Агульная тэорыя праваДата канвертавання15.05.2016
Памер219.69 Kb.
Прыкладная тэматыка дыпломных работ па курсе “Агульная тэорыя права”


 1. Юрыдычная навука ў сістэме сацыяльных навук.

 2. Метадалогія агульнай тэорыі права: сучаснае разуменне.

 3. Светапоглядныя асновы агульнай тэорыі права.

 4. Метад сістэмнага аналізу.

 5. Сутнасць дзяржавы: развіццё ідэй і поглядаў.

 6. Сутнасць права: тэарэтычны аналіз праблемы.

 7. Паняцце і прыкметы права.

 8. Права як фармальна-знакавая сістэма.

 9. Праблема прымусу ў праве.

 10. Функцыі права: агульная характарыстыка.

 11. Аўтарытэт закона.

 12. Вяршэнства права.

 13. Ліберальныя і традыцыйныя каштоўнасці і іх адлюстраванне ў агульнай тэорыі права.

 14. Інтэграцыйная тэорыя сутнасці права.

 15. Інтэграцыйная функцыя права.

 16. Камунікацыйная тэорыя сутнасці права.

 17. Права і камунікацыя.

 18. Інфармацыйная функцыя права.

 19. Выхаваўчая функцыя права.

 20. Праваразуменне: агульная характарыстыка асноўных накірункаў.

 21. Права і інтарэс.

 22. Права і справядлівасць.

 23. Права як мера свабоды.

 24. Права і эканоміка.

 25. Права і палітыка.

 26. Права і каштоўнасці.

 27. Каштоўнасць права.

 28. Права і закон.

 29. Генезіс права: умовы і перадумовы.

 30. Антрапалагічныя пачаткі ў праве.

 31. Заканамернасці развіцця і функцыянавання права.

 32. Нарматыўнасць права.

 33. Аб’ектыўнае права.

 34. Суб’ектыўнае права.

 35. Тэалагічныя погляды на сутнасць права.

 36. Дагаворная тэорыя сутнасці права.

 37. Сацыялагічная тэорыя сутнасці права.

 38. Юрыдычны пазітывізм як школа права.

 39. Гістарычная школа права.

 40. Механістычны і арганічны падыходы да сутнасці права.

 41. Сучасныя праблемы ў тыпалагізацыі права.

 42. Цывілізацыйны падыход да тыпалогіі права.

 43. Фармацыйны падыход да тыпалогіі права.

 44. Прававы рэалізм.

 45. Адроджанае натуральнае права.

 46. Кананічнае права.

 47. Паняцце і прыкметы нормаў права.

 48. Норма права як прававая інфармацыя.

 49. Паняцце і віды прававых адносін.

 50. Паняцце і віды суб’ектаў права.

 51. Паняцце і класіфікацыя юрыдычных фактаў.

 52. Юрыдычныя канструкцыі.

 53. Сістэмнасць у праве.

 54. Паняцце і структура прававой сістэмы.

 55. Публічнае і прыватнае права.

 56. Сучасныя прававыя сем’і: агульная характарыстыка.

 57. Рамана-германская прававая сям’я.

 58. Англасаксонская прававая сям’я.

 59. Мусульманская прававая сям’я.

 60. Сістэма права Рэспублікі Беларусь.

 61. Сістэма заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 62. Характэрныя рысы сучаснага заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 63. Суадносіны сістэмы права і сістэмы заканадаўства.

 64. Узаемадзеянне заканадаўчай і выканаўчай ўладаў у сучаснасці.

 65. Канцэпцыя дзяржаўнай улады ў беларускім заканадаўстве.

 66. Права і грамадзянская супольнасць.

 67. Права і асоба.

 68. Прававы статус асобы.

 69. Правы і свабоды асобы: паходжанне, віды, гарантыі і сучасныя падыходы.

 70. Улада і права.

 71. Тыпалогія дзяржавы.

 72. Дзяржаўны апарат Рэспублікі Беларусь.

 73. Аўтарытэт дзяржаўнай улады.

 74. Суадносіны ў праве інтарэсаў асобы, дзяржавы і грамадства.

 75. Канцэпцыя правоў чалавека ў беларускім заканадаўстве.

 76. Паняцце дзяржавы і яго асноўныя прыкметы.

 77. Прырода дзяржаўнай улады.

 78. Статычны і дынамічны станы дзяржавы.

 79. Формы дзяржавы: агульная характарыстыка.

 80. Фактары, якія абумоўліваюць форму дзяржавы.

 81. Формы тэрытарыяльнага падзелу.

 82. Манархія як форма праўлення.

 83. Палітычны рэжым.

 84. Трансфармацыя палітычных рэжымаў на сучасным этапе.

 85. Дэмакратыя і самакіраванне ў грамадстве.

 86. Антыдэмакратычныя палітычныя рэжымы.

 87. Нетыповыя дзяржавы: паняцце і прыкметы.

 88. Саюз Беларусі і Расіі: праблемы пабудовы і функцыянавання.

 89. Еўрапейскі саюз: праблемы пабудовы і функцыянавання.

 90. Механізм дзяржавы.

 91. Канцэпцыі пабудовы дзяржаўнага апарату.

 92. Прынцыпы арганізацыі і дзейнасці дзяржаўнага апарату.

 93. Парламент ў сістэме падзелу ўлады: гістарычныя традыцыі і сучаснасць.

 94. Тэндэнцыі і перадумовы трансфармацыі дзяржаўнага апарату на сучасным этапе.

 95. Функцыі дзяржавы: паняцце і змест.

 96. Рэалізацыя сацыяльнай функцыі дзяржавы ў Рэспубліцы Беларусь.

 97. Рэалізацыя эканамічнай функцыі дзяржавы ў Рэспубліцы Беларусь.

 98. Рэалізацыя дзяржаўнай функцыі аховы навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

 99. Права і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў Рэспублікі Беларусь.

 100. Знешнія функцыі Рэспублікі Беларусь.

 101. Сацыяльная функцыя права Беларускай дзяржавы ва ўмовах фарміравання рынкавых адносін.

 102. Эканамічная функцыя Беларускай дзяржавы ва ўмовах фарміравання рынкавых адносін.

 103. Права і эканамічная рэформа ў Рэспубліцы Беларусь.

 104. Самакіраванне ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя і сучаснасць.

 105. Ідэалагічная функцыя дзяржавы.

 106. Праблемы канстытуцыйнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь.

 107. Функцыі забеспячэння нацыянальнай бяспекі.

 108. Асновы тэорыі прававой дзяржавы.

 109. Сучасныя ўяўленні пра сацыяльную прававую эфектыўную дзяржаву.

 110. Прынцып вяршэнства права ў прававой дзяржаве.

 111. Агульначалавечыя каштоўнасці ў праве.

 112. Прынцыпы прававой дзяржавы.

 113. Хрысціянскія асновы канцэпцыі прававой дзяржавы.

 114. Правасвядомасць.

 115. Прававая культура работнікаў дзяржаўнага апарату.

 116. Прававое выхаванне грамадзян у Рэспубліцы Беларусь.

 117. Прававое навучанне ў Рэспубліцы Беларусь: вопыт і праблемы.

 118. Прававая асвета ў Рэспубліцы Беларусь.

 119. Прававая псіхалогія ў Рэспубліцы Беларусь.

 120. Прававая культура заканадаўцы.

 121. Дэфармацыя правасвядомасці.

 122. Крыніцы права: агульная характарыстыка.

 123. Закон: яго роля і месца сярод іншых нарматыўных прававых актаў.

 124. Нарматыўныя прававыя акты, якія выдаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

 125. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

 126. Заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь.

 127. Юрыдычная прырода Пагаднення Рэспублікі Беларусь з Беларускай Праваслаўнай Царквой.

 128. Прынцыпы права як крыніца права.

 129. Нарматыўны дагавор як крыніца права.

 130. Юрыдычны (судовы і адміністрацыйны) прэцэдэнт як крыніца права.

 131. Прававы звычай як крыніца права.

 132. Юрыдычная дактрына як крыніца права.

 133. Дзеянне нарматыўных прававых актаў у часе, прасторы i па коле асоб.

 134. Апублікаванне і набыццё моцы нарматыўных прававых актаў.

 135. Даступнасць заканадаўства.

 136. Працэсы стварэння права: агульныя праблемы і падыходы.

 137. Праватворчасць: агульная характарыстыка.

 138. Суб’ектыўны фактар у праватворчасці.

 139. Праблема выяўлення і адлюстравання інтарэсаў у праве.

 140. Прынцыпы праватворчасці ў прававой дзяржаве.

 141. Прынцып навуковасці ў праватворчай дзейнасці.

 142. Прававое рэгуляванне нарматворчай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 143. Заканатворчы працэс у Рэспубліцы Беларусь.

 144. Экспертызы праектаў нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь.

 145. Крыміналагічная экспертыза праектаў нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь.

 146. Прававая рэформа ў Рэспубліцы Беларусь.

 147. Юрыдычная тэхніка.

 148. Сістэматызацыя нормаў права.

 149. Кадыфікацыя беларускага заканадаўства.

 150. Кансалідацыя беларускага заканадаўства.

 151. Удасканаленне заканадаўства.

 152. Крытэрыі ўдасканалення заканадаўства.

 153. Інфармацыйныя працэсы ў прававой сістэме.

 154. Прававая інфарматызацыя ў Рэспубліцы Беларусь.

 155. Прадмет, аб’ект, сфера прававога рэгулявання.

 156. Механізм прававога рэгулявання грамадскіх адносін.

 157. Удасканаленне механізма прававога рэгулявання.

 158. Сацыяльная эфектыўнасць права.

 159. Сацыяльнае дзеянне права.

 160. Прававое рэгуляванне і прававое ўздзеянне.

 161. Прагназаванне вынікаў дзеяння нарматыўных прававых актаў.

 162. Формы рэалізацыі нормаў права.

 163. Прымяненне нормаў права.

 164. Акты прымянення права, іх віды.

 165. Тлумачэнне нарматыўных прававых актаў.

 166. Калізіі ў праве.

 167. Прабелы ў праве. Аналогія права і аналогія закона.

 168. Законнасць i яе прынцыпы.

 169. Законнасць і меркаванне.

 170. Законнасць і правапарадак.

 171. Суадносіны грамадскага і прававога парадкаў.

 172. Правапарадак і яго прынцыпы.

 173. Законнасць, справядліваць i дысцыплiна.

 174. Праблемы забеспячэння законнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 175. Законнасць і правапарадак ў постсацыялістычных дзяржавах: стан і праблемы.

 176. Правамерныя паводзіны і іх забеспячэнне.

 177. Паняцце і віды правапарушэнняў.

 178. Склад правапарушэння.

 179. Прычыны правапарушэнняў у Рэспубліцы Беларусь.

 180. Юрыдычныя сродкі барацьбы з бюракратызмам.

 181. Юрыдычная адказнасць па заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

 182. Права і сацыяльнае развіццё.

 183. Устойлівае развіццё і прававыя спосабы яго забеспячэння.

 184. Роля дзяржавы ў забеспячэнні інавацыйнага развіцця сацыяльнага грамадства.


Примерная тематика дипломных работ

по курсу «История государства и права зарубежных стран»
 1. Право Древней Руси.

 2. Преступление и наказание по «Русской Правде».

 3. Органы власти и управления в Новгородской республике.

 4. Правовой статус княжеств Древней Руси в составе Золотой Орды.

 5. Развитие Польского права в XIV – XVII вв.

 6. Право Болгарского государства VIII – XI вв.

 7. Законник «Стефана Душана» – памятник феодального права Сербии.

 8. Предпосылки и особенности образования Русского централизованного государства.

 9. Социальная структура общества Русского централизованного государства XIV – XVI вв.

 10. Государственное устройство Русского централизованного государства XIV – XVI вв.

 11. Преступление и наказание по Судебникам 1497, 1550 гг.

 12. Гражданское право в России XIV – XVI вв.

 13. Судебный процесс по Судебникам 1497, 1550 гг.

 14. Источники и сущность Соборного Уложения 1649 г.

 15. Обязательственное право в системе Соборного Уложения 1649 г.

 16. Право наследования по Соборному Уложению 1649 г.

 17. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.

 18. Правовое положение крестьян в России XV – XVII вв.

 19. Развитие системы государственных органов в период абсолютной монархии в России в XVII в.

 20. Правовое положение сословий в России конца XVIII – начала XIX вв.

 21. Характеристика Петровского военно-уголовного законодательства.

 22. Судебный процесс в России XVII в.

 23. Губернская реформа 1725 г. в России.

 24. Кодификация законодательства в России в первой половине XIX в.

 25. Земская реформа 1864 г. в России.

 26. Городская реформа 1870 г. в России.

 27. Судебная реформа 1864 г. в России.

 28. Судоустройство по Судебной реформе 1864 г. в России.

 29. Судопроизводство по Судебной реформе 1864 г. в России.

 30. Развитие уголовного права в Уложениях о наказаниях уголовных и исправительных (сер. XIX – нач. XX вв.)

 31. Конституционная монархия в России (1905 – 1917гг.).

 32. Порядок и условия вступления в брак по Своду законов Российской империи.

 33. Личные и имущественные правоотношения между супругами по Своду законов Российской империи.

 34. Суд присяжных в России: история и современность.

 35. История применения телесных наказаний в России.

 36. Развитие права в России в начале XX в.

 37. Советская Конституция 1918 г.: история создания и общая характеристика.

 38. Образование СССР.

 39. Кодификация Советского права 1921 – 1922 гг.

 40. Конституция СССР 1924 г., ее сущность.

 41. Конституция 1936 г.: общая характеристика.

 42. Сравнительно-правовой анализ государственного строя Древнего Востока (на примере Египта, Вавилона, Индии, Китая).

 43. Правовой статус различных социальных групп Древнего Востока (на примере нескольких стран): общее и особенное.

 44. Законник Хаммурапи – древнейший памятник древневосточного права.

 45. Законы Ману – ведущий памятник Древней Индии.

 46. Афины и Спарта как античные полисы: сравнительно-правовой анализ.

 47. Государственное право Древнего Рима.

 48. Правовой статус лиц в римском праве.

 49. Источники римского права.

 50. Раннефеодальное франкское государство и право.

 51. Судоустройство средневековой Англии и основные черты английского права.

 52. Государство и право Франции в период средневековья.

 53. Государство и право Германии в период средневековья.

 54. Сравнительный анализ абсолютных монархий в Западной Европе (на примере нескольких стран).

 55. Источники византийского права.

 56. Конституционное законодательство в период Английской буржуазной революции.

 57. Историко-правовое значение Декларации независимости США.

 58. Эволюция государственного развития США в 1781 – 1887 гг.

 59. Конституция США 1787 г.: история создания и теоретические принципы.

 60. Великая французская буржуазная революция и ее конституционное законодательство.

 61. Эволюция конституционного права Франции в период II-ой и III-ей республик.

 62. Эволюция гражданского права в странах романо-германской правовой семьи в ХIХ в.

 63. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.

 64. Германское гражданское уложение 1896 г.

 65. Государственно-правовое развитие Германии 1871 – 1919 г.г.

 66. Система английского права: общее право и право справедливости.

 67. Прецедент в английском праве.

 68. Эволюция законодательства о выборах в Англии и США XIX –XX вв.

 69. Реформы английской судебной системы XIX – XX вв.

 70. Источники современного английского права.

 71. Государственно-правовое строительство в Китае XIX – XX вв.

 72. Источники и основные отрасли мусульманского права.

 73. Государственное устройство современной Великобритании.

 74. Тенденции развития английского конституционализма.

 75. Правовое оформление «Нового курса» Рузвельта.

 76. История антимонопольного законодательства буржуазных стран (на примере США и еще одной страны).

 77. Государственное право IV-ой французской республики.

 78. Правовая основа фашистских диктатур (Зап. Европа, Япония).Прыкладная тэматыка дыпломных работ па курсе “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”


 1. Гістарыяграфія навукі дзяржавы і права Беларусі.

 2. Распрацоўка тэарэтыка-прававых пытанняў пры падрыхтоўцы Статутаў ВКЛ.

 3. Мiжнародныя дагаворы старажытных беларускiх дзяржаў у XIII – XIV стст.

 4. Развіццё права Вялікага княства Літоўскага ў ХIV – ХV стст.

 5. Асноўныя рысы крымінальнага права Беларусі (па Статутах ВКЛ).

 6. Развіццё грамадзянскага права Беларусі ў ХVI ст.

 7. Статуты ВКЛ 1529 і 1566: параўнальны аспект.

 8. Развіццё асноўных галін права ў Статуце 1588 г.

 9. Прававое становішча Вялікага князя Вялікага Княства Літоўскага.

 10. Мiжнародныя адносіны і дагаворы Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай у ХІV – ХV стст.

 11. Прававы статус і дзейнасць Рады Вялікага княства Літоўскага.

 12. Зараджэнне парламенцкіх інстытутаў у Беларусі у XV – XVІІІ стст.

 13. Палітыка-прававыя ідэі ў Беларусі ў першай палове XVI ст. (Скарына, Гусоўскі, Літвін і інш.).

 14. Развіццё канстытуцыйнага права Вялікага княства Літоўскага.

 15. Працэсуальнае права Беларусі ў ХIV – ХVI стст.

 16. Прававыя і палітычныя ідэі ў Беларусі ў другой палове XVI cт. (С. Будны, А. Волан і інш.).

 17. Агульназемскія граматы (прывілеі) – крыніцы права Беларусі.

 18. Крыніцы права Беларусі ў ХIV – ХVI стст.

 19. Паняцце і віды злачынстваў у Беларусі ў XІV – ХVІІ стст.

 20. Паняцце і віды пакаранняў у Беларусі ў XІV – ХVІІ стст.

 21. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа ў Вялікім княстве Літоўскім у ХVІ ст.

 22. Судовая рэформа ў Беларусі ў XVI ст.

 23. Змены ў сістэме мясцовых судоў Беларусі ў XVI ст.

 24. Ваеннае заканадаўства Вялікага княства Літоўскага.

 25. Мясцовыя органы ўлады і кіравання ў Беларусі ў XІV – XVI стст.

 26. Палітычныя і прававыя погляды беларускіх мысліцеляў XVII ст.

 27. Палітычныя і прававыя погляды беларускіх мысліцеляў ХVII – XVIII стст.

 28. Галоўны Суд Вялікага княства Літоўскага.

 29. Асноўныя рысы гарадскога права Беларусі ў XVІ – XVIІ стст.

 30. Органы кіравання ў гарадах Беларусі ў XV – XVII стст.

 31. Рэфармаванне дзяржаўнага ладу ў Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст.

 32. Сойм Рэчы Паспалітай ў XVIII ст. і яго заканадаўчая дзейнасць.

 33. Прававое становішча феадальна-залежнага насельніцтва ў Вялікім княстве Літоўскім.

 34. Прававое становішча гараджан ВКЛ у XVII – XVIII стст.

 35. Прававыя і палітычныя погляды А.Т. Касцюшкі.

 36. Сацыяльна-прававое становішча беларускай шляхты ў ХVІ – ХVІІІ стст.

 37. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3 мая 1791 г.

 38. Палітыка-прававая думка ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст. (А. Міцкевіч, Я. Чачот і інш.).

 39. Прававая і палітычная думка ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. (К. Каліноўскі, Ф. Багушэвіч і інш.).

 40. Утварэнне новых органаў дзяржаўнага кіравання і сялянскага самакіравання на тэрыторыі Беларусі у працэсе сялянскай рэформы 1861 г.

 41. Гісторыя натарыяту Беларусі.

 42. Тэндэнцыі ў развіцці права БССР у першыя гады савецкай улады (1919 – 1924 гг.).

 43. Грамадзянскае права БССР у 20-30-я гг. ХХ ст.

 44. Знешнепалітычныя сувязі і дагаворныя адносіны БССР у ХХ ст.

 45. Мясцовыя органы ўлады ў заходніх абласцях Беларусі ў 1920 – 1939 гг.

 46. Развіццё канстытуцыйнага права БССР у 20-80-х гг. ХХ ст.

 47. Развіццё зямельнае права БССР у 20-80-х гг. ХХ ст.

 48. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады і кіравання БССР у другой палове ХХ ст.

 49. Органы юстыцыі БССР у 40-80-х гг. ХХ ст.

 50. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР у 20-ыя гады ХХст.

 51. Грамадзянскае і грамадзянска-працэсуальнае права БССР у першай палове ХХ ст.

 52. Крымінальнае і крымінальна-працэсуальнае права БССР у першай палове ХХ ст.

 53. Шлюбна-сямейнае права Беларусі ў XIV – XVI стст.

 54. Узнаўленне беларускай дзяржаўнасці ў пачатку ХХ ст.

 55. Асаблівасці правядзення судовай рэформы 1864 г. у Беларусі.

 56. Асаблівасці правядзення земскай рэформы 1864 г. у Беларусі.

 57. Грамадска-палітычная і прававая думка ў Беларусі ў пачатку XIX ст.

 58. Грамадска-палітычная і прававая думка ў Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст.

 59. Тэндэнцыі ў развіцці права БССР у другой палове ХХ ст.

 60. Новыя тэндэнцыі ў міжнародных адносінах Республікі Беларусь у 90-ыя гады ХХ ст.

 61. Абласныя граматы (прывілеі) – крыніцы права Беларусі ХІV – ХVI стст.

 62. Гарадскія граматы (прывілеі) – крыніцы права Беларусі ХIV – ХVI стст.

 63. Гарадское самакіраванне: гісторыя і сучаснасць.

 64. Развіццё прававой думкі ў БССР.

 65. Дзяржаўныя злачынствы (па Статутах ВКЛ).

 66. Маемасныя злачынствы (па Статутах ВКЛ).

 67. Злачынствы супраць асобы (па Статутах ВКЛ).

 68. Апякунскае права ў Беларусі ў ХІ – ХVII стст.

 69. Статут 1566 года: агульная характарыстыка, выданні, асноўныя палажэнні.

 70. Гарадская рэформа другой паловы ХІХ ст. у Беларусі.

 71. Злачынствы супраць рэлігіі і маралі (па Статутах ВКЛ).

 72. Галоўшчына як мера пакарання ў Беларусі ў феадальны перыяд.

 73. Абавязацельныя адносіны ў Беларусі ў ІХ – ХVІ стст.

 74. Гісторыка-прававая навука Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

 75. Палітычная і прававая думка ў Беларусі ў ХІ – ХV стст.

 76. Палітыка-прававая думка ў Беларусі ў эпоху Адраджэння.

 77. Палітычная і прававая думка ў Беларусі канца ХVІ – сярэдзіны ХVІІ стст.

 78. Палітычная і прававая думка ў Беларусі другой паловы ХVІІ – першай паловы ХVІІІ стст.

 79. Палітыка-прававая думка ў Беларусі ў другой палове ХVІІІ ст.

 80. Палітычная і прававая думка ў Беларусі канца ХVІІІ – пачатку ХХ стст.

 81. Фізіякратызм – аснова рэфармавання грамадскага ладу ў Беларусі.

 82. Палітыка-прававыя погляды Якуба Коласа.

 83. Ф. Скарына – выдатны прадстаўнік ХVІ ст.

 84. М. Літвін і сацыяльна-палітычны трактат “Аб норавах татар, літоўцаў і масквіцян”.

 85. Палітычныя і прававыя ідэі прадстаўнікоў кальвінізму ў Беларусі.

 86. Палітычныя і прававыя погляды Л. Сапегі.

 87. Палітычныя і прававыя погляды Сымона Буднага.

 88. Палітычныя і правыя ідэі ў Беларусі ў сярэдзіне ХVІІ ст.

 89. Уплыў Брэсцкай царкоўнай уніі на развіццё палітычнай і прававой думкі Беларусі.

 90. Грамадска-палітычныя і прававыя погляды Сімеона Полацкага.

 91. Палітычныя і прававыя погляды Г. Каніскага.

 92. Асноўныя напрамкі развіцця палітыка-прававой думкі ў Беларусі ў ХІХ ст.

 93. Грамадска-палітычная і прававая думка ў Беларусі ў першай трэці ХІХ ст.

 94. Палітычная і прававая думка ў другой трэці ХІХ ст.

 95. Volumina legume – крыніца вывучэння гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі.

 96. Палітычная і прававая думка ў другой палове ХІХ ст.

 97. Актывізацыя палітычнай і прававой думкі ў Рэспубліцы Беларусь ў канцы ХХ ст.

 98. Пытанні гісторыі дзяржавы і права Беларусі ў творчай спадчыне прафесара Юхо Я.А.

 99. Утварэнне Літоўска-Беларускай ССР і дзейнасць яе органаў.

 100. Дагаворныя адносіны паміж БССР і РСФСР у 1920-ыя гг.

 101. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў БССР у 1920-ыя гг.

 102. Крымінальнае права Беларускай ССР у 1920 – 1930-ыя гг.

 103. Крымінальна-працэсуальнае права БССР у 1920 – 1930-ыя гг.

 104. Грамадзянскае і грамадзянска-працэсуальнае права Беларускай ССР у 1920 – 1930 я гг.

 105. Судовы лад і судаводства БССР у 1920 – 1930-я гг.

 106. Кадыфікацыя заканадаўства БССР у 20-ыя гады XX ст.

 107. Парушэнні законнасці ў Беларусі ў 1920 – 1950 гг.: прычыны і сутнасць.

 108. Прававы статус Беларусі у складзе другой Рэчы Паспалітай.

 109. Беларуская дзяржава і права ў пасляваенны перыяд (1950 – 1980 гг.).

 110. Міжнародная дзейнасць БССР у 1940 – 1980 гг.

 111. Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці і развіццё канстытуцыйнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 112. Утварэнне СНД і яго нарматворчая дзейнасць.

 113. Пашырэнне міжнародных сувязяў Рэспублікі Беларусь у 1990-ых гг.

 114. Развіццё права Рэспублікі Беларусь у 1990-ыя гг. (на прыкладзе грамадзянскага, крымінальнага, зямельнага, экалагічнага, крымінальна-працэсуальнага, грамадзянска-працэсуальнага і іншых галін права).

 115. Зараджэнне і развіццё органаў пракуратуры ў Беларусі.

 116. Органы натарыяту ў Беларускай ССР.

 117. Органы пракуратуры Беларускай ССР.

 118. Тэарэтыка-прававыя пытанні ў працах Андрэя Волана.

 119. Грамадзянскае права Беларускай ССР.

 120. Шлюбна-сямейнае права Беларускай ССР.

 121. Развіццё зямельнага заканадаўства БССР.

 122. Развіццё прыродаахоўчага заканадаўства БССР.

 123. Устава на валокі 1557 года і яе роля ў зямельнай рэформе XVI ст.

 124. Гісторыя зямельных рэформаў у Беларусі.Примерная тематика дипломных работ по курсу «История политических и правовых учений»

 1. Власть и право в Древнем Израиле.

 2. Политические и правовые доктрины Древнего Китая.

 3. Политические и правовые воззрения Платона.

 4. Политико-правовая доктрина Аристотеля.

 5. Учение о государстве и круговороте политических форм Полибия.

 6. Политические и правовые идеи римской Стои.

 7. Учение римских юристов о праве.

 8. Политические и правовые идеи Христианства.

 9. Нравственные, социальные, политические и правовые идеалы Нового Завета.

 10. Воззрения блаженного Августина.

 11. Политическое учение Марсилия Падуанского о происхождении государства.

 12. Политико-правовая концепция Фомы Аквинского.

 13. Политические и правовые идеи А. Данте.

 14. Развитие политико-правовой мысли Древней Руси.

 15. Политические и правовые идеи Н. Макиавелли.

 16. Учение о суверенитете государства Ж. Бодена.

 17. Политико-правовая мысль Реформации.

 18. Политические и правовые идеи М. Лютера, Ж. Кальвина.

 19. Социальные и политические идеалы России ХIV–ХVI вв.

 20. Концепции верховной власти в воззрениях Ивана IV Грозного и А.М. Курбского.

 21. Доктрина естественного права в Германии (С. Пуфендорф, Х. Томазий, Х. Вольф).

 22. Политико-правовое учение Дж. Вико.

 23. Правовая теория Ч. Беккариа.

 24. Политические и правовые идеи Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича.

 25. Идеология просвещенной абсолютной монархии Симеона Полоцкого.

 26. Политические идеи Феофана Прокоповича.

 27. Политические идеи Дж. Калхуна.

 28. Учение В. Холмса о праве.

 29. Политические и правовые воззрения Отцов Церкви (свт. Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Василий Великий, Григорий Нисский).

 30. Экклезиологические и эсхатологические идеи в политической и правовой доктрине Христианства.

 31. Учение Ибн Хальдуна.

 32. Священство и Царство в политических учениях Византии.

 33. Политические и правовые учения в период Английской буржуазной революции ХVII в.

 34. Политическое и правовое учение Т. Гоббса.

 35. Политическое и правовое учение Дж. Локка.

 36. Политико-правовые идеи в России ХVII – ХVIII вв.

 37. Политико-правовые учения в США.

 38. Учение Г.Ф.-В. Гегеля о государстве и праве.

 39. Политико-правовые идеи славянофилов (К. Аксаков, И. Аксаков, А. Хомяков).

 40. Английский либерализм (И. Бентам, Д.С. Милль).

 41. Французский либерализм (Б. Констан, А.Н. Токвиль).

 42. Немецкий либерализм (В. Гумбольдт, Л. Штейн).

 43. Власть и право в учении Н.М. Коркунова.

 44. Политические и правовые взгляды К. Калиновского.

 45. Политико-правовое учение марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс).

 46. Традиционализм Э. Бёрка.

 47. Политические идеи Н.М. Карамзина.

 48. Политико-правовая теория И.-Г. Фихте.

 49. Учение Р. Иеринга о праве и государстве.

 50. Юридический позитивизм (Дж. Остин).

 51. Государственно-правовая концепция Г. Еллинека.

 52. Политико-правовые идеи западников (Н. Чернышевский, В. Белинский, А. Герцен).

 53. Социологические концепции права и государства в России (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов М.М. Ковалевский).

 54. Политические идеи русских консерваторов (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, Л.А. Тихомиров, К.П. Победоносцев).

 55. Социологическая юриспруденция (Р. Паунд).

 56. Школа свободного права (Е. Эрлих).

 57. Политико-правовые идеи О. Шпенглера.

 58. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.

 59. Неолиберализм и неоконсерватизм.

 60. Религиозно-нравственная философия права в России (В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой).

 61. Неокантианские теории права (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский).

 62. Теократические и консервативные политико-юридические идеи (Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. фон Галлер).

 63. Власть и право в социологической концепции М. Вебера.

 64. Политико-правовые взгляды русских философов (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев).

 65. Аналитическая юриспруденция Г. Харта.

 66. Нормативистская теория права Г. Кельзена.

 67. Учение о праве Р. Штаммлера.

 68. Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина.

 69. Политико-правовая идеология национал-социализма.

 70. Теория возрожденного естественного права.

 71. Интегративная юриспруденция.

 72. Теория конвергенции.Примерная тематика дипломных работ по курсу «Социология права»

 1. Предмет социологии права как науки.

 2. Право как социальный институт.

 3. Методы сбора эмпирической информации.

 4. Правовой эксперимент: понятие и требования, предъявляемые к его проведению.

 5. Основоположники общей социологии и их значение для социологии права.

 6. «Порядок и прогресс» в позитивной философии О. Конта.

 7. Факторы устойчивого правопорядка в учении Дж.С. Милля.

 8. Классовый подход к праву в социологической концепции марксизма.

 9. Право как особая разновидность социальных фактов в учении Э. Дюркгейма.

 10. Рационализация права в социологии М. Вебера.

 11. «Живое право» Е. Эрлиха.

 12. Американская школа социологии права.

 13. Право и социальный контроль в учении Р. Паунда.

 14. Основные направления юридического реализма в социологии права.

 15. Право как инструмент социальной интеграции в теории Т. Парсонса.

 16. Социологический подход к праву в к. XIX – нач. XX вв. в России.

 17. Социологическая трактовка права в работах Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, Б.А. Кистяковского.

 18. Психологическая сущность права и правовая политика в учении Л.И. Петражицкого.

 19. Социологический характер правопонимания в первые годы советской власти.

 20. Современные учения о социологии права.

 21. Право как универсальное средство социальной коммуникации в теории Н. Лумана.

 22. Социальные факторы, влияющие на процесс формирования права, и их классификация.

 23. Политика права и законодательная социология.

 24. Этапы правообразования.

 25. Социальные функции права: понятие и разновидности.

 26. Интегративная функция права.

 27. Социальное действие права как результат взаимодействия права и социальных факторов.

 28. Пределы правового регулирования.

 29. Социальная эффективность права.

 30. Юридическая форма и социальное содержание законодательства.

 31. Социальная значимость как основной признак правового поведения.

 32. Социальная природа правонарушения.

 33. Соотношение социального и биологического в генезисе неправомерного поведения.

 34. Правовые категории в социологической концепции Э. Дюркгейма.

 35. Социологические проблемы юридической ответственности.

 36. Социальная роль санкций в учении П. Сорокина.

 37. Институты и формы социального контроля.

 38. Основные теории социального конфликта.

 39. Понятие, типология, структура и динамика юридического конфликта.

 40. Разрешение юридического конфликта.

 41. Юридическая конфликтология и ее место в социологии права.

 42. Общественное мнение и право.

 43. Соотношение понятий «общественное мнение», «общественное сознание» и «правовое сознание».

 44. Правовая регламентация процессов формирования общественного мнения.


По согласованию с научным руководителем студент может избрать

в качестве темы дипломной работы тему не из предложенного списка

Каталог: pub
pub -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012
pub -> Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2008 Намінацыя: Сутнасць прававой інфарматызацыі
pub -> Да ўдзелу ў завочным камандным туры Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 2009 дапушчаны наступныя каманды
pub -> Навучальная установа (факультэт) Колькасць каманд, назвы каманд
pub -> Зводны пратакол камандны залік
pub -> Зводны пратакол індывідуальны залік
pub -> Статыстычная табліца ўдзельнікаў завочнага індывідуальнага тура Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 2008
pub -> Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2008 Намінацыя: Колькасць балаў за завочны тур
pub -> Агееў А. Р. Спіс Навукова-метадычныя работы І публікацыі
pub -> Асноўныя публікацыі: Манаграфіі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал