Урок грамадазнаўства для 11 класа «Аблічча сучаснага свету»Дата канвертавання24.12.2016
Памер81.03 Kb.
ТыпУрок

Дыстанцыйны курс “Медыяадукацыя ў школе”Урок грамадазнаўства для 11 класа «Аблічча сучаснага свету».

Распрацавана и праведзена ў межах дыстанцыйнага курса. Прыводзім арыгінал справаздачы.
Модуль 3. Творчае заданне ўдзельніку дыстанцыйнага курса

Імя, Прозвішча: Галіна Свентухоўская, настаўніца гісторыі і грамадазнаўства, СШ №16, Брэст.


1. Распрацуйце “медыйны” ўрок, для чаго запоўніце наступную табліцу


Што патрэбна зрабіць

Што вы зрабілі

Выберыце і запішыце тэму ўрока і клас

«Облик современного мира», 11 класс, обществоведение

Запішыце, чаму Вы вырашылі, што змест урока менавіта па гэтай тэме мае дастатковы медыяадукацыйны патэнцыял

Тема урока предполагает характеристику вызовов современного общества к человеку, на которого влияют различные факторы: СМИ, реклама, социальные сети, формирование принципов общества потребления, проблемы информационного общества. Всё это определяет многообразие мира, в котором мы живём.

Тема объёмная, материал параграфа быстро устаревает.Напішыце тып і месца ўрока ў модулі (блоку) урокаў

Урок изучения нового материала.

Определяются основные моменты, содержание которых будет раскрываться на следующих занятиях.Напішыце, у якіх умовах будзе праводзіцца ўрок (вучні, праграмныя патрабаванні, вучэбна-метадычнае і тэхнічнае забеспячэнне, памяшканне, месца ў раскладзе і г.д.)

Требуются технические средства (комп.оборудование, проектор, презентация, выполненная в ПО PowerPoint, для сопровождения урока), выход в интернет, смартфоны (мобильные телефоны) у учащихся, раздаточный материал (вопросы для анализа медиаинформации, медиатекст для анализа, листы для метода “Алфавит”).

Напішыце, як вы створыце асяроддзе, спрыяльнае для навучання вучняў

Визуальное воздествие (видео- фото-материал), проблемные вопросы по медиатексту, работа в группах.

Напішыце на мове вучняў навучальную мэту на ўрок.

Акрамя мэты па вучэбнай праграме – медыйную, напрыклад: зможаце адрозніваць факт ад меркавання, зможаце выканаць дэкадаванне медыятэксту і г.д.

На якой хвіліне ўрока і як вучні даведаюцца пра сваю мэту

Учащиеся должны узнать определение терминов “геополитика”, “цивилизационный подход”; факторы, определяющие многообразие современного мира

Должны научиться приводить примеры многообразия современного мира, отличать факты от мнения, смогут выполнить декодирование медиатекста (реклама, выполненная в форме видео- и фото).

О своей цели учащиеся узнают на 8-10 минуте, после метода “Алфавит” современного мира.


Напішыце задачы па фарміраванні медыйнай граматнасці вучняў, а таксама -- пад кожную задачу – сродкі і вучэбныя сітуацыі, якія дазволяць гэту задачу вырашаць.

Содействовать развитию у учащихся критического мышления.

Создать условия для понимания учащимися факторов современного мира, влияющих на геополитическое развитие государства, на образ и мышление людей в 21 в.

Способствовать развитию у учащихся определять жанр и целевую аудиторию медиатекста.

Создать условия для понимания учащимися многообразия современного пира посредством работы с медиатекстом.Вызначце і запішыце медыйны змест урока: на якім матэрыяле з інтэрнэта, іншых медыя будзе адбывацца фарміраванне медыйных уменняў вучняў

Реклама:

 • https://youtu.be/XFLogWZO0tg

 • https://youtu.be/lsncRxOPRFU

 • https://youtu.be/e6J6XTkJOGQ
Напішыце ключавое пытанне да ўрока

В чём заключаются вызовы современного информационного общества

Назва першага этапа ўрока. Што на гэтым этапе будуць рабіць самі вучні і настаўнік. Калі вучням будуць прапаноўвацца заданні, то прывядзіце крытэрыі ацэнкі, якія яны атрымаюць разам з гэтымі заданнямі

Актуализация знаний.

Учащиеся на специальных листах в группах составляют “Алфавит” современного мира (записываются слова на каждую букву алфавита, характеризующие, по их мнению, словосочетание “современный мир”).

Результаты оглашаются и сравниваются.

Вопросы учащимся: почему не совпали некоторые слова? Что является фактом, а что мнением среди перечисленного?

Объявляется тема урока и задачи, связанные с формированием медиаграмотности.


Назва другога этапа. Што на гэтым этапе будуць рабіць вучні і настаўнік. Калі вучням будуць прапаноўвацца заданні, то прывядзіце крытэрыі ацэнкі, якія яны атрымаць разам з гэтымі заданнямі.

Объяснение учителем нового материала (учащимся раздаётся краткий конспект с заданием).

 • Подходы к изучению общества.

 1. Формационный подход.

 2. Цивилизационный подход.

 3. Стадиальный подход.

Учащимся по ходу объяснения материала предлагается критически отнестись к подходам, определить их + и –

 • Факторы многообразия мира

 • Проанализировать информацию интернет-СМИ (учащиеся готовят дома, на уроке обсуждаем).

 • Проанализировать и декодировать рекламу (ссылки на видеоролики предложены ранее).

Вопросы для работы с медиатекстом(СМИ):

 • Кто подготовил материал (авторство);

 • на кого он рассчитан (аудитория), кому информация выгодна (цели создания);

 • кому принадлежит этот источник информации;

 • представлены ли источники информации (точность);

 • о чем это сообщение;

 • какие идеи , ценности или точки зрения содержащихся в этом сообщении (содержание);

 • что замалчивается, остается недосказанным за внешней оболочкой сообщения, его невербальный смысл

 • (методы воздействия).

Вопросы для работы с медиатекстом (реклама):

• Кто написал / снял / сделал это? Кто за это заплатил?

• Для кого это написано / снято / сделано?

• Какие приемы использованы, чтобы передать информацию?

• Какие идеи, ценности, точки зрения доносятся?

• Что важное осталось вне сообщения?

• Когда, где и как этот месседж появился?

• Это факт, точка зрения или что-то другое?

• Можно ли доверять этому источнику?

• Как различные люди это могут интерпретировать?

• Кто выиграет, а кому повредит этот мессидж?

• Какова моя интерпретация этого месседжа?

• Каковы мои действия в ответ на этот месседж?


 • Геополитический статус

 • Предлагаются утверждения. Учащимся нужно определить:

  • Верно или неверно утверждение (можно использовать учебник, интернет-ресурсы)

  • Если верно, то является ли это фактом или точкой зрения.

Назва трэцяга этапа. разам з гэтымі заданнямі

Закрепление

Ответы на вопросы Медиаазбуки по основным компонентам урока.Прыміце папярэдняе рашэнне аб дамашнім заданні. Запішыце вучням крытэрыі, якія вы дадзіце разам з заданнем

Используя СМИ, доказать или опровергнуть многовекторность внешней политики Республики Беларусь.

Создать социальную рекламу (фотография, плакат, полоса газеты, видео)Назва заключнага этапа. Як адбываецца ацэнка вучнямі і настаўнікам дасягнутага выніку на ўроку і іх дзейнасці

Рефлексия.

 • Учащимся предлагается несколько вопросов, выполненных в сервисе Kahoot. Учащиеся определяют то, что влияет на многообразие мира, формируется общая схема

Учащиеся пишут свой вариант ответа, заполняя пропуски в предложении. Критерий оценки заключается в правильном использовании терминологии урока и аргументации вывода.


Облик современного мира заключается в _____________________, современное _______________________общество испытывает влияние ____________________________, что приводит к__________________. Современное ________________ положение Беларуси зависит от ______________________, эти факторы влияют на________________________________.Каментар ментара.

Шаноўная Галіна, вітаю!

Дзякуй вялікі за змястоўную справаздачу па модулі. Бачна, што гэта свежы ўрок па самай складанай тэме праграмы ў 11 класе “Аблічча сучаснага свету” (цывілізацыйныя выклікі, геапалітыка, інфармацыйнае грамадства. Вы старанна папрацавалі і даказалі, што грамадазнаўства патэнцыйна ці не самы медыяадукацыйны ўрок у школе (асабліва на фоне нашых падручнікаў – “тема объёмная, материал параграфа быстро устаревает”). Акрамя аналізу медыятэкстаў Вы прадэманстравалі валоданне рознымі метадычнымі прыёмамі (напрыклад, актуалізацыю ведаў зрабілі з дапамогай прыёма альфабэт, паспрабавалі сфармуляваць ключавое пытанне, спаслаліся на медыяазбуку). Цяпер давайце разгледзім, ці атрымалася дасягнуць навучальнай і медыйнай мэтаў урока.

Галіна, на мой погляд, Ваша пытанне не працуе як ключавое “В чём заключаются вызовы современного информационного общества?” (адказ - просты пералік з падручніка?). Вы ахарактарызавалі гэты ўрок як уводзіны ў складаны раздзел (“определяются основные моменты, содержание которых будет раскрываться на следующих занятиях”), а пытанне толькі пра інфармацыйнае грамадства (на гэта ёсць асобная тэма). Але ж тут па зместу ўрока магчымыя: выклік-адказ па Тойнбі, сутыкненне цывілізацый па Хантынгтану, свет – як вялікая шахматная дошка па Бжэзінскаму, нас усіх накрыла трэцяя хваля (аграрнае, індустрыяльнае і інфармацыйнае грамадствы) па Тофлеру… Тут ёсць з чаго выбіраць, каб запытацца пра адэкватнасць адказу, які мы даём на сённяшнія выклікі. Проста запытацца, як лічыце пасля якіх падзей, што ўвесь свет з жахам назіраў у прамым эфіры, было сказана “Свет ніколі ўжо не будзе ранейшым”. Цікава, якія б адказы прапанавалі вучні? (11 верасня 2001 года).

Галіна, Вы прапанавалі 11-класнікам спасылкі на рэкламу, якую Вы потым абмяркоўвалі ў класе. Але Вы выбралі аднатыпныя рэкламныя тэксты для аналізу (тры ролікі камерцыйнай рэкламы па праблематыцы глабалізацыі і грамадства спажыўцоў мнагавата, дастаткова аднаго), абмеркаваць шматаблічнасць сучаснага свету і геапалітычны кантэкст гэтыя медыятэксты належным чынам не дазволяць. Трэба падабраць яшчэ і іншыя медыятэксты. Падумайце, чаму б не прапанаваць 11-класнікам акрамя камерцыйнай яшчэ і сацыяльную і палітычную рэкламу?

Ваша справаздача не дае ўяўлення, як Вы збіраліся выкарыстоўваць смартфоны на ўроку і што рабілі з медыяазбукай на першым уроку (бо актуалізацыю зрабілі з дапамогай альфабэту). Медыяазбуку лепш даць вучням у якасці выніковага хатняга задання да ўсяго раздзелу. Мэтазгодна прапанаваць вучням візуялізаваць сучасныя феномены і сістэматызаваць іх шляхам стварэння медыяазбук па розным тэмам. Тут вельмі добра працаваць па стэрэатыпам, якія існуюць у сучасным свеце, у тым ліку, дзякуючы медыя (расавыя, гендарныя, нацыянальныя, рэлігійныя і г.д.) Вось ён шматаблічны сучасны свет. Ці пазнаем мы самі сябе?

Шаноўная Галіна! Для першай спробы сістэмна ўпісаць медыйную і інфармацыйную граматнасць ва ўрок і сістэмна ж апісаць яе ў сваёй справаздачы атрымалася вельмі прыстойна. Будзем плённа працаваць далей! І дзякую за наша грамадазнаўства! Спадзяюся на плённую працу і далей. З нецярпеннем чакаю Вашы адказы на свае пытанні і прапановы.

А тут на развітанне "цівілізацыйны" ролік з праекта 100 гадоў прыгажосці за 1 хвіліну. Дарэчы, вельмі рэкамендую ўвесь праект паглядзець (добра пра яго напісала "Наша ніва" тут http://m.nn.by/articles/167965/Інтэрнэт-курс „Медыяадукацыя ў школе”, http://www.nastaunik.info/moodle

РГА “Таварыства беларускай школы”


: sites -> default -> files -> page -> files
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> Мрб тэма: Адкуль пайшлi назвы нашых гарадоў
files -> Медыяадукацыя. Еўрапейскія практыкі і беларуская рэчаіснасць Аналітычная запіска
files -> Агульнае паняцце пра Халакост. “Яўрэйскае пытанне ў Еўропе” (Дадатак №2)
files -> Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў бсср наталля Бартошык, дуа «Бокшыцкая сярэдняя школа»
files -> Запрашаем на Вячоркі
files -> Вусны часопіс “Мая родная старонка Чашніччына” Кацярына Сабалеўская, дуа «Чашніцкая гімназія»
files -> Краязнаўчая азбука
files -> Складаныя сказы з некалькімі даданымі ў 10 класе
files -> Аляксандр Сяргеевіч Пушкін
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка