Закон рэспублікi беларусь аб Правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыістаронка10/10
Дата канвертавання06.07.2016
Памер1.67 Mb.
ТыпЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМЕСТ


РАЗДЗЕЛ І
АРФАГРАФІЯ 2

ГЛАВА 1
ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ 2

§ 1. Галосныя літары 2

У гэтых Правілах параграфы (§) з’яўляюцца асноўнымі структурнымі элементамі, абазначаюцца арабскімі лічбамі з кропкай і маюць скразную нумарацыю. Параграфы аб’ядноўваюцца ў главы і падзяляюцца на пункты або абзацы (у выпадку, калі параграф складаецца з аднаго пункта). 2

§ 2. Літары о, ё 2

§ 3. Літары э, е 3

§ 4. Перадача акання на пісьме 4

§ 5. Правапіс літар а, о, э ў складаных словах 5

Прыклады, якія прыводзяцца ў гэтых Правілах, не могуць разглядацца як падрадковыя заўвагі да пунктаў, часткі ці абзаца пунктаў. 5

§ 6. Перадача якання на пісьме 6

§ 7. Правапіс е, ё, я ў складаных словах 7

§ 8. Прыстаўныя галосныя і, а 8

§ 9. Спалучэнні галосных у запазычаных словах 8

ГЛАВА 2
ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ 9

§ 10. Зычныя літары 9

§ 11. Правапіс звонкіх і глухіх зычных 9

§ 12. Зычныя д, т і дз, ц 10

§ 13. Некаторыя cпалучэнні зычных 11

§ 14. Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя 12

§ 15. Нескладовае ў і у складовае 13

§ 16. Нескладовае й 14

§ 17. Падоўжаныя і падвоеныя зычныя 15

ГЛАВА 3
ПРАВАПІС МЯККАГА ЗНАКА І АПОСТРАФА 15

§ 18. Змякчальны мяккі знак 15

§ 19. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф 17

ГЛАВА 4
Правапіс абрэвіятур 18

§ 20. Правапіс абрэвіятур 18

ГЛАВА 5
ПРАВАПІС НЕКАТОРЫХ МАРФЕМ 21

§ 21. Аднамарфемныя прыназоўнікі 21

§ 22. Прыстаўкі 21

§ 23. Суфіксы 24

ГЛАВА 6
ПРАВАПІС ВЯЛІКАЙ І МАЛОЙ ЛІТАР 30

§ 24. Агульныя правілы правапісу вялікай
і малой літар 30

§ 25. Вялікая і малая літары ў асабовых назвах 32

§ 26. Вялікая і малая літары ў найменнях асоб, звязаных з рэлігіямі, назвах міфалагічных і казачных герояў 34

§ 27. Вялікая і малая літары ў геаграфічных і астранамічных назвах 35

§ 28. Вялікая і малая літары ў назвах дзяржаўных
органаў і іншых арганізацый 37

§ 29. Вялікая і малая літары ў найменнях пасад і званняў, ветлівых зваротах і спецыяльных абазначэннях 38

§ 30. Вялікая літара ў назвах дзяржаўных і нацыянальных сімвалаў, рэліквій, дзяржаўных узнагарод, прэмій, грамат, прызоў 39

§ 31. Вялікая і малая літары ў назвах дакументаў, іх зводаў, унікальных прадметаў, твораў 39

§ 32. Вялікая і малая літары ў назвах знамянальных
падзей і дат, перыядаў і эпох, святаў 40

§ 33. Вялікая літара ў назвах з двукоссем 40

ГЛАВА 7
ПРАВІЛЫ НАПІСАННЯ РАЗАМ, ПРАЗ ЗЛУЧОК І АСОБНА 41

§ 34. Агульныя правілы напісання разам, праз


злучок і асобна 41

§ 35. Складаныя назоўнікі 43

§ 36. Складаныя прыметнікі 45

§ 37. Лічэбнікі 46

§ 38. Прыслоўі 47

§ 39. Прыназоўнікі, злучнікі, часціцы, выклічнікі 49

§ 40. Правапіс не (ня) і ні 50

ГЛАВА 8
ПРАВІЛЫ ПЕРАНОСУ 53

§ 41.  Правілы пераносу простых, складаных,
складанаскарочаных слоў, умоўных графічных
скарачэнняў і іншых знакаў 53

РАЗДЗЕЛ ІІ


ПУНКТУАЦЫЯ 54

ГЛАВА 9
КРОПКА 54

§ 42. Правілы пастаноўкі кропкі 54

ГЛАВА 10
ПЫТАЛЬНІК 57

§ 43. Правілы пастаноўкі пытальніка 57

ГЛАВА 11
КЛІЧНІК 58

§ 44. Правілы пастаноўкі клічніка 58

ГЛАВА 12
ШМАТКРОП’Е 59

§ 45. Правілы пастаноўкі шматкроп’я 59

ГЛАВА 13
КОСКА Ў ПРОСТЫМ СКАЗЕ 62

§ 46. Коска паміж аднароднымі членамі сказа 62

§ 47. Коска паміж словамі, якія паўтараюцца 65

§ 48. Коска пры параўнальных зваротах 66

§ 49. Коска пры адасобленых азначальных зваротах і словах 68

§ 50. Коска пры адасобленых акалічнасцях і акалічнасных зваротах 72

§ 51. Коска пры словах і спалучэннях слоў, якія


ўдакладняюць або абмяжоўваюць значэнне
іншых слоў у сказе 76

§ 52. Коска пры пабочных і ўстаўных канструкцыях 78

§ 53. Коска пры зваротку 83

§ 54. Коска пры выклічніках і гукаперайманнях 83

§ 55. Коска пры сцвярджальных, адмоўных і пытальных словах 84

ГЛАВА 14
КОСКА Ў СКЛАДАНЫМ СКАЗЕ 85

§ 56. Коска ў складаназлучаным сказе 85

§ 57.  Коска ў бяззлучнікавым сказе 86

§ 58.  Коска ў складаназалежным сказе 87

ГЛАВА 15
КРОПКА З КОСКАЙ 90

§ 59.  Правілы пастаноўкі кропкі з коскай 90

ГЛАВА 16
ДВУКРОП’Е 92

§ 60.  Правілы пастаноўкі двукроп’я 92

ГЛАВА 17
ПРАЦЯЖНІК 95

§ 61.  Правілы пастаноўкі працяжніка 95

ГЛАВА 18
ДУЖКІ 102

§ 62. Правілы пастаноўкі дужак 102

ГЛАВА 19
ДВУКОССЕ 104

§ 63.  Правілы пастаноўкі двукосся 104

ГЛАВА 20
ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ І ДВУКОССЕ ПРЫ 105

§ 64.  Правілы пастаноўкі знакаў прыпынку і двукосся пры простай мове і цытатах 106

ГЛАВА 21
СПАЛУЧЭННЕ ЗНАКАЎ ПРЫПЫНКУ 109

§ 65.  Правілы пастаноўкі спалучэнняў знакаў прыпынку 109

ГЛАВА 22
ПАСЛЯДОЎНАСЦЬ ЗНАКАЎ ПРЫПЫНКУ ПРЫ СПАСЫЛКАХ 113

§ 66. Правілы паслядоўнасці знакаў прыпынку пры спасылках 113

1 У гэтых Правілах параграфы (§) з’яўляюцца асноўнымі структурнымі элементамі, абазначаюцца арабскімі лічбамі з кропкай і маюць скразную нумарацыю. Параграфы аб’ядноўваюцца ў главы і падзяляюцца на пункты або абзацы (у выпадку, калі параграф складаецца з аднаго пункта).

 Прыклады, якія прыводзяцца ў гэтых Правілах, не могуць разглядацца як падрадковыя заўвагі да пунктаў, часткі ці абзаца пунктаў.

* У адрозненне ад пунктуацыйных знакаў (кропкі, коскі і інш.), двукоссе як спецыфічны знак мае іншае прызначэнне — служыць асобым спосабам выдзялення слоў, спалучэнняў слоў, сказаў, тэксту. Тым не менш ужыванне двукосся па традыцыі разглядаецца ў раздзеле «Пунктуацыя».

24.06.2008 ZK30078R: files -> process
files -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
files -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
process -> Пастанова мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi беларусь
process -> Пастанова Міністэрства адукацыі Рэслублікі Беларусь 26 жніўня 2011 №241


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка