Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”Дата канвертавання15.05.2016
Памер209.12 Kb.
Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2012, № 3Дарагія сябры!

Прапануем Вам чарговы бюлетэнь ГА “МАБ”.

РЕЗЮМЕ:

Февральский выпуск бюллетеня включает информацию:
 • поздравления членов МАБ;

 • прошедшие события;

 • белорусы и белорусистика в Интернете;

 • будущие конференции.І. ВІНШАВАННІ

1.Віншуем членаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў з надыходам вясны, а ўсіх сябровак МАБа – з першым веснавым святам 8 Сакавіка!Усім жадаем добрага настрою, аптымізму і імпэту ў працы!

Камітэт МАБ


2.24 сакавіка адзначыў юбілей наш калега, член Камітэта МАБ Джэймс Дынглі (Вялікабрытанія).

Шчыра зычым сп. Дынглі моцнага здароўя і плённай працы на ніве беларушчыны!

Камітэт МАБІІ. АДБЫЛОСЯ
1.
Прэзентацыя двухтомнага выдання «Браслаўшчына. Памяць і сучаснасць»1 сакавіка 2012 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылася прэзентацыя двухтомнага выдання “Браслаўшчына. Памяць і сучаснасць” пад рэдакцыяй праф. Эльжбеты Смулковай.

Двухтомная публікацыя “Браслаўшчына. Памяць і сучаснасць” з’явілася ў выніку польска-беларускага навуковага супрацоўніцтва. Яна прадстаўляе актуальную сацыялінгвістычную сітуацыю і стан беларускіх, польскіх і літоўскіх гаворак. Высновы зроблены на падставе палявых даследаванняў, якія праводзіліся сярод вясковага насельніцтва ў 1997 – 2007 гадах у многанацыянальным Браслаўскім раёне Віцебскай вобласці на Беларусі. Пасля змены дзяржаўных межаў у яго склад увайшла значная частка былога Браслаўскага павету Віленскага ваяводства.

Моўная сітуацыя прадстаўлена на фоне гісторыі рэгіёну і калектыўнай памяці яго жыхароў. Выбраныя расповеды і дыялогі, у якіх узгадваецца досвед Другой Сусветнай вайны, расказваецца аб міграцыях насельніцтва, цяжкасцях пасляваеннага жыцця і сённяшніх днях, а таксама аб праблемах самаідэнтыфікацыі рэспандэнтаў і іх стаўленні да розных моў, што суіснуюць у рэгіёне, складаюць ІІІ частку тома, названую Сведчанні насельніцтва.

Удзельнікамі прэзентацыі сталі рэцэнзент праф. Генадзь Цыхун, сааўтары Вольга Гушчава, Алена Казанцава, Анатоль Вялікі, Алесь Смалянчук, Ірына Будзько (Беларусь) і інш.
2.21 marca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie z autorami książki  O Ukrainie. Prawie wszystko, prof. dr hab. M. Łe­siowem  (UMCS w Lublinie) oraz dr hab. M. Melnykiem (UWM w Olsztynie).

– Ta książka jest dla wszystkich, którzy kiedyś byli na Ukrainie albo wybierają się tam w celach turystycznych, służbowych lub w podróż sentymentalną, – mówił na spotkaniu prof. dr hab. M. Łesiów. – Chcieliśmy w niej zwrócić uwagę na to, co łączy naród polski i ukraiński. Nie piszemy o wszystkim. Wybraliśmy prawie wszystko, czyli to, co uważamy za naj­bardziej istotne z punktu widzenia współczesnego człowieka.


– Ta książka nie jest podróżnicza, rozliczeniowa, sentymentalna, martyrologiczna. Jest w niej łagodność, przesłanie, że nasze narody powinny się poznawać i pokojowo współistnieć, – mówił dr hab. M. Melnyk. – W książce poszukujemy języka komunikacji polsko-ukraińskiej. Nie jesteśmy kaznodziejami, misjonarzami, nikogo nie oskarżamy. Myślę, że ta książka wytycza nowy kierunek porozumienia polsko-ukraińskiego.
Autorzy i wydawca zachęcają do kupna książki!

Zdjęcia w załączniku.


Forum Slawistyczne UMCS

forumifs@wp.pl

ІІІ. БЕЛАРУСЫ І БЕЛАРУСІСТЫКА Ў СВЕЦЕ І ІНТЭРНЭЦЕ

Julija Gabranova

julija.gabranova@gmail.com
Добрый день!

 

Меня зовут Юлия Габранова. Я докторантка Лиепайского университета  в Латвии.Я изучаю вопрос латышско-белорусских языковых контактов на территории Латвии в 1920 - 1930 гг.

Меня интересует учебная литература (изучение белорусского языка в данный период времени, балтизмы в белорусском языке), язык журналов, газет и др. литературы и материалов, которые публиковались в данное время.

В Латвии, в библиотеках и в архивах есть некоторая литература по данному вопросу, возможно, у Вас тоже есть какие-то материалы или кто-то из белорусистов изучал похожие вопросы.

В любом случае, если данная тема для Вас представляет интерес, предлагаю сотрудничество.

Очень буду ждать Вашего ответа.

С уважением,

Юлия Габранова.
ІV. АДБУДЗЕЦЦА
1.
22.05.2012 г. – 23.05.2012 г., срок заявок: 1.04.2012 г.
Международный симпозиум

«Наследие академика И. И. Срезневского и славянский мир: языки, культура, образование. К 200-летию со дня рождения ученого»

(Рязань)

22.05.2012 – 23.05.2012


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВПО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА»

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО

 

Уважаемые коллеги!Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина проводит 22–23 мая 2012 г. Международный симпозиум «Наследие академика И.И. Срезневского и славянский мир: языки, культура, образование. К 200-летию со дня рождения ученого», цель которого — объединение усилий видных деятелей науки, культуры, духовенства, славянского движения в России и за рубежом по пропаганде русского языка и духовных ценностей славянских народов.

Приглашаем вас принять участие в симпозиуме с темой доклада. В рамках мероприятий предполагается посещение музея И.И. Срезневского в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, могилы И.И. Срезневского в селе Срезнево и музея в здании школы-памятника И.И. Срезневскому.

На симпозиуме предполагается обсуждение следующих вопросов:


 • И.И. Срезневский и славянство. И.И. Срезневский как символ единения славянского мира.

 • Исторические судьбы славянских культур и православной цивилизации.

 • Фольклор, мифология, литература славянских народов. Славянские литературные связи.

 • История русского языка в трудах И.И. Срезневского и в славянской филологии.

 • И.И. Срезневский и славянская лексикография. Современная лексикология и лексикография.

 • Идеи И.И. Срезневского об изучении русского языка и культуры речи в современной образовательной парадигме.

 • И.И. Срезневский и методика преподавания русского и других славянских языков.

 • И.И. Срезневский и русское красноречие, риторика, культура речи.

 • Музейная и лингвокраеведческая работа как фактор сохранения и приумножения культурного наследия нации.

 • Род Срезневских в истории, науке и культуре России и других славянских народов.

Для публикации тезисов доклада/статьи в сборнике необходимо до 1 апреля выслать заявку и прислать тезисы доклада объемом не более 2 страниц (либо доклад) по эл. почте Sreznevskiy@mail.ru (при отправке обязательно запросить подтверждение о получении).

До 1 апреля высылается и регистрационный взнос участника симпозиума: для жителей России – 300 р. из расчета 2 страницы тезисов (за превышение объема в 2 страницы - из расчета 150 р. за каждую последующую ); для жителей СНГ и зарубежья – эквивалент 20 долларов США.

Регвзнос высылается до 1 апреля на адрес: 390000, Россия, г. Рязань-центр, а/я 42, Фетисовой Екатерине Яковлевне (без подтверждающего письма от оргкомитета о принятии тезисов в печать просим оргвзнос не высылать!).

Дополнительную информацию о программе симпозиума можно получить за 1 месяц до начала на сайте http://sreznevskiy.narod.ru.

Требования к оформлению тезисов: На первой странице печатаются: секция, в которой планируется доклад; сведения об авторе (Ф.И.О., должность, степень, место работы); название статьи. Кегль – 14; междустрочный интервал – полуторный; шрифт – TIMES NEW ROMAN; формат страницы – А 4; параметры страницы – все поля по 2 см.

Оформление справочного аппарата: ссылки внутри текста – концевые: в тексте используется только квадратные скобки [ ]. Пример – [1], [2], [3] или [1, с. 12], [4, с. 318]. В предложении точка ставится после скобок. В конце тезисов статьи указывается использованные Источники и литература. Библиография оформляется в соответствии с действующими нормами. Без соблюдения изложенных требований материалы не принимаются к публикации.

Для оформления заявки можно пользоваться прилагаемым бланком.Заявка на участие в Международном симпозиуме

«Наследие академика И.И. Срезневского и славянский мир: языки, культура, образование. К 200-летию со дня рождения ученого»

Фамилия__________________________________________________________________

Имя___________________________Отчество____________________________________

Ученая степень_____________________________________________________________

Звание____________________________________________________________________

Место работы______________________________________________________________

Должность________________________________________________________________

Почтовый адрес (раб./домашн.) _______________________________________________

Контактный телефон (мобильный, домашний, рабочий) ___________________________

____________________________________________Факс____________________________

E-mail_____________________________________________________________________

Название доклада___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Форма доклада_____________________________________________________________

(пленарный, секционный, стендовый, без доклада, участие заочное)

Необходимое оборудование для выступления___________________________________

__________________________________________________________________________

Потребность в гостинице (есть/нет)____________________________________________

Дата _____________2012 г. Подпись____________________________________________
2.
16.05.2012 г. – 18.05.2012 г., срок заявок: 10.04.2012 г.

Третья Международная научная конференция

«Славянский мир: духовные традиции и словесность»

(Тамбов)

16.05.2012 – 18.05.2012

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт языка и литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы
Национальной академии наук Беларуси
Корпоративный международный Славянский институт им. Г.Р. Державина (Македония)
Национальный Волынский университет имени Леси Украинки (Украина)
Управление образования и науки Тамбовской области
Совет молодых ученых и специалистов Тамбовской области
Тамбовская Епархия
Тамбовское областное филологическое общество

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Институт филологии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина приглашает вас принять участие в работе Третьей международной научной конференции «СЛАВЯНСКИЙ МИР: ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СЛОВЕСНОСТЬ», посвященной Году российской истории.

Конференция проводится 16-18 мая 2012 года в рамках Дней славянской письменности и культуры.

Планируется обсуждение следующих проблем:


 • Общие вопросы национального языкового сознания.

 • Духовные традиции славян и национальная речевая культура.

 • Славянский мир в зеркале национальных литератур.

 • Славянский фольклор: проблемы изучения и преподавания.

 • Славянский мир и проблемы межкультурной коммуникации.

 • Славистика и региональные исследования.

 • Отражение исторических реалий в языке.

 • Историческая тема в славянских литературах.

 • Проблемы преподавания славянских языков и литератур.

 • Памятники славянской письменности и книгоиздательская практика.

 • Образы славянской культуры в средствах массовой информации.

 • Вопросы распространения и популяризации знаний о славянских языках и литературах.

В рамках конференции будут организованы мастер-классы ведущих ученых для молодых исследователей.

Условия участия в конференции

Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2012 года направить по адресу оргкомитета:


 • заявку на участие;

 • краткую аннотацию доклада (до 300 знаков с пробелами)

 • подтверждение оплаты оргвзноса (копию платежного поручения).

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество; ученую степень, ученое звание, должность; место работы; тему выступления; почтовый и электронный адреса, контактный телефон.

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов. Текст материала для публикации, оформленный в соответствии с нижеследующими правилами, необходимо представить не позднее 1 июня 2012 года.Требования к оформлению рукописей, представляемых для публикации в сборнике

Текст статьи (формат страницы А4) представляется на дискете и в распечатанном виде (1 экз.) в редакторе MS Word версии от 7.0 и выше через 1,5 интервала, шрифт 14пт, Times New Roman, поля со всех сторон по 2 см.

На верхней строке по центру указываются инициалы и фамилия автора (авторов) – 14пт жирный курсив. Название статьи печатается ЖИРНЫМ ПРОПИСНЫМ шрифтом 14пт, выравнивание по центру без отступа. Точка в конце названия не ставится. До и после названия - пробел в 1,5 интервала. Текст набирается обычным шрифтом 14 пт. Выравнивание абзаца по ширине, отступ первой строки абзаца (красная строка) – 1 см.

Слово «Таблица» с порядковым номером размещается по правому краю перед таблицей. На следующей строке приводится название таблицы (выравнивание по центру без отступа и переноса слогов) без точки в конце. После таблицы – пробел в 1,5 интервала. Единственная в статье таблица не нумеруется.

Ссылки на источники даются в тексте статьи с указанием фамилии автора, года издания и цитируемой страницы в квадратных скобках [Иванов 1990: 25; Петров 2001; см. также: Сидоров 2002; 2003 и др.]. Список источников, оформленный по новейшему ГОСТу, приводится после текста статьи в алфавитном порядке после слов Список литературы (без точки или двоеточия в конце). Шрифт 14 пт обычный. Нумерованный список не применять.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, содержание которых не соответствует тематике конференции, оформленные с существенными техническими отклонениями от изложенных требований, представленные позже указанных сроков, а также без оплаченного оргвзноса.

Оргвзнос в сумме 450 рублей, для членов ТОФО - 350 рублей (за каждую страницу публикации объемом более 5-ти страниц стоимость увеличивается на 150 рублей), предназначается для подготовки и проведения конференции, издания программы и материалов (сумма взноса рассчитана только на 1 экземпляр одной книги). Проживание в гостинице, питание и проезд участники оплачивают самостоятельно. В случае выполнения работы в соавторстве необходимо внести только один оргвзнос для получения одного экземпляра сборника. Программа в электронном виде будет выслана до 5 мая 2012 года.

Заявку и материалы для публикации в электронном виде, а также копию отсканированной банковской квитанции об оплате оргвзноса следует направлять только по электронному адресу slavmir2011@mail.ru, Желтовой Наталии Юрьевне.

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:

Получатель: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»). Банковские реквизиты: Л/с 20646Х27410; ИНН 6831012790; КПП 683101001; р/счет 40501810468502000001; ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области, г. Тамбов; БИК 046850001; ОКАТО 68401364000, ОКПО 27365787, ОГРН 1026801156689; Назначение платежа: 00000000000000000180 «Оргвзнос за участие ФИО в конференции «Славянский мир: духовные традиции и словесность».

Телефон для справок: 8 (4752) 723434 (доб. 8611) Наталия Юрьевна Желтова, д. фил. н., проф., зам. директора Института филологии по научной работе ТГУ им. Г. Р. Державина.

Благодарим за участие!

ОРГКОМИТЕТ

3.
17.05.2012 г. – 18.05.2012 г., срок заявок: 5.04.2012 г.
Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова”Исторический факультет
Главное управление юстиции Витебского областного

исполнительного комитета

Учреждение “Государственный архив Витебской области”

ВОЙНА 1812 года:

СОБЫТИЯ, СУДЬБЫ, ПАМЯТЬ
Международная научно-практическая конференция
17–18 мая 2012 г.
(гл. далучаны файл)


4.

24.05.2012 г., срок заявок: 21.04.2012 г.
УСТАНОВА “РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”

ДНУ “ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ”

Праводзяць рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыюГАЗЕТА “ЗВЯЗДА”

Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ:

(ДА 95-ГОДДЗЯ ЗАСНАВАННЯ, 70-годдзя першага падпольнага

выхаду ЗВЯЗДыў гады Вялікай Айчыннай вайны)
Час правядзення: 24 мая 2012 г.

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1)


Праблемнае поле:

1. Арганізацыйнае станаўленне газеты “Звязда” • Заснаванне і фарміраванне рэдакцыі.

 • Склад рэдакцыі і кадравая палітыка, аўтары і карэспандэнты выдання.

 • Праграма газеты “Звязда” (эвалюцыя тэматыкі, рубрыкі) на розных этапах арганізацыйнага станаўлення.

2. Гісторыка-культурная спадчына на старонках газеты “Звязда”. Папулярызацыя гістарычных ведаў

 • Беларуская мова і адукацыя: пытанні адраджэння і пашырэння.

 • Праблемы захавання гістарычнай спадчыны.

 • Трансляцыя гістарычных ведаў.

 • Постаці і праблемы нацыянальнага руху.

3. Адлюстраванне грамадска-палітычнага жыцця

 • Нацыянальная ідэя і дзяржаўная нацыянальная палітыка.

 • Грамадска-палітычныя працэсы.

 • Ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі.

 • Газета “Звязда” ў гады Вялікай Айчыннай вайны: “Зброяй палымянага слова”.

 • Асвятленне грамадска-палітычнага і культурнага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь.

4. Стэндавыя даклады.
Рабочая мова: беларуская і руская.

Даклады і заяўкі (на флэш-карце, CD/DVD і адзін варыянт у друкаваным выглядзе) прымаюцца да 21 красавіка 2012 г. па адрасе аргамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Каб. №: 226, 230. Кант. тэл.: (017) 284-18-39, 284-25-55.


E-mail: smenic18@mail.ru.

Патрабаванні да афармлення: даклад аб’ёмам да 6 старонак павінен быць адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа — 25 мм, зверху/знізу — 30 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля друкуецца прозвішча і ініцыялы аўтара. На наступным радку – поўная назва вучэбнай установы (арганізацыі), горад і e-mail, вызначаныя курсівам. Затым, праз адзін інтэрвал звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, выраўноўванне па цэнтру (згодна з узорам). Спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў!

Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў.

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.
Заяўка на ўдзел у канферэнцыі:


 1. Прозвішча, імя і імя па бацьку;

 2. Месца працы, пасада;

 3. Навуковая ступень і навуковае званне;

 4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).

 5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта) факс, e-mail.


Узор

М.У. СмяховічІнстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, smenic18@mail.ru
Рэспубліка Беларусь у 1991—1994 гг.: прамовы, дыскусіі, праекты
Аргкамітэт
5.

27.10.2012 г. – 29. 10.2012, срок заявок: 16.04.2012 г.Wydział Filologiczny
XVIII MiOKO

Obsługa internetowa: www.onomastyka.uni.lodz.pl w zakładce XVIII MiOKO

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w:

XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej

(XVIII MiOKO)

na temat „Mikrotoponimia i makrotoponimia”

(Łódź, 27-29.10.2012) 

 

organizowanej  przez Wydział Filologiczny UŁ,

 w szczególności:

Katedrę Dialektologii Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UŁ, Katedrę Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UŁ, Katedrę Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ,
Katedrę Filologii Romańskiej i Zakład Italianistyki UŁ


oraz

Komisję Onomastyczną Komitetu Językoznawstwa PAN, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódzki Oddział PAN, Komisję Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Zaproszenie, zawiadomienie i formularze zgłoszeniowe przesyłamy


w trzech załącznikach.

Zapraszamy także na naszą stronę internetową: www.onomastyka.uni.lodz.pl

(zakładka XVIII MiOKO), gdzie znajdą Państwo więcej informacji o konferencji oraz załączone pliki (http://onomastyka.uni.lodz.pl/xviii-mioko/formularze). 

 

Z wyrazami szacunku,Prof. Artur Gałkowski

Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ

Kierownik organizacyjny XVIII MiOKO

Formularze zgłoszeniowe dla uczestników

XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej

na temat „Mikrotoponimia i makrotoponimia”

Łódź, 27-29 października 2012
FORMULARZ I: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I REFERATU (do 16.04.2012)


 1. DANE OSOBOWE
 1. Imię i nazwisko

 2. Tytuł / stopień naukowy

 3. Reprezentowana uczelnia, instytucja naukowa, wydział, jednostka

 4. Miejsce pracy i adres

 5. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres powyżej)

 6. Telefon kontaktowy

 7. Faks

 8. Adres email

 9. Uwagi

Zgłoszenie z referatem / Zgłoszenie bez referatu (odpowiednie zakreślić)

Inne:


 1. DANE DOTYCZĄCE REFERATU

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru tematów zgodnych z tematyką konferencji w zakresie badań mikrotoponimii i makrotoponimii. Przewidziany czas wystąpień: 20 min. + 10 min. dyskusji / referat. 1. Temat referatu

 2. Główne tezy referatu / zapowiedź treści (od 100 do 200 wyrazów)

 3. Język, w jakim zostanie wygłoszony referat

 4. Wymagania sprzętowe (rzutnik multimedialny, rzutnik foliowy, wideo itp.)FORMULARZ II: FORMA ODPŁATNOŚCI, REZERWACJA NOCLEGÓW
I WYŻYWIENIA (zgłoszenie do 31.07.2012) 1. DANE OSOBOWE
 1. Imię i nazwisko

 2. Tytuł / stopień naukowy

 3. Reprezentowana uczelnia, instytucja naukowa, wydział, jednostka

 4. Miejsce pracy i adres

 5. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres powyżej)

 6. Telefon kontaktowy

 7. Faks

 8. Adres email

 9. Uwagi
 1. OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem wynosi: 400 zł, dla studentów i doktorantów 300 zł:

TAK NIE

Opłata konferencyjna dla uczestników bez referatu wynosi: 300 zł, dla studentów i doktorantów 200 zł:TAK NIE

Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji oraz przygotowania i publikacji tomów pokonferencyjnych w formie monografii.


Wpłaty należy dokonać na konto: 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 z dopiskiem: Uczestnictwo w XVIII MiOKO

(Poniżej umieszczono dane do faktury VAT)


 1. REZERWACJA POSIŁKÓW I NOCLEGÓW


OPŁATA KONFERENCYJNA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW NOCLEGU I WYŻYWIENIA

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.


Rezerwacja posiłków

26.10.12.

kolacja

TAK

NIE
27.10.12.

obiad

TAK

NIE
27.10.12.

kolacja

TAK

NIE
28.10.12.

obiad

TAK

NIE
28.10.12

bankiet

TAK NIE
29.10.12

obiad

TAK

NIE
29.10.12.

kolacja

TAK

NIE

Rezerwacja noclegów

Dla uczestników konferencji przewidzieliśmy noclegi w hotelu Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi (miejsce obrad). Hotel CSK umiejscowiony jest blisko centrum i Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz campusu uniwersyteckiego.

Orientacyjny koszt noclegu wynosi w hotelu CSK: pokój jednoosobowy — od 120 do 140 zł, pokój dwuosobowy – od 180 do 210 zł, pokój dwuosobowy dla jednej osoby — od 140 do 155 zł (http://www.csk.uni.lodz.pl/). Na prośbę uczestników konferencji dokonujemy rezerwacji noclegów, opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

W późniejszym terminie postaramy się przygotować dla zainteresowanych ofertę w innych hotelach (poza miejscem obrad, w niedalekiej od niego odległości, bliżej ul. Piotrkowskiej i Manufaktury).


Nocleg 26.10.12 / 27.10.12. TAK NIE

Nocleg 27.10.12 / 28.10.12. TAK NIE

Nocleg 28.10.12 / 29.10.12. TAK NIE

Nocleg 29.10.12 / 30.10.12 TAK NIE


 1. DANE DO FAKTURY VAT

(Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ, co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji)

Deklaracja dotycząca faktury VAT

— TAK, proszę wystawić fakturę VAT

— NIE, nie potrzebuję faktury VAT
 1. Nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura:

 2. Adres (z kodem pocztowym):

 3. NIP:

 4. Adres, na który należy przesłać fakturę:

W przypadku zmian w stosunku do ww. deklaracji prosimy o kontakt.

Bardzo istotny jest dopisek w treści przelewu: Uczestnictwo w XVIII MiOKO 1. Kontakt: 

XVIII MiOKO

Wydział Filologiczny UŁ

Katedra Filologii Romańskiej

ul. Sienkiewicza 21

PL-90-114 Łódź

tel./fax: +(48)-42-66.55.150

e-mail: mikrotoponimia@uni.lodz.plKierownik organizacyjny: 

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ),

e-mail: agalkowski@uni.lodz.pl lub artgal@interia.pl
Sekretarze:

dr Renata Gliwa, e-mail: renewa21@onet.eu

mgr Joanna Ozimska, e-mail: ozimska@gmail.com
Obsługa internetowa konferencji i więcej informacji na stronie:
www.onomastyka.uni.lodz.pl pod zakładką XVIII MiOKO
6.
27.04.2012 г., срок заявок: 10.04.2012 г.
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ
Паважаныя калегі!
Кафедра гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта і Рэспубліканскае аддзяленне ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” запрашаюць прыняць удзел у навуковых чытаннях “Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння”, прымеркаванай да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім. Чытанні адбудуцца 27 красавіка 2012 г. на філалагічным факультэце БДУ, пачатак а 10-ай гадзіне. Праблемнае поле чытанняў:


 • Віленскія выданні Ф.Скарыны – “Малая падарожная кніжка” і “Апостал” – у духоўным адраджэнні Беларусі;

 • Кнігавыдавецкая дзейнасць Ф.Скарыны ў святле асветніцкіх традыцый;

 • Жыццё і творчасць Ф. Скарыны – новыя аспекты даследаванняў;

 • Францыск Скарына і сучаснасць;

 • Стан і перспектывы развіцця скарыназнаўства;

 • Рэцэпцыя асобы першадрукара на розных этапах Skoriniany.

Заяўкі на ўдзел у чытаннях просім накіроўваць да 10 красавіка 2012 г. на адрас: 220050, г. Мінск, вул К.Маркса, 31, Філалагічны ф-т БДУ, пак. 56 (Кафедра гісторыі беларускай літаратуры), або на электронны адрас: histbel@bsu.by з пазнакай “Скарына”. У заяўцы просім указаць сваё імя і прозвішча, месца працы, навуковую ступень і пасаду, тэму мяркуемага даклада або паведамлення. Даклады на электронным і папяровым носьбітах здаюцца пад час рэгістрацыі.

Фінансавыя ўмовы: праезд і пражыванне за кошт удзельнікаў канферэнцыі.
Даведачная інфармацыя:
Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

тэл.: 222-35-82

e-mail: histbel@tut.by
Рэспубліканскае аддзяленне ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”, старшыня Багдановіч Ірына Эрнстаўна

тэл.: 213-26-31(гарадскі); 8-029-393-96-29 (Velcom)

e-mail: ibogdana@yandex.ru
7.
20.06.2012 г. – 21.064.2012 г., срок заявок: 1.05.2012 г.
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ ЯНКІ КУПАЛЫ

МІЖНАРОДНЫ ФОНД ЯНКІ КУПАЛЫ
Запрашаем 20-21 чэрвеня 2012 года

прыняць удзел у Х Міжнародных Купалаўскіх чытаннях

Янка Купала: дыялог з XXI стагоддзем”,

прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння

народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.
Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навукоўцы (літаратуразнаўцы і мовазнаўцы, культуролагі, гісторыкі, мастацтвазнаўцы, музейныя работнікі і іншыя спецыялісты), сфера навуковых інтарэсаў якіх звязана з вывучэннем і інтэрпрэтацыяй розных аспектаў жыцця і творчасці песняра.

Асноўнымі мэтамі канферэнцыі з’яўляюцца аналіз творчасці народнага паэта Беларусі і яе ролі ў фарміраванні беларускай эстэтычнай думкі, літаратуры і культуры, яе ўплыў на станаўленне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці і дзяржаўнасці, абмеркаванне фундаментальных праблем, звязаных з успрыманнем у сучасным свеце творчай спадчыны Янкі Купалы, яе тэатральных, мастацкіх і музейных інтэрпрэтацый.


Праблематыка канферэнцыі:

 • Творчая спадчына Янкі Купалы ў гісторыка-літаратурным і культурным кантэксце канца ХХ – пачатку ХХІ стст.

 • Янка Купала і яго сучаснікі: творчыя кантакты, паралелі, палеміка, узаемаўплыў.

 • Мастацкае ўспрыманне прасторы і часу ў творах Янкі Купалы.

 • Літаратурная спадчына Янкі Купалы ў міжнародным кантэксце.

 • Сучасныя інтэрпрэтацыі жыцця і творчасці Янкі Купалы.

 • Купалаўскія традыцыі ў сучаснай літаратуры і айчынным мовазнаўстве.

 • Эпісталярная спадчына, нататкі, службовыя і асабістыя дакументы Янкі Купалы як крыніца вывучэння літаратурнай эпохі.

Музеялогія: • Інтэрпрэтацыя актуальных праблем жыцця і творчасці паэта ў новай экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.

 • Праблемы захавання і экспанавання дакументальнай і мемарыяльнай спадчыны Янкі Купалы.

 • Ушанаванне памяці песняра музейнымі сродкамі.

 • Мультымедыйныя тэхналогіі ў сучасным літаратурным музеі.

 • Праблемы і перспектывы захавання і музеефікацыі мемарыяльных купалаўскіх мясцін.

 • Мадэлі музейнай камунікацыі ў практыцы літаратурнага музея.

 • Літаратурныя музеі: тэндэнцыі развіцця і аспекты дзейнасці.

 • Архіўная і музейная спадчына Янкі Купалы.

Праграма канферэнцыі прадугледжвае правядзенне пленарнага пасяджэння, сесій і дыскусіі.

Рабочыя мовы: беларуская і іншыя славянскія.
Па выніках работы будзе выдадзены зборнік матэрыялаў канферэнцыі.

Камандзіровачныя выдаткі ажыццяўляюцца за кошт установы, якая накіроўвае на канферэнцыю. Арганізацыйны ўзнос – 10 у. е. (па курсе Нацбанка РБ).

Заяўкі на ўдзел у рабоце канферэнцыі (гл. дадатак 1) і тэксты дакладаў на любой з рабочых моў просім дасылаць у Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы да 1 мая 2012 года на электронныя адрасы: kupalamuseum@mail.ru. або musei-kupal@kultura.by

Аб’ём даклада – да 6 старонак.


Патрабаванні да афармлення даклада

 • файл MS Word

 • шрыфт Times New Roman

 • кегль – 14; інтэрвал – 1,5 пт; усе палі – 2 см; абзац – 1,25 см

 • уверсе – імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара, пасада, месца працы, горад, краіна

 • зноскі ў тэксце ў квадратных дужках, дзе першая лічба – нумар у спісе літаратуры, а другая – нумар старонкі. Напр., [4, с. 78–79], [4, с. 78, с. 85]; [4; 20]

 • спіс літаратуры ў канцы даклада ў алфавітным парадку (нумарацыя спіса толькі аўтаматычная)

 • файл павінен быць названы прозвішчам аўтара лацініцай і захаваны ў двух фарматах – doc і rtf

Заяўкі на ўдзел будуць разгледжаны аргкамітэтам канферэнцыі і да 15 мая 2012 года яе ўдзельнікам будуць накіраваныя запрашэнні.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адхіляць заяўкі, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі.


Даведачная інфармацыя:

Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы

вул. Янкі Купалы, 4

Мінск 220030

Тэл. + 375 (17) 226 08 39

Факс: + 375 (17) 227 78 66

E-mail: kupalamuseum@mail.ru
Каардынатары канферэнцыі:

Стрыбульская Наталля Сяргееўна, Дражына Ала С.

Тэл. + 375 (17) 226 08 39

Дадатак
ЗАЯЎКА

на ўдзел у X Міжнародных Купалаўскіх чытаннях

Янка Купала: дыялог з XXI стагоддзем”

20-21 чэрвеня 2012 года

Прозвішча, імя,

імя па бацьку_______________________________________________________________________
Вучоная ступень, званне__________________________________________________________________
Месца працы, пасада_____________________________________________________________________
Сфера навуковых інтарэсаў_____________________________________________________________________
Тэма выступлення__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Неабходнасць браніравання гатэлю, на якія

дні___________________________________________________________________________


Хатні адрас і тэлефон (хатні, мабільны) ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Электронная пошта______________________________________________________________________
Каталог: pipermail -> slawistik -> attachments
attachments -> Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2007, №9-11 резюме
attachments -> Дыялектная дыферэнцыяцыя старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”
attachments -> Дз. Саўчанка перспектывы сучасных расійска-беларускія зносін у святле інтэграцыйных працэсаў
attachments -> Dear colleagues!
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
attachments -> Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2008, №1 resume
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
attachments -> Resume: The March-April issue of the newsletter expands on


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал