Расклад выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхаванняДата канвертавання14.07.2016
Памер202.83 Kb.
ЗАЦВЯРДЖАЮ

В.а.дырэктара

Дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа №1 г.п. Гарадзея”

_________________А.У.Шчука

“____” ________2013г.


Расклад

выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання

на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

за 2012/2013 навучальны год


9 клас


Дата правядзення экзамену

Пачатак экзамену

Прадмет


Форма правядзення

экзамену


Кабінет

3 чэрвеня

9.00

беларуская мова


у пісьмовай форме (дыктант)

малая актавая зала

5 чэрвеня

9.00

руская мова


у пісьмовай форме (дыктант)


малая актавая зала

7 чэрвеня

9.00

матэматыка

у пісьмовай форме


малая актавая зала

10 чэрвеня

9.00

гісторыя Беларусі

у вуснай форме

каб. №16

ЗАЦВЯРДЖАЮ

В.а.дырэктар

Дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа №1 г.п. Гарадзея”

_______________А.У.Шчука

“____”____________2013г.

Расклад

выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання

на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

за 2012/2013 навучальны год

11 клас


Дата правядзення экзамену

Пачатак экзамену

Прадмет


Форма правядзення

экзамену


Кабінет

1 чэрвеня

9.00

беларуская мова

у пісьмовай форме (пераказ)

малая актавая зала

4 чэрвеня

9.00

матэматыка

у пісьмовай форме

малая актавая зала


6 чэрвеня

9.00

руская мова

у пісьмовай форме (пераказ)

малая актавая зала

8 чэрвеня

9.00

хімія

у вуснай форме

20


8 чэрвеня

09.00

гісторыя Беларусі

у вуснай форме

16


8 чэрвеня

10.00

фізіка

у вуснай форме

19


8 чэрвеня

10.00

інфарматыка

у вуснай форме

каб. інф.


10 чэрвеня

9.00

англійская мова

у вуснай форме

каб. інф.


10 чэрвеня

12..00

англійская мова

у вуснай форме

каб. інф.


ЗАЦВЯРДЖАЮ

В.а.дырэктара

Дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа №1 г.п. Гарадзея”

_________________А.У.Шчука

“____” ________2013г.Склад

экзаменацыйнай камісіі па прыёму выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання

на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

за 2012/2013 навучальны год

11 клас

Дата

Клас

Прадмет

Скад камісіі

Пасада

Спецыяль

насць

Катэгорыя
П.І.І. па бацьку

1чэрвеня

11

беларус

кая мова


старшыня

Шчука А.У.

нам. дырэкта

ра па ВР


матэматыка

вышэйшая

члены

камісіі


Мартос С.У.

настаў

нік


беларуская мова і літаратура

першая


Касцюк І.Ф.

настаў

нік


беларуская мова і літаратура

вышэйшая

Даніло

віч В.В.


настаў

нік


беларуская мова і літаратура

першая

4 чэрвеня

11

Матэма

тыка


старшыня

Шчука А.У.

нам. дырэкта

ра па ВР


матэматыка

вышэйшая

члены

камісіі


Сарока Г.М.

настаў нік

матэматыка

вышэйшая

Шпак А.В.

настаў нік

матэматыка

вышэйшая
першая

Дран

чук Н.У.


настаў нік

матэматыка

вышэйшая


6 чэрвеня

11

руская

мова


старшыня

Шчука А.У.

нам. дырэкта

ра па ВР


матэматыка

вышэй

шая

члены

камісііГерасім

чык Ж.І.


настаў нік

руская мова і літаратура

першая

Ефімо

віч С.А.настаў нік

руская мова і літаратура

першая

Тарасе

віч Г.А.


настаў нік

руская мова і літаратура

другая

8 чэрвеня

11

хімія

стар

шыня


Шчука А.У.

нам. дырэкта

ра па ВР


матэматыка

вышэйшая

члены

камісіі


Кура

чыцкая Н.А.настаў нік

хімія

вышэйшая
Макарэ

віч Л.А.


настаў нік

інфарматы

ка


вышэйшая

Бабко Т.І.

настаў нік

біялогія

вышэйшая

8 чэрвеня

11


фізіка

старшыняДзера

вянчук І.Г.нам. дырэкта

ра па ВР


геаграфія

вышэйшая

члены

камісііСанько М.А.


настаў нікфізіка

вышэйшая
Сарока Г.М.

настаў нік

матэматыка

вышэйшая

Бабко Т.І.

настаў нік

біялогія

вышэйшая

8 чэрвеня

11

Інфарма

тыка


старшыня

Шчука А.У.

нам. дырэкта

ра па ВР


матэматыка

вышэйшая
члены

камісііМакарэ

віч Л.А.


настаў нік

інфарматы

ка


вышэйшая
Кура

чыцкая Н.А.настаў нік

хімія

вышэйшая

Шпак А.В.

настаў нік

матэматыка

вышэйшая
першая

8 чэрвеня

11

гісто

рыя Белару

сі


старшыня

Дзера

вянчук І.Г.нам. дырэкта

ра па ВР


геаграфія

вышэйшая

члены

камісіі


Вара

б’ёва А.І
настаў нікгісторыя і грамадаз

наўства


першая


Канды

бовіч Л.М.настаў нік

гісторыя

вышэйшая

Макаў

чык А.І.настаў нік

геаграфія

вышэйшая

10 чэрвеня

11

англійс

кая мова


старшыня

Шчука А.У.

нам. дырэкта

ра па ВР


матэматыка

вышэйшая
вышэйшая

члены

камісіі


Герасі

мовіч Т.Ф.настаў нік

англійс

кая мова


вышэйшая
Гурбан К.С.

настаў нік

англій

ская мовадругая

Шам

куць А.С.настаў нік

англій

ская моваб/к

10 чэрвеня

11

англій

ская мовастаршыня

Шчука А.У.

нам. дырэктара па ВР

матэматыка

вышэйшая
вышэйшая

члены

камісіі


Герасімовіч Т.Ф.

настаў нік

англійс

кая мова


вышэйшая


Гурбан К.С.

настаў нік

англійс

кая мова


другая

Шам

куць А.С.настаў нік

англійс

кая мова


б/к

ЗАЦВЯРДЖАЮ

В.а.дырэктара

Дзяржаўнай установы адукацыі

“Сярэдняя школа №1 г.п. Гарадзея”

________________А.У.Шчука

“___” __________2013

Склад

Экзаменацыйнай камісіі па прыёму выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі за 2012/2013 навучальны год


Дата

Клас

Прадмет

Склад камісіі

Пасада

Спецыяль

насць

Катэго

рыя
П.І.І.па бацьку

3

чэр


ве

ня


9

беларус

кая мова


старшыня

Дзеравянчук І.Г.

нам. дырэктара па ВР

геаграфія

вышэй

шая


члены камісіі:

Мартос С.У.


настаўнікбеларуская мова і літаратура

пер

шая


Касцюк І.Ф.


настаўнік

беларуская мова і літаратура

вышэйшая


5

чэр


ве

ня


9

руская мова


старшыня

Дзеравянчук І.Г.

нам. дырэктара па ВР

геаграфія

вышэйшая

члены камісіі:

Герасімчык Ж.І.настаў

нік


руская мова і

літаратурапер

шая


Ефімовіч С.А.


настаўнік

руская мова і

літаратура


б/к


7

чэр


ве

ня


9

матэма

тыка


старшыня

Шчука А.У

нам. дырэктара па ВР

матэматы

ка


вышэйшая

члены камісіі:

Сарока Г.М.

настаўнік

матэматыка

вышэй

шая


Шпак А.В.

настаўнік

матэматыка

пер

шая


10

чэр


ве

ня


9

гісто

рыя Белару

сі


старшы

ня


Дзеравянчук І.Г.

нам. дырэк-тара па ВР

геаграфія

вышэйшая

члены камісіі:

Кандыбовіч Л.М.

настаўнік

гісторыя

вышэйшая

Вараб’ёва А.І.

настаўнік

гісторыя, грамадаз.

наўства


пер

шая

ЗАЦВЯРДЖАЮ

В.а.дырэктара ДУА

“Сярэдняя школа №1г.п. Гарадзея”

________________А.У.Шчука


Графік

правядзення кансультацый перад экзаменамі па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі за 2012/2013 навучальны год.
п\п


Прадмет

Настаўнік,які праводзіць кансультацыю

Клас

Дзень

правядзенняЧас правядзення

1.

Хімія (вусна)

Курачыцкая Ніна Аляксандраўна

11

07.06.

10.00-10.45

2.

Фізіка (вусна)

Санько Мая Аляксандраўна

11

07.06

09.00-09.45

3.

Беларуская мова

Мартос Святлана Уладзіміраўна

9

01.06

13.00-13.45

4.

Беларуская мова (пераказ)

Мартос Святлана Уладзіміраўна

11

30.05

14.40-14.45

5.

Гісторыя Беларусі

Вараб’ёва Ала Іванаўна

9

08.06

09.00-09.45

6.

Англійская мова

Герасімовіч Таццяна Фёдараўна

11

04.06

13.00-13.45

7.

Англійская мова

Гурбан Кацярына Сяргееўна

11

04.06

13.00-13.45

8.

Руская мова(пераказ)

Герасімчык Жанна Іосіфаўна

11

04.06.

12.00-12.45

9.

Руская мова(дыктант)

Герасімчык Жанна Іосіфаўна

9

04.06


11.00-11.45

10.

Матэматыка (пісьмова)

Шпак Алена Васільеўна

9

06.06.

10.00-10.45

11.

Матэматыка (пісьмова)

Сарока Ганна Мечыславаўна

11

03.06

10.00-10.45

12.

Інфарматыка

Макарэвіч Ліна Анатольеўна

11

07.06

10.00-10.45

13.

Гісторыя Беларусі

Кандыбовіч Ларыса Міхайлаўна

11

07.06

10.00-10.45

: images
images -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)
images -> Вучэбная праграма для спецыяльнасці
images -> «магілёўскі інстытут міністэрства ўнутраных спраў рэспублікі беларусь»
images -> Упраўленне адукацыі гомельскага аблвыканкама установа адукацыі
images -> “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова
images -> Прамежкавая справаздача па рэалізацыі педагагічнага праекта
images -> Забалацкі вучэбна педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Любанскага раёна
images -> Пан езус прыгавораны да смерці
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка