Задачы змест І формы дзейнасці тэрмінДата канвертавання03.07.2016
Памер284.72 Kb.
1.Станаўленне светапоглядных асноў асобы

ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Фарміраванне правільных

арыентацый у адносінах з людзьмі, прыродай .


2.Падрыхтоўка да самавыха-вання, самааналізу, самаацэн-цы і самарэгуляцыі сваіх паводзін.
3.Удасканаленне зместу, формаў,метадаў і тэхналогій маральнага выхавання асобы і далучэнне да каштоўнасцей агульначалавечай культуры.

1.Выхаванне ў вучняў нормаў, прынцыпаў паводзін і дзейнасці ў сістэме”чалавек- прырода-грамадства-праца-вытворчасць”, сістэматызацыя ў іх поглядаў, перакананняў, прынцыпаў дзейнасці праз:

1.1.філасофскія сталы “Лес у руках чала-века”, “Жыцце, смерць, бессмярот-насць”, “Мараль і права, сумленне і закон”;

1.2.даследаванні па праблемах:

“Праблемы моладзі ўчора, сення, заўтра”;

1.3.дыскусіі на тэму:

“Маральнасць і палітыка, сумленне і ўлада: мэта і сродкі”,

“Маральная пропаведзь і тэорыя маралі”, “Быцце вызначае свядомасць”,

“Сэнс жыцця: трактаванне паняцця сення, у мінулым і будучым”;

1.3.сакратаўскія гутаркі:

“Даччын, сыноўскі доўг і чалавечая годнасць”,

“Жыццевыя каштоўнасці: погляд праз стагоддзі”;

1.4.шчырыя размовы:

“Час думаць палітычна...”,

“Жыцце пражыць па-сапраўднаму”,

“Я гляджу на сябе”, “Я ствараю сябе”,

“Які я, які мой характар”;

1.5.абарону фантастычных праектаў:

“Хачу бачыць наш горад (нашу веску, школу...)”,

“Высокае званне – чалавек”,

“Праграма-мінімум і праграма-максімум майго жыцця”;

1.6.навукова-практычныя канферэнцыі:

“Гісторыя праз прызму літаратуры і народнай мудрасці”,“Найбольш значы-мыя падзеі і яркія асобы XX стагоддзя”,

“Пісьменнікі і кампазітары – песняры мужнасці ў цяжкіх умовах сапраўднай доблесці”;

1.7.дыспуты:

“Калі твая праўда нясе зло”,

“Лес Радзімы і мой лес”,

“Мараль і палітыка”;

1.8.карэкцыйна-развіваючыя заняткі па выхаванню маральных якасцей вучняў:


адказнасць, дабрыня, сяброўства, праблема выбару;

1.9.спецыяльныя заняткі “Дыялогі аб маралі”, “Этыка і этыкет”, “Чалавек мысліцель і творца”;

1.10. урокі “Знакамітая асоба”.
2.Правядзенне:

2.1.акцыі “Чыстае слова”;

2.2.дыскусіі “Што патрэбна чалавеку для жыцця”;
2.3.конкурса эрудытаў па экалогіі;

2.4.акцыі “Малым рекам-большую заботу”;

2.5.акцыі “Чысты горад”;
2.6.завочнай экалагічнай алімпіяды.
3.Адкрыцце новых аб’яднанняў па інтарэсах:

3.1.экатэатр”Крынічка”;

3.2.клуб “Аматары прыроды”.


На працягу ўсяго перыяду

На працягу ўсяго перыяду

2005 г.

2007 г.


2008 г.

2005-2007 гг.


2006 г.
2005-2008 гг.

2005 г.


2006 г.Установы адукацыі

ўсіх тыпаў


Установы адукацыі

ўсіх тыпаў

Упраўленне адукацыі,

УА “СРЦТДМ”

Упраўленне адукацыі,

УА “СРЦТДМ”

УА “СРЦТДМ”

Установы адукацыі

ўсіх тыпаў

Установы адукацыі

ўсіх тыпаў

Установы адукацыі

ўсіх тыпаў

УА “СРЦТДМ”

УА “СРЦТДМ”

П.Грамадзянска-патрыятычнае і маральнае выхаванне.

Ідэалагічнае суправаджэнне выхаваўчага працэсу

ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Фарміраванне грамадзян-скасці, патрыятызму і нацыя-нальнай самасвядомасці.
2.Фарміраванне цэннасна-мэтавых асобасных установак, станаўленне прававой, мараль-на-этычнай і камунікатыўнай культуры.
3.Каардынацыя ўзаемадзе-яння ўдзельнікаў педагагіч-нага працэсу, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, сям’і па забеспячэнню ўмоў для эфектыўнай выхаваўчай работы, яе ідэалагічнага суправаджэння.

1.Развіцце нацыянальнай самасвядо-масці і грамадзянскай пазіцыі, патрыя-тычных пачуццяў праз:

1.1.дэбаты:

“Жыццевая пазіцыя чалавека: актыўнасць, дзейнасць і пасіўнасць, сузіральнасць”,

“Міжнацыянальныя адносіны і мараль”,

“ Абарона Айчыны: абавязак або доўг”;

1.2.эстафеты думак “Чалавек і праблемы вайны і міра”;

1.3.філасофскія сталы:

“Актыўны чалавек, свабодны чалавек і раб”,

“Лес, абставіны жыцця і духоўная сіла чалавека”;

1.4.трыбуны лідэраў “Калі не я , то хто?”;

1.5.адкрытую кафедру”Грамадзянства і грамадзянская пазіцыя”;

1.6.гадзіны аратараў:

“Пошук знакамітых людзей”,

“Шчасце і сэнс жыцця”,

“Складаемыя жыццёвага поспеху”, “Чалавек як творца жыцця”;

1.7.педмайстэрні:

“Мой родны кут”, “Грамадзянінам быць павінен”;

1.8.гадзіны зносін :

“Што важней за ўсе?”,

“Наша дзяржава- Беларусь”,

“Нацыянальныя традыцыі.Што мы ведаем аб іх?”;

1.9.работу курсаў па выбару,факульта-тываў: “Гісторыя,падзеі, людзі.”, “Культура быту”, “Скарбы роднага краю”, “Мая Смаргоншчына”;

1.10. стварэнне:

клуба “Патрыет”,

“Паліт-клуба”,

дыскусійнага клуба“Пазіцыя”,

клуба “Валанцеры”,

клуба грамадска-палітычных ведаў “Час”.

2.Правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных 60-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне:

2.1.конкурс тэатральных калектываў “Сузор’е талентаў”;

2.2.агляд-конкурс выхаваўча-асветніц-кай дзейнасці музеяў;

2.3.спартыўна-патрыятычная гульня “Зарница”;

2.4.злет гісторыка-краязнаўчых клубаў;

2.5.экскурсіі вучняў школ да мема-рыялаў, прысвечаных гісторыі Вялікай Айчыннай вайны;

2.6. зорныя паходы па месцах воінскай славы на тэрыторыі раена і Рэспублікі Беларусь;

2.6.турысцка-краязнаўчая акцыя ”Перамога”;

2.7.краязнаўчая канферэнцыя “Гераічнае мінулае нашага краю”;

2.8.спаборніцтвы па комплексу “Абаронца Айчыны”;

2.9.конкурс чытачоў “Памяти павших будем достойны”.

3.Арганізацыя пастаянных акцый:

3.1. “Дом без адзіноты” (шэфства над састарэлымі людзьмі);

3.2. “Дзеці Гіпакрата” (дапамога хворым);

3.3. “Клопат”;

3.4. “Давер” (аказанне дапамогі падлеткам, якія схільныя да правапа-рушэнняў);

3.5.”Помнім і захоўваем”(добраўпарад-каванне помнікаў, абеліскаў);

3.6.”Ветэран жыве побач”(аказанне дапамогі ветэранам вайны і працы).

4.Правядзенне:

4.1. круглага стала “Патрыятызм учора, сёння, заўтра”;

4.2.конкурса”Галасы гісторыі”;
4.3.конкурса творчых работ “Тут мае карані”;

4.4.турысцкіх злетаў;


4.5.акцыі “Я-грамадзянін Рэспублікі Беларусь”;

4.6.этнаграфічнай экспедыцыі па вывучэнню гісторыі, быту, традыцый беларускага народа;

4.7.”Вахты памяці”.

5.Адкрыць:

5.1.фальклорна-этнаграфічны музей;

5.2.творчыя майстэрні па дэкаратыўна-прыкладной творчасці па месцы жыхарства.


2005-2006 гг.


2006-2007 гг.

2007 г.
2008 г.
На працягу ўсяго перыяду

На працягу ўсяго перыяду


На працягу ўсяго перыяду


2005 г.


2005 г.

2005 г.


2006 г.

2005 г.


2005 г.

2005-2008 гг.

2006 г.
2005 г.,2007 г.
2005 г.
2005-2008 гг.
2007 г.
2006-2008 гг.

2005-2008 гг.


2007 г.

2005-2008 гг.


Установы адукацыі ўсіх тыпаў

Установы адукацыі ўсіх тыпаў

Установы адукацыі ўсіх тыпаў

Установы адукацыі ўсіх тыпаў

Установы адукацыі ўсіх тыпаў

Установы адукацыі ўсіх тыпаў

Установы адукацыі ўсіх тыпаў


УА “СРЦТДМ”

УА “СРЦТДМ”

УА “СРЦТДМ”

УА “СРЦТДМ”

УА “СШ №2”

Установы адукацыі ўсіх тыпаў, упраў-ленне адукацыі

Установы адукацыі ўсіх тыпаў, упраў-ленне адукацыі


Упраўленне адукацыі

Упраўленне адукацыі

Упраўленне адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

УА “СРЦТДМ”

Установы адукацыі ўсіх тыпаў

УА “СШ №3”

УА “СРЦТДМ”


Ш.Фарміраванне здаровага ладу жыцця. Прафілактыка і карэкцыя

адхіленняў у асобасным развіцці


ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Фарміраванне пазітыўных і адказных адносін дзяцей і падлеткаў да асабістага здароўя і ладу жыцця.
2.Фарміраванне сістэмнага падыходу да выхаваўча-прафілактычнай работы і дасягненне на гэтай аснове павышэння маральнай і прававой адказнасці непаўналетніх за свае ўчынкі.
3.Умацаванне фізічнага, псі-хічнага і маральнага здароўя.
4.Арганізацыя сацыяльна-педагагічнай-карэкцыі і псіха-лагічнай дапамогі.

1.Арганізацыя псіхолага – педагагічнай падтрымкі і дапамогі дзецям з парушэн-нямі ў асобасным развіцці і паводзінах у рамках дашкольнай, школьнай і пазашкольнай сфер адукацыі і выхаван-ня праз:

1.1.педагагічную і псіхалагічную асвету вучняў і іх бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў;

1.2.сацыяльна- педагагічнае і псіхалагіч-нае кансультаванне і карэкцыйную рабо-ту, накіраваную на аказанне дапамогі дзецям у індывідуальным развіцці, сама-развіцці, самаактуалізацыі, самарэалі-зацыі, адаптацыі ў крызісных сітуацыях, развіцці і жыццядзейнасці, пры пару-шэннях асобаснага развіцця і паводзін.
2. Арганізацыя прававой асветы дзяцей і падлеткаў, бацькоў праз аргументаваную прапаганду здаровага ладу жыцця,
прадухілення фактаў асацыяльных паводзін.
3.Правядзенне сацыяльна – педагагічнай і псіхалагічнай дыягностыкі:

3.1.умоу сацыяльнай і псіхалагічнай адаптацыі дзяцей і праблем, звязаных з імі;

3.2.асаблівасцяў матывацыйнай, эмацы-янальнай, валявой і маральнай сфер асобы і рэгуляцыі паводзін;

3.3.характару міжасобасных сувязяў дзіцяці з равеснікамі і старэйшымі, з бліжэйшым акружэннем, значымымі для яго іншымі людзьмі;

3.4.сацыяльна-псіхалагічнага мікраклімату ў сям’і, класе;

3.5.узроўню развіцця здольнасцей.


4.Арганізацыя сацыяльна – педагагічнай карэкцыі і псіхалагічнай дапамогі. 5.Распрацоўка індывідуальных і група-вых праграм сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай работы з дзецьмі з мэтай стварэння аптымальных умоў іх развіцця і самарэалізацыі;

6.Правядзенне:

6.1.справаздач спецыялістаў адукацыі розных узроўняў аб рабоце па папярэд-жанню праванарушэнняў і злачыннасці;

6.2.конкурса мадэляў прафілактыкі супрацьпраўных паводзін непаўна-летніх;

6.3. агляду-конкурсу на лепшую аргані-зацыю работы па фарміраванню здаро-вага ладу жыццяў у вучняў пачатковых класаў.
7. Увядзенне факультатываў,спецкурсаў па здароваму ладу жыцця .
8.Фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз сістэму фізкультурна-азда-раўленчых, спартыўных мерапрыем-стваў:

8.1.агляд на лепшую вучэбна-спартыў-ную базу навучальных устаноў;

8.2.агляд узроуню фізічнай падрыхтава-насці вучняў;

8.3. спаборніцтвы па комплексах рухо-мых гульняў пад дэвізам “Стартуюць усе!”;

8.4.турысцкі злет.

9.Правядзенне:

9.1. акцый, месячнікаў, тэматычных дзен па прапагандзе здаровага ладу жыцця;

9.2.трэнінгавых заняткаў”Безапасныя і адказныя паводзіны”;

9.3.калажу “Прычына правапарушэн-няў”;

9.4.урокаў здароўя;

9.5.конкурсу прававых ведаў “Я-грамадзянін Рэспублікі Беларусь”;

9.6.агляду-конкурсу на лепшае мера-прыемства па прававому выхаванню;


9.7.юрыдычных чытанняў” Каб не было бяды”


На працягу ўсяго перыяду

На працягу ўсяго перыяду


2005-2008 гг.

2005-2008 гг.


2005-2008 гг.
2005-2008 гг.

2005 г.


2006г.

2005-2008 гг.

2005-2008 гг.

2005-2008 гг.


2006 г.
2005-2008 гг.

2005 г.
2007 г.

2006-2008 гг.Установы адукацыі

Установы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Установы адукацыі


Установы адукацыі
Упраўленне адукацыі
Упраўленне адукацыі
Упраўленне адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі


Установа адукацыі

“СРЦТДМ”

Установы адукацыі

Установа адукацыі

“СРЦТДМ”


Упраўленне і

Установа адукацыі

“СРЦТДМ”

Установы адукацыі, ІСН,КСН


1У.Фарміраванне актыўнай жыццевай пазіцыі.

Развіцце калектывізму і навыкаў міжасабовых зносін


ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Забеспячэнне развіцця ка-лектыву, фарміраванне ў кож-нага члена навыкаў узаемадзе-яння, саўдзельніцтва і супера-жывання.
2.Развіцце навыкаў міжасо-басных зносін, лідэрскіх якас-цей, актыўнай асобаснай і са-цыяльнай пазіцыі.
3.Актывізацыя вучнеўскага самакіравання і сакіравання, развіцця піянерскай арганіза-цыі і грамадскага аб’яднання “БРСМ”.

4.Выяўленне і падтрымка маладзежных ініцыятыў.1.Правядзенне конкурсаў:

1.1.”Суперлідэр”;

1.2.”Важаты года”;

1.3. праектаў”Я-грамадзянін Рэспублікі Беларусь”.

2.Арганізацыя і правядзенне:

2.1.фестывалю дзіцячых аб’яднанняў і арганізацый “Моладзь 21 стагоддзя”;


2.2.навукова-практычнай канферэнцыі “Дзіцячы рух: час і каштоўнасці”;

2.3.турніру “Я-дзіця, я-чалавек”.

3.Арганізацыя дзейнасці педагагічных калектываў па падбору і падрыхтоўцы лідэраў, актыву, фарміраванню ў аргані- зацыі ідэалагічнай асновы праз:

3.1.”Трыбуну лідэра”;

3.2.дзіцячы парламент;

3.3.”Школу піянерскага актыву”;

3.4.піянерскія злеты;

3.5.фестываль “Парад талентаў”;

3.6.фестываль дзіцячай прэсы.
4.Стварэнне інфармацыйных цэнтраў па правах чалавека, правах дзіцяці.
5.Правядзенне :

5.1.акцыі “Лета 2005-2008”;


5.2.акцыі “Лета без правапарушэнняў”;
5.3.акцыі”Піянеры-ветэранам”;
5.4.КТС “Статут класа”;

5.5.конкурсу “Вучань года”.


2005г.


2006г.

2007г.


2006 г.

2006 г.

2007 г.

На працягу ўсяго перыяду2005-2008 гг.

2005-2008 гг.


2005 г.
2005-2008 гг.
2005-2008 гг.

2006 г.,2008 г.Упраўленне і установа адукацыі “СРЦТДМ”

Упраўленне адукацыі, РК ГА “БРСМ”

Упраўленне адукацыі, РК ГА “БРСМ”


Упраўленне адукацыі, РК ГА “БРСМ

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне адукацыі

Установа адукацыі “СРЦТДМ”

Установы адукацыі

Упраўленне адукацыіУ.Развіцце партнерства школы і сям’і.

Фарміраванне культуры сямейных адносін


ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Аказанне дапамогі бацькам у пошуках аптымізацыі ўздзе-яння на дзяцей, стварэнні ўмоў, якія забяспечаць іх інтэ-лектуальнае і маральнае раз-віцце, эмацыянальна-псіхіч-ную паспяховасць.
2.Развіцце псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў, сістэмы бацькоўскага самакі-равання і форм упраўлення.
3.Фарміраванне сем’яніна, грамадзянскіх адносін да сваей сям’і, гатоўнасці да сямейнага жыцця.

1.Арганізацыя педагагічнай адукацыі бацькоў па пытаннях:

1.1.прававых – азнаямленне з палажэн-нямі сямейнага права;

1.2.псіхалагічных – фарміраванне паняцця аб асобе дзіцяці, аб этапах яго станаўлення, аб дыягнасціраванні і развіцці здольнасцей, узроставых асаб-лівасцях, аб прынцыпах зносін з дзецьмі, падлеткамі і моладдзю;

1.3.педагагічных– фарміраванне ўяўлен-няў аб ролі сям’і ў выхаванні дзяцей і яе педагагічным патэнцыяле, аб асаблівас-цях сямейнага выхавання, выхаваўчых функцыях бацькі і маці;

1.4.аховы здароўя дзяцей і падлеткаў (фізічнага, псіхічнага), папярэджання перагрузкі;

1.5.фарміравання ў бацькоў новай этыкі адносін з дзецьмі – этыкі партнерства;

1.6.арганізацыі індывідуальных формаў работы з кожнай канкрэтнай сям’ей, ака-занне адэкватнай падтрымкі і дапамогі бацькам у іх намаганнях пераадолець уз-нікаючыя праблемы ў выхаванні;
2.Аказанне дапамогі сем’ям, якія аказаліся ў асоба цяжкім становішчы.
3. Прыцягненне бацькоў да ўпраўлення ўстановаў праз:

3.1.бацькоўскія камітэты;

3.2.папячыцельскія саветы.
4.Укараненне ў практыку тэарэтычнай мадэлі школьна-сямейнага выхавання “Арыенцір”.
5.Стварэнне:

5.1. камісій садзейнічання сям’і і школе;

5.2.сямейных клубаў;

5.3.школы будучага сем’яніна;

5.4.клуба будучай маці;

5.5.школы падрыхтоўкі да семейнага жыцця.


6.Увядзенне:

6.1. факультатыва “Этыка і псіхалогія сямейнага жыцця”;


6.2.факультатыва “Асновы сямейнага выхавання”;

6.3.тэматычных класных гадзін “Мая сям’я”.

7.Арганізацыя і правядзенне:

7.1.дыскусій, дэбатаў, абмеркаванняўна тэмы: “Складанне сямейнага шчасця”,

“Праблемы дзетанараджэння: за і суп-раць”,“Грамадзянскі брак – параджэнне часу ці адыход ад адказнасці?”;

7.2. адкрытай кафедры “Мае сямейныя каштоўнасці”;

7.3.творчых праектаў-конкурсаў “Сямейныя традыцыі ў Беларусі”, 7.4.фестываля сямейнай творчасці”Сем-Я”;

7.5.святаў, прысвечаных Дню сям’і, Дню маці;

7.7.канферэнцыі “Роля бацькі ў выхаван-ні і творчым развіцці дзіцяці”;

7.8.канферэнцыі “Роля сям’і ў маральным выхаванні падлеткаў”;

7.9.конкурсу на лепшую пастаноўку работы па з сям’ей.


2005-2008 гг.

2005-2008гг.

Пастаянна

2005-2006 гг.

2005 г.

2005-2008 гг.2006 г.

2005-2006гг.

2005-2008 гг.
2005-2008 гг.

2005-2008 гг.

2007 г.
2006-2007 гг.
2006 г.
2005-2008 гг.
2005 г.
2006 г.
2007 г.


Установы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі


Установы адукацыі

Установы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

УА “СРЦТДМ”

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі
Установы адукацыі

Установы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Установа адукацыі

“СРЦТДМ”


Установа адукацыі

“СРЦТДМ”


Упраўленне адукацыіУ1.Фарміраванне станоўчых адносін да працы.

Прафесіянальнае самавызначэнне


ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Фарміраванне сацыяльна-псіхалагічнай гатоўнасці, фі-зічных магчымасцей і здоль-насцей пры выкананні прак-тычнай дзейнасці, творчых адносін да працы.
2.Выяўленне і развіцце пра-фесіянальных інтарэсаў і здольнасцей, грамадска-каш-тоўных матываў выбару пра-фесій, падрыхтоўка да прафе-сіянальнага самавызначэння.
3.Фарміраванне новага экана-мічнага мыслення, грамадзян-скага абавязку, годнасці, культуры працы.

1.Фарміраванне станоўчых адносін да працы праз увядзенне факультатываў, курсаў:

1.1.”Асновы дамашняй эканомікі”;

1.2.”Культура дома і рамонтныя работы”;

1.3.”Асновы выбару прафесіі”.


2.Правядзенне:

2.1.дыспутаў, ралявых і дзелавых гульняў ”Ці ўсякая справа можа быць цікавай” , “Праца прыносіць...”, “Бізнес і палітыка”, “Працоўная этыка”, “Шукаю работу”;

2.2.працоўных акцый, дэсантаў, конкурсаў.
3.Арганізацыя:

3.1. калектыўных творчых спраў, працы на прышкольных участках, дзяжурства па школе;


3.2.стварэнне працоўных аб¢яднанняў;

3.3.сустрэч-дыялогаў з эканамістамі, мэнеджарамі, прадпрымальнікамі;

3.4.тэсціравання “Прафесіянальнае самавызначэнне”;

3.5.заняткаў“Эканамічная асвета”, “Увя-дзенне ў эканоміку”, “Асновы новага эканамічнага мыслення”, “Псіхалогія працы”;

3.6.дзелавых гульняў “Бізнэс для ўсіх”, ”Ступені да поспеху”, “Біржа працы”, “Падаткі”, “Аукцыен”;

3.7. круглых сталоў, адкрытых кафедраў “Прафесіянальная праца як сродак самавыяўлення”, “Формы і спосабы ўдзелу людзей у эканамічнай палітыцы”, “Бізнэс. Мараль. Этыкет”;

3.8.конкурса даследчых работ “Праца як аснова жыццядзейнасці чалавека”;

3.9.працоўных атрадаў па рамонту школьнай мэблі .


4.Правядзенне:

4.1.экскурсій на прадпрыемствы;

4.2.конкурсу “Лепшы па прафесіі”;

4.3.”Дня прафарыентацыі”;

4.4.”Ярмаркі прафесій”
5.Вызначэнне “зон клопату”


2005-2008 гг.

2005-2008 гг.

На працягу ўсяго перыяду

2007 г.
2005-2008 гг.


2005-2008 гг.

2005 г., 2007 г.
2005-2008гг.


Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Упраўленне адукацыі

Установы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі,

МВВК

Установа адукацыі“СРЦТДМ”

Установы адукацыі
УП.Упраўленне і кантроль


ЗАДАЧЫ

ЗМЕСТ І ФОРМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

ТЭРМІН

ВЫКАНАННЯ

АДКАЗНЫЯ ЗА ВЫКАНАННЕ

1.Стварэнне ўмоў для павы-шэння творчага патэнцыялу ў прафесіянальным прымяненні сучасных форм і эфектыўных спосабаў выхаваўчага ўздзе-яння ў рабоце з вучнямі.
2.Арганізацыя аналізу, пад-трымкі і актыўнага распаў-сюджвання інавацыйнай вы-хаваўчай практыкі, эксперы-ментальнай работы, накірава-най на развіцце выхавання.

3.Правядзенне маніторынгу якасці выхавання.1.Правядзенне навукова-практычных канферэнцый для педагагічных кадраў:

1.1.”Роля і месца дзіцячых арганізацый і аб’яднанняў у патрыятычным выхаванні дзяцей і моладзі, фарміраванне ў іх актыўнай жыццевай пазіцыі і лідэрскіх якасцяў”;

1.2.”Павышэнне якасці пазашкольнай адукацыі ва ўмовах адкрытага соцыума”;

1.3.”Рэалізацыя гуманістычнай накіраванасці адукацыі праз асобасна арыентаваны педагагічны працэс”.

2.Правядзенне:

2.1. педагагічных чытанняў ”Выхаванне моладзі як адзін з прыярытэтных накірункаў дзейнасці адукацыйных устаноў”;

2.2.круглага стала “Узаемадзеянне ўстаноў адукацыі і грамадскасці па ўдасканаленню сацыяльна-выхаваўчай інфраструктуры”.

3.Правядзенне Саветаў упраўлення адукацыі па пытаннях :

3.1.”Стан здароўя дзяцей і яго ўмацаванне сродкамі здароўезберагаю-чых тэхналогій, фізкультуры і спорта”;

3.2.”Дзейнасць класнага кіраўніка ва ўмовах асобасна арыентаванага педагагічнага працэса”;

3.3.”Развіцце асобы дзіцяці ў сістэме пазакласнай работы і дадатковай адукацыі”;

3.4.”Грамадска-карысная занятасць ў асяроддзі моладзі як адзін з асноўных фактараў прафілактыкі правапарушэн-няў сярод непаўналетніх”;

3.5.”Аб стане работы педагогаў-псіхо-лагаў ва ўстановах адукацыі і шляхах яе ўдасканалення”;

3.6.”Аб дзейнасці ўстаноў адукацыі па прафілактыцы сямейнага неблагана-дзеяння і сацыяльнага сіротства і шляхах яе ўдасканалення”;

3.7.”Эфектыўнасць дзейнасці ўстаноў адукацыі па сацыяльнай адаптацыі дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў”;
3.8.”Аб рабоце ўстаноў адукацыі па павышэнню выхаваўчай каштоўнасці урока”.
4.Распрацоўка механізму здзяйснення маніторынга якасці адукацыі па наступных накірунках:

4.1.маніторынг выхаванасці;

4.2.маніторынг кадравага забеспячэння;

4.3.маніторынг стану і эфектыўнага выкарыстання нарматыўнага, прававога, інфармацыйнага, метадычнага забеспя-чэння ў адукацыйным працэсе, якасці ўпраўленчай дзейнасці ўстаноў адукацыі.


5.Арганізацыя творчых справаздач навучальных устаноў па абнаўленні зместу. форм і іметадаў выхаваўчай работы :

5.1.Бялкоўшчынская БШ, установы адукацыі ”СШ №2”, “Гімназія №4”, Жо-

дзішкаўская сярэдняя школа-сад, Куш-лянская БШ;

5.2. установы адукацыі “СШ №1”, “Залескі СПК”, Сыраваткінская СШ,

Вялікамыская БШ, Лешчаняцкая БШ, Малінаўская БШ;

5.3.установы адукацыі “СШ №3”, Войстамская СШ,Суцькаўская СШ, Ардашынская БШ, Ракавецкая БШ,

Мілэйкаўская БШ;

5.4.установы адукацыі “СШ №5”, “СШ №6”,Сінькоўская СШ, Лылойцінская БШ, Сасноўская БШ, Міцкавіцкая БШ.


6.Правядзенне конкурсаў:

6.1.”Педагог арганізатар”;

6.2.”Педагог псіхолаг”;

6.3.”Классны кіраўнік года”;

6.4.”Выхавацель года”;

6.5.”Педагог сацыяльны “;

6.6.”Лепшы кіраўнік гуртка”.
7.Абмеркаванне на семінарах намеснікаў дырэктароў, педагогаў арганізатараў, педагогаў сацыяльных, педагогаў псіхолагаў, настаўнікаў-прадметнікаў праблем, выхавацеляў:

7.1.”Выхаваўчыя магчымасці ўрока”;

7.2.”Роля і месца настаўніка ў рэалізацыі зместу выхаваўчага навучання на уроку”;

7.3.”Узмацненне ідэалагічнай і ідэйна-выхаваўчай работы ў адукацыйным працэсе”;

7.4.Выхаваўчая роля 10-бальнай сістэмы ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці вучня”;

7.5.”Работа педагога па абнаўленню зместу выхаваўчага працэсу ва укрочны і пазаўрочны час”;

7.6.”Ш ляхі павышэння якасці адукацый-на-выхаваўчага працэсу ва ўмовах абнаўлення зместу дашкольнай адукацыі”;

7.7.”Гендэрнае выхаванне дзяцей дашкольнага ўзросту”;


7.8.”Псіхалагічнае забеспячэнне выха-ваўчага працэсу”.

7.9.”Фарміраванне здаровага ладу жыцця як прыярытэтнай каштоўнасці дзяржаўнай сацыяльна-эканамічнай палітыкі”.


8.Абагульненне і распаўсюджанне вопыту работы па пытаннях выхавання.
9.Падрыхтоўка і выданне метадычных і інфармацыйных матэрыялаў :

9.1.”Мы- дзеці зямлі беларускай”(вестнік дзіцячых арганізацый і аб’яднанняў”);

9.2.”Сістэма работы ўстаноў адукацыі па прафілактыцы супрацьпраўных дзеянняў падлеткаў”;

9.3.”Арганізацыя работы з дзецьмі па месцы жыхарства”.


10.Правядзенне конкурсаў метадычных распрацовак:

10.1.”Псіхолага-педагагічнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу”;

10.2.”Здаровы лад жыцця –наш выбар”


2006 г.


2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.
2005 г.

2006 г.

2007 г.


2006 г.

2005 г.


2005 г.

2006 г.


2008 г.

2005-2008 гг.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.


2005 г., 2007 г.

2006 г., 2008 г.

2005 г.,2007 г.

2005 г., 2007 г.

2006 г., 2008 г.

2006 г., 2008 г.


2005 г-2008 г.

2005-2008 гг.

2005-2008 гг.

2006 г.


2006 г.

2005-2008 гг.

Упраўленне адукацыі, РІМЦ


Упраўленне адукацыі, РІ МЦ


Упраўленне адукацыі, РІ МЦ

Упраўленне адукацыі, РІ МЦ

Упраўленне адукацыі, аддзел ідэалагічнай работы

райвыканкама

Упраўленне адукацыі
Упраўленне адукацыі
Упраўленне адукацыі
Упраўленне адукацыі

Упраўленне адукацыі


Упраўленне адукацыі

Упраўленне адукацыі


Упраўленне адукацыі


Упраўленне і ўстановы адукацыі, РІМЦ

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі

Упраўленне і ўстановы адукацыі


Упраўленне і ўстановы адукацыі, РІМЦ

Упраўленне адукацыі, установа адукацыі”СРЦТДМ”,

РІМЦ

Упраўленне адукацыі, РІМЦ, установа адукацыі “ССПЦ”

РІМЦ


Упраўленне адукацыі, установа адукацыі “СРЦТДМ”

Упраўленне адукацыі, установа адукацыі “СРЦТДМ”

: modules -> document -> file
file -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь
file -> Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
file -> У дзень сям’і
file -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь
file -> Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь»
file -> Раённы Цэнтр культуры “Мир” 14 лютага
file -> Цікавыя навіны лютага
file -> Цікавыя навіны мая
file -> “Жамчужыны восеньскага саду”
file -> Цікавыя навіны красавіка 26 красавіка – Дзень Чарнобыльскай трагедыі
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка