Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь МэтаДата канвертавання03.07.2016
Памер86.78 Kb.
Класная гадзіна 10 клас

Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь

Мэта: выхаванне ў вучняў нацыянальнай самасвядомасці праз асэнсаванне нацыянальных каштоўнасцей, традыцый, творчай і сацыяльнай самарэалізацыі кожнага вучня.

Задачы:

- садзейнічаць фарміраванню сацыяльнага аптымізму, выхаванню патрыёта і грамадзяніна;

- дапамагчы вучням на канкрэтных прыкладах усвядоміць сувязь мінулага з сучасным;

- стварыць умовы для развіцця нацыянальнай культуры, станаўлення важнейшых якасцей асобы.Эпіграф: Зямля бацькоў – цудоўная зямля.

Пашчасціла і мне тут нарадзіцца.

Да скону дзён, і зблізку, і здаля

Табою, любы край, мне ганарыцца!

Таіса Трафімава

Ход урока:І. Стварэнне эмацыянальнага настрою

За парты зноў паклікаў нас

Званок – жаўрук вясёлы.

Дзень добры, родны, светлы клас!

Дзень добры, маці- школа!

Л. Чыркунова

1. Добры дзень, дарагія дзясяцікласнікі! Я віншую вас з пачаткам новага навучальнага года і вітаю тых, хто з задавальненнем ішоў у школу, тых, у каго добры настрой, тых, хто гатовы вучыцца, тых, хто хоча атрымліваць добрыя адзнакі.

2. Садзейнічаць фарміраванню сацыяльнага аптымізму, выхаванню патрыёта і грамадзяніна – такая мэта сённяшняга ўрока, назва якому “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь”

3. Эпіграфам да нашай тэмы з’яўляюцца словы Таісы Трафімавай (зачытаць). Я хацела б, каб у канцы ўрока кожны з вас прадоўжыў гэтыя радкі.

ІІ. Праца па тэме ўрока

1.“Мазгавы штурм”

Хто такі грамадзянін? Запішыце, калі ласка, як вы разумееце значэнне гэтага слова.2. Падвядзенне вынікаў “мазгавога штурму”

Слова “грамадзянін” ужываецца ў розных значэннях:

- жыхары краіны, якія маюць права грамадзянскасці;

- гэта чалавек, які мае правы і абавязкі, не парушае законы і адказвае за свае ўчынкі;

- гэта чалавек, думкі і ўчынкі якога накіраваны на карысць Айчыне, на карысць свайго народа.

3.Выразнае чытанне вершаў пра Беларусь, якія напісалі выпускнікі нашай школы.

а) Твае азёры ззяюць сінявой,

Твае аблокі песцяцца ў блакіце.

Я чую голас твой у песні салаўёў,

Ты мне мілей за ўсё на белым свеце.

О Беларусь, ты зведала нямала

Нянавісці варожай, беднаты,

Знявагі да сябе, чужой навалы,

І горкіх слёз, і плачу сіраты.

Не пакарылася нікому, адстаяла

Прастор палёў, і рэкі, і лясы,

Перамагла, з кален сагнутых устала,

Каб вольнай быць і чыстай назаўжды.

Хай не змаўкае птушак гоман звонкі

І ціхае журчанне ручая!

І ты навек застанься сінявокай,

Такой, якой запомніў цябе я!

Касьян Юлія

б) Беларусь мая сінявокая, краіна святла жураўліная!

Нідзе лепшай старонкі не стрэну.

Павер, у мяне ты адзіная.

Ты – адзіная,

непаўторная,

любімая,

нескароная.

Над табой прашумелі злыя нягоды,

І вятрыскі войнаў зламалі твае каласы.

З сівога попелу, з чорнай нядолі

Мы ўзняліся, паўсталі да новае долі

І жыццё адрадзілі на роднай зямлі.

Адрадзілі для песні, для шчаслівага заўтра,

Адрадзілі для чыстай расы на траве,

І для звону крыніцы,

І для звону званіцы,

Што як стражы стаяць над Радзімай маёй.

Беларусь мая сінявокая, краіна святла жураўліная!

Нідзе лепшай старонкі не стрэну .

Павер, у мяне ты адзіная.

Сайко Таццяна

4. Якім пачуццём аб’яднаны гэтыя вершы?

5. Патрыятызм – гэта пачуццё любові чалавека да сваёй Айчыны, нацыі, адданасць краіне, у якой жывеш, павага да дзяржаўных сімвалаў6. Прадоўжыце сказ - Патрыятызм праяўляецца:

 • у любові да сваёй Айчыны;в любви к своему Отечеству;

 • у любові да культуры сваёй нацыі, свайго народа;

 • у гонары за свой народ, нацыю, за іх лепшыя якасці;

 • у любові да сваёй малой радзімы, дзе нарадзіўся і правёў першыя гады жыцця;

 • у жаданні працвітання Радзімы;

 • у дзейнасці на блага Радзімы, адраджэнні і развіцці яе духоўнай і матэрыяльнай культуры;

 • у выкананні грамадзянскага абавязку;

-у гатоўнасці ахоўваць і абараняць сваю краіну;

- у павазе да ветэранаў – абаронцаў Айчыны, гераічных подзвігаў сваіх бацькоў і дзядоў.7. Навучыць патрыятызму, як вучаць матэматыцы, геаграфіі, нельга. Пачуццё Радзімы – не завучванне пэўных правіл. Гэта пачуццё пранікае ў нас разам з малаком маці. Гэта паветра, якім мы дыхаем, сонца, якое мы бачым, дом, у якім мы жывём.

“ Жывёлы, якія ходзяць у пустыні, ведаюць ямы свае, птушкі, якія лятаюць у паветры, ведаюцьгнёзды свае, рыбы, якія плаваюць па моры і ў рэчках, чуюць віры свае, пчолы і ім падобныя бароняць вуллі свае. Таксама і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены былі, да таго месца вялікую ласку маюць”. Гэта словы нашага славутага земляка, вялікага беларуса Францыска Скарыны. Безумоўна, любоў да Радзімы мае перадумовай веданне мінулага свайго народа – яго перамог і паражэнняў, здабыткаў і страт, яго герояў, мысліцеляў, вялікіх майстроў, помнікаў духоўнай і матэрыяльнай культуры. Цікавасць да даўніны мае духоўны характар, яна караніцца ў сутнасці чалавека, жыццё якога вельмі кароткае, але чый розум жадае агарнуць неахопны час, зазірае ў будучыню і пранікае ў мінулае.


У народзе кажуць, што чалавек, які не ведае свайго мінулага, не мае права на будучае. Толькі дрэва з моцнымі каранямі можа і будзе жыць доўга.

Гісторыя – гэта і ёсць нашы карані…

Зараз давайце разам упэўнімся ў тым, што мы добра ведаем гісторыю сваёй краіны, імёны людзей, якія яе праславілі і якімі мы ганарымся па праву.
8. Якія падзеі, што адбываліся на тэрыторыі нашай краіны, вам запомніліся і чаму?

- Утварэнне ВКЛ- каля 1240 г. – ас. Міндоўг, Ягайла, Вітаўт;

- Грунвальдская бітва (супраць Ордэна крыжаносцаў)– 15 ліпеня 1410 г.: пасля яе на працягу пяці стагоддзяў, да 1914 года, на землі Беларусі і Літвы не ступаў узброены немец, пасля гэтай бітвы з Польшчай і ВКЛ мусіла лічыцца Еўропа – ас. Вітаўт, Ягайла;

- паўстанне 1863-1864гг.- ас.Кастусь Каліноўскі, Валерый Урублеўскі, Рамуальд Траўгут і інш.;

- ВАВ;

- набыццё незалежнасці ў 1991 г. і інш..9. Назавіце імёны тых, хто, на вашу думку, сваёй дзейнасцю садзейнічаў праслаўленню, развіццю Беларусі.

(Вітаўт – пры ім ВКЛ дасягнула росквіту, развівалася бел.мова; Мікола Гусоўскі – аўтар ,, Песні пра зубра”; Скарына – першадрукар, у Празе надрукаваў першую кнігу на беларускай мове; Сымон Будны; Сімяон


Полацкі; Еўфрасіння Полацкая – асветніца, мецэнатка, першая беларуская святая; Якуб Колас, Янка Купала, Максім Багдановіч, Уладзімір Караткевіч і інш. пісьменнікі; Мінай Філіповіч Шмыроў (Бацька Мінай) – кіраўнік партызанскага атрада, Герой Савецкага Саюза; Марат Казей – юны партызан, Герой Савецкага Саюза; Пётар Міронавіч Машэраў – партыйны і дзяржаўны дзеяч Беларусі, арганізатар і кіраўнік патрыятычнага падполля і партызанскага руху на Беларусі ў час ВАВ, Герой Савецкага Саюза, Герой Сацыялістычнай Працы, пасля вайны – з 1965 г. першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі; Пётар Клімчук – лётчык-касманаўт, двойчы герой Савецкага Саюза; Уладзімір Кавалёнак – лётчык-касманаўт, двойчы герой Савецкага Саюза і іншыя).

10 . Час не стаіць на месцы, вось вы ўжо ў 10-м класе. Зусім хутка вас назавуць выпускнікамі і вы пойдзеце ў дарослае жыццё, якое адрозніваецца ад свету дзяцінства. І перш за ўсё – вашай поўнай і свядомай адказнасцю за кожны зроблены крок.

Жыццё не дзіцячая забава, дзе, раскідаўшы цацкі, заўсёды ўсё можна пачаць спачатку. Ні адно яго імгненне, на жаль, нельга вярнуць, пражыць па-новаму. Хаця часам так хочацца…

У гэтым новым, дарослым жыцці вы будзеце адказваць не толькі за сябе. У вашых руках будучае ўсяго нашага грамадства.

11. Практыкаванне «Я - патрыёт»

Складзіце ўяўленне пра сябе як патрыёта, ацэньваючы (па пяцібальнай шкале) рад якасцей вобраза «Я-патрыёт».


 • грамадзянін Беларусі

*патрыёт свайго народа

 • інтэрнацыяналіст

 • гонар за сваю Айчыну

 • готоўнасць да абароны Беларусі

 • павага да айчыннай гісторыі

*вера ў будучыню Беларусі
12. Я ўпэўнена, што кожны з вас не раз марыў пра тое, якое будучае ў яго наперадзе, уяўляў яго па-свойму. Спадзяюся, што вы ўсе бачыце сваё будучае на Радзіме. ,, Нашы мэты высакародныя. Нашы перспектывы ясныя і зразумелыя. І я ўпэўнены, што кожны грамадзянін нашай краіны, увесь беларускі народ будзе працаваць так, каб кожны з нас мог сказаць: я люблю сваю сям’ю, я ганаруся сваёй Радзімай, і я шчаслівы, што жыву і буду жыць і працаваць у Беларусі!”- гэтыя словы належаць А. Р.

Лукашэнку, Прэзідэнту нашай краіны.13. Якім жа ўяўляеце будучае Беларусі і сваё будучае вы, сённяшнія яшчэ школьнікі, але ў хуткім часе выпускнікі школы?

Будучае Беларусі Маё будучае(Першая прапаную варыянты: будучае Беларусі – незалежнасць, маё будучае – мае дзеці. Коратка патлумачу свой выбар. ,, Незалежнасць – гэта найвышэйшая мэта, да якой ідуць народы, той кумір, якому ў ахвяру аддаюць яны сваіх лепшых сыноў”, - словы Аркадзя Смоліча,беларускага вучонага і грамадскага дзеяча. Вучні па чарзе прапануюць свае варыянты і тлумачаць свой выбар).14. Як вы лічыце, ці ёсць сувязь паміж вашым будучым і будучым Беларусі? Калі ёсць, то якая? (Выказванні вучняў).

ІІІ. Падвядзенне вынікаў

Рэфлексія

а) Звернемся яшчэ раз да эпіграфа. Ці згодны вы са словамі паэткі? Чаму? ( выказванні вучняў)

б) Выразнае чытанне верша настаўнікам

Калі імглістае крыло

Нахіліць цемра над табою,

Ты не здавайся ёй без бою

І ведай: вернецца святло.

Ты верыш – значыцца жывеш,

Табе стае натхнення, сілы,

Пакуль з табой навечна родныКрай, які Айчынаю завецца.

Н. Гальпяровіч
: gnezno -> library
library -> Настаўнік пачатковых класаў Дубай Таццяна Паўлаўна
library -> Гнезнаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя школа
library -> Расклад дадатковых адукацыйных паслуг на І і паўгоддзе 2014/2015 навучальнага года
library -> Гнезнаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя школа
library -> Без чалавечнсці не будзе вечнасці Класная гадзіна для вучняў 10-11 класаў
library -> Метадычнага аб’яднання настаўнікаў гуманітарнага цыклу
library -> Гнезнаўскі навучальна педагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя школа
library -> Расклад работы аб’яднанняў па інтарэсах
library -> Графік работы дзяржаўнай установы адукацыі “Гнезнаўскі навучальна – педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа”
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка