Библиотека справочно-библиографический отделДата канвертавання15.05.2016
Памер43.63 Kb.
УО «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А.А. КУЛЕШОВА»


БИБЛИОТЕКА
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

«Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі…»

к 120-летию со дня рождения М.А. Богдановича


библиографический список

МОГИЛЕВ 2011
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Анапрэенка, Н.

Канцэпцыя чалавека i прыроды ў творчасцi Максiма Багдановiча i Баляслава

Лесьмяна / Н. Анапрэенка //Роднае слова. – 2011. – N5. – С. 26-28.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Анапрэенка, Н.Я.

Паэзiя Баляслава Лесьмяна i Максiма Багдановiча i рускiя сiмвалiсты / Н.Я. Анапрэенка //Веснiк БДУ. Сер.4. Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2011.– N1. – С. 21-25.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Бараноўскi, М.

Малады i свавольны: да 120-годдзя Максiма Багдановiча / М. Бараноўскi // Наст. газ. – 2011. – 12 сак. – С. 11

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Бельскi, А. I.

Жыцце i творчасць Максiма Багдановiча / А. I. Бельскi //Беларуская мова i лiтаратура. – 2009. – N2. – С. 3-12.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Вабiшчэвiч, Т.

Антон Луцкевiч як рэцэнзент "Вянка" Максiма Багдановiча: змена ацэначных

падыходаў / Т. Вабiшчэвiч //Роднае слова. – 2010. – N11. – С. 19-22.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Вабiшчэвiч, Т.

Лiрыка Максiма Багдановiча ва ўспрыманнi нашанiўскiх сучаснiкаў: Багдановiч i

"высокi" (iнтэлiгентны) чытач / Т. Вабiшчэвiч //Роднае слова. – 2010. – N8. – С. 35-39.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Вабiшэвiч, Т.

Лiрыка М. Багадановiча ў масавым чытацкiм асяроддзi нашанiўскага перыяду / Т.Вабiшэвiч //Роднае слова. – 2010. – N12. – С. 16-19.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Ганчарова-Цынкевiч, Т.

Цыкл вершаў Максiма Багдановiча «Згукi бацькаўшчыны»: некаторыя аспекты

фальклорных традыцый / Т. Ганчарова-Цынкевiч //Роднае слова. – 2009. – N4. – С. 35.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Гладкая, Ю.

К юбилею М. Багдановича восстановят дом в Троицком предместье, где родился поэт / Ю. Гладкая // Знамя юности. – 2011. – 18-24 марта. – С. 32.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Грымута, С. В.

Рэцэпцыя антычнасцi ў творчасцi М. Багдановiча i М. Зэрава / С.В. Грымута // Веснiк БДУ. Сер.4. Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2009. – N1. – С. 31-35.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Кветкi для Багдановiча : да юбiлея // ЛiМ. – 2011. – 3 чэрв. – С. 2.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Клышка, А. К.

Цвяток радзiмы васiлька: М. Багдановiч / А. К. Клышка //Маладосць. – 2010. – N4. – С. 119-127.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Латушко, П.

В память о Песняре: празднование 120-летия со дня рождения Максима Богдановича пройдет по всей стране / П. Латушко // Рэсп. – 2011. – 18 сак. – С. 8.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Лявонава, Е.

Верш "Мы доўга плылi ў бурным моры..." Максiма Багдановiча ў падзейна-культурным кантэксце пачатку ХХ ст. / Е. Лявонава //Роднае слова. – 2011. – N2. – С. 8-12.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Мацюхiна, Т.

Iмпрэсiянiстычныя тэндэнцыi ў паэзii М. Багдановiча / Т. Мацюхiна // Роднае слова. – 2010. – N9. – С. 19-21.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Мышкавец, I.

Вядомыя i невядомыя лесы "Вянкоў" Максiма Багдановiча / I. Мышкавец // Роднае слова. – 2010. – N2. – С. 12-14.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Мышкавец, I.

"I ў новым свеце пройдзе ўсе былое прада мной ..." : Дзiядор Дзябольскi i Максiм Багдановiч / I. Мышкавец //Роднае слова. – 2009. – N8. – С. 12-14.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Мышкавец, I.

Паэт, якi мусiў быў стаць юрыстам..: М. Багдановiч i Дзямiдаўскi юрыдычны лiцэй у Яраслаўлi / I. Мышкавец // Наст. газ. – 2011. – 4 чэрв. – С. 7.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Пазнякоў, М. П.

Залаты ключык духоўнасцi / М. П. Пазнякоў. – Мiнск : Чатыры чвэрцi, 2010. –

280 с.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Сабуць, А. Э.

Творчыя перазовы Максiма Багдановiча i Поля Верлена / А.Э. Сабуць //Роднае слова. – 2009. – N7. – С. 13-16.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Саламевiч, Я.

Псеўданiмы i крыптанiмы Максiма Багдановiча / Я. Саламевiч //Роднае слова. – 2011. – N7. – С. 17-18.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Стратим-лебедь в формате вечности : М. Богданович // Сов. Бел. – 2011. – 29 апрел. – С. 8.

* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Трус, М.

Аляксандр Алесь i Максiм Багдановiч : радасць i журба ўкраiнска-беларускага

творчага пабрацiмства / М. Трус //Роднае слова. – 2011. – N5. – С. 22-24.

* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Трус, М.

Светазар Гурбан-Ваянскi i М. Багдановiч : знаёмства славацкай i беларускай

лiтаратур праз адзiн твор / М. Трус // Роднае слова. – 2011. – N4. – С. 8-13.

* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Трус, М.

Шляхамi Максiма Багдановiча : Нiны Ватацы / М. Трус //Роднае слова. ­– 2011. – N7. – С. 13-16.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Трус, М.

Эмiль Верхарн i Максiм Багдановiч : Бельгiйска-беларуская спадкаемнасць

творчасцi i грамадскiх памкненняў / М. Трус //Роднае слова. – 2011. – N6. – С. 21-24.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Шаладонаў, I.

Мiнулае ў мастацкай канцэпцыi часу паэзii Максiма Багдановiча / I. Шаладонаў // Роднае слова. – 2010. – N10. – С. 12-13.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Я хацеў бы спаткацца з Вамi... : лiтаратурна-публiцыстычныя артыкулы пра

Максима Багдановiча. – Мiнск : Маст. лiт., 2009. – 182 с.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Форма №1-иг, лбг
2013 -> План ідэалагічнай І выхаваўчай работы на I чвэрць 2013/2014 навучальнага года
2013 -> Сябры! Вы з’яўляецеся сябрам/актывістам моладзевай арганізацыі альбо ініцыятывы?
2013 -> Правапіс канчаткаў назоўнікаў першага скланення ў адзіночным ліку
2013 -> Друзья! Вы являетесь членом/активистом молодёжной организации или инициативы?
2013 -> Конкурс творчых вучнёўскіх работ (далей конкурс), прымеркаваны да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ініцыятыва грамадскага аб’яднання "Саюз пісьменнікаў Беларусі",
2013 -> Расклад пазаўрочных заняткаў на I паўгоддзе
2013 -> Дырэктар А. А. Марціновіч
2013 -> Выказваем салідарнасьць з жыхарамі Слоніму патрабуем спыніць палітычны перасьлед і аднавіць на працы Івана Шэгу


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал