Wojewódzki Konkurs Języka białoruskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014Дата канвертавання06.07.2016
Памер42.47 Kb.
Pieczątka szkoły

Liczba punktów-


Wojewódzki Konkurs Języka białoruskiego

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014

stopień szkolny – 18.11.2013

Kod ucznia

 1. Test konkursowy zawiera 7 zadań. Są to zadania otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

 2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

 3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

 4. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

 5. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

 6. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

 7. Zakwalifikujesz się do kolejnego etapu konkursu, jeżeli uzyskasz minimum 90% punktów możliwych do zdobycia.


Zadanie 1. (4 балы)

А) Дзе адбываюцца падзеі ў апавяданнi Якуба Коласа «У старых дубах»?

Выбяры толькi адзiн добры адказ i запiшы поўным сказам.


 • на полi

 • на беразе Нёмана

 • у пушчы

 • у горадзе

.................................................................................................................................

Б) Хто галоўныя героі?

Выбяры толькi адзiн добры адказ i запiшы поўным сказам.


 • Янка i Саша

 • Якуб i Максiм

 • Грышка і Базыль

................................................................................................................................

Zadanie 2. (12 балаў)

Напiшы кароткi змест апавядання Якуба Коласа «У старых дубах». Выкарыстай дапаможны лексiчны матэрыял. (хлопчыкi; дружбакі; сябры; сябруюць; пасвяць статак; разважаюць; гаворка ідзе пра ўсё цікавае; пра тое; што ёсць навокал дзяцей; любiў сядзець; на каранях старога дуба; пазiраў i думаў; яму стала маркотна; ледзь не здарылася няшчасце; магло закончыцца трагiчна; свавольства; дурны жарт; лёгкадумнасць; захлынуўся ў глыбокіх водах Нёмана; рыбак кiнуўся ў ваду; збеглiся людзi; мацi крычала; як непрытомная кiдалася ў ваду; яе трымалi; ледзь адратоўваюць ад смерці; выцягнулi i адратавалi; стаў цiхiм; яшчэ больш задуменным.)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 3. (12 балаў)

Дапоўнi тэкст асабовымi займеннiкамi.


Марцiн сказаў сябру, - ..... ўжо чытаў гэтае апавяданне.

Дзяўчынка сядзела на лаўцы чакаючы на маму, але ..... не вярталася.

Мы маем сяброў, ...... часта прыходзяць да нас у госцi.

Полацк гэта вельмi стары горад, ...... старэйшы за Мiнск i Варшаву.

На небе свяцiлi зоркi, ...... аднак не захаплялi сумнай жанчыны, бо мацi ўзiралася ў цемру, .....чакала на сына, а ..... чамусьцi не вяртаўся.

Дзецi сказалi бацьку, што ...... сустpэлi настаўнiцу.

Птушкi паляцелi ў вырай, .......вернуцца ў красавiку.

Дзяўчынка дрэнна сябе паводзiла ў школе, ..... не любiла гэтага месца.

Бабуля запытала ўнука,- ..... калi наведаеш мяне i дзеда?

Аня чытала газету, ...... не звяртала ўвагi на iншых пасажыраў.


Zadanie 4. (24 балы)

Дапішы да кожнага слова адну з літар, якой тут не хапае (э, о, а), каб выступіла аканне:


Б…р- б…ры

мар…з- мар…зы

ч…рны- ч…рнець

к…сiць- к…сiць

др…ва- др…ўляны

ц…гла- ц…гляны

р…кi- р…ка

ш…пт- ш…птаць

ст…л- ст…лы

ц…лы- ц…люткi

х…дзiць- х…дзiў

стр…л- стр…ляць


Zadanie 5. (20 балаў)

Дапоўнi, ўстаў дзе трэба (У, у або ў).


Пачало ...зыходзiць сонца.

Наляце... сцюдзёны вецер, пача... iрваць дрэвы.

Ранiцай л...гi за...сёды высцiла... г...сты т...ман.

... лесе стаяла дзi... ная цiшыня.

Сябро...ства трэба берагчы.

Гайна...ка знаходзiцца паблiз... Белавежскай п...шчы.

.... Беласток... я маю многа сябро... .

...ля в...чыцца ... пятым класе.


Zadanie 6. (12 балаў)

З дапамогай слоў, якiя знаходзяцца ў дужках напiшы 6 сказаў пра познюю восень.


(Восень сцюдзёная, захаладала, лiсточкi апалi, iдуць дажджы, птушкi даўно паляцелi ў вырай, стала холадна, сумна, дрэнны настрой, у садзе пуста, часта хвошча дождж, дзьме вецер, зрываецца шалёны вецер, паяўляюцца прымаразкi, прырода рыхтуецца да зiмы, хутка цямнее).

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Zadanie 7. (6 балаў)

Адкажы на пытаннi пад тэкстам.


Спадчына


Ад прадзедаў спакон вякоў

Мне засталася спадчына;

Паміж сваіх і чужакоў

Яна мне ласкай матчынай.

 

Аб ёй мне баюць казкі-сныВясеннія праталіны,

І лесу шэлест верасны,

І ў полі дуб апалены.

 

Аб ёй мне будзіць успамінНа ліпе бусел клёкатам

І той стары амшалы тын,

Што лёг ля вёсак покатам;

І тое нуднае ягнят

Бляянне-зоў на пасьбішчы,

І крык вароніных грамад

На могілкавым кладбішчы.

 (...) 


Жыве з ім дум маіх сям'я

І сніць з ім сны нязводныя...

Завецца ж спадчына мая

Ўсяго Старонкай Роднаю.

А) Чым для паэта з'яўляецца спадчына?

.......................................................................................................................................................

Б) Дакажы, што паэт непарыўна звязаны з беларускай зямлёй. Можаш выкарыстаць радкi з верша.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

В) Вызнач асноўную думку верша.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


: kuratorium2 -> konk przedm -> 2013-2014
konk przedm -> Etap szkolny: Wiedza i umiejętności
konk przedm -> Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін
konk przedm -> Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для пачатковай школы – 2008/2009 Шаноўны Вучань !
konk przedm -> 20 лютага 2007 года- 10. 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
konk przedm -> 9 лютага 2011 года Шаноўны Гімназіст !
konk przedm -> 6 балаў Калi ёсць iнфармацыя пра асобу якой пiшуцца пажаданнi- 2 балы, за iнфармацыю хто жадае- 2 балы, за сам змест пажаданняў таксама 2 балы. Разам 8 балаў
konk przedm -> Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
2013-2014 -> Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2013/2014 Etap szkolny: Wiedza i umiejętności
2013-2014 -> Rok szkolny 2013/2014
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка