Алiмпiядныя заданнi для 5 класа Выдзелiце граматычную аснову. Якiмi часцiнамi мовы выражаны дзейнiк i выказник?Дата канвертавання15.05.2016
Памер49.31 Kb.
Алiмпiядныя заданнi для 5 класа

1.Выдзелiце граматычную аснову. Якiмi часцiнамi мовы выражаны дзейнiк i выказник?

Высока ў небе плануюць буслы.

Я ўвесь час адчуваю ўдзячнасць сваім бацькам

За лесам устае залатое сонейка (3 б.)


2.Запішыце правільна словы .
Паштал…ён, сузор…е, вераб…і , салау…і, б…яграфія, б…ёлаг, пя…чаны, л…снічоўка, т…атр, п…шта.

(0,5б. за правільнае слова)3.Е ці Я? Устаўце патрэбную литару.
Л…док, цец…рук, л…снік, ве…ць, г…рой, г…нерал, кал…ктыў, с…анс, св…тлець, л…док.

( 4 б. )


4. Запішыце словы па – беларуску: семья, жизнь, внук, судья, урожай, березка, аквариум, озеро, наука, пауза, здоровье, театр, медь, железо.


5. Выберыце з дадзеных спалучэннў слоў фразеалагізмы. Растлумачце іх значэнне.
Кляваць носам, кляваць зерне, увайсці у становішча, увайсці ў пакой, разводзіць рукамі, развадзіць масты,
1 б.фразеалагізм

1 б. за тлумачэнне


6. Запішыце нумары сказў у такой паслядоўнасци, каб атрымаўся тэкст.
1. З мяккай журбой любуешся гэтым залатым дажджом восені

2. У ім не чуваць нават подыху ветрыку.

3. Аслаблае лісце зрываецца з дрэў і ціха кладзецца на зямлю.

( 7б. )
7.Запішыце словы па-беларуску.


Верба, четырнадцать, ненависть, скворец, морковь, созвездие.

1 правільны-0,5б.


Алімпіядныя заданні 6 клас
1. Устауце прапушчаныя літары.
Камен…чык, н…навісць, в…даправод, бе…карысны, гарад…кі, палымя…ы, ч…тыры, дзвесц…, в…семсот, абедз…вума.
1 правільны адказ – 0.5 б.

2. Запішыце па-беларуску.
Охотничья собака - открытая дверь -

молодой жеребенок - нестерпимая боль - хорошее поведение- заболеть гриппом -


1 правільны адказ – 1 б.
3..Перакладзіце на беларускую мову звароты і формы ветлівасці.
Бабушки и дедушки, дяденьки и тётеньки !

Простите, можно вас спросить?

Будьте добры, дайте мне вилку.

Не забывайте нас!

Я уверен, что мы будем плодотворно сотрудничать!

Идите осторожно, здесь высокие ступеньки.

1 правильны адказ – 1б.

4.Утварыце словазлучэнні, лічэбнікі запісвайце словамі.
2 (вузкая сцежка ), сустрэцца з 3 ( аднакласнік ), 4 ( сані), звыш 289, каля 76.

1 правільны адказ - 1б.


5. Запішыце сказы у такім парадку, каб атрымаўся тэкст.
1. Але памыляецца той, хто думае, што вароны – няскладныя прастафілі.

2.Пра варон звычайна гавораць як пра дурных і нездагадлівых птушак.

3.Вароны не нападаюць толькі на моцных і спрытных звяроў.

4.Вароны часта крадуць ў няўважлівых птушак яшчэ не апераных птушанят, з‘ядаюць маленькіх лясных жывёлінак, не абароненых ад крылатага драпежніка.


3 б.за тэкст

Алімпіядныя заданні па беларускай мове у 7 класе
1. Пастаўце націск ў словах.
Выпадак, гліняны, дачыста, крыху, мабыць, рамень, садавіна.

0,5 б.прав.адказ2. Вызначце род назоунікаў.
Пыл, стэп, медаль, сабака, шынэль, палын, цень, мазоль, боль, подпіс, шымпанзэ, гусь.
0,5 б прав.адказ

3.Абазначце сказы, ў якіх дзеепрыметны зварот патрэбна выдзеліць коскамі.
А) Пясчаны шлях насыпаны ўзбоч чыгункі вядзе ў лес і мястэчка.

Б) Не расшпільваючы кажушка Рыбак паныла апусціўся на зляжалую ад сырасці салому.

В) Думкі закінутыя ў душу Лабановіча нелегальнай брашурай не давалі яму спакою.

Г) Над Прыпяццю сінее лес, адтуль нясе густым водарам сатканым з паху хвоі.

Д) Пабітая на калдобіны вуліца ў гэтым месцы як бы разгаліноўваецца, атрымліваецца дзве вуліцы.

0,5 б. за кожны сказ


4.Пры дапамозе суффікса - ск - утварыце прыметнікі
Хатынь, ліпень, ткач, завод, Смаргонь, Палессе, швед, людзі, сакавік, таварыш.

0,5 б. за кожнае слова5.Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Три долгих года, шутить над ним, ходить по комнатам, заболеть гриппом, пойти за водой, благодарить родителей, заведующий кабинетом, жениться на соседке, два раза в неделю, быстрей меня.

За кожнае словазл. 1б.


6.Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчана памылка ў дапасаванні прыметніка да назоўніка. Запішыце словазлучэні правільна.
Майскі квецень, доўгая цень, бездапаможная бусляня, лёгкая поступ, неразборлівая поступ, лясны глуш, балючая мазоль, высокі насып, свежая салата, травяная шампунь.

За кожнае словазл.-0,5б.
Алімпіяда па беларускай мове у 8 класе
1.Устауце патрэбныя літары і запішыце словы.
Чамус..ці, як(жа), бе..сістэмна, натхнён..а, па(добраму) , старан..а, абы(як), сён..яшні, як(небудзь),мен..ш.

1 бал

2.Згрупуйце словы па колькасці гукаў у канчатках.

Армия, дом, дрэва, лес, мара, печ, працую, сабака, синяга.
0,5 б.слова

3.Дапішыце прапушчаныя канчаткі.
Паутар.. тыдня, тры нов.. кніг.., дзве цэл.. і чатыры дзесят.., трыццаць чатыры рубл.., сто два вучн.., чатыры доуг.. кіламетр.., шост.. верасня, цэл.. два гад.. .
1 слова-05б.

4.Раскрыць дужукі і запісаць словы з НЕ разам ці асобна.
Адзнака (не) выпраулена, абсалютна (не)распрацаваная тэма, (не) міласэрныя словы, далёка (не) поуны адказ, (не)горшы, (ня) гледзячы на дождж, (не)пагода, (не)льга, (не)куды.

1 слова -0,5б.
5. Вызначце словы, утвораныя суфіксальным спосабам.
Бясцэнны, бясстрашна, ваджэнне, выстава, годнасць, захоп, блізка, вычытаць, садоўнік, калісьці, светла-зялёны.

1 слова 0,5б.

6.Перакладзице спалучэнні слоў на беларускую мову.
Благодарить друга, смеяться над сестрой, выкосил раньше всех, пошёл за маслом, два раза в день, стоять у микрофона, по весне, жить по соседству, дорожка через лес, как сквозь сон, горькая полынь, высокий тополь.

1 слова 0,5б.
7. Выпішыце нумары сказаў, дзе патрэбна паставіць працяжнік.
1. Гэтыя кніги вашы.

2. Бацька быў супраць.

3. Грыбоў хоць касой касі.

4. Ён хлопец вясёлы. 1 сказ 1 бал.


8. Падбярыце сінонімы да запазычаных слоў: актуальны, антракт, трыумф, фінал, эрудыцыя, пасіўны.

1 слова 0,5б.
Каталог: file -> olimpic
file -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
file -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
file -> Культурная праграма Першага нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”
file -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
file -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
file -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
file -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
file -> Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт Камітэт па адукацыі Мінгарвыканкома
olimpic -> Заданні да школьнай алімпіяды па беларускай мове і літаратурным чытанні ў 4 класе 2010


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал