страхам;

5) збялелы твар.Т7.

1) заасфальтаваная дарога;

2) сагрэтая сонцам;

3) прадбачанная паездка;

4) пастарэлы чалавек;

5) раскашляўшаяся хворая.Т8.

1) забыты пакунак;

2) пабудаваная хата;

3) рухаючаяся машына;

4) спахмурнелае неба;

5)абмалочаннае жыта.Т9.

1) залітыя сонцам;

2) задуманы праект;

3) спечанная бульба;

4) ацалелы дом;

5) арыентуючыяся пешаходы.Т10.

1) стараючыяся студэнты;

2) пералітая вада;

3) абгарэлае бервяно;

4) прысуджанная прэмія;

5) разгарэўшаеся вогнішча.


Замяніце сінтаксічную канструкцыю словазлучэннем дзеепрыметнік+назоўнік. Словазлучэнне запішыцеТ1.1) поле, якое ўзаралі
Т2.1) кнігу, якую прычыталі
2) посуд, які памылі
2) грыбы, якія высушылі
3) слоік, які разбілі
3) трава, якую скасілі
4)пакой, які прыбралі
4) сумку, якую закрылі
5) музей, які аднавілі
5) вечар, які сапсавалі

ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ. Утварыце ад дзеяслова, што падаецца ў дужках, утварыце дзеепрыслоўе. Запішыце

Т1.1. Страказа вырушыла крыльцамі, (спрабуе) скрануцца з месца.
Т2. 1. Высока ў небе ўзвіліся жаваранкі, спевам сваім (вітаюць) нараджэнне дня.2. З дня ў дзень губляла сваю празрыстасць неба, і ўсё часцей (хмурнее), яно як бы ніжэй апускалася да зямлі.
2. Раней лічылі, што, (пакідаць) старое жыллё, нельга вымятаць смецце, бо той, хто ў гэту хату ўселіцца, не будзе мець шчасця.3. Адгрымелі ліпеньскія і жнівеньскія навальніцы, гучна (адспявалі) песню лету.
3. Лівень пазаганяў у хаты людзей і, нібы (нацешыцца), сціх.4. Макар доўга ляжаў. (дыхае) парнай зямлёю, і ніяк не мог надыхацца.
4. Раніцай туман шпарка ішоў за плынню ракі, (стараецца) не адстаць.5. Нават камень абрастае мохам, (ляжыць) на адным месцы.
5. Разгалістая каліна, (схілілася) над бярозамі, здалёк ірдзее бурштынам.Т3.1. З вясёлым шумам і крыкам выбеглі дзеці на вуліцу, (напаўняць) яе звонкімі галасамі.
Т4.1.Павевы ветру зрываць з дрэў пажоўклае лісце, (усцілаюць) зямлю чырвона-жоўтым дываном.2. Выкацілася сонца з-за хмаркі і тут жа схавалася, (сыпнула) наўкруг сябе жменю зыркіх цёплых прамянёў.
2. (Выбраўся) з-за хмар, месяц прадзіраўся скрозь вершаліны ліп, клёнаў, разгалістых дубоў.3. Рака таўклася ў берагі, (імкнецца) вырвацца.
3. Іван сапе, чырванее і (злаўчыўся), дае па шапцы Ваську.4. Бярозкі пышныя, (надзелі) свой убор, з цікавасцю глядзяць у вокны хаты.
4. Ледзь (варушацца), дрэмлюць маладзенькія ялінкі.5. Кудлатыя хмары бясконцаю кудзеляю рассцілаліся па небе, (сеюць) халодным дажджом.
5. Восень спеў вяла бясконцы, з ветрам (ходзіць) у кустах)Т1.1. (Спакусіцца) сонцам і цеплынёю, другі раз зацвілі брусніцы, суніцы, крушына.
Т2.1. Адразу набрынялі пупышкі старой вярбы, што расла над абрывам, (схіліцца) над самай зямлёй.
2. Вясна, (пачацца) раптоўна, за некалькі дзён змяніла палескі краявід
2. Навокал стаіць густое, каласістае жыта, спакойна (дыхае) цёплым, смачным паветрам.
3.Слухаю праўду вайны, усё больш (уяўляю) маштабы гэтай трагедыі.

3. (Выпускае) у людзі верш, паэт павінен задумацца: што нясе гэты твор у сваіх патаемных глыбінях – дабро ці ліха?
4. (Адшумець) завеямі і сцюжамі, непрыкметна мінула зіма.
4. Над поплавам, (раскінуць) магутнае вецце, стаялі там-сям старасвецкія дубы.
5. Над палямі стаіць поўны месяц, (залівае) жніўныя прасторы серабрыстым святлом.
5. (Разысціся) з Панасам, дзед Талаш павольна пасунуўся балотамі.

ПАДОЎЖАНЫЯ ЗЫЧНЫЯ. Адзначце правільна напісаныя словы


Т1.

 1. адрозненні;

 2. аўсянны;

 3. недаказанны;

 4. каллектыў;

 5. разводдзе.

Т2.

1) суддзя;

2) праграма;

3) выхаванны;

4) механнік;

5) аллегарычны.Т3.

1) расклеенны;

2)лісцце;

3) гліняная;

4) жалезабетонны;

5) тэлеграмма.Т4.

1) адступленне;

2) стагодзе;

3) пясчанны;

4) тэлефонны;

5) забаронны.Т5.

1) адушаўлённы;

2) баваўняная;

3) калонна;

4) за печчу;

5) забабонны.Т6.

1) бязветранны;

2) гусенніца;

3) маліннік;

4) зашпіленае;

5) прэсса.Т7.

1) сцюдзённы;

2) ванна;

3) самаўпэўнены;

4) клятвенна;

5) роўняддзь.Т8.

1) пафарбаваны;

2) ажыўленне;

3) спустошаннасць;

4) палесскі;

5) тэраса.Т9.

1) группа;

2) павуцінне;

3) каллекцыя;

4) карэнныя;

5) вуголле.Т10.

1) скарачэнне;

2) Аркаддзеўна;

3) каміссія;

4) не было сувяззі;

5) стомленасць.Т1.

1) разводдзе;

2) гамма;

3) палоззе;

4) адасобленнасць;

5) рассольнік.Т2.

1) прыладзе;

2) асветленае;

3) стомленныя;

4) прыгоніцтва;

5) іммунітэт.Т3.

1) калона;

2) мнагаводдзе;

3) прытоенныя;

4) камяніца;

5) звенявы.Т4.

1) кассё;

2) упэўненная;

3) роўнядзю;

4) населенасць;

5) мнагалецце.Т5.

1) павіннасць;

2) асяроддзе;

3) задаволенныя;

4) міссія;

5) тона.


Т6.

1) цемрадзю;

2) расклееныя;

3) пісьменнасць;

4) дасціпнасццю;

5) меддзю.Т7.

1) ассістэнт;

2) двукоссе;

3) ажыццяўленне;

4) абветранае;

5) няўзгодненасць.Т8.

1) ладдзя;

2) запрошаныя;

3) тэррыторыя;

4) калекцыя;

5) чулівы.Т9.

1) абяздоленная;

2) доччын;

3) аннатацыя

4) досвіцце;

5) паўстагоддзя.Т10

1) дагледжаныя;

2) вільгацю;

3) рассада;

4) аллегорыя;

5). бязлюддзе.Т1. 1) разводдзе;

2) группа;

3) сталью;

4) дагледжаны;

5) паднябессе.


Т2. 1) засеянны;

2) асяроддзе;

3) раздарожжа;

4) гама;


5) солью.

Т3. 1) мазью;

2) палоззе;

3) склеенны;

4) каміссія;

5) паўгоддзе.


Т4. 1) сплеценны;

2) аллегорыя;

3) зацішша;

4) стагоддзе;

5) столью.


Т5. 1) паняцце;

2) баллада;

3) сувязью;

4) Заброддзе;

5) накормленны.


Т6. 1) багацце;

2) дэталью;

3) мнагаводдзе;

4) каллектыў;

5) абдуманы.


Т7. 1) прычэсанны;

2) угоддзе;

3) кангрэсс;

4) адкрыццё;

5) далонью.


Т8. 1) карэнне;

2) дзесяцігоддзе;

3) напоўнены;

4) навелла;

5)рунью.


Т9. 1) прынесенны;

2) трохгоддзе;

3) медзью;

4) падваенне;

5) дыяграмма.


Т10. 1) расплаўлены;

2) сувязью;

3) рэжыссёр;

4) пяцігоддзе;

5) мыццё.
Адзначце словы, у якіх прапушчана літара:


Т1. 1) тэлеграм_а;

2) шасц_ю;

3) ман_а;

4) Палес_е;

5) бес_ардэчны.


Т2. 1) ад_алены;

2) груп_а;

3) (прыгожая) пан_а;

4) веліч_у;

5) радасц_ю.


Т3. 1) маз_ю;

2) абяз_броіць;

3) калон_а;

4) маладосц_ю;

5) Жан_а.


Т4. 1)дагадлівасц_ю;

2) сес_ія;

3) бандэрол_ю;

4) карэн_ы;

5) (дзяўчына) Ган_а.


Т5. 1) знакамітасц_ю;

2) рос_ып;

3) падарож_а;

4) надзён_ы;

5) кал_ектыў.


Т6. 1) ап_аратура;

2) надзейнасц_ю;

3) нязмен_ы;

4) вясел_е;

5) печ_у.


Т7. 1) палоз_е;

2) мас_а;

3) упартасц_ю;

4) ван_а;

5) без_аганны.


Т8. 1) стомленасц_ю;

2) аб_удавацца;

3) задан_е;

4) мас_аж;

5) дон_а.


Т9. 1) тэр_ыторыя;

2) вільгац_ю;

3) бяс_оніца;

4) адлегласц_ю;

5) прымадон_а.


Т10. 1) дзесяціго_дзе;

2) бес_істэмны;

3) ал_ея;

4) смеласц_ю;

5) Тац_яна.
Да рускіх слоў вусна падбярыце беларускія адпаведнікі. Адзначце тыя з іх, у якіх ёсць падвоеныя літары:


Т1. 1) мытьё;

2) обещание;

3) написанный;

4) радостью;

5) касса.


Т2. 1) купленный;

2) эскадрилья;

3) специальностью;

4) купание;

5) телеграмма.


Т3. 1) поднебесье;

2) накормленный;

3) распознавание;

4) коллега;

5) контрастностью.


Т4. 1) сватья;

2) описание;

3) слаженностью;

4) массаж;

5) сказанный.


Т5. 1) мышление;

2) группа;

3) выверенный;

4) редкостью;

5) молодостью.


Т6. 1) лояльностью;

2) пересеченный;

3) масса;

4) забытьё;

5) становление.


Т7. 1) заречье;

2) связанный;

3) страхование;

4) грамматика;

5)мастью.


Т8. 1) пропущенный;

2) смывание;

3) суффикс;

4) малоземелье;

5) доступностью.


Т9. 1) реальностью;

2) подкованный;

3) подземелье;

4) колонна;

5) потепление.


Т10. 1) прочитанный;

2) тонна;

3) жильё;

4) чередование;

5) сыростью.


Адзначце правільна напісаныя словы


Т1.1) мнагаместны;

2) барацьбіт;

3) рашчасаць;

4) перабежчык;

5) дэпутацкі.


Т2. 1) адвакацкі;

2) пачэсны;

3) замаска;

4) пясчота;

5)рэкарцмен.


Т3. 1) паездка;

2) блісчыць;

3)на фортачцы;

4) сусецкі;

5)постны.


Т4. 1) наладчык;

2) грозьба;

3) усчуваць;

4) баластны;

5) гігантскі.


Т5. 1) сцерагчыся;

2) агентства;

3) ткацкі;

4) у дзешцы;

5)карысны.


Т6. 1) паходка;

2) шчастлівы;

3) рыжскі;

4) мнагаместны;

5) спаборніцтва.


Т7. 1) завоцкі;

2) дэпутатскі;

3) маччын;

4) выкладчык;

5) дрогкі.


Т8.1)беспадстаўны;

2) перапішчык;

3) праяздны;

4) брэсцкі;

5) кантрасны.


Т9. 1) усчэнт;

2) абхоччык;

3) сіроцкі;

4) помстлівы;

5) стужка.


Т10. 1) загадчык;

2) росчына;

3) абласны;

4) лахчына;

5) баранавічскі.


Т1. 1) пінжак;

2) двухмесны;

3) асіповічскі;

4) пераязджаць;

5) нозьбіт.


Т2. 1) каля доскі;

2) зчарнець;

3) бегчы;

4) радасны;

5) ландшафт.


Т3. 1) студэнцкі;

2) грушчык;

3) капуснік;

4) роўнядзь;

5) масштаб.


Т4. 1) карыстлівы;

2) расчырванелы;

3) дзяцька;

4) нясвіжскі;

5) швецкі.


Т5. 1) міласэрны;

2) бязсуфіксны;

3) канадскі;

4) запознены;

5) папялісча.


Т6. 1) каўказскі;

2) барадзьба;

3) караткашэрстны;

4) мноства;

5) разведчык.


Т7. 1) грамадскі;

2) пясчотны;

3) лáшчыцца;

4) мядзведжы;

5) маладзьба.


Т8. 1) прозьба;

2) перакладчык;

3) нашчадак;

4) беларусскі;

5) абхазскі.


Т9. 1) таварышскі;

2) паляшуцкі;

3) міласэрднасць;

4) фарпостны;

5) найперш.


Т10. 1)прысяцьце;

2) гарацкі;

3) расчоска;

4) турысцкі;

5) ушчуваць.


Т1. 1) зберахчы;

2) дарадчык;

3) рашчулены;

4) завоцкі;

5) вучышся.


Т2. 1) разведчык;

2) прухкасць;

3) канацкі;

4) азіраешся;

5) рашчасаць.


Т3. 1) дапамахчы;

2) звернешся;

3) кіраваграцкі;

4) наладчык;

5) рашчуліць.


Т4. 1) сусецкі;

2) вязкі;

3) шчарнелы;

4) дамовішся;

5) лётчык.


Т5. 1) супакоішся;

2) удоўшкі;

3) расчырванецца;

4) выкладчык;

5) новазеландскі.


Т6. 1) пераплётчык;

2) сыраежка;

3) паўтараешся;

4) рашчарціць;

5)калінінграцкі.


Т7.1)трубаўкладчык;

2) саромеешся;

3) ірланцкі;

4) шчэпліваць;

5) казьба.


Т8.1)рашчараваць;

2) прозьба;

3) гарацкі;

4) прадчуванне;

5) хвалюешся.


Т9. 1) улаткавацца;

2) пясчаны;

3) дойліцкі;

4) пераплётчык;

5) возьмешся.


Т10. 1) грамацкі;

2) ваткасць;

3) рашчысціць;

4) спынішся;

5) дакладчык


Т1. 1) шчаслівы;

2) бясспрэчна;

3) францускі;

4) мнагаместны;

5) свіснуць.


Т2. 1) сонца;

2) княства;

3) наводдаль;

4) шастнаццаць;

5)каўкаскі.


Т3. 1) беззаганны;

2) таварыства;

3) брэстскі;

4) абласны;

5) шчастлівы.


Т4. 1) веснік;

2) разлаваны;

3) капустны;

4) узбекскі;

5) Гумбальдт.


Т5. 1) Случчына;

2) міласэрдны;

3) нясвіжскі;

4) маламестны;

5) асяроддзе.


Т6. 1) ірландскі;

2) палесскі;

3) разводдзе;

4) бяспрэчны;

5)Шмідт.


Т7. 1) вільнюсскі;

2) костны;

3) латышскі;

4) расселены;

5) кантрастны.


Т8. 1) наместнік;

2) раззлаваны;

3) капустны;

4) узбекскі;

5) Кранштадт.


Т95. 1) группа;

2) карысны;

3) валагоцкі;

4) казахскі;

5) мноства.


Т10. 1) сумесны;

2) парыжскі;

3) гамма;

4) рассада;

5) баластны.Адзначце правільна напісаныя дзеясловыТ1.1) прыкідываць;

2) прышчэпліваць;

3) затойвацца;

4) выскубываць;

5) расчэрчваць.


Т2.1) рассейваць;

2) прышпіліваць;

3) скормліваць;

4) утроіваць;

5) звязываць.


Т3.1) ускладваць;

2) аблепліваць;

3) прытоптываць;

4) зацярушываць;

5) утоіваць.


Т4. 1) закалыхіваць;

2) адпойваць;

3) прыгалубліваць;

4) раскачываць;

5) абточваць.


Т5.1) адсвечываць;

2) падхопліваць;

3) абнадзеіваць;

4) іспытваць;

5) закасваць.


Т6. 1) нацэліваць;

2) выкідываць;

3) павялічваць;

4) даследваць;

5) счэпліваць.


Т7.1) перапісваць;

2) развязываць;

3) выдумліваць;

4) разварочваць;

5) засвоіваць


Т8. 1) падтрымліваць;

2) супакоіваць;

3) пагладжваць;

4) задумываць;

5) пераказваць.


Т9. 1) затрымліваць;

2) абменіваць;

3) запаліваць;

4) вычэпваць;

5) падглядваць.


Т10.1) перачытываць;

2) выкупліваць;

3) адыгрываць;

4) даследваць;

5) выпарваць.


Т1.1) абагуліваць;

2) выконываць;

3) абнадзейваць;

4) загароджваць;

5) пераначаваць.


Т2.1) каструяваць;

2) наведываць;

3) узначаліваць;

4) перасільваць;

5) аддзякаваць.


Т3.1) адказываць;

2) адбеліваць;

3) карэкціраваць;

4) выняньчваць;

5) расчэпліваць.


Т4. 1) абслуговываць;

2) памейвацца;

3) адпрошвацца;

4) падкрэсліваць;

5) разг уліваць.


Т5.1) высмейваць;

2) пазвоньваць;

3) перадражніваць;

4) дырыжыраваць;

5) абязболіваць.


Т6. 1) абяссэнсоўваць;

2) завінчываць;

3) улоўліваць;

4) закрэсліваць;

5) праветраваць.


Т7.1) здзекавацца;

2) выпісваць;

3) абклейваць;

4) прасушываць;

5) авалодаваць.


Т8. 1) даказваць;

2) апраўдываць;

3) залепляваць;

4) пабліскваць;

5) камандаваць.


Т9. 1) змешываць;

2) адтэрміновываць;

3) абясцэньвацца;

4) высейваць;

5) адрозніваць.


Т10.1) пакутваць;

2) прысвістываць;

3) размяркоўваць;

4) ацэньваць;

5) мадэліраваць.


Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага часу маюць канчатак -ацé,( -яцé):

Т3.1) казаць;

2) араць;

3) кахаць;

4) жаць;


5) плысці.

Т6.1) вязаць;

2) бачыць;

3) везці;

4) каваць;

5) стрыгчы.


Т9.1) класці;

2) рэзаць;

3) сцерці;

4) даражыць;

5) кляваць.


Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага часу маюць канчатак -аць, (-яць) / -уць, (-юць):

Т1. 1) вучыць;

2) маліць;

3) пусціць;

4) малоць;

5) паведамляць.


Т2.1) мыць;

2) клеіць;

3) плакаць;

4) гаманіць;

5) лічыць.


Т4.1) марудзіць;

2) палоць;

3) пацвердзіць;

4) падоўжыць;

5) абысці.


Т5.1) пярэчыць;

2) рэзаць;

3) галасіць;

4) слухаць;

5) напалохаць.


Т7.1) калоць;

2) дагледзець;

3) зварыць;

4) прасаваць;

5) хацець.


Т8.1) паверыць;

2) выпрабоўваць;

3) пераказаць;

4) прыгадаць;

5) знаходзіць.


Т10.1) вудзіць;

2) праветрыць;

3) адтаяць;

4) крочыць;

5) здранцвець.

Адзначце неабходны канчатак дзеясловаТ1. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 1-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –ом, (-ём):

 1. араць

 2. завяршыць;

 3. хістануцца;

 4. прасіцца;

 5. падвучыць.

Т2. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –уць, (-юць):

 1. рапартаваць;

 2. варушыць;

 3. завяршыць;

 4. разняць;

 5. выказаць.

Т3. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –еш, (-эш):

 1. пашыць;

 2. лавіць;

 3. дабрацца;

 4. напячы;

 5. гаварыць.

Т4. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 1-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –ым, (-ім):

 1. гасціць;

 2. вылечыць;

 3. віншаваць;

 4. бяднець;

 5. касіць.

Т5. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчатк-еце:

 1. карміць;

 2. змагацца;

 3. дагледзець;

 4. сустракаць;

 5. адпачываць.

Т6.Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –аць, (-яць):

 1. гандляваць;

 2. падзяліць;

 3. зменшыць

 4. злучыць;

 5. гатаваць.

Т7.Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку будучага простага часу маюць канчаткі –аце, (-яце):

 1. учапіцца;

 2. аддаць;

 3. сабраць;

 4. здацца;

 5. разнесці.

Т8. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу маюць канчаткі –еце:

 1. стаяць;

 2. крывіць;

 3. меркаваць;

 4. кляйміць;

 5. вандраваць.

Т9. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –аце, (-яце):

 1. галіцца;

 2. класці;

 3. церці;

 4. надзьмуцца;

 5. вярцець.

Т10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчаткі –іце, (-ыце):

 1. растрэсці;

 2. ірваць;

 3. спадзявацца;

 4. злічыць;

 5. бяліць.

Т1. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі іце, -ыце ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу:

 1. мякчэць;

 2. шумець;

 3. тлець;

 4. сядзець;

 5. грэць.

Т2. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі іце, -ыце ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу:

 1. брыць;

 2. вазіць;

 3. мыліць;

 4. заахвочваць;

 5. мокнуць.

Т3. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі аць, -яць ў форме 3-й асобы множнага лікубудучага часу

 1. лезці;

 2. занядбаць;

 3. паставіць;

 4. вызначыць;

 5. разбурыць.
Т4. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі іце, -ыце ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу:

 1. хадзіць;

 2. трымаць;

 3. сачыць;

 4. варыць;

 5. паважаць.
Т5. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі аце, -яце ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу:

 1. класці;

 2. успамінаць;

 3. цярпець;

 4. жаць;

 5. рэзаць.
Т6. Адзначце дзеясловы, якія ўжываюцца з канчаткамі аце, -яце ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу:

 1. цвісці;

 2. вітацца;

 3. рваць;

 4. сябраваць;

 5. жаць.


Амонімы. Сінонімы. Антонімы. Паронімы


Т1. 1) зарадзіўся план – зарадзіўся акумулятар;

2) лічыць да дзесяці – лічыць горошы;

3) кампазітарская дзейнасць – кампазіцыйная роля;

4) зажыла рана – зажыла ў горадзе па-новаму;

5) апроч нядзелі – акрамя нас


Т2. 1) пралёт птушак – аконны пралёт;

2) здымная рама – здымачная група;

3) коўдра з байкі – расказваць байкі;

4) багаты сусед – заможны чалавек;

5) хмурнела далеч – дзяўчына хмурнела.


Т3. 1) пайшла размова – наладзілася гутарка;

2) шкатулка з чачоткі – не танцаваць чачоткі;

3) сардэчныя адносіны – сардэчныя справы;

4) жылы будынак – жыллёвы фонд;

5) стойка на руках – буфетная стойка.


Т4. 1) яблыневы сад – яблычны сок;

2) пара рукавіц – гарачая пара з чыгунка;

3) даспявалі песню – даспявалі маліны;

4) стаць вядомым – быць папулярным;

5) ідзе чалавек – ідзе гадзіннік.


Т5. 1) сельскі клубклуб пылу;

2) хваліць за адвагу – узнагарода за храбрасць;

3) каткі на вярбе – залітыя для дзяцей каткі;

4) неймаверныя сілы – неймаверныя ўмовы;

5) стары ляснічы – добры ляснік.


Т6. 1) сур’ёзная музыка – сур’ёзная дзяўчына;

2) даўняя дружба – даўнейшае сяброўства;

3) імянінны пірог – імянны гадзіннік;

4) паслаць паркет – паслаць у экспедыцыю

5) сплаў лесу – сплаў металаў.


Т7. 1) транзістарны прыёмнік – транзітны пасажыр;

2) выраз вачэй – выраз для рукавоў;

3) стаць на прыступку – стаць за станок;

4) уступіць у перагаворы – уступіць просьбам;

5) вонкавае падабенства – знешняе асяроддзе.


Т8. 1) цвітуць касачы – такуюць касачы;

2) запусціць бумеранг – запусціць сад;

3) неабходная ўласцівасць – важная якасць;

4) духмяны чай – запрасіць на чай;

5) верасовая галінка – вераснёвая пара.


Т9. 1) споўнілася жаданне – споўнілася пятнаццаць год;

2) скупіць акцыі – міралюбівыя акцыі;

3) кукурузны пачатакпачатак года;

4) знакамітыя людзі – знамянальныя падзеі;

5) падвесці да вывадупрыйсці да заключэння.


Т10. 1) быць у адчаі – знаходзіцца ў роспачы;

2) падатлівы характар – падатлівы метал;

3) кармавыя буракі – кармавыя часткі суднаў;

4) чорныя клюшні – хакейныя клюшкі5) зачасаць валасы – зачасаць бервяно.
Знайдзіце памылку ў спалучальнасці слоў. Запішыце правільны адказ


1) Школа закупіла новыя пісьмéнныя сталы.

14) Больш за ўсё Васіль любіў чытаць прыгодныя і фантастычныя аповесці.

2) Ільнаводства – даходлівая галіна сельскай гаспадаркі.

15) Рукі страцілі былую адчувальнасць, і, беручы далікатэсную рэч з тонкага шкла, баішся, каб не раздушыць яе.

3) Доўга і сур’ёзна гаварыў Шавейка аб працавітай дысцыпліне.

16) Сізіфавай працай называюць цяжкую да знясілення, але марную, бескарыслівую работу.

4) Па Нямізе праходзіў вадзяны шлях з варагаў у грэкі.

17) А недзе за блакітнымі лясамі, вядомы толькі з кніжак і газет, гукае нас жывымі галасамі яшчэ нязнаны і дзівацкі свет.

5) У гаспадарцы вырошчвалі і гуркі, цыбулю і іншыя агародніцкія культуры.

18) Мінула зялёная вясна, прайшло засушанае лета, наступіла дажджлівая восень.

6) Бліжэй за ўсіх у гэту пару яму стаў Іван з яго бескарыснай, самаадданай душой, з яго фанатычнай прыхільнасцю да праўды.

19) Дакладная прымета: цецерукі нанач у снег хаваюцца – трашчаць марозу, гуляць ледзяністым вятрам.

7) Ашчадлівы банк працуе штодзённа, акрамя нядзелі.

20) Вялікую ролю ва ўзбагачэнні мовы адыгрываюць слоўнікі – дыялекталагічныя, тлумачальныя, фразеалагічныя.

8) У верасні кусты каліны густа ўсыпаны вялікімі мяснымі ягадамі.

21) Гліністыя свісцёлкі нясуць два ганчары.

9) У нашай вёсцы ўжываецца шмат дыялектычных слоў.

22) На Коласавай аповесці быў дараваны надпіс, зроблены рукой аўтара.

10) Прывязаўшы лодку Сашка паставіў каля ног бляшанку з запаслівымі блёснамі.

23) Байка як літаратурны жанр павінна даваць абагульненні, а не адлюстроўваць які-небудзь прыватніцкі факт.

11) Фундаментнае даследаванне “Беларускія казкі” належыць Кандрату Крапіве.

24) У поўнай меры імправізацыйны талент Ірыны праявіўся на тым памятным вечары самадзйнасці.

12) Вучыць звязачнаму расказу па малюнку рэкамендуецца пачынаць з адказаў на пытанні.

25) Водар быў моцны, што, здаецца, прыносіў з сабою шолахі асенняга лісця ў яблачным садзе.

13) Спісаныя разборнымі друкаванымі літарамі лісткі, у якіх былі звесткі пра воінскія часці, Міця аддаў камандзіру.

26) “Дзе няма ініцыятарскіх людзей, там няма і сур’ёзных змен”, - любіў гаварыць Васіль.

14) Мужык, тытанавы герой “Адвечнай песні”, стаў для Янкі Купалы чымсьці накшталт маральнага крэдытора.

27) Бацька Тараса ўжо больш за даваццаць гадоў працаваў на гадзінным заводзе.


: bel
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 8 клас
bel -> Belarusian historical review
bel -> Беларускі гістарычны агляд
bel -> У гасцях у вечнасці Мора Герадота
bel -> Казакова Ірына Валер'еўна Доктар філалагічных навук Беларускі фальклор Курс лекцый
bel -> Век Вадаліва (Аповесць)
bel -> Сярэдняя школа №4 г. Ваўкавыска
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 6 клас
bel -> 1. Тэарэтычны матэрыял Практычныя заданні
bel -> Жанчына як “іншае” ў дыскурсе беларускай дэмакратыі


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка