1. Ці можна прыведзены ўрывак назваць тэкстам ?Дата канвертавання27.12.2016
Памер20.25 Kb.
Паўтарэнне вывучанага ў 5 класе. В. 2.
1.Ці можна прыведзены ўрывак назваць тэкстам ?

Вясна прыйшла раптоўна . Яна выдалася дружнай і цёплай. Мароз трымаўся доўга . Зноў у нашым краі вясна . З вечара мацаваўся даволі моцны марозік . Зямля набрыняла , пачала дыхаць на поўныя грудзі .Снег у полі пацямнеў , набрыняў і асеў . Сонца нясмела і ленавата ўставала з-за лесу . На старой таполі замахаў крыламі чорны грак . Паўднёвы вецер калыхнуў настылыя галінкі , абтрос снежныя шапкі . Прыгожа навокал ! Можна было падумаць , што зямля варушыцца і моцна ўздыхае пасля доўгага зімовага сну . Люблю вясну ! Наўкола ўсё булькала , звінела і радавалася вясне.

а) так б) не

2 . Да якога стылю мовы належыць тэкст .

Мова – не толькі сродак зносін , а і душа народа , аснова і важнейшая частка яго культуры . Гонар і абавазак усіх – шанаваць родную мову , садзейнічаць яе развіццю і росквіту , паважліва ставіцца да моў іншых народаў . У Беларусі здаўна жывуць людзі розных нацыянальнасцей , гучаць розныя мовы .Усе грамадзяне Беларусі , незалежна ад нацыянальнасці і роднай мовы , карыстаюцца роўнымі правамі і маюць роўныя абавязкі перад дзяржавай .

а) да публіцыстычнага б) да афіцыйнага в) да мастацкага

3.Адзначце апавядальныя сказы

а) Лета ! Якая цудоўная пара!

б) Сонца нясмела і ленавата ўставала з-за лесу .

в) Застанься тут , суседзе , застанься !

г) Згінулі сцюжы , марозы , мяцеліцы.

д) Гуляйце , дзеткі, разумна гуляйце , прыглядайцеся да Божага свету ...4. Пра якія члены сказа гаворыцца .

а) абазначае , што гаворыцца пра дзейнік , адказвае на пытанні што робіць прадмет ? які ён ? хто ён такі ? што ён такое?

б) абазначае месца,час,спосаб дзеяння і адказвае на пытанні дзе? куды? адкуль ? як? калі?

в) абазначае прадмет і адказвае на пытанні ўскосных склонаў .5. Дапоўніце адказ.

У беларускай мове --------- галосных гукаў, яны абазначаюцца ------------- літарамі .6. Напішыце , з чаго складаецца кампазіцыйная схема тэкстаў-разважанняў .

7. Адзначце словазлучэнні , якія з’яўляюцца фразеалагізмамі .

а) краем вока б) хоць вока выкалі в) не маргнуўшы вокам г) глядзець у вочы

д) блакітныя вочы

8. Падкрэсліце ў словах суседнюю мяккасць зычных з, ц.

Цвік , узлёт , цвісці , змена , згіб .9.Устаўце , дзе патрэбна , прапушчаныя літары .

ш...рсцяны , ц...ма , п...еса, аб...ліск, ка...ба , рэдз....ка , др...ўляны , вым...цены , аквары...м, дз...мухавец .10. Адзначце ў словазлучэннях галоўнае слова і напішыце , якой часцінай мовы яно выражана .

сказаць слова , слова праўды , дом з цэглы , цагляны дом , палянка ў лесе .11. Зрабіце фанетычны запіс наступных слоў .

здароўе , радасць , яркі , сцежка , след.12. Падбярыце антонімы да слоў .

свежая (газета), свежы (вецер) , нізкі (голас), нізкая (хата), ціхі (дзень), ціхі (голас).13. Складзіце з прапанаванымі словазлучэннямі чатыры-пяць сказаў , каб атрымаўся звязны тэкст на тэму “Восень “ . Дайце яму загаловак.

Залатая восень , жоўты дыван , халодныя раніцы , пералётныя вандроўнікі , збірацца ў вырай , апусцелае поле .
Каталог: bel -> Метадычная%20скарбонка -> Тэсты%20па%20мове
Тэсты%20па%20мове -> Прыстаўныя гукі
Тэсты%20па%20мове -> Лексічнае значэнне слова, адназначныя і мнагазначныя словы. 1 варыянт
Тэсты%20па%20мове -> Сінтаксіс І пунктуацыя
Тэсты%20па%20мове -> Прамое і пераноснае значэнне слова
Тэсты%20па%20мове -> Лексіка вызначце лексічнае значэнне слова замак
Тэсты%20па%20мове -> Прыназоўнік укажыце правільнае азначэнне. Прыназоўнік — службовая часціна мовы, якая
Тэсты%20па%20мове -> Закончыце выказванне. Лексічнае значэнне гэта тое, што слова Якія словы не маюць лексічнага значэння?
Тэсты%20па%20мове -> Праверачная работа па тэме “ Фанетыка”. Варыянт Б
Тэсты%20па%20мове -> 1. Ці можна прыведзены ўрывак назваць тэкстам ?
Тэсты%20па%20мове -> Тэст Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал