Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусьстаронка7/9
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IНВЕНТАРНАЯ КНIГА

Музейная калекцыя ______________________________

__________________________________

(перыяд)


 

Iдэнтыфi-кацыйны нумар

Нумар па кнiзе паступ-ленняў музейных прадметаў асноўнага фонду

Назва i поўнае разгорну-тае навуковае апiсанне прадмета, надпiсы, клеймы, знакi

Паход-жанне (месца i дата стварэння, гiсторыя прадмета)

Коль-касць

Матэ-рыял i тэхнiка

Памеры.
Маса для каштоў-ных металаў i каштоў-ных камянёў

Захава-насць

Крынiца i спосаб паступ-лення, цана, нумар i дата прата-кола фондава-
закупач-
най камiсii

Нумар фота-здымкаў цi нега-тываў

Старыя ўлiко-выя абазна-чэннi

Дата запаў-нення, прозвiшча супрацоў-
нiка

Заў-вагi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 23

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў прыёму на часовае захоўванне


№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Крынiца паступлення

Колькасць

Тэрмiн

Заўвагi

1

2

3

4

5

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дадатак 24

выключаны 


 

Дадатак 25

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў прыёму на пастаяннае захоўваннеп/п

Нумар акта

Дата акта

Крынiца паступлення, нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii

Колькасць

Нумар i дата акта прыёму на матэрыяльна адказнае захоўванне

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дадатак 26

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў прыёму на матэрыяльна адказнае захоўванне


№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii

Колькасць

Прыняў

Перадаў

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дадатак 27

выключаны 


 

Дадатак 28

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў звароту з часовага захоўвання


№ п/п

Нумар акта

Дата акта

Уладальнiк

Супрацоўнiк музея

Колькасць

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 29

выключаны 

  

Дадатак 30

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў перадачы на пастаяннае захоўваннеп/п

Нумар акта

Дата акта

Установа, асоба, якая прымае

Супрацоўнiк музея, якi перадае

Колькасць

Падстава, нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii

Заўвагi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 31

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў перадачы на часовае захоўванне


№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Арганiзацыя, асоба, якая прымае

Супрацоўнiк музея, якi перадае

Колькасць

Мэта

Падстава

Тэрмiн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 32

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi актаў унутрымузейнай перадачы


№ 
п/п

Нумар акта

Дата акта

Мэта

Тэрмiн

Колькасць

Перадаў

Прыняў

Адзнака аб вяртаннi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 33

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

ЖУРНАЛ
рэгiстрацыi пратаколаў фондава-закупачнай камiсiiп/п

Нумар пратакола фондава-закупачнай камiсii

Дата пратакола

Колькасць прадметаў, прынятых у асноўны фонд

Колькасць прадметаў, прынятых у фонд навукова-дапаможных матэрыялаў

Колькасць прадметаў, прынятых у фонд сыравiнных матэрыялаў

Колькасць прадметаў, якiя былi вернуты ўладальнiку

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дадатак 34

выключаны 


 

Дадатак 35

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № ____

____________________

(дата)


на скасаванне старых iнвентарных кнiг

 

Горад _______________________________________________________________________Наступны акт склалi: галоўны захавальнiк (загадчык фондаў) ________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

_____________________________________________________________________________

адказны захавальнiк ____________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

у тым, што згодна з распараджэннем ______________________________________________

(каго, калi)

iнвентарныя кнiгi музея _________________________________________________________

(шыфры i нумары кнiг)

______________________________________________________________________________

у сувязi са старэннем, значнымi пашкоджаннямi заменены на новыя з устаноўленымi для iх шыфрамi i нумарамi.

Пры замене ў новай iнвентарнай кнiзе захаваны ўсе ўнесеныя ў старую кнiгу нумары музейных прадметаў i музейных калекцый. У старых iнвентарных кнiгах з агульнай колькасцю запiсаў ____________________ скасавана нумароў _______________ з пераносам iх у новыя iнвентарныя кнiгi.

У __________ нумарах запiсы зроблены з улiкам пераатрыбуцый, навуковых даследаванняў, рэстаўрацыi, дадаткова ўнесены дадзеныя аб фактычным стане захаванасцi.

Наступныя нумары запiсаў _______________________ у старых iнвентарных кнiгах адзначаныя як выдадзеныя па актах (пералiчэнне нумароў актаў) ______________________

______________________________________________________________________________

Наступных нумароў ___________________________ у наяўнасцi не аказалася i нiякiх запiсаў аб выдачы музейных прадметаў з дадзенымi нумарамi няма.

Выключаны з Музейнага фонду Рэспублiкi Беларусь па дазволе Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь __________ музейных прадметаў, якiя лiчацца за ________ нумарамi.

Выключаны двойчы паўтораныя запiсы (______ нумароў музейных прадметаў).

Прапушчаны нумары ____________

Старая iнвентарная кнiга лiчыцца скасаванай i перадаецца на пастаяннае захоўванне ў ____________________________________________________________________________

 

Падстава: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дадаткi:1. Завяральны спiс нумароў старой скасаванай iнвентарнай кнiгi з нумарамi новай iнвентарнай кнiгi.

2. Спiс на выдадзеныя i выключаныя музейныя прадметы.

3. Спiс на нязнойдзеныя музейныя прадметы.

4. Спiс музейных прадметаў, якiя прайшлi пераатрыбуцыю.

5. Спiс музейных прадметаў з прапушчанымi нумарамi.

 

Подпiсы складальнiкаў: __________________________________________________________________________

 

  

Дадатак 36

да Iнструкцыi аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку,
навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў

 

___________________________________________________

(назва музея)

 

ЗАЦВЯРДЖАЮКiраўнiк музея ____________

«__» ___________ 20__ г.

Пячатка музея

АКТ № _______


зверкi наяўнасцi музейных прадметаў з улiковай дакументацыяй

«__» _____________ 20__ г.

Наступны акт складзены ў тым, што згодна з загадам кiраўнiка музея ад «__» _____________________ 20__ г. № ________ камiсiя ў складзе __________________

_____________________________________________________________________________

правяла праверку наяўнасцi музейных прадметаў музейнай калекцыi (фонду) ______________________________________________________________________________

(назва музейнай калекцыi (фонду)

______________________________________________________________________________

якая (якi) знаходзiцца на матэрыяльна адказным захоўваннi ў _________________________

(прозвiшча, iмя,

______________________________________________________________________________

iмя па бацьку адказнага захавальнiка)

з улiковымi дакументамi: _______________________________________________________

(пералiк улiковай дакументацыi)

______________________________________________________________________________

У вынiку зверкi выяўлена наступнае: па дадзеных улiку на матэрыяльна адказным захаваннi ў ___________________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)

на _____________ знаходзiцца ___________________________________________________

(дата)

(лiчбай i пропiссю)

музейных прадметаў.

Фактычна ў музейнай калекцыi (фондзе) __________________________________________

(назва музейнай калекцыi (фонду)

______________________________________________________________________________

у ____________________________________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)

знаходзiцца ________________________________________________ музейных прадметаў,

(лiчбай i пропiссю)

што ___________________________________________________________ дадзеным улiку.

(адпавядае (або не адпавядае)

У вынiку зверкi вызначана наступнае:

______ разыходжанне(яў) з запiсам ва ўлiковых дакументах;

______ прадметы(аў) не выяўлена;

______ прадметы(аў) спiсана ва ўстаноўленым парадку, але не выключана з улiковай дакументацыi музея;

_______ прадметы(аў) запiсаны двойчы пад рознымi нумарамi ў кнiзе паступленяў музейных прадметаў асноўнага фонду. Складаецца спiс музейных прадметаў, двойчы запiсаных у кнiгу паступленняў асноўнага фонду, згодна з дадаткам 1 да акта зверкi наяўнасцi музейных прадметаў з улiковай дакументацыяй (далей – акт);

______ прадметы(аў) запiсана двойчы пад рознымi нумарамi ў iнвентарныя кнiгi. Складаецца спiс музейных прадметаў, якiя двойчы запiсаны ў iнвентарную кнiгу, згодна з дадаткам 2 да акта;

______ прадметы(аў) падлягаюць пераводу ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў.

Складаецца спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць пераводу ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў, згодна з дадаткам 4 да акта;

______ прадметы(аў) падлягаюць выключэнню. Складаецца спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць выключэнню з асноўнага фонду музея, згодна з дадаткам 5 да акта.

 

Такiм чынам, па стане на _______________________ фактычная наяўнасць музейных(дата)

прадметаў у музейнай калекцыi (фондзе) _________________________ якiя знаходзяцца на

(назва калекцыi (фонду)

матэрыяльна адказным захоўваннi ў захавальнiка ___________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)

______________________________________________________________________________

складае _______________________ музейных прадметаў.

 

Подпiсы членаў камiсii: ________________________________________________________________

 


 

Дадатак 1

да акта зверкi наяўнасцi


музейных прадметаў
з улiковай дакументацыяй

Каталог: uploads -> tests
uploads -> Гданьск пачынаецца ў наваградку пралог як заўсёды, сонца мела
uploads -> Вучэбны матэрыял да ўрока №9 М. М. Брылеўскі
uploads -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
uploads -> Клуб Лакальных Лідэраў 6 Семінар у Вільні для журналістаў 7 конкурс адукацыйных матэрыялаў 8 конкурс
uploads -> Віктар Крэс панятоўскія-крэпышы герба «юноша»: радавод старажытнага
uploads -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
tests -> Закон рэспублікі беларусь 12 снежня 2005 г. №70-з аб музеях І Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь Прыняты Палатай прадстаўнікоў 16 лістапада 2005 года Адобраны Саветам Рэспублікі 24 лістапада 2005 года
tests -> Сістэма арганізацыі музейнай справы ў сучаснай Беларусі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал