Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь


КНIГА паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўная iнвентарная кнiга)старонка6/9
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

КНIГА
паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўная iнвентарная кнiга)

______________________________

(перыяд)

 


Iдэнтыфi-
кацыйны нумар (нумар па кнiзе паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду)

Нумар, дата акта прыёму музейных прадметаў на пастаяннае захоўванне

Прадметнае iмя, аўтарская назва, кароткае апiсанне, аўтар, час i месца стварэння (вытворчасцi)

Коль-касць

Матэ-рыял i тэхнiка

Памеры. Вага для каштоўных металаў i каштоўных
камянёў

Стан захава-насцi

Спосаб паступ-лення.
Кошт закупкi

Нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii

Назва музейнай калекцыi

Заў-вагi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 4

выключаны 

  

Дадатак 5

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

_______________________________________________

(назва музея)

КНIГА
ўлiку фонду сыравiнных матэрыялаў

________________________________

(перыяд)

 


Iдэнты-фiкацыйны нумар

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камiсii

Прадметнае iмя, кароткае апiсанне

Крынiца паступ-лення

Коль-
касць

Матэрыял

Спосаб
кансер-
вацыi

Асоба, якая правяла кансер-
вацыю

Стан захава-насцi

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дадатак 6

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

____________________________________________________

(назва музея)

КНIГА
ўлiку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

__________________________

(перыяд)

 


Iдэнты-фiкацыйны нумар

Нумар i дата акта прыёму на пастаяннае захоўванне

Час, крынiца i спосаб паступлення

Прадметнае iмя, аўтарская назва i кароткае апiсанне прадмета

Коль-касць

Матэрыял i тэхнiка

Памер

Захава-насць

Нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камiсii

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 7

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

____________________________________________________

(назва музея)

КНIГА
ўлiку прадметаў часовага захоўвання

__________________________

(перыяд)

 


Iдэнтыфiкацыйны нумар

Нумар i дата акта прыёму на часовае захоўванне

Тэрмiн, крынiца паступлення

Прадметнае iмя, аўтарская назва i кароткае апiсанне прадмета

Колькасць

Матэрыял i тэхнiка

Захаванасць

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дадатак 8

выключаны 


 

Дадатак 9

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № __


прыёму на пастаяннае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалi:

галоўны захавальнiк ___________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

прадстаўнiк музея _____________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, пасада)

з аднаго боку, i ўладальнiк ______________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, статус, даныя дакументаў,

_____________________________________________________________________________

якiя могуць засведчыць асобу, адрас месца жыхарства для фiзiчнай

____________________________________________________________________________

асобы i назва юрыдычнай асобы, адрас юрыдычнай асобы, даверанасць ад юрыдычнай асобы)

з другога боку, у тым, што першыя прынялi, а другi здаў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы i навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камiсii)

 

№ 
п/п

Прадметнае iмя i назва, аўтар, кароткае апiсанне, час i месца стварэння, матэрыял, тэхнiка, памер

Колькасць

Iдэнтыфiкацыйны нумар

Захаванасць

Спосаб паступлення

Закупачны кошт (у выпадку закупкi)

Заўвагi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята _______________________________________ музейных прадметаў.(лiчбай i пропiссю)

Акт складзены ў ____ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.

 

Прынялi:


галоўны захавальнiк ____________ ________________

(подпiс)


прадстаўнiк музея ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпiс)

 

(подпiс)

 

Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку ____________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

 

 


 

Дадатак 10

выключаны 

  

Дадатак 11

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____


прыёму на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнiк музея __________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, пасада)

______________________________________________________________________________

прыняў, а ўладальнiк ___________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, статус,

_____________________________________________________________________________

даныя дакументаў, якiя могуць засведчыць асобу, адрас)

здаў на часовае захоўванне наступныя прадметы музейнага значэння.

Тэрмiн _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае iмя i назва, аўтар, кароткае апiсанне, час i месца стварэння, матэрыял, тэхнiка, памер

Колькасць

Iдэнтыфiкацыйны нумар па кнiзе ўлiку прадметаў часовага захоўвання

Захаванасць

Заўвагi

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце прынята ______________________________.

(лiчбай i пропiссю)

Акт складзены ў 2 экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.

 

Прыняў ___________ ______________

 

Здаў __________ ____________

(подпiс)

 

(подпiс)

 

Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку
(галоўны захавальнiк) ____________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

 


 

Дадатак 12

выключаны 

  

Дадатак 13

выключаны 

  

Дадатак 14

выключаны 


 

Дадатак 15

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ___


звароту з часовага захоўвання

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалi:

прадстаўнiк музея _____________________________________________________________

(пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

з аднаго боку, i ўладальнiк ______________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, статус,

______________________________________________________________________________

даныя дакументаў, якiя могуць засведчыць асобу, адрас)

з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другi прыняў наступныя прадметы музейнага значэння.

Падстава: _____________________________________________________________________

(нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камiсii)

 

№ 
п/п

Прадметнае iмя i назва, аўтар, кароткае апiсанне, час i месца стварэння, матэрыял, тэхнiка, памер

Колькасць

Iдэнтыфiкацыйны нумар па кнiзе ўлiку фонду часовага захоўвання

Захаванасць

Заўвагi

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ___________________________ прадметаў музейнага значэння.(лiчбамi i пропiссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.

Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку ўладальнiка пералiчаных прадметаў.

 


Вярнуў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпiс)

 

(подпiс)

 

Прысутнiчалi:галоўны захавальнiк _______________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

загадчык сектара ўлiку ______________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

 

 


 

Дадатак 16

выключаны

 

Дадатак 17

выключаны 


 

Дадатак 18

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ___


выдачы на пастаяннае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалi:

галоўны захавальнiк (загадчык фондаў) ___________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

адказны захавальнiк калекцыi ____________________________________________________

(назва калекцыi)

______________________________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку захавальнiка)

i прадстаўнiк арганiзацыi _______________________________________________________

(назва арганiзацыi, пасада, прозвiшча, iмя,

_____________________________________________________________________________,

iмя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)

якi дзейнiчае на падставе даверанасцi № _____ ад «__» ____________ 20__ г., у тым, што першыя выдалi, а другi прыняў на пастаяннае захоўванне наступныя музейныя прадметы, навукова-дапаможныя матэрыялы.

Падстава: _____________________________________________________________________

 


№ 
п/п

Прадметнае iмя i назва, аўтар, кароткае апiсанне, час i месца стварэння, матэрыял, тэхнiка, памер

Колькасць

Iдэнтыфiкацыйныя нумары

Захаванасць

Заўвагi

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў,

(лiчбамi i пропiссю)

навукова-дапаможных матэрыялаў.

Акт складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.

 

Выдалi:галоўны захавальнiк фондаў ___________ ______________________

(подпiс)


адказны захавальнiк калекцыi __________ ______________________

(подпiс)


Прыняў __________ __________________

(подпiс)


 

Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку ____________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

 


 

Дадатак 19

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ___


выдачы на часовае захоўванне

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалi:

галоўны захавальнiк (загадчык фондаў) ___________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

адказны захавальнiк калекцыi ____________________________________________________

(назва калекцыi,

______________________________________________________________________________

прозвiшча, iмя, iмя па бацьку захавальнiка)

i прадстаўнiк арганiзацыi _______________________________________________________

(назва ўстановы, пасада, прозвiшча, iмя,

______________________________________________________________________________

iмя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)

якi дзейнiчае на падставе даверанасцi № _____ ад «__» ____________ 20__ г., i па гарантыйным пiсьме ад «__» ________________ 20__ г. № _____ у тым, што першыя выдалi, а другi прыняў на часовае захоўванне наступныя музейныя прадметы i матэрыялы.

Мэта выдачы: _________________________________________________________________

Падстава: _____________________________________________________________________

Тэрмiн _______________________________________________________________________

(да якой даты бярэцца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае iмя i назва, аўтар, кароткае апiсанне, час i месца стварэння, матэрыял, тэхнiка, памер музейнага прадмета

Колькасць

Iдэнтыфiкацыйныя нумары

Захаванасць

Страхавы кошт

Заўвагi

 

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў.

(лiчбамi i пропiссю)

Акт складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.

 

Перадача адбылася пры абавязковым выкананнi наступных умоў:1. Перададзеныя па гэтым акце музейныя прадметы падлягаюць звароту ў музей не пазней тэрмiну, устаноўленага ў акце.

2. Упакоўка i перавозка выдадзенага адбываецца за кошт ____________________________

як пры перадачы, гэтак i пры вяртаннi.

3. Перададзеныя прадметы павiнны быць вернуты з той жа захаванасцю, у якой яны знаходзiлiся на момант выдачы. У выпадку страты цi частковага пашкоджання перададзеных матэрыялаў __________________________________________ абавязуецца кампенсаваць кошт страчанага цi кошт рэстаўрацыi.

 

Перадалi:галоўны захавальнiк фондаў ___________ ______________________

(подпiс)


адказны захавальнiк калекцыi __________ ______________________

(подпiс)


Прыняў __________ __________________

(подпiс)


 

Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку ____________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

 


 

Дадатак 20

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮГалоўны захавальнiк _________

«__» ___________ 20__ г.

АКТ № ____
унутрымузейнай перадачы

«__» _____________ 20__ г.

Дадзены акт склалi:

адказны захавальнiк музейнай калекцыi ___________________________________________

(назва калекцыi, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

______________________________________________________________________________

i супрацоўнiк музея ____________________________________________________________

(пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

______________________________________________________________________________

у тым, што першы перадаў, а другi прыняў на часовае захоўванне наступныя музейныя прадметы i навукова-дапаможныя матэрыялы.

Мэта перадачы: ________________________________________________________________

Падстава: ____________________________________________________________________

Тэрмiн _______________________________________________________________________

(да якой даты перадаецца прадмет)

 

№ 
п/п

Прадметнае iмя i назва, аўтар, кароткае апiсанне, час i месца стварэння, матэрыял, тэхнiка, памер музейнага прадмета

Колькасць

Iдэнтыфiкацыйны нумар

Захаванасць

Заўвагi

 

 

 

 

 

 

 

Усяго па акце перададзена ____________________________________ музейных прадметаў.(лiчбамi i пропiссю)

 


Перадаў ___________ ______________

 

Прыняў __________ ____________

(подпiс)

 

(подпiс)

 

Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку ____________

 

___________________________

(подпiс)

 

(разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

 

 


 

Дадатак 21

выключаны 


 

Дадатак 22

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)


: uploads -> tests
uploads -> Гданьск пачынаецца ў наваградку пралог як заўсёды, сонца мела
uploads -> Вучэбны матэрыял да ўрока №9 М. М. Брылеўскі
uploads -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
uploads -> Клуб Лакальных Лідэраў 6 Семінар у Вільні для журналістаў 7 конкурс адукацыйных матэрыялаў 8 конкурс
uploads -> Віктар Крэс панятоўскія-крэпышы герба «юноша»: радавод старажытнага
uploads -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
tests -> Закон рэспублікі беларусь 12 снежня 2005 г. №70-з аб музеях І Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь Прыняты Палатай прадстаўнікоў 16 лістапада 2005 года Адобраны Саветам Рэспублікі 24 лістапада 2005 года
tests -> Сістэма арганізацыі музейнай справы ў сучаснай Беларусі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал