Пытанні да заліку і экзамену па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курсаДата канвертавання03.01.2017
Памер35.62 Kb.
Зацверджаны”
на пасяджэнні кафедры
гісторыі Беларусі

24.10.2016 г. (пратакол № 2)
Пытанні да заліку і экзамену
па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса
біялагічнага факультэта 2016 –2017 навучальны год.

 1. Першабытна-абшчынны лад і засяленне старажытнай Беларусі індаеўрапейцамі.

 2. Першыя дзяржавы-княствы на старажытнабеларускіх землях (ІХ-ХШ ст.ст.).

 3. Грамадска-палітычны лад феадальных княстваў Беларусі (ІХ-ХШ ст.ст.).

 4. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і нашэсцем мангола-татараў (ХШ–ХІУ стст.).        Грунвальдская бітва і яе значэнне.

 5. Рэлігія і культура Беларусі (ІХ-ХШ стст.).

6. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага (сац.-эканамічныя, палітычныя          перадумовы,        знешні фактар фарміравання ВКЛ). Палітычнае развіццё ВКЛ у ХШ–ХУ стст.

7. Грамадска-палітычны лад ВКЛ (ХІУ-ХУІ ст.)

8. Збліжэнне ВКЛ з Польшчай. Крэўская, Віленска-Радамская уніі.

9. Беларускае Адраджэнне: Ф.Скарына, С.Будны.

10. Беларускае Адраджэнне: В.Цяпінскі, М.Гусоўскі.

11.  Люблінская ўнія (1569 г.). Утварэнне Рэчы Паспалітай.Дзяржаўна-прававое         становішча ВКЛ у складзе РП. Берасцейскі царкоўны сабор (1596 г.).

12. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Першы падзел РП.

13.Канстытуцыя РП (1791 г.). Другі падзел РП.

14. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. Канчатковы падзел РП. Гісторыка-правая        ацэнка падзелаў РП.

15. Палітыка ўрада Расіі на беларускіх землях (канец ХУШ-першая палова ХІХ стст.)

16. Беларусь у вайне 1812 г.

17. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.(тайныя таварыствы,          дзекабрысты, паўстанне 1830-1831 гг.).

18. Рэформа 1861 г. і яе ажыццяўленне на Беларусі.

19. Рэформы 60-  х–70-х гг. ХІХ ст. і асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

20. Паўстанне 1863-1864 гг. на Беларусі. К. Каліноўскі – кіраўнік рэвалюцыйна-          дэмакратычнай плыні.

21. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і яе падзеі на Беларусі.

22. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны (1914-1918 гг.).

23. Лютаўская рэвалюцыя і фарміраванне новых улад.

24. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Устанаўленне         Савецкай        улады ў Беларусі. 25.беларускі кангрэс (снежань 1917 г.)

26. Брэсцкі мір і яго вынікі для Беларусі.

27. Беларуская Народная Рэспубліка (БНР).

28. Утварэнне БССР. І Усебеларускі з,езд Саветаў.

29. Савецка-польская вайна 1919-1920 гг. і яе вынікі для Беларусі.

30. Утварэнне СССР. Укрупненне тэрыторыі БССР.

31. НЭП: асаблівасці яго ажыццяўлення ў БССР.

33. Палітыка беларусізацыі. Культура БССР ў 20-я гг. ХХ ст.

34. Індустрыялізацыя БССР.

35. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі Беларусі.

36. Грамадска-палітычная сістэма БССР 30-х гг. Разгром беларускага нацыянал-       дэмакратызма. Рэпрэсіі 30-х гг. на Беларусі.

37.Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы: палітычнае, сацыяльна-эканамічнае,       рэлігійнае і культурнае становішча.

38. Нацыянальна-вызваленчы і дэмакратычны рух у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.).

39. Савецка-германскі дагавор 1939 г. Пачатак другой сусветнай вайны. Паход Чырвонай       Арміі ў Заходнюю Беларусь. Уз,яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

40. Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай Арміі на тэрыторыі Беларусі летам       1941 г.

41. Дзейнасць савецкіх і партыйных органаў Беларусі па мабілізацыі сіл і сродкаў для        барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі летам 1941 г.

42. Акупацыйны рэжым фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі (1941-1944 гг.).

43. Партызанскі рух і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі (1941-1944 гг.)

44. Пачатак вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Аперацыя “Баграціён”.

45. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

46. Грамадска-палітычнае і сацыяльнае развіццё рэспублікі ў сярэдзіне 50-х – сярэдзіне        80-х гг. ХХ ст.

47. Нацыянальныя супярэчнасці у СССР. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР “Аб       дзяржаўным суверэнітэце БССР” (27 ліпеня 1990 г.). Заканадаўчае афармленне       незалежнасці РБ.

48. Крызіпс савецкага федаралізму. Распад СССР і ўтварэнне СНД. Пераход да дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.

49. Грамадска-палітычнае жыццё РБ : Канстытуцыя РБ 1994 г., першыя выбары       Прэзідэнта Беларусі, рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг.

50. Навука і культура Беларусі (сяр.80-х – 90-х гг.).

Л і т а р а т у р а 1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. (рэдкал. М. Касцюк і інш.) Т. 1. – 4 – Мінск: 2000–2005.

 2. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХІХ ст. : у пытаннях і адказах (В. Голубеў і інш). – Мінск, 2003.

 3. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывіліхзацыі: дапаможнік (пад рэд. У.А. Сосна, Л.В. Лойка). – Мінск, 2005.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый: вуч.дапаможнік у 2 ч. (пад рэд. А.А. Кавалені). – Мінск, 2006.

 5. Гісторыя Беларусі. Ч. 2. - (Курс лекцый пад рэд. П.І.Брыгадзіна і інш..). – Мн.; 2003 .

 6. Гісторыя Беларусі: падручнік у 2 ч. / рэдкал. Я.К. Новік, Г.С. Марцуль). – Мінск, 1998, 2006.

 7. Ковкель И.И., Ярмусик Э.С. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени . – Минск., 2005.

 8. Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн., 1999.

 9. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1995.

 10. Нарысы гісторыі Беларусі ў 2-х ч. – Мн., 1993,1994.

 11. Чигринов, П.Г. История Беларуси с древности до наших дней: уч. Пособие. – Минск, 2004.

 12. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. – Мн.. 1993,1994, 1996, 1997, 1999.Выкладчык П.С. Рамановіч
: sites -> default -> files -> histbel
histbel -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
histbel -> Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі 2 курс (стацыянар) гістарычны факультэт 2015–2016 нав год
histbel -> Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі для студэнтаў 2 курса гістарычнага факультэта (азн) 2015/2016 навучальны год
histbel -> Гарбуль П.І. Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі
histbel -> Пытанні да экзамену па дысцыпліне “гісторыя беларусі”
histbel -> Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі для студэнтаў IV курса гістарычнага факультэта 2015/2016 навучальны год
histbel -> Пытанні да заліку і экзамену па гісторыі Беларусі 2015–2016 навучальны год
histbel -> Гарбуль П.І. Пытанні да экзамену і заліку па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса сацыяльна-педагагічнага факультэта
histbel -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
histbel -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (гістарычны факультэт, 1 курс) дзённая і завочная формы атрымання вышэйшай адукацыі) 2015/2016 нав год
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка