Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Зацвярджаю Заг кафедрыДата канвертавання01.07.2016
Памер42.17 Kb.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БАРАНАВІЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Зацвярджаю

Заг. кафедры

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

А.В. Дземідовіч

16.09.2013
Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні кафедры.

Пратакол № 2 ад 16.09.2013
Пытанні да экзамену

па дысцыпліне «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі»

для студентаў 3 курса факультэта эканомікі і права спецыяльнасці

1-25 01 13 «Эканоміка і кіраванне турысцкай індустряй»

Завочнай формы атрымання адукацыі 1. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі як прадмет вывучэння. Мэты і задачы курса.

 2. Гістарыяграфія помнікаў гістрыі культуры на беларускіх землях.

 3. Структура гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

 4. Праблема захавання і выкарыстання помнікаў гісторыі і культуры. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны”.

 5. Помнікі старажытнага пісьменства на Беларусі.

 6. Дакументальныя крыніцы Х - Х1 ст.ст. як помнікі беларускай гісторыі і культуры.

 7. Дакументальныя помнікі Беларусі другой паловы ХШ - ХVШ ст.ст.

 8. Дакументальная спадчына Х1Х - ХХ ст.ст. у помніках беларускай гісторыі і культуры.

 9. Агульная характарыстыка этнаграфічных помнікаў. Культурна-этнаграфічныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі. Этнаграфічныя музеі.

 10. Асноўныя заняткі беларусаў. Традыцыйныя народныя промыслы і рамёствы.

 11. Асноўныя тыпы сялянскіх пасяленняў на Беларусі. Традыцыі ў забудове паселішча і сядзібы. Жыллё.

 12. Беларускі нацыянальны касцюм як помнік матэрыяльнай культуры беларусаў.

 13. Традыцыйная ежа беларусаў (паўсядзённая і абрадавая) як этнаграфічны помнік.

 14. Каляндарныя святы зімова-вясновага цыклу (Каляды, Масленіца, Гуканне вясны) як помнікі духоўнай культуры беларусаў.

 15. Народныя беларускія святы вяснова-летняга цыклу (Вялікдзень, Сёмуха, Купалле) як помнікі духоўнай культуры беларусаў.

 16. Абрадавыя комплексы ў духоўнай культуры беларусаў (Радзіны. Вяселле. Дзяды).

 17. Язычніцкая аснова беларускай культуры. Помнікі культуры, звязаныя з язычніцкімі вераваннямі.

 18. Хрышчэнне усходне-славянскіх зямель і распаўсюджванне хрысціянства па тэрыторыі Беларусі ў помніках беларускай культуры. Адрозненні паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой.

 19. Рэфармацыйны рух у помніках беларускай гісторыі і культуры.

 20. Брэсцкая царкоўная унія 1596 г. Уніяцкая царкава ў гісторыі беларускай культуры.

 21. Сучаснае канфесійнае становішча ў Беларусі, яго адлюстраванне ў помнгіках культуры.

 22. Археалагічныя помнікі як асноўная крыніца па вывучэнню першабытнага ладу на тэрыторыі Беларусі.

 23. Помнікі першабытнага ладу на тэрыторыі Беларусі.

 24. Старажытны горад як цэнтр культурнага жыцця. Гарады на тэрыторыі Беларусі 1Х -ХШ ст.ст.

 25. Помнікі старажытнага мураванага дойлідства на Беларусі. Першыя айчынныя архітэктурныя школы.

 26. Мастацтва старажыт на беларускіх княстваў (фрэскі , кніжная графіка, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва).

 27. Рамнскі стыль у помніках культуры Беларусі. Узнікненне і развіццё айчыннага замкавага дойлідства. Замкі агульнадзяржаўнага прызначэння.

 28. Помнікі готыкі ў беларускай культуры. Цэрквы абарончага тыпу.

 29. Уплыў еўрапейскай культуры Рэнесанса на беларускую архітэктуру ХV - ХV1 ст.ст. Узнікненне замкава-палацавых комплексаў.

 30. Беларуская іканапісная школа ХV1 - ХУ1 ст.ст.

 31. Узнікненне на Беларусі партрэтнага мастсцтва. “Сармацкі партрэт”.

 32. Барока ў помніках беларускай архітэктуры. “Віленскае барока”.

 33. Беларускае барочнае мастацтва. Вырабы першых ткацкіх мануфактур у Гародні, Карэлічах, Слуцку як помнікі беларускай культуры.

 34. Перабудова беларускіх гарадоў у канцы ХУШ - Х1Х ст.ст. паводле традыцый класіцызму.

 35. Класічнае палацава-сядзібнае дойлідства Беларусі.

 36. Класічны стыль у айчыннай культавай архітэктуры.

 37. Класіцызм у выяўленчым мастацтве Беларусі. Віленская школа жывапісу.

 38. Уплыў рамантызму на айчыннае грамадскае і палацава-паркавае дойлідства.

 39. Культавая архітэктура Беларусі часоў рамантызму. Развіццё мастацтва.

 40. Эклектыка і мадэрн у беларускім горадабудаўніцтве і палацава-паркавым дойлідстве.

 41. Гістарызм у беларускай культавай архітэктуры. Рэалізм, мадэрн і авангард у мастацтве.

 42. Помнікі грамадскага і жыллёвага будаўніцтва БССР у міжваенны перыяд.

 43. Сацыялістычны рэалізм у мастацкай культуры БССР і яго помнікі.

 44. Развіццё архітэктуры і мастацтва ў Заходняй Беларусі.

 45. Помнікі абароны Беларусі летам 1941 г.

 46. Айчынныя мемарыялы, прысвечаныя партызанскаму і падпольнаму руху на тэрыторыі Беларусі.

 47. Ушанаванне памяці ахвяр акупацыйнага рэжыму ў Беларусі у помніках і мемарыялах.

 48. Помнікі ў гонар вызвалення Беларусі.

 49. Асноўныя тэндэнцыі развіцця айчыннай архітэктуры у пасляваенны перыяд.

 50. Помнікі мастацкай культуры другой паловы ХХ ст.

 51. Агульная характарыстыка гістарычных помнікаў Беларусі.

 52. Помрікі гісторыі Беларусі 1Х - ХVШ ст.ст. Мемарыялы ў гонар славутых падзей і суайчыннікаў.

 53. Помнікі гісторыі Беларусі ў складдз Расійскай імперыі. Мемарыялы і дамы-музеі.

 54. Помнікі гісторыі БССР. Асноўныя мемарыялы.

Складальнік: выкладчык ___________________Д.А. Прыцаў

Разгледжана і зацверджана на пасяджэнні кафедрысацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Пратакол №_2_ от 16.09.2013г.
: student -> materials -> fep -> fzo
fzo -> Вопросы к экзамену по курсу «история государства и права беларуси» для студентов «Правоведение» специализации «Хозяйственное право»
fzo -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
fzo -> Установа адукацыі «баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
fzo -> Практычныя (семінарскія) заняткі па дысцыпліне «Беларуская мова
fzo -> Практычныя (семінарскія) заняткі па дысцыпліне «Беларуская мова
fzo -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў I курса груп пх завочнай формы навучання факультэта эканомікі І права
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка