Патрабаванні да сучаснага ỳрока Агульныя патрабаванніДата канвертавання30.07.2016
Памер32.25 Kb.
Патрабаванні да сучаснага ỳрока
Агульныя патрабаванні


 1. Выкарыстанне самых новых дасягненняỳ навукі сучаснай педагагічнай практыкі, пабудова ỳрока на аснове заканамернасцяỳ навучальна-выхаваỳчага працэсу.

 2. Рэалізація на ỳроку ỳ аптымальных суадносінах усіх дыдактычных прынцыпаỳ.

 3. Забеспячэнне належных умоваỳ для прадукцыйнай пазнавальнай дзеяцельнасці вучняỳ з улікам іх інтарэсаỳ, схільнасцяỳ і запатрэ- баванняỳ.

 4. Устанаỳленне асэнсаваных вучнямі міжпрадметных сувязяỳ.

 5. Сувязь з раней атрыманамі ведамі і ỳменнямі, апора на дасягнуты ỳзровень развіцця вучняỳ.

 6. Матывацыя і актывізацыя развіцця ỳсіх этапаỳ навучальна-выхаваỳчай дзейнасці.

 7. Лагічнасць і эмацыйнасць усіх этапаỳ навучана-выхаваỳчай дзей- насці.

 8. Эфектыỳнае выкарыстанне педагагічных сродкаỳ.

 9. Сувязь з жыццём, вытворчай дзейнасцю, асабістым вопытам вучняỳ.

 10. Фарміраванне практычна неабходных ведаỳ, уменняỳ, навыкаỳ, ра- цыянальных прыёмаỳ мыслення і дзейнасці.

 11. Фарміраванне ỳмення вучыцца, патрэбы пастаянна папаỳняць аб’ём ведаỳ.

 12. Прагназаванне, праектаванне і планаванне кожнага ỳрока на падставе ỳважлівай дыягностыкіДыдактычныя патрабаванні

 1. Канкрэтнае вызначэнне адукацыйных задач кожнага ỳрока.

 2. Рацыяналізація інфармацыйнай накіраванасці ỳрока, аптымізацыя зместу з улікам сацыяльных і асабістых запатрабаванняỳ.

 3. Укараненне сучасных тэхналогій пазнавальнай дзейнасці.

 4. Рацыянальнае спалучэнне разнастайных відаỳ, формаỳ і метадаỳ.

 5. Творчы падход да фарміравання структуры ỳрока.

 6. Спалучэнне разнастайных формаỳ калектыỳнай дзейнасці з самастой- най дзейнасцю вучняỳ.

 7. Забеспячэнне аператыỳнай зваротнай сувязі, дзейснага кантролю і кі- равання.

 8. Навуковы разлік і майстэрства праведзення ỳрока.Выхаваỳчыя патрабаванні

 1. Вызначэнне выхаваỳчых магчымасцяỳ навучальнага матэрыялу, дзейнасці на ỳроку, фармулёỳка і пастаноỳка рэальна дасягнальных выхаваỳчых мэтаỳ.

 2. Пастаноỳка толькі тых выхаваỳчых задач, якія арганічна вынікаюць з мэтаỳ і зместу навучальнай працы.

 3. Выхаванне вучняỳ на агульначалавечых каштоỳнасцях,фарміраванне жыццёва неабходных якасцяỳ: уседлівасці, ахайнасці, адказнасці, абавязковасці, самастойнасці, працавітасці, уважлівасці, сумленнасці, калектывізму.

 4. Уважлівыя і чулыя адносіны да вучняỳ, захаванне патрабаванняỳ педагагічнага такту, супрацоỳніцтва з вучнямі і зацікаỳленнасць у іх поспехах.Развівальныя патрабаванні 1. Фарміраванне і развіцце ỳ вучняỳ станоỳчых матываỳ навучна-пазнавальнай дзейнасці, інтарэсаỳ, творчай актыỳнасці.

 2. Вывучэнне і ỳлік развіцця і псіхалагічных асаблівасцяỳ вучняỳ, праектаванне “зоны бліжэйшага развіцця”

 3. Праведзенне навучальных заняткаỳ на апераджальным узроỳні, стымуляванне з’яỳлення новых якасных зменаỳ ỳ развіцци.

 4. Прагназаванне скачкоỳ у інтэлектуальным, эмацыйным, сацыяльным развіцці вучняỳ і аператыỳная перабудова навучальных заняткаỳ з улікам будучых зменаỳ.

Задачы літаратурнай адукацыі

 • Арганізація чытання, выхаванне культуры чытача нацыя- нальнальнай і сусветнай літаратуры, патрэбы чытаць і вывыучаць лі- таратурныя творы, атрымліваць і выкарыстовỳваць веды самастой- най практыцы чытання;

 • Выхаванне ỳ вучняỳ ведаỳ , уменняỳ і навыкаỳ, літаратурна-творчых здолянасцяỳ, якія забяспечваюць успрыманне і глыбокае засваенне мастацка-эстэтычных каштоỳнасцяỳ літаратуры, неабход- ных для разумення жыцця і мастацтва;

 • Фармараванне погляду на літаратуру як на від мастацтва на аснове базавага мінімуму ведаỳ па яе гісторыі і тэорыі, неаб- ходнага для таго, каб усвядоміць нацыянальныя і агульначалавечыя вартасці мастацкай культуры; разуменне яе месца сярод іншых прадметаỳ гуманітарнага цыкла, ролі ỳ жыцці народа і чалавецтва;

 • Развіццё духоỳнай, эмацыйнай, эстэтычнай культуры вуч- няỳ, іх вобраза пачуццёва-асацыяцыйнага мыслення, высокіх пачуц- цяỳ гуманнасці,чалавечнасці, радзімы, нацыянальнай годнасці, па-вагі да духоỳных святыняỳ народа;

 • Уключэнне вучняỳ у самастойную творчую дзейнасць, арыентаваную на развіццё і самарэалізацыю асобы;

 • Развіццё высокай моỳнай культуры вучняỳ, свабоднага вало- дання пісьмовай і вуснай мовай.Асаблівасці урока беларускай літаратуры • Высокі эмацыйны напал;

 • Адзіны матральна-псіхалагічны настрой;

 • Цесная сувязь з жыццём;

 • Выкарыстанне мастацкіх тэкстаỳ;

 • Кантакт з настаỳнікамі рускай літаратуры;

 • Пошукі і пазнанне, духоỳнае ỳзбагачэнне і творчасць.

: files -> portfolio -> evseenko -> uroki
uroki -> Урок-падарожжа
uroki -> Конкурс для вучняý X класа Удзельнікі каманды па б-8 чалавек. Журы I памочнікi вучні іншых класаý
uroki -> Даклад «Патрыятычнае выхаванне вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры»
uroki -> Урока беларускай мовы ỹ 9 класе
uroki -> Тэма: Правапiс апострафа i раздяляльнага мяккага знака
uroki -> Тэма: Правапіс суфікаў дзеясловаў
uroki -> Тэма: ”Зямля бацькоў-зямля святая” тып урока:інтэграваны ўрок геаграфіі і беларускай мовы і літаратуры
uroki -> Тэма: Правапiс падоўжаных зычных
uroki -> Урок-майстэрня па беларускай літаратуры ў 7 класе Настаўнік беларускай мовы І літаратуры уа “Рэчыцкі дзяржаўны раённы ліцэй”
uroki -> Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX клас
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка