18 — 20 красавіка 2012 г. XXI міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)Дата канвертавання15.05.2016
Памер331.61 Kb.
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ»
18 — 20 красавіка 2012 г.

XXI Міжнародныя навуковыя чытанні

памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)
«МУЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ:

НОВЫЯ КІРУНКІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ»


МІЖНАРОДНЫ ФЕСТЫВАЛЬ ЭТНАКУЛЬТУР
ПРАГРАМА

МІНСК 2012

Арганізацыйны камітэт:
Стружэцкі Тадэуш Іванавіч — намеснік Міністра культуры Рэспублікі Беларусь
Дулава Кацярына Мікалаеўна — рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар
Аруцюнава Наталля Алегаўна  прарэктар па навуковай рабоце Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства
Алейнікава Эльвіра Анатольеўна — загадчык кафедры гісторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
Бярковіч Таццяна Леанідаўна  загадчык Кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
Ганул Наталля Рыгораўна — начальнік Аддзела міжнародных сувязей Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства
Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна — загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар
Лісава Алена Васільеўна — загадчык Праблемнай навукова-даследчай лабараторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства
Якіменка Тамара Сямёнаўна — прафесар кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства


18 красавіка
10.00 – 11.00 — рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі ў холе Канцэртнай залы

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (вул. Інтэрнацыянальная, 30)


Канцэртная зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

11.00

Прывітальнае слова намесніка Міністра культуры Рэспублікі Беларусь Т. І. Стружэцкага

Прывітальнае слова рэктара Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктара мастацтвазнаўства, прафесара КМ. Дулавай

Слова пра Л. С. Мухарынскую заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, доктара мастацтвазнаўства З. Я. Мажэйка


Музычнае прывітанне

Пленарнае пасяджэнне«ДАСЛЕДАВАННІ ЭТНАМУЗЫЧНЫХ ТРАДЫЦЫЙ БЕЛАРУСІ»
Вядучыя: І. Д. Назіна, І. У. Маціеўскі

11.30Гістарычны шлях скрыпкі ў Беларусі: таямніцы, пошукі, гіпотэзы

Назіна Іна Дзмітрыеўна — прафесар кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Беларусь)

Каляндарна-абрадавая інструментальная музыка Беласточчыны

Маціеўскі Ігар Уладзіміравіч — кампазітар, загадчык Сектара інструментазнаўства Расійскага інстытута гісторыі мастацтваў, акадэмік Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук, заслужаны дзеяч мастацтваў Украіны і Польшчы, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Расія)

Абрадавыя песні Беларускага Паўночнага Захаду: беларуска-польска-літоўскі кантэкст

Таўлай Галіна Валянцінаўна — старшы навуковы супрацоўнік Сектара фальклору Расійскага інстытута гісторыі мастацтваў, дацэнт Петразаводскай дзяржаўнай кансерваторыі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Расія)

Беларускі духоўны кант-гімн «Багародзіца» як адзін з ранніх узораў айчыннай кантавай культуры

Касцюкавец Ларыса Піліпаўна прафесар кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Праваслаўныя песнапенні Пасхі ў этнафанійных версіях (па матэрыялах экспедыцыйных даследаванняў БДАМ)

Чарнова Кацярына Аляксееўна — выкладчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Памінальная традыцыя на тэрыторыі руска-беларускага памежжа: вынікі 40-гадовай збіральніцкай працы. Прэзентацыя палявых фотаматэрыялаў і відэафільма

Разумоўская Алена Мікалаеўна — выкладчык Санкт-Пецярбургскага музычнага каледжа імя М. А. Рымскага-Корсакава, член Саюза кампазітараў Расіі (Расія)


14.00 – 15.00 — перапынак


Ауд. 410
Секцыя «ДАСЛЕДАВАННІ ЭТНАМУЗЫЧНЫХ ТРАДЫЦЫЙ БЕЛАРУСІ»
Вядучыя: Т. С. Якіменка, Т. Л. Бярковіч

15.00Да пытання выяўлення лакальных асаблівасцяў этнапесеннай традыцыі (паводле матэрыялаў экспедыцыйнага даследавання музычнай культуры Сенненшчыны 2011 г.)

Прыбылова Васіліна Міхайлаўна — старшы навуковы супрацоўнік Аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Канстанцінава Таццяна Леанідаўна — малодшы навуковы супрацоўнік Аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь)

З назіранняў над гукавой партытурай песеннага абраду «Барана»

Бярковіч Таццяна Леанідаўна  загадчык Кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Беларусь)

Аб пранікненні напеваў духоўных вершаў у іншыя віды і жанры песеннага фальклору

Баранкевіч Лілія Фаільеўна — метадыст Кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Асаблівасці пахавальнага царкоўнага пеўчага абраду ў Столінскім раёне Брэсцкай вобласці

Густова Ларыса Аляксандраўна — дактарант Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Стопная рытміка як дыялектаўтваральны фактар (па выніках картаграфавання беларускіх формульных напеваў)

Кутырова-Чубаля Галіна Рыгораўна — дацэнт Гуманітарна-тэхнічнай акадэміі, кандыдат мастацтвазнаўства (Польшча) (стэндавы даклад)

Абрадавы фальклор Невельшчыны: да праблемы атрыбуцыі лакальнай традыцыі этнакультурнага памежжа

Гаджыева Айшат Ахмедаўна — навуковы супрацоўнік вядучай катэгорыі Расійскага этнаграфічнага музея (Расія) (стэндавы даклад)

17.00


Ауд. 410
КАНЦЭРТ МУЗЫКІ ДЛЯ СЁ

маладых кампазітараў Беларусі, Японіі, Германіі

У праграме — творы Нааюкі Манабэ (Японія),

Себасцьяна Елікоўскага-Вінклера (Германія),

Сяргея Бадалава (Беларусь), Дзмітрыя Горбача (Беларусь)

Вык. — Нааюкі Манабэ (сё)

19.00

Канцэртная зала Беларускай дзаржаўнай акадэміі музыкі
РЫТМЫ КАЎКАЗА

Канцэртансамбля народнага танца Грузіі «СОНЕЧНАЯ ГРУЗІЯ»

(кір. – засл. артысты Грузіі Натэла і Суліко Іаселіяні),армянскага фальклорнага ансамбля «ЭРЭБУНІ»

(маст. кір. – Рузана Аванесян)


19 красавіка


Ауд. 410
Секцыя «ДАСЛЕДАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ СУСВЕТНАЙ

МУЗЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ»
Вядучыя: В. У. Дадзіёмава, В. В. Фраёнава

10.00Перспектывы вывучэння айчыннай музычна-гістарычнай спадчыны: пашырэнне даследчага поля

Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна — загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Беларусь)

Музыка пры нясвіжскім двары Караля Радзівіла ў святле дакументаў архіва AGAD у Варшаве

Жураўска-Віткоўска Аліна — загадчык кафедры агульнай гісторыі музыкі Інстытута музыказнаўства Музычнага ўніверсітэта імя Ф. Шапэна, намеснік дэкана па вучэбных і выхаваўчых пытаннях гістарычнага факультэта Варшаўскага ўніверсітэта, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Польшча)

Псіхалагічныя фактары работы ў аркестры

Бжухоўска Марыя — каардынатар па міжнародных зносінах Акадэміі музыкі імя К. Ліпіньскага, доктар мастацтвазнаўства (Польшча)

Навукова-метадычныя праблемы музычнай энцыклапедыі (на аснове вопыту работы ў Вялікай Расійскай энцыклапедыі)

Фраёнава Вольга Віктараўна — загадчык Рэдакцыі музыкі выдавецтва «Вялікая Расійская энцыклапедыя» (Расія)

Гімнаграфічны кампанент духоўнай песеннасці: заходне-хрысціянскі і ўсходне-хрысціянскі вектары

Зосім Вольга Леанідаўна — в. а. прафесара тэарэтычнай, прыкладной культуралогіі і музыказнаўства Нацыянальнай акадэміі кіруючых кадраў культуры і мастацтва, дацэнт кафедры старадаўняй музыкі Нацыянальнай акадэміі Украіны імя П. І. Чайкоўскага, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Украіна)


11.20 — 11.40 — перапынак

11.40Тэорыя музычна-культурнай традыцыі ў метадалагічнай сістэме Дж. К. Міхайлава

Каратыгіна Маргарыта Іванаўна — кіраўнік Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага, кіраўнік Упраўлення па каардынацыі праграм міжнароднай дзейнасці, дацэнт кафедры тэорыі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Расія)

Феномен парных традыцый у паўночнаіндыйскай класічнай музыцы: дхрупад и кхайяль

Гарахавік Алена Маратаўна — загадчык цыклавой камісіі «Музычная літаратура» Рэспубліканскага гімназіі-каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Беларусь)

Традыцыя тасніфа ў іранскай музычнай культуры

Нуршарг Хасейн — кансультант Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага (Іран)

Феномен сычжуюэ ў музычнай культуры традыцыйнага Кітая

Навасёлава Настасся Уладзіміраўна — супрацоўнік Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага (Расія)


13.00 - 14.00 — перапынак


Ауд. 410
ТВОРЧЫЯ МАЙСТЭРНІ

Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету»

Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага

«МУЗЫЧНА-КУЛЬТУРНАЯ ТРАДЫЦЫЯ»
Вядучыя: М. І. Каратыгіна, А. М. Гарахавік

14.00
Традыцыя гагаку ў японскай музычнай культуры

Каратыгіна Маргарыта Іванаўна — кіраўнік Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага, кіраўнік Упраўлення па каардынацыі праграм міжнароднай дзейнасці, дацэнт кафедры тэорыі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Расія)

Лекцыя-дэманстрацыя

традыцыі ігры на сё (японскі бамбукавы губны арган)

Манабэ Нааюкі — выкладчык Такійскага інстытута мастацтваў, кансультант Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага (Японія)

Лекцыя-дэманстрацыя

традыцыі ігры на тары і сетары (іранскія струнныя інструменты)

Рахбар Ашкан — выкладчык Вышэйшай школы музыкі ў г. Цегеране, кансультант Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага (Іран)

Лекцыя-дэманстрацыя

«Аб спецыфіцы арганізацыі музычнай тканіны цзяннань сычжуюэ»

Навасёлава Настасся Уладзіміраўна — супрацоўнік Навукова-творчага цэнтра «Музычныя культуры свету» Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага (Расія)

17.00КАнцЭрт

выканаўцы на губным аргане сё японскага прыдворнага аркестра гагакуНааюкі Манабэ (Японія)
19.00

Канцэртная зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

КАНЦЭРТ ІРАНСКАЙ КЛАСІЧНАЙ МУЗЫКІ

Выканаўцы: Хасейн Нуршарг (вакал), Ашкан Рахбар (тар, сетар)20 красавіка


Ауд. 410

Секцыя «ВЫДАТНЫЯ ДЗЕЯЧЫБЕЛАРУСКАЙ МУЗЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ»

Вядучыя: Р. І. Сергіенка, Э. А. Алейнікава

10.00Ян Тарасевіч: «запознены рамантык» ХХ стагоддзя

Сергіенка Раіса Іванаўна — прафесар кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Беларусь)

Асаблівасці кампазіцыйнай будовы мелізматычных спеваў з беларускіх ноталінейных ірмалагіёнаў XVII ст.

Ліхач Тамара Уладзіміраўна — дацэнт кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Раннія оперы С. Манюшка: «Карманьёл, альбо Французы любяць жартаваць»

Немагай Святлена Мікалаеўна — старшы навуковы супрацоўнік Праблемнай навукова-даследчай лабараторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

«Альпійская сімфонія-балада» Я. Глебава ў кантэксце развіцця жанра харэаграфічнай сімфоніі

Савіцкая Вольга Парфёнаўна дацэнт кафедры тэорыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

11.00

Творчасць Я. А. Глебава ў люстэрку айчыннага музыказнаўства

Нямцова-Амбаран Святлана Мікалаеўна — дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтваў Беларусага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Змястоўны аспект Другой сімфоніі Алега Соніна «Ф. Г. Лорка. In Honorem»: у промнях тэмы Халакоста

Двужыльная Інэса Фёдараўна  дацэнт кафедры дырыжыравання Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы, выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага музычнага каледжа, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Аб суадносінах камерна-інструментальных і сімфанічных твораў у творчасці Льва Абеліёвіча (да 100-годдзя з дня нараджэння)

Бандарэнка Кацярына Сяргееўна — дацэнт кафедры кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтваў Беларусага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Я. К. Цікоцкі вядомы і невядомы: да пытання аб рэканструкцыі творчай біяграфіі

Саковіч Алена Пятроўна — выкладчык цыклавой камісіі “Музыказнаўства” Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М. І. Глінкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

12.00Шматстайнасць інтанацыйных правобразаў спеву ў харавых партытурах А. Мдывані

Цітова Таццяна Андрэеўна дацэнт кафедры тэорыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Неарамантычныя тэндэнцыі ў беларускім канцэрце 2000-х гг.

Лісава Алена Васільеўна — загадчык Праблемнай навукова-даследчай лабараторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Харавое выканальніцтва ў свецкіх вучэбных установах Паўночна-Заходняга краю на рубежы XIXXX стст.

Герасімовіч Святлана Сцяпанаўна — дацэнт кафедры харавога дырыжыравання Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Ю. Ф. Корсак — педагог, музыкант, асоба

Дзядук Ларыса Леанідаўна — дацэнт кафедры камернага ансамбля Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (Беларусь)

Роля музычных дзеячаў Віленшчыны ў развіцці міжнацыянальных культурных стасункаў

Шумская Ірына Міхайлаўна — дактарант кафедры культуралогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат культуралогіі, дацэнт (Беларусь)
Цыклічная форма ў сімфоніях К. Пендэрэцкага

Зубік Аляксандра Вітальеўна — выкладчык кафедры тэорыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (Беларусь)
Шляхі абнаўлення жанра фартэпіяннага трыо ў творчасці В.Карэтнікава

Пінчукова Алеся Мікалаеўна — выкладчык кафедры камернага ансамбля Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (Беларусь)


13.00 - 14.00 — перапынак

Ауд. 410


14.00 Творчая сустрэча

з кампазітарам Аляксандрам ЛІТВІНОЎСКІМ


15.00Творчая сустрэча

з народным артыстам Беларусі,

лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь

кампазітарам Сяргеем КАРТЭСАМ


15.30
Творчая сустрэча

з лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублики Беларусь

кампазітарам Алегам ХАДОСКАМ

16.30
Творчая сустрэча

з доктарам мастацтвазнаўства, прафесарамАлінай ЖУРАЎСКА-ВІТКОЎСКАЙ (Польшча)

на тэму «Варшаўская опера: арганізацыяспектакляў і публіка (1748--1763)»

17.30
КРУГЛЫ СТОЛ

Падвядзенне вынікаў

ХХI Міжнародных навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай
19.00

КАНЦЭРТ ФАРТЭПІЯННАЙ МУЗЫКІ

ў выкананні студэнтаў кафедры спецыяльнага фартэпіяна

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкіПРАГРАМА

МІЖНАРОДНАГА ФЕСТЫВАЛЮ ЭТНАКУЛЬТУР
Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Інтэрнацыянальная, 30)
17 красавіка. 19.00.

Канцэртная зала БДАМ

МУЗЫЧНЫ ВЯНОК: БЕЛАРУСЬ — УКРАІНА:

Да 170-годдзя з дня нараджэння М. В. Лысенка.

Вык. — творчыя калектывы ўкраінскай дыяспары ў Беларусі,

студэнты і выкладчыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

18 красавіка. 17.00.

Ауд. 410

КАНЦЭРТ МУЗЫКІ ДЛЯ СЁ

маладых кампазітараў Беларусі, Японіі, Германіі

У праграме — творы Наоюкі Манабэ (Японія),

Себасцьяна Елікоўскага-Вінклера (Германія),

Сяргея Бадалава (Беларусь), Дзмітрыя Горбача (Беларусь)

Вык. — Наоюкі Манабэ

18 красавіка. 19.00.

Канцэртная зала БДАМ

РЫТМЫ КАЎКАЗА

Канцэрт ансамбля народнага танца Грузіі "СОНЕЧНАЯ ГРУЗІЯ ",

армянскага фальклорнага ансамбля "ЭРЭБУНІ"

19 красавіка. 17.00.

Ауд. 410

КАНЦЭРТ

выканаўцы на губным аргане сё

японскага прыдворнага аркестра гагаку

Нааюкі Манабэ (Японія)

19 красавіка. 19.00.

Канцэртная зала БДАМ

КАНЦЭРТ ІРАНСКАЙ КЛАСІЧНАЙ МУЗЫКІ

Вык. — Хасейн Нуршарг (вакал), Ашкан Рахбар (тар, сетар)

20 красавіка. 19.00.

Канцэртная зала БДАМ

КАНЦЭРТ ФАРТЭПІЯННАЙ МУЗЫКІ

Вык. — студэнты кафедры спецыяльнага фартэпіяна

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

Кантакты: тэл.: (017) 328 55 02, www.bgam.edu.by

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ»
18 — 20 апреля 2012 г.

XXI Международные научные чтения

памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987)
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ:

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ»


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭТНОКУЛЬТУР
ПРОГРАММА

МИНСК 2012

Организационный комитет:
Стружецкий Тадеуш Иванович — заместитель Министра культуры Республики Беларусь
Дулова Екатерина Николаевна — ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор
Арутюнова Наталья Олеговна — проректор по научной работе Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения
Беркович Татьяна Леонидовна — заведующая Кабинетом традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент
Ганул Наталия Григорьевна — начальник Отдела международных связей Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения
Дадиомова Ольга Владимировна — заведующая кафедрой белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор
Лисова Елена Васильевна — заведующая Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения
Олейникова Эльвира Анатольевна — заведующая кафедрой истории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент
Якименко Тамара Семеновна — профессор кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения


18 апреля
10.00 – 11.00 — регистрация участников конференции в холле Концертного зала

Белорусской государственной академии музыки (ул. Интернациональная, 30)


Концертный зал Белорусской государственной академии музыки

11.00

Приветственное слово заместителя Министра культуры Республики Беларусь Т. И. Стружецкого

Приветственное слово ректора Белорусской государственной академии музыки, доктора искусствоведения, профессора Е. Н. Дуловой

Слово о Л. С. Мухаринской заслуженного деятеля искусств Беларуси, доктора искусствоведения З. Я. МожейкоМузыкальное приветствие

Пленарное заседание«ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ БЕЛАРУСИ»
Ведущие: И. Д. Назина, И. В. Мациевский

11.30

Исторический путь скрипки в Беларуси: тайны, поиски, гипотезы

Назина Инна Дмитриевна — профессор кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор (Беларусь)


Календарно-обрядовая инструментальная музыка Белосточчины

Мациевский Игорь Владимирович — композитор, заведующий Сектором инструментоведения Российского института истории искусств, академик Российской академии естественных наук, заслуженный деятель искусств Украины и Польши, доктор искусствоведения, профессор (Россия)


Обрядовые песни Белорусского Северо-Запада: белорусско-польско-литовский контекст

Тавлай Галина Валентиновна — старший научный сотрудник Сектора фольклора Российского института истории искусств, доцент Петрозаводской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, доцент (Россия)


Белорусский духовный кант-гимн «Богородица» как один из ранних образцов отечественной кантовой культуры

Костюковец Лариса Филипповна — профессор кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Православные песнопения Пасхи в этнофонических версиях (по материалам экспедиционных исследований БГАМ)

Чернова Екатерина Алексеевна — преподаватель кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

Поминальная традиция на территории русско-белорусского пограничья: итоги 40-летней собирательской работы. Презентация полевых фотоматериалов и видеофильма

Разумовская Елена Николаевна — преподаватель Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов России (Россия)


14.00 – 15.00 — перерыв


Ауд. 410
Секция «ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ БЕЛАРУСИ»
Ведущие: Т. С. Якименко, Т. Л. Беркович

15.00


К вопросу выявления локальных особенностей этнопесенных традиций (по материалам экспедиционного исследования музыкальной культуры Сенненщины 2011 г.)

Прибылова Василина Михайловна — старший научный сотрудник Отдела музыкального искусства и этномузыкологии Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси, кандидат искусствоведения (Беларусь)

Константинова Татьяна Леонидовна — младший научный сотрудник Отдела музыкального искусства и этномузыкологии Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси (Беларусь)


Из наблюдений над звуковой партитурой песенного обряда «Борона»

Беркович Татьяна Леонидовна — заведующая Кабинетом традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь)


О проникновении напевов духовных стихов в другие виды и жанры песенного фольклора

Баранкевич Лилия Фаильевна — методист Кабинета традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Особенности погребального церковного певческого обряда в Столинском районе Брестской области

Густова Лариса Александровна — докторант Белорусской государственной академии музыки, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Стопная ритмика как диалектообразующий фактор (по результатам картографирования белорусских формульных напевов)

Кутырева-Чубаля Галина Григорьевна — доцент Гуманитарно-технической академии, кандидат искусствоведения (Польша) (стендовый доклад)
Обрядовый фольклор Невельщины: к проблеме атрибуции локальной традиции этнокультурного пограничья

Гаджиева Айшат Ахмедовна — научный сотрудник ведущей категории Российского этнографического музея (Россия) (стендовый доклад)

17.00


Ауд. 410

КОНЦЕРТ МУЗЫКИ ДЛЯ СЁ

молодых композиторов Беларуси, Японии, Германии

В программе —сочинения Наоюки Манабэ (Япония),

Себастьяна Еликовского-Винклера (Германия),

Сергея Бадалова (Беларусь), Дмитрия Горбача (Беларусь)

Исп. — Наоюки Манабэ


19.00

Концертный зал Белорусской государственной академии музыки
РИТМЫ КАВКАЗА

Концертансамбля народного танца Грузии "СОЛНЕЧНАЯ ГРУЗИЯ"

(рук. – засл. артисты Грузии Натела и Сулико Иоселиани),армянского фольклорного ансамбля "ЭРЕБУНИ"

(худ. рук. – Рузанна Аванесян)


19 апреля


Ауд. 410
Секция «ИССЛЕДОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ

МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ»
Ведущие: О. В. Дадиомова, О. В. Фраёнова

10.00Перспективы изучения отечественного музыкально-исторического наследия: расширение исследовательского поля

Дадиомова Ольга Владимировна — заведующая кафедрой белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор (Беларусь)


Музыка при несвижском дворе Кароля Радзивилла в свете документов архива AGAD в Варшаве

Журавска-Витковска Алина — заведующая кафедрой общей истории музыки Института музыковедения Музыкального университета им. Ф. Шопена, заместитель декана по учебным и воспитательным вопросам исторического факультета Варшавского университета, доктор искусствоведения, профессор (Польша)


Психологические факторы работы в оркестре

Бжуховска Мария — координатор по международным отношениям Академии музыки им. К. Липиньского, доктор искусствоведения (Польша)


Научно-методические проблемы музыкальной энциклопедии (на основе опыта работы в Большой Российской энциклопедии)

Фраёнова Ольга Викторовна — заведующая Редакцией музыки издательства «Большая Российская энциклопедия» (Россия)


Гимнографический компонент духовной песенности: западно-христианский и восточно-христианский векторы

Зосим Ольга Леонидовна — и. о. профессора кафедры теоретической, прикладной культурологии и музыковедения Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, доцент кафедры старинной музыки Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент (Украина)

11.20 - 11.40 — перерыв11.40Теория музыкально-культурной традиции в методологической системе Дж. К. Михайлова

Каратыгина Маргарита Ивановна — руководитель Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, начальник Управления по координации программ международной деятельности, доцент кафедры теории музыки, кандидат искусствоведения (Россия)

Феномен парных традиций в североиндийской классической музыке: дхрупад и кхайяль

Гороховик Елена Маратовна — заведующая цикловой комиссией «Музыкальная литература» Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь)


Традиция таснифа в иранской музыкальной культуре

Нуршарг Хосейн — консультант Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Иран)


Феномен сычжуюэ в музыкальной культуре традиционного Китая

Новосёлова Анастасия Владимировна — сотрудник Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Россия)

13.00 - 14.00 — перерыв
Ауд. 410
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира»

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

«МУЗЫКАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ»

Ведущие: М. И. Каратыгина, Е. М. Гороховик

14.00
Традиция гагаку в японской музыкальной культуре

Каратыгина Маргарита Ивановна — руководитель Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, начальник Управления по координации программ международной деятельности, доцент кафедры теории музыки, кандидат искусствоведения (Россия)


Лекция-демонстрация

традиции игры на сё (японский бамбуковый губной орган)

Манабэ Наоюки — преподаватель Токийского института искусств, консультант Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Япония)


Лекция-демонстрация

традиции игры на таре и сетаре (иранские струнные инструменты)

Рахбар Ашкан — преподаватель Высшей школы музыки в г. Тегеране, консультант Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Иран)

Лекция-демонстрация

«О специфике организации музыкальной ткани цзяннань сычжуюэ»

Новосёлова Анастасия Владимировна — сотрудник научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Россия)

17.00Концерт

исполнителя на губном органе сё японского придворного оркестра гагакуНаоюки Манабэ (Япония)19.00

Концертный зал Белорусской государственной академии музыки

КОНЦЕРТ ИРАНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Исполнители: Хосейн Нуршарг (вокал), Ашкан Рахбар (тар, сетар)20 апреля


Ауд. 410
Секция «ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ

БЕЛОРУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Ведущие: Р. И. Сергиенко, Э. А. Олейникова

10.00Ян Тарасевич: «запоздалый романтик» ХХ века

Сергиенко Раиса Ивановна — профессор кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор (Беларусь)


Особенности композиционного строения мелизматических песнопений из белорусских нотолинейных ирмологионов XVII в.

Лихач Тамара Владимировна — доцент кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Ранние оперы С. Монюшко: «Карманьол, или Французы любят шутить»

Немогай Светлена Николаевнастарший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


"Альпийская симфония-баллада" Е. Глебова в контексте развития жанра хореографической симфонии

Савицкая Ольга Парфеновна — доцент кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

11.00Творчество Е.А. Глебова в зеркале отечественного музыковедения

Немцова-Амбарян Светлана Николаевна — доцент кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Содержательный аспект Второй симфонии Олега Сонина «Ф. Г. Лорка. In Honorem»: в лучах темы Холокоста

Двужильная Инесса Фёдоровна — доцент кафедры дирижирования Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа, кандидат искусствоведения (Беларусь)


О соотношении камерно-инструментальных и симфонических сочинений в творчестве Льва Абелиовича (к 100-летию со дня рождения)

Бондаренко Екатерина Сергеевна – доцент кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Е. К. Тикоцкий известный и неизвестный: к вопросу о реконструкции творческой биографии

Сакович Елена Петровна — преподаватель цикловой комиссии “Музыковедение” Минского государственногой музыкального колледжа им. М. И. Глинки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

12.00Многообразие интонационных прообразов пения в хоровых партитурах А. Мдивани

Титова Татьяна Андреевна — доцент кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Неоромантические тенденции в белорусском инструментальном концерте 2000-х гг.

Лисова Елена Васильевна — заведующая Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Хоровое исполнительство в светских учебных заведениях Северо-Западного края на рубеже XIXXX вв.

Герасимович Светлана Степановна — доцент кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)


Ю. Ф. Корсак — педагог, музыкант, личность

Дедук Лариса Леонидовна — доцент кафедры камерного ансамбля Белорусской государственной академии музыки (Беларусь)


Роль музыкальных деятелей Виленщины в развитии межнациональных культурных отношений

Шумская Ирина Михайловна — докторант кафедры культурологии Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат культурологии, доцент (Беларусь)

Циклическая форма в симфониях К. Пендерецкого

Зубик Александра Витальевна — преподаватель кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки (Беларусь)
Пути обновления жанра фортепианного трио в творчестве В. Каретникова

Пинчукова Алеся Николаевна — преподаватель кафедры камерного ансамбля Беларусской государственной академии музыки (Беларусь)

13.00 - 14.00 — перерыв


Ауд. 410

14.00
Творческая встреча с композитором Александром ЛИТВИНОВСКИМ

15.00
Творческая встреча с народным артистом Беларуси

лауреатом Государственной премии Республики Беларусь

композитором Сергеем КОРТЕСОМ

15.30Творческая встреча с лауреатом

Государственной премии Республики Беларусь

композитором Олегом ХОДОСКО

16.30Творческая встреча с доктором искусствоведения

профессором Алиной ЖУРАВСКА-ВИТКОВСКОЙ (Польша)

на тему “Варшавская опера: организация

спектаклей и публика (1748 – 1763)”

17.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Подведение итогов

ХХI Международных научных чтений памяти Л. С. Мухаринской
19.00КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

в исполнении студентов кафедры специального фортепианоБелорусской государственной академии музыки


ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭТНОКУЛЬТУР
Белорусская государственная академия музыки (Интернациональная, 30)
17 апреля. 19.00.

Концертный зал БГАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕНОК: БЕЛАРУСЬ — УКРАИНА:

Концерт к 170-летию cо дня рождения Н. В. Лысенко.

Исп. — творческие коллективы украинской диаспоры в Беларуси,

студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки

18 апреля. 17.00.

Ауд. 410

КОНЦЕРТ МУЗЫКИ ДЛЯ СЁ

молодых композиторов Беларуси, Японии, Германии

В программе — произведения Наоюки Манабэ (Япония),

Себастьяна Еликовского-Винклера (Германия),

Сергея Бадалова (Беларусь), Дмитрия Горбача (Беларусь)

Исп. — Наоюки Манабэ (сё)
18 апреля. 19.00.

Концертный зал БГАМ

РИТМЫ КАВКАЗА

Концерт ансамбля народного танца Грузии "СОЛНЕЧНАЯ ГРУЗИЯ",

армянского фольклорного ансамбля "ЭРЕБУНИ"
19 апреля. 17.00.

Ауд. 410

КОНЦЕРТ

исполнителя на губном органе сё

японского придворного оркестра гагаку

Наоюки Манабэ (Япония)
19 апреля. 19.00.

Концертный зал БГАМ

КОНЦЕРТ ИРАНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Исп. — Хосейн Нуршарг (вокал), Ашкан Рахбар (тар, сетар)

20 апреля. 19.00.

Концертный зал БГАМ

КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

Исп. – студенты кафедры специального фортепиано

Белорусской государственной академии музыки

Контакты: тел.: (017) 328 55 02, www.bgam.edu.by
Каталог: oldsite -> bgam ru
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Iv акадэмія старадаўняй музыкі Расклад заняткаў 28. 10. 2006, субота
bgam ru -> Іх акадэмія старадаўняй музыкі 2 – 5 красавіка 2013 года
bgam ru -> Vіі тыдзень касцёльнай музыкі (7 ліпеня – 11 ліпеня 2008 года)
bgam ru -> З 6 ліпеня па 10 ліпеня 2009 года плануецца правесці VІІI тыдзень касцёльнай музыкі
bgam ru -> План работы 1 снежня, пятніца
bgam ru -> Xxiі міжнародных навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай 16 красавіка 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал