Бдэу. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. БібліятэкаДата канвертавання15.05.2016
Памер172.88 Kb.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by elib@bseu.by


Бібліятэка БДЭУ

БЮЛЕТЭНЬ новых паступленняў

выпуск 27 (257)

05.09.2011

Бюлетэнь новых паступленняў ўключае звесткі пра літаратуру і электронныя вучэбна-метадычныя выданні, якія паступілі на працягу тыдня ў бібліятэку.

Выпуск змяшчае інфармацыю аб 90 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка - 36 назваў, тэхніка - 4, права - 19, мовазнаўства – 4 і інш. Электронныя вучэбна-метадычныя выданні (10 назваў) размешчаны ў алфавітным парадку.

Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна паказваць у чытацкім патрабаванні пры замове выданняў ў бібліятэцы.

Выберыце патрэбны раздзел:


Прыродазнаўчыя навукі 2

Тэхніка 3

Ахова здароўя 3

Грамадскія навукі ў цэлым 4

Гісторыя 4

Эканоміка 4

Палітыка 9

Права 10


Культура 12

Мовазнаўства 13

Псіхалогія 14

Іншыя рубрыкі 14

Электронныя вучэбна-метадычныя выданні 14

Мастацкая літаратура 15

Прыродазнаўчыя навукі
20
К 772
Кравченко, Л.Г.
   Концепции современного естествознания : ответы на экзаменационные вопросы / Л. Г. Кравченко ; под ред. С.В. Процко. - 3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 127, [1] с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 125-126. - ISBN 978-985-536-183-2 : 6480 р.
Сигла: п;

Тэхніка
36
Д 797
Дубцов, Г.Г.
   Товароведение продовольственных товаров : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования / Г. Г. Дубцов. - Москва : Академия, 2010. - 332, [1] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. Пищевое производство). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-7695-6517-5 : 133080 р.
Сигла: ф;36.94
Р 414
Репников, Б.Т.
   Товароведение и биохимия рыбных товаров : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" (по областям применения) / Б. Т. Репников. - Москва : Дашков и К, 2011. - 218, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-394-01288-4 : 47640 р.
Сигла: ф;39
К 17
Калачев, С.Л.
   Товароведение и экспертиза транспортных средств личного пользования : учебник / С. Л. Калачев. - Москва : Дашков и К, 2011. - 310, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 294-296 (47 назв.). - ISBN 978-5-394-01060-6 : 71520 р.
Сигла: ф;39
П 683
   Правила дорожного движения и меры ответственности за их нарушение : [утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г.] : по сост. на 4 января 2011 г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 142, [1] с. : ил. - (Правовая библиотека НЦПИ). - Алфавитно-предметный указатель: с. 132-141. - ISBN 978-985-6928-12-6 : 5499 р.
Сигла: н; п;

Ахова здароўя
5
К 957
Кухарьков, Ю.В.
   Судебная медицина : ответы на экзаменационные вопросы / Ю. В. Кухарьков. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 123 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 119-120 (19 назв.). - ISBN 978-536-057-6 : 6720 р.
Сигла: п;

Грамадскія навукі ў цэлым
60.5
Л 241
Лапина, С.В.
   Социология права : ответы на экзаменационные вопросы / С. В. Лапина, И. А. Лапина. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 139 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 130-136 (131 назв.). - ISBN 978-985-536-011-8 : 7200 р.
Сигла: п; ч;

Гісторыя
63.3(4Беи)
Г 218
Гарэцкі, Р.Г.
   Браты Гарэцкія / Р. Г. Гарэцкі ; [прадмова Дз. Бугаёва]. - Мінск : Медысонт, 2008. - 340, [1] с., [12] л. фат. - (Бібліятэка Бацькаўшчыны. Людзі Беларусі ; кн. 1). - Бібліягр.: ў падрадковых заўвагах. - Частка тэксту на рускай мове. - ISBN 978-985-6887-21-8 : 32470 р.
Сигла: х;63.3(4Б)
Е 722
Ермаловіч, М.І.
   Выбранае / М. І. Ермаловіч ; [укладанне, камент. К. Цвіркі ; прадмова А. Грыцкевіча]. - Мінск : Кнігазбор, 2010. - 635 с., [4] л. партр. - (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 2, Гісторыка-літаратурныя помнікі / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ; аўт. праекта і гал. рэд. К. Цвірка). - Рэзюмэ на англійскай мове. - ISBN 978-985-6976-36-3 : 30010 р.
Сигла: х;

Эканоміка
65.050
Г 25
Гваева, И.В.
   Делопроизводство : учебный справочник / И. В. Гваева, С. В. Собалевский. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 222, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 216-219 (59 назв.). - ISBN 978-985-536-148-1 : 8280 р.
Сигла: н; п; ч;65.052
И 988
Ищук, О.Ю.
   Учет запасов: ИПБ №133 + МСФО IAS 2 / О. Ю. Ищук, А. В. Бугаев. - Минск : Регистр, 2011. - 98 с. : табл. - (Современному бухгалтеру). - ISBN 978-985-6937-29-6 : 37800 р.
Сигла: н;65.052
Ш 543
Шехман, Л.М.
   5050 типовых проводок : настольная книга бухгалтера и ревизора / Л. М. Шехман. - Минск : Регистр, 2011. - 306 с. : табл. - (Современному бухгалтеру). - 120000 р. - ISSN 978-985-6937-30-2.
Сигла: ч;65.246
А 90
Асаенок, И.С.
   Профессиональные риски: методология анализа и управление / И. С. Асаенок, Е. Е. Кученева, А. Ф. Минаковский. - Минск : Бестпринт, 2009. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-180 (103 назв.). - ISBN 978-985-6767-94-7 : 27500 р.
Сигла: н;65.26
Ф 591
   Финансовый менеджмент : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования / [Л.А. Тюгай и др.] ; под ред. Н. И. Берзона. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 334, [1] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. Экономика и управление). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-7407-8 : 131640 р.
Сигла: ч;65.261
Б 26
Барсегян, Л.М.
   Налоги и налогообложение : ответы на экзаменационные вопросы / Л. М. Барсегян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 191 с. : ил. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 187-188 (22 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-536-192-4 : 11160 р.
Сигла: п; ф; ч;65.261
В 19
Василевская, Т.И.
   Налогообложение организаций и оптимизация налоговых платежей : [с учетом изменений законодательства Республики Беларусь в 2011 г.] : учебно-методическое пособие / Т. И. Василевская. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 80 с. : ил. - ISBN 978-985-536-175-7 : 6600 р.
Сигла: в; н; п; т; ф; ч;65.262
Б 734
Богданкевич, О.А.
   Организация деятельности коммерческих банков : ответы на экзаменационные вопросы / О. А. Богданкевич. - 3-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 127 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-985-536-193-1 : 8640 р.
Сигла: ч;65.262
И 851
Исаева, Е.А.
   Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по экон. спец. / Е. А. Исаева. - Москва : КноРус, 2010. - 173, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-406-00017-2 : 38760 р.
Сигла: в;65.290
Д 142
Дадалко, В.А.
   Обучающаяся компания как метод управления эффективностью бизнеса : монография / В. А. Дадалко, Е. Ю. Орешина. - Москва : Известия, 2009. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 163-166 (59 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-206-00761-9 : 17400 р.
Сигла: н;65.290
К 43
Киреенко, Н.В.
   Бизнес-администрирование малых и средних предприятий : пособие для студентов первой ступени высшего образования по спец. 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" / Н. В. Киреенко, Т. И. Кислая. - Минск : Современная школа, 2011. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-166. - ISBN 978-985-539-172-3 : 16602 р.
Сигла: ч;65.290
С 379
Симхович, В.А.
   Корпоративная социальная ответственность: философско-управленческие аспекты современного бизнеса / В. А. Симхович. - Минск : Мисанта, 2011. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-199 (134 назв.). - ISBN 978-985-6989-09-7 : 16800 р.
Сигла: н; т; ф; ч;65.291
К 889
Кудрякова, Г.А.
   Реорганизация и ликвидация предприятия: готовим документы к передачи в архив / Г. А. Кудрякова. - Минск : Регистр, 2011. - 115 с. : табл. - (Библиотека агентства "Регистр"). - ISBN 978-985-6937-37-1 : 45000 р.
Сигла: ч;65.291.2
Г 419
Герчикова, И.Н.
   Менеджмент : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. экономики и управления (060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2010. - 499 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 490-499. - Парал. тит. англ. - ISBN 978-5-238-01095-3 : 167160 р.
Сигла: в;65.291.2
З-913
Зубкова, А.Г.
   Стратегический менеджмент : учебник для использования в учебном процессе общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования / А. Г. Зубкова, Д. Э. Мусаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 236 с. - (Среднее профессиональное образование) (Экономика и управление). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-7695-7546-4 : 94920 р.
Сигла: ч;65.291.2
К 63
Комаров, Е.И.
   Стратегический менеджмент : учебное пособие / Е. И. Комаров ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Российской Федерации, Фак. инновационно-технологического бизнеса. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2010. - 232, [2] с. : ил. - (Президентская Программа подготовки управленческих кадров). - ISBN 978-5-369-60625-2 (РИОР). - ISBN 978-5-16-003965-5 (Инфра-М) : 72240 р.
Сигла: в;65.291.2
М 502
   Менеджмент : учебник по спец. "Менеджмент организации" / [М.Л. Разу и др.] ; под ред. М.Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. - 472 с. : ил. - Библиогр.: с. 471-472 ( 28 назв.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-406-01093-8 : 112200 р.
Сигла: ч;65.291.2
П 27
Переверзев, М.П.
   Менеджмент : учебник : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по направлению 050400 "Социально-экономическое образование" / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский ; под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Инфра-М, 2011. - 328, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 325-326 (23 назв.). - ISBN 978-5-16-003239-9 : 72240 р.
Сигла: в;65.291.3
Г 371
Герасимов, Б.И.
   Маркетинговые исследования рынка : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Б. И. Герасимов, Н. Н. Мозгов. - Москва : Форум, 2011. - 333 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 327-328 (18 назв.). - ISBN 978-5-91134-266-1 : 68520 р.
Сигла: н;65.291.3
Г 555
Глушаков, В.Е.
   Маркетинг. Поиск, создание, удержание и развитие взаимоотношений с клиентами (идеи, решения, советы) / В. Е. Глушаков. - Минск : Издательский центр БГУ, 2011. - 109 с. - ISBN 978-985-476-844-1 : 10896 р.
Сигла: в; н; ч;65.291.3
К 538
Кнышова, Е.Н.
   Маркетинг : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, обуч. по группе спец. "Экономика и управление" / Е. Н. Кнышова. - Москва : Форум : Инфра-М, 2011. - 279, [2] с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 247-249 (43 назв.). - ISBN 978-5-8199-0068-0 (Форум). - ISBN 978-5-16-001291-9 (Инфра-М) : 45120 р.
Сигла: ч;65.291.3
М 692
Михалева, Е.П.
   Маркетинг : краткий курс лекций / Е. П. Михалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 212, [1] с. : ил. - (Хочу все сдать!). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-9916-0995 : 30720 р.
Сигла: ч;65.291.5
М 92
Мухамедьяров, А.М.
   Инновационный менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по спец. 061100 "Менеджмент организации" / А. М. Мухамедьяров. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2010. - 175, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-16-003094-4 : 25200 р.
Сигла: ч;65.291.5
Ш 268
Шаршунов, В.А.
   Как найти и защитить свою инновацию (инновационное творчество в науке, технике, образовании и бизнесе) : научно-практическое пособие / В. А. Шаршунов, Ю. Ф. Лачуга. - Минск : Мисанта, 2011. - 623 с. : ил. - Библиогр.: с. 605-623 (334 назв.). - ISBN 978-985-6719-94-6 : 45000 р.
Сигла: в; н; ф; ч;65.40
В 67
Волгин, В.В.
   Склад. Логистика. Управление. Анализ : [учебное пособие для подготовки специалистов по управлению складскими операциями и товарными запасами] / В. В. Волгин. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2011. - 733 с. : ил. - Библиогр.: с. 730-733. - ISBN 978-5-394-01266-2 : 182760 р.
Сигла: ч;65.40
Г 15
Галанов, В.А.
   Логистика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. А. Галанов. - Москва : Форум : Инфра-М, 2011. - 271 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-91134-127-5 (Форум). - ISBN 978-5-16-003009-8 (ИНФРА-М) : 46920 р.
Сигла: ч;65.9(4Беи)
Н 354
   Национальная экономика Беларуси : ответы на экзаменационные вопросы / [Н.Л. Ильин и др.]. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 205 с. : ил. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 201-202 (16 назв.). - ISBN 978-985-536-197-9 : 9360 р.
Сигла: н;65.9(4Беи)
С 692
   Социально-экономическое положение Республики Беларусь, январь-май 2011 г. : [доклад : № 5] / Национальный стат. комитет Респ. Беларусь ; [отв. за вып. Е.Г. Кондратенко]. - Минск : [б. и.], 2011. - 403 с. - 100560 р.
Сигла: в; ч;65.9(4Беи)
С 919
   Сфера услуг Республики Беларусь в 1 квартале 2011 года : [статистический бюллетень] / Национальный стат. комитет Респ. Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 25 с. - 29280 р.
Сигла: ф;65.9(4Беи)24
Т 781
   Трудовые ресурсы и занятость населения Республики Беларусь в 2010 году : [статистический бюллетень] / Нац. стат. ком. Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 29 с. - 17280 р.
Сигла: в; ч;65.9(4Беи)26
Д 33
   Денежные доходы и расходы населения Республики Беларусь за 2010 год : [статистический бюллетень] / Нац. стат. ком. Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 9 с. - 13560 р.
Сигла: в; ч;65.9(4Беи)42
О-752
   Основные показатели розничной торговли и общественного питания Республики Беларусь за январь-май 2011 года : [статистический бюллетень] / Нац. стат. ком. Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 20 с. - 21900 р.
Сигла: в; ф;65.9(4Беи)42
Р 649
   Розничная и оптовая торговля Республики Беларусь : статистический сборник / Национальный стат. комитет Респ. Беларусь ; [редкол.: И.С. Кангро (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 157 с. - ISBN 978-985-6858-86-7 : 84360 р.
Сигла: в; ф; ч;65.9(4Беи)8
В 604
   Внешняя торговля товарами Республики Беларусь за январь-апрель 2011 года (предварительные данные) : [статистический бюллетень] / Нац. стат. ком. Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 156, [1] с. - 61200 р.
Сигла: ф;эдвд2533
   Как открыть собственный бизнес [Электронный ресурс] : практическое мультимедийное пособие. Кн. 1 / авт. проекта Л.И. Липень. - Электрон. дан. - Минск : Дикта, [2011]. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Серия: Обучаемся бизнесу). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-985-494-566-8 : 26923 р.
Сигла: в;эдвд2534
   Первые шаги в бизнесе [Электронный ресурс] : практическое мультимедийное пособие. Кн. 2 / авт. проекта Л.И. Липень. - Электрон. дан. - Минск : Дикта, [2011]?. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Серия: Обучаемся бизнесу). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-985-494-567-5 : 26923 р.
Сигла: в;эдвд2535
Мойсеенко, А.С.
   Упрощенная система налогообложения и учет при УСН [Электронный ресурс] : практическое мультимедийное пособие / А. С. Мойсеенко. - Минск : Дикта, [2011]?. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Серия: Обучаемся бизнесу). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-985-494-568-2 : 26923 р.
Сигла: в;

Палітыка
66
П 504
   Политология : учебное пособие для студентов вузов по философским, политологическим и историческим специальностям. В 2 ч. Ч. 2 : Политические институты и процессы / [сост.: Н.А. Антанович и др. ; под общ. ред. С.В. Решетникова]. - Минск : Издательский центр БГУ, 2010. - 341, [1] с. - (Библиотека успешного студента). - Библиогр. в книге. - ISBN 978-985-476-772-7 : 19390 р.
Сигла: ч;

Права
67.400
К 642
Кондратович, Н.М.
   Конституционное право зарубежных стран : ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. Кондратович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 171 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с.165 -167 (19 назв.). - ISBN 978-985-536-195-5 : 7560 р.
Сигла: п;67.401
И 267
Игнатюк, А.З.
   Таможенное право таможенного союза : курс лекций / А. З. Игнатюк. - Минск : Амалфея, 2011. - 251 с. - ISBN 978-985-441-941-1 : 20846 р.
Сигла: н; п; ч;67.401(4Беи)
А 313
   Административное право : учебник для учащихся спец. "Правоведение" учреждений, обеспеч. получение сред. спец. образования / [Л.М. Рябцев и др.] ; под ред. Л.М. Рябцева. - Минск : Амалфея, 2011. - 318, [1] с. - Библиогр.: с. 297-304. - Авторы указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-441-912-1 : 15076 р.
Сигла: к; н; п; т; ч;67.401(4Беи)
А 313
   Административное право : учебное пособие для студентов специальностей 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-24 01 01 "Международное право", 1-23 01 06 "Политология". Ч. 2 : Административно-деликтное право. Особенная часть / [А.Н. Крамник и др. ; под ред. А.Н. Крамника]. - Минск : Издательский центр БГУ, 2010. - 393, [1] с. - (Библиотека успешного студента). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-476-800-7 : 30756 р.
Сигла: к; п;67.401(4Беи)
Д 471
   Директивы Президента Республики Беларусь : сборник нормативных правовых актов / [отв. за вып. Д.В. Кириллова]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 38, [2] с. - ISBN 978-985-6928-28-7 : 4980 р.
Сигла: н; п; ф; ч;67.401(4Беи)
К 576
   Кодекс Республики Беларусь об образовании : [от 13 января 2011 г. : принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г. : одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 г.]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 398, [1] с. - Алфавитно-предметный указатель: с. 357-383. - ISBN 978-985-6928-29-4 : 10779 р.
Сигла: н; п; ф; ч;67.402(4Беи)
К 84
Круглов, В.А.
   Финансовое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. А. Круглов, Е. И. Орлова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 208 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 202 (9 назв.). - ISBN 978-985-536-187-0 : 9960 р.
Сигла: п; ч;67.404(4Беи)
Г 756
   Гражданский кодекс Республики Беларусь : [от 7 декабря] с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2011 г. : [принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 638, [1] с. - Алфавитно-предметный указатель: с. 514-603. - ISBN 978-985-6928-35-5 : 18000 р.
Сигла: п; ф; ч;67.405(4Беи)
Г 811
Греченков, А.А.
   Материальная ответственность работников / А. А. Греченков. - Минск : Регистр, 2011. - 63 с. - (Современному юристу). - ISBN 978-985-6937-36-4 : 35400 р.
Сигла: н; п; ч;67.405(4Беи)
К 634
   Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / [А.В. Азаренко и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Дикта, 2011. - 1198, [1] с. - ISBN 978-985-494-590-3 : 115386 р.
Сигла: к; п; ч;67.405(4Беи)
С 454
Скрипченко, Д.Г.
   Совместительство: особенности трудовых отношений, заработная плата, гарантии и компенсации / Д. Г. Скрипченко, Л. Н. Страцкевич. - Минск : Регистр, 2011. - 111 с. - (Современному кадровику). - ISBN 978-985-6937-25-8 : 41100 р.
Сигла: н; ч;67.407(4Беи)
Л 558
Лизгаро, В.Е.
   Экологическое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, Т. И. Макарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 159 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 151-54 (24 назв.). - ISBN 978-985-536-177-1 : 7080 р.
Сигла: п;67.407(4Беи)
Ш 621
Шингель, Н.А.
   Земельное право : ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Шингель, И. С. Шахрай. - Минск : Дикта, 2011. - 203 с. - Библиогр.: с. 195-198. - ISBN 978-985-494-583-5 : 13077 р.
Сигла: п;67.408(4Беи)
У 261
   Уголовный кодекс Республики Беларусь : [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.] : с изм. и доп. по сост. на 1 марта 2011 г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 302, [1] с. - Алфавитно-предметный указатель: с. 247-285. - ISBN 978-985-6928-31-7 : 7740 р.
Сигла: к; н; п; ч;67.410.1(4Беи)
Г 756
   Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : [принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г. : одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 г.] : с изм. и доп. по сост. на 4 апреля 2011 г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 315, [1] с. - Алфавитно-предметный указатель: с. 262-294. - ISBN 978-985-6928-33-1 : 12729 р.
Сигла: н; п; ч;67.410.2(4Беи)
У 261
   Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : [принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.] : с изм. и доп. по сост. на 15 марта 2011 г. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 427, [1] с. - Алфавитно-предметный указатель: с. 365-409. - ISBN 978-985-6928-32-4 : 8960 р.
Сигла: к; н; п; ч;67.51
С 786
Стаценко, В.Г.
   Криминология : учебное пособие для студ. вузов по спец. "Правоведение" / В. Г. Стаценко. - Минск : Амалфея, 2011. - 334, [1] с. - Библиогр.: с. 316-328. - ISBN 978-985-441-921-3 : 22200 р.
Сигла: п;67.53
С 216
Сауткин, И.В.
   Судебная бухгалтерия : ответы на экзаменационные вопросы / И. В. Сауткин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 111 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 108-109 (17 назв.). - ISBN 978-985-536-070-9 : 6600 р.
Сигла: п; ч;67.91
М 432
   Международное публичное право. Особенная часть : учебное пособие для студ. вузов по юрид. спец. / [Адамов И.Н. и др.] ; под ред. Ю.П. Бровки, Ю.А. Лепешкова, Л.В. Павловой. - Минск : Амалфея, 2011. - 686, [1] с. - Библиогр. в конце глав. - Авторы указ. на 3-й с. - ISBN 978-985-441-923-7 : 45360 р.
Сигла: н; п; ч;

Культура
74.58
Ш 963
Шумская, Л.И.
   Диагностика воспитательного процесса в вузе : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / Л. И. Шумская ; Белорусский гос. ун-т, Российский гос. социальный ун-т. - Минск : Издательский центр БГУ, 2010. - 342, [1] с. - Библиогр.: с. 127-135 (103 назв.). - ISBN 978-985-476-733-8 : 22182 р.
Сигла: в; н;75
Ж 911
Журавлев, В.В.
   SOS. Экстремальная ситуация в водном туризме / В. В. Журавлев. - Минск : Рифтур, 2010. - 107 с. : ил. - ISBN 978-985-6919-22-3 : 9000 р.
Сигла: ф;

Мовазнаўства
81.41Бел
Б 869
Боярина, Е.Л.
   2000 русских и 2000 белорусских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний : словарь с пояснениями и примерами использования / Е. Л. Боярина, В. Н. Сивчиков. - Минск : Попурри, 2006. - 346, [2] с. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 985-483-649-5 : 3590 р.
Сигла: ч;81.43Англ
М 673
Митрошкина, Т.В.
   Английский язык. Страноведение = English. Cross-cultural studies : учебно-методическое пособие для студентов вузов / Т. В. Митрошкина, А. И. Савинова. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 286 с. : ил. - Библиогр.: с. 284-286. - ISBN 978-985-536-870-2 : 13680 р.
Сигла: и; ф;81.43Англ
Ф 267
Фастовец, Р.В.
   Практика английской речи. 2 курс = English speech practice : учебное пособие для студентов спец. "Современные иностранные языки" учреждений, обеспеч. получение высшего образования / Р. В. Фастовец, Т. И. Кошелева, Е. В. Таболич ; под ред. Р.В. Фастовец. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 399. - ISBN 978-985-536-112-2 : 32520 р.
Сигла: и;81.71Кит
К 451
   Китайско-белорусский бизнес-диалог : китайско-белорусско-русский разговорник / [сост.: И.А. Малевич, Т.М. Смольская ; китайская транскриптология Вэй Вэй ; под общ. ред. И.А. Малевича, Цзян Цюня ; Белорусский гос. ун-т, Респ. ин-т китаеведения им. Конфуция БГУ]. - Минск : Издательский центр БГУ, 2010. - 265, [2] с. - ISBN 978-985-476-744-4 : 7399 р.
Сигла: и; ч;

Псіхалогія
88
З-916
Зубра, А.С.
   Самосовершенствование - путь к Успеху / А. С. Зубра. - Минск : Дикта, 2011. - 331 с. - (Акмеология - путь к самосовершенствованию). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-494-584-2 : 36154 р.
Сигла: н;эдвд2536
Зубра, А.С.
   Искусство обращения с людьми: управленческая этика [Электронный ресурс] : видеокурс / А. С. Зубра. - Электрон. дан. - Минск : Дикта, [2011]?. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-985-494-581-1 : 26923 р.
Сигла: в;

Іншыя рубрыкі
83
З-916
Зубра, А.С.
   Ораторское искусство - путь к Успеху : как научиться говорить уверенно, свободно, понятно, красиво / А. С. Зубра. - Минск : Дикта, 2011. - 295 с. - Библиогр.: с. 289-291 (74 назв.). - ISBN 978-985-494-572-9 : 24230 р.
Сигла: н;83.3(2)
Г 672
Горбачев, А.Ю.
   Русская литература XX - начала XXI века: избранные имена и страницы : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обуч. по спец. 1-21 05 01 "Белорусская филология (по напр.)", 1-21 05 02 "Русская филология (по напр.)", 1-21 05 04 "Славянская филология (по напр.)", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 1-21 05 07 "Восточная филология" / А. Ю. Горбачев. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 223 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-978-985-536-184-9 : 12960 р.
Сигла: х;эдвд2537
Зубра, А.С.
   Ораторское искусство руководителя [Электронный ресурс] : видеокурс : как научиться убеждать собеседника и колеектив / А. С. Зубра. - Электрон. дан. - Минск : Дикта, [2011]?. - 1электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-985-494-582-8 : 26923 р.
Сигла: в;

Электронныя вучэбна-метадычныя выданні
Галицина, Р.В.

Теория и практика фотографии:учебно-методический комплекс для студентов ФМБК специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» [Электронный ресурс] / Р.В. Галицина, О.В. Сидоренко. - Мн., 2011. - 42 131 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Естественнонаучные\Компьютерные информационные технологии\ \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет международных бизнес-коммуникаций\

Гурко, В.Б,

Бухгалтерский управленческий учет в торговле: практикум для студентов УЭФ специализации 1-25 01 08 – 03 10 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании» [Электронный ресурс] / В.Б. Гурко, О.Ю. Ищук. - Мн., 2011. - 36 с., 678 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Учетно-экономический факультет\1-25 01 08-03 10 Бухучет, анализ и аудит в торговле и общественном питании\

Дымков, М.П.

Математика: пособие для подготовки к вступительным экзаменам иностранных абитуриентов [Электронный ресурс] / М.П. Дымков. - Мн., 2011. - 62 с., 745 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Естественнонаучные\Высшая математика\

Кудрявец, З.В.

Бухгалтерский учет. Сквозная задача: задания для практических занятий для студентов ФМ ДФО специальности 1-26 02 03 "Маркетинг"[Электронный ресурс] / З.В. Кудрявец, Е.С. Калачик, И.В. Янушкевич

- Мн., 2011. - 1 180 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Общепрофессиональные и специальные\Бухгалтерский учет\
Леонович, Т.И.

Управление рисками в банковской деятельности: учебно-методический комплекс (вопросы к экзамену, учебное пособие, методические рекомендации) для студентов ФФБД специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках») [Электронный ресурс] / Т.И. Леонович. - Мн., 2011. - 1 332 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет финансов и банковского дела\

Савчук, Т.К.

Организация и финансирование инвестиций: электронное пособие для студентов ФФБД ЗФО спец. 1-25 01 04 Финансы и кредит [Электронный ресурс] / Т.К. Савчук. - Мн., 2011. - 243 с., 1 138 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет финансов и банковского дела\1-25 01 04 Финансы и кредит\

Семиренко, Е.П.

Организация и финансирование инвестиций. Проектное финансирование: электронное пособие для студентов ФФБД ЗФО спец. 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» [Электронный ресурс] / Е.П. Семиренко. - Мн., 2011. - 243 с., 1 138 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет финансов и банковского дела\1-25 01 08-01 Бухг. учет, анализ и аудит в банках\

Сигаева, Т.А.

Хозяйственное право: учебная программа для экономических специальностей для студентов ФМЭО спец 1-25 01 03 Мировая экономика, ФМК, ФФБД, ФЭУТ [Электронный ресурс] / Т.А. Сигаева. - Мн., 2011. - 61 с., 442 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Общепрофессиональные и специальные\Хозяйственное право\Хозяйственное право 2011\

Шилкина, Е.И.

Высшая математика. Часть.1. Учеб.-практ. пособие [Электронный ресурс] / Е.И. Шилкина, М.П. Дымков, В.А. Рабцевич. - Мн.: БГЭУ, 2011.― 194 с., 1 876 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Естественнонаучные\Высшая математика\

Шилкина, Е.И.

Высшая математика. Часть.2. Учеб.-практ. пособие [Электронный ресурс] / Е.И. Шилкина, М.П. Дымков, В.А. Рабцевич. - Мн.: БГЭУ, 2011.― 167 с., 1 471 Кб. - Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Естественнонаучные\Высшая математика\


Мастацкая літаратура
Бел2
Б 912
Бураўкін, Г.М.
   Лісты да запатрабавання : вершы і паэмы / Г. М. Бураўкін. - Мінск : Кнігазбор, 2010. - 335 с., [1] л. партр. - ISBN 978-985-6930-87-7 : 15420 р.
Сигла: х;Бел2
Г 547
Глобус, А.
   Новае неба : [вершы] / А. Глобус. - Мінск : Галіяфы, 2010. - 191 с. : іл. - (Другі фронт мастацтваў). - Перад выпускнымі данымі аўтар: Адамчык Уладзімір Вячаслававіч. - ISBN 978-985-6906-41-4 : 16000 р.
Сигла: х;Бел2
Д 811
Дудзіцкі, У.Е.
   Творы / У. Е. Дудзіцкі ; [укладанне, прадмова і бібліяграфічны каментарый Л. Юрэвіча]. - Мінск : Лімарыус, 2010. - 398, [1] с. - (Галасы Айчыны). - Бібліягр.: с. 360-392 і ў падрадковых заўвагах. - ISBN 978-985-6968-68-5 : 21840 р.
Сигла: х;

Каталог: bitstream -> edoc -> 8615
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бдэу – 80 год Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал