Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаюстаронка21/21
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.33 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Тлумачальная запіска (Т. І. Шамякіна, А. І.  Бельскі)

УВОДЗІНЫ (Т. І. Шамякіна)


РАЗДЗЕЛ 1. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

ПЕРЫЯДУ НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДРАДЖЭННЯ (1900—1930) (М. А  Тычына)

1.1. Янка Купала (А. Л. Верабей)

1.2. Якуб Колас (А. Л. Верабей, В. В  Казлова)

1.3. Максім Багдановіч (А. Л.  Верабей

1.4. Цётка (А. Л.  Верабей)


1.5. Ядвігін Ш. (А. Л.  Верабей)

1.6. Змітрок Бядуля (А. Л.  Верабей)

1.7. Максім Гарэцкі (А. Л.  Верабей)


1.8. Цішка Гартны (У. А. Навумовіч)

1.9. Алесь Гарун (А. І. Бельскі, А. Л. Верабей)

1.10. Вацлаў Ластоўскі (А. Л. Верабей)РАЗДЗЕЛ 2. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

30-Х — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 50-Х ГАДОЎ (А. І. Бельскі, П. І. Навуменка, Т. І. Шамякіна)

2.1. Кузьма Чорны (А. Л. Верабей)

2.2. Кандрат Крапіва (П. І. Навуменка)


2.3. Міхась Лынькоў (В. В. Казлова)

2.4. Уладзімір Дубоўка (А. Л. Верабей)

2.5. Міхась Зарэцкі (А. Л. Верабей)

2.6. Язэп Пушча (А. І. Бельскі)

2.7. Андрэй Мрый (П. І. Навуменка)

2.8. Уладзімір Жылка (У. А. Навумовіч)

2.9. Лукаш Калюга (П. І. Навуменка)

2.10. Янка Маўр (Т. І. Шамякіна)
РАЗДЗЕЛ 3. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 50-Х — 60-Х ГАДОЎ (А. І. Бельскі)

3.1. Максім Танк (А. Л. Верабей)

3.2. Пятрусь Броўка (А. І. Бельскі)


3.3. Аркадзь Куляшоў (Т. І. Шамякіна)

3.4. Янка Брыль (В. В. Казлова)

3.5. Пімен Панчанка (А. І.  Бельскі)


3.6. Іван Мележ (А. Л.  Верабей)

3.7. Андрэй Макаёнак (Т. І. Шамякіна)

3.8. Міхась Стральцоў (У. А. Навумовіч)
РАЗДЗЕЛ 4. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

70-Х — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 80-Х ГАДОЎ (У. А. Навумовіч)

4.1. Васіль Быкаў (М. А. Тычына)

4.2. Іван Навуменка (Т. І. Шамякіна)

4.3. Алесь Адамовіч (М. А. Тычына)

4.4. Уладзімір Караткевіч (А. Л. Верабей)

4.5. Ніл Гілевіч (А. І. Бельскі)

4.6. Анатоль Вярцінскі (А. І. Бельскі)


4.7. Іван Пташнікаў (Т. І. Шамякіна)

4.8. Вячаслаў Адамчык (М. А. Тычына)
РАЗДЗЕЛ 5. СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ (З СЯРЭДЗІНЫ 80-Х ГАДОЎ) (А. І. Бельскі)

5.1. Іван Шамякін (А. І. Бельскі)

5.2. Іван Чыгрынаў (М. А. Тычына)

5.3. Рыгор Барадулін (А. І  Бельскі)


5.4. Янка Сіпакоў (У. А. Навумовіч)

5.5. Віктар Казько (М. А. Тычына)

5.6 Раіса Баравікова (Т. І. Шамякіна)

5.7 Алесь Разанаў (М. А. Тычына)

5.8 Яўгенія Янішчыц (А. І. Бельскі)


5.9 Аляксей Дудараў (М. А. Тычына)
Крыніцы мастацкіх тэкстаў (А. І  Бельскі)

Літаратура (А. І  Бельскі, А. Л. Верабей, М. А. Тычына)

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя:

Г 51 Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях

1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія,

1-21 05 04 Славянская філалогія”, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія
/ пад навук. рэд. праф. Т. І. Шамякінай і праф. А. І. Бельскага;

склад. А. І. Бельскі, А. Л. Верабей, В. В. Казлова і інш. — Мн.: РІВШ,

2006. — с.

Праграма складзена на аснове аўтарскіх навуковых распрацовак, з улікам назапашанага вышэйшай школай метадычнага вопыту і найноўшых дасягненняў сучаснага беларускага літаратуразнаўства.

Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў, дзе сістэматычна вывучаецца курс гісторыі беларускай літаратуры.
УДК 882.6. (073.8)

ББК 83.3

ISBN

Вучэбнае выданнеГісторыя беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя


Вучэбная праграма

для вышэйшых навучальных устаноў

Пад навуковай рэдакцыяй
праф. Т. І. Шамякінай і праф. А. І. Бельскага


Складальнікі:
Бельскі Алесь Іванавіч;


Верабей Анатоль Леанідавіч;

Казлова Вольга Васільеўна;

Навуменка Павел Іванавіч;

Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч;

Тычына Міхась Аляксандравіч;

Шамякіна Таццяна Іванаўна

Рэдактар Л. А. Ламека

Стыльрэдактар А. У. Бельская

Падпісана да друку 00.00.2006 Формат 60х84/16.Папера афс. № 1.

Гарнітура Тіmes New Roman. Друк афсетны. Ум.-друк. арк. 0,00.

Ул.-выд. арк. 0,00. Тыраж 300 экз. Заказ № .


Надрукавана ў .

Ліцэнзія ЛВ № ........... ад 00.00.2000.


220000, г. Мінск, вул .

 Уводная лекцыя чытаецца студэнтам на пачатку курса гісторыі беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал