Вучэбна-метадычная карта дысцыпліныДата канвертавання08.06.2016
Памер79.26 Kb.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзела, тэмы, заняткі

Назва раздзела, тэмы, заняткаў;

пералік пытанняў

Усяго гадзін

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забяспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікіі г.д.)


Літаратура


Формы кантролю ведаў

лекцыі

практычныя (семінарскія заняткі


лабараторныя заняткі

СКРС


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Уводзіны ў Web-журналістыку

10

6

4
1.1

Паняцце камунікацыі, яе віды

1 Паняцце і этапы развіцця камунікацыі ў чалавечым грамадстве.

2 Вербальная і невербальная камунікацыя (зрокавая камунікацыя, міміка, жэсты, рухі і паставы цела, тактыльная камунікацыя).

3 Віды камунікацыі паводле прызначэння і характару паслання.


2

2Цыфравы
праектар


[1]

[2]


[3]

[4]


[5]

[10]


[22]
1.2

Сродкі камунікацыі

1 Камунікацыя ў сучасным грамадстве.

2 Сродкі камунікацыі і асаблівасці іх выкарыстання ў сучасным грамадстве.

3 Камунікацыя як сацыяльная сістэма.


4

2

2

Цыфравы
праектар


[1]

[2]


[3]

[4]


[5]

[10]


[22]

Тэст

1.3

Узнікненне Інтэрнету

1 Гісторыя станаўлення сеціва і распаўсюджвання Інтэрнету.

2 Асноўныя інтэрнет-сістэмы.

3 Інтэрнэт як культурная і сацыяльная рэальнасць.4

2

2

Цыфравы
праектар


[1]

[2]


[3]

[4]


[5]

[10]


[22]Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзеле № 1


Тэст
Асновы Web-журналістыкі

28

14

10
4


2.1

Паняцце Web-журналістыкі, яе месца ў сістэме СМІ

1 Журналістыка як сацыяльны інстытут.

2 Сутнасць функцыянавання інтэрнет-журналістыкі ў структуры СМІ.

3 Спецыфіка і перспектывы развіцця інтэрнет-журналістыкі.4

2

2

Цыфравы
праектар


[1]

[12]


[16]

[17]


Абарона рэфератаў

2.2

Прынцыпы арганізацыі работы інтэрнет-СМІ

1 Праграмнае забяспячэнне Web-журналіста.

2 Сістэмы кіравання сайтамі (CMS).

3 Агрэгатары RSS-навін, падкастынг, відэа.2

2Цыфравы
праектар


[1]

[12]


[16]

[17]


Кантрольная работа

2.3

Тыпалагізацыя, класіфікацыя і спецыфікацыя Web-выданняў

1 Агульная характарыстыка інтэрнет-выданняў Беларусі і Заходняй Еўропы.

2 Азначэнне і класіфікацыя вэб-выданняў.

3 Спецыфіка спосабу падачы інфармацыі ў сеткавых выданнях.22

Цыфравы
праектар


[6]

[7]


[8]

[9]


[13]

[18]


[19]

[20]


[21]

[23]


[24]
2.4

Жанры Web-журналістыкі

1 Асаблівасці работы з інфармацыйнымі жанрамі (навінны артыкул, рэпартаж).

2 Адметнасці напісання тэкстаў у сферы аналітычнай журналістыкі.

3 Спецыфіка работы з форумамі і блогасферай.4

2

2  • т

Цыфравы
праектар


[6]


Тэст

2.5

Прынцыпы складання эфектыўных тэкстаў у сферы Інтэрнет

1 Пошук матэрыяла і работа з крыніцамі інфармацыі.

2 Асаблівасці работы па выпрацоўцы аўтарскага стылю.

3 Структура журналісцкага тэксту і правілы складання загалоўкаў.4

2

2Цыфравы
праектар


[7]

[11]


[18]

[19]


[20]

[21]
Кантрольная работа

2.6

Аўтарскія праекты ў сферы вэб-журналістыкі

1 Сутнасць і спецыфіка аўтарскага праекту.

2 Віды журналісцкіх праектаў і спосабы іх рэалізацыі.

3 Алгарытм стварэння і прасоўвання аўтарскага праекту ў сістэме Інтэрнет.4

2

2

Цыфравы
праектар


[7]

[11]


[18]

[19]


[20]

[21]


2.7

Сутнасць і спецыфіка Інтэрнет-маркетынгу

1 Асаблівасці функцыянавання рэкламы ў інтэрнеце.

2 Адметнасці інтэрнет-маркетынгу і сутнасць рэкламных стратэгій.

3 Адметнасці арганізацыі работы са спасылкамі.2

2Цыфравы
праектар


[13]


Абарона рэфератаў

2.8

Псіхалогія і сацыялогія журналістыкі

1 Псіхалагічныя асаблівасці камунікацыі і матывацыі карыстальнікаў у сферы Інтэрнет.

2 Аўдыторыя як аб’ект сацыялагічных даследаванняў.

3 Журналіст як аб’ект і суб’ект сацыяльнага працэсу.
4

2

2

Цыфравы
праектар


[23]

[24]Тэст

2.9

Перспектывы развіцця вэб-выданняў і заканадаўчая аснова работы ў сферы Інтэрнет

1 Адместнасці сучасных спосабаў функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі.

2 Спецыфіка выкарыстання інструментаў для прафесіянальнай камунікацыі.

3 Заканадаўчыя і этычныя аспекты работы ў сферы Інтэрнет.22

Цыфравы
праектар


[7]


Кантрольная работа
Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзеле № 2


Абарона рэфератаў
Вынік

34

20

14
4Залік

: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Web-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
Web-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка