DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/АСНОВЫ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 5 курс
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 02 Русская филология/Профиль РУССК. ЯЗ., 1,2,4,5 курс/2 курс/История белорусской литературы
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  Іван Штэйнер Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Станкевiч Аляксандра Аляксандраўна
  Гомельскi дзяржаўны Ўнiверсiтэт iмя францыска скарыны
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  Анатацыя на кнігу “Deja vu bis” Івана Штэйнера
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Беларуская мова
  А. М. Палуян Беларуская мова (Прафесійная лексіка)
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Багамольнікава Н.А
  Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
  Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра русского, общего и славянского языкознания/Монографии членов кафедры/Е. И. Холявко ОТРАЖЕНИЕ МОТИВА КРИВИЗНЫ
  Перечень условных обозначений
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Профиль БЕЛ. ЯЗ. 1,2,4,5 курс/1 курс/Культура Беларуси
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка
  Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “гомельскі дзяржаўны універсітэт імя францыска скарыны”
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Хрэстаматыя вучэбны дапаможнік
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  Тэма 1 Кампаратывістыка, яе сутнасць
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Заданні да кантрольных работ па гістарычнай граматыцы для студэнтаў завочнага факультэта
  Беларуская філалогія
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка
  Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы/Дняпроўскія матывы/Рагачоўскі
  Хочацца вуснамі вуснаў, далоняў далонямі
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы/Штейнер Иван Фёдорович
  “18” ббк 83. 3(4Беи)
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Профиль БЕЛ. ЯЗ. 1,2,4,5 курс/2 курс/История белорусской литературы
  Тлумачальная запіска
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Профиль БЕЛ. ЯЗ. 1,2,4,5 курс/1 курс/Фольклористика
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
DocLib10/Магистратура (документация)/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Тэматыка ўступнага экзамену ў магістратуру беларуская літаратурная мова І яе прыметы. Ступень тэрытарыяльнай варыятыўнасці літаратурных нор
  Праграма ўступнага іспыту па спецыяльнасці 1–21 80 11 “мовазнаўства”
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  Ш alma mater universitatis часлівай дарогі!
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  А. М. Палуян Беларуская мова (Прафесійная лексіка)
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Багамольнікава Н.А/ТАПАНІМІЯ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ. СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/научная работа
  Уладзімір Васільевіч Анічэнка 1924-2001
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Л.В. Паплаўная
  Лексікалогія варыянт 1 а што з’яўляецца прадметам вывучэння лексікалогіі?
  Адзначце канструкцыі з амонімамі
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Н.П. Тимошенко
  Дысцыпліна: Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс (спец. “Руская філалогія”, 2 курс фф) лабараторная работа па тэме “словазлучэнне”
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Фалькларыстыка замовы Практычны дапаможнік
  Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” А. А. Кастрыца прыкметы І павер’І
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Л.М. Мiнакова
  Л. М. Мінакова спецыяльная І агульнаўжывальная лексіка беларускай мовы: узаемадзеянне І ўзаемаўплыў
DocLib10/Учебный процесс
  Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  А. В. Брадзіхіна методыка выкладання
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики/Практические пособия и практикумы/Новак Валентина Станиславовна
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” В. С. Новак, А. А. Кастрыца
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской культуры и фольклористики
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Службовы этыкет
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/СНДЛ
  Бабуля казала так (Абрадавая лексіка, зафіксаваная ў гаворках Гомельшчыны) Навукова-даследчы праект
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Воинова Елена Николаевна
  Пытанні да экзамена па курсу “Стараславянская мова” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Лацінская мова
  Установа адукацыі Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
  Лексічны мінімум
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  De profundis clamavi: Смех і роспач у нацыянальнай
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Л.В. Паплаўная
  Установа адукацыі Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
DocLib10/Учебно-методические материалы кафедр/Кафедра белорусской литературы
  «На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Бог » і пры канцы ўсяго і чалавека і сусвету будзе слова
  Іван Штэйнер свае руны мне не вышыць…
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/Web-журналістыка, 4 курс
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
DocLib10/Учебный процесс/Нормативные документы
  Закон Рэспублікі Беларусь Правілы беларускай арфаграфіі І пунктуацыі раздзел І арфаграфія глава 1 правапіс галосных § 1 Галосныя літары у беларускім алфавіце 10 галосных літар: а, о, у, ы
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/Web-журналістыка, 4 курс
  Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
DocLib10/Материалы кафедр/Кафедра белорусского языка/Багамольнікава Н.А/ТАПАНІМІЯ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ. СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА
  1 Лексіка-семантычная характарыстыка тапаасноў айконімаў Гомельшчыны
  Структурна-граматычны аналіз гадонімаў гомельшчыны
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Службовы этыкет
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Лацінская мова
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/НАВАТАРСКІЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, 5 курс
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Культуралогія
  Установа адукацыі
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Катрольная работа па курсу “Стараславянская мова” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Беларуская мова/Прафесійная лексіка
  Словарь геологических терминов
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Кантрольная работа для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці 121 05 01 “Беларуская філалогія”
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Культуралогія
  Установа адукацыі
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Стилистика. Риторика/Лкц. по стил
  Функцыянальныя стылі беларускай мовы
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Кантрольная работа (тэставыя заданні)
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Стилистика. Риторика
  Выразнасць маўлення
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Катрольная работа па курсу “палеаграфія” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта
  Кантрольныя работы для зф спец. “Руская філалогія” 2 курс 2 семестр Сучасная беларуская мова
  Кантрольны тэст па агульнаму мовазнаўству
DocLib10/Учебные программы для заочного факультета/Кафедра белорусской культуры и фольклористики/Фалькларыстыка (1 курс)
  Установа адукацыі
DocLib10/Русский язык и иные дисциплины для нефилологических специальностей/Стилистика. Риторика
  Дакладнасць маўлення
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Кантрольная работа (тэставыя заданні)
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/НАВАТАРСКІЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, 5 курс
  Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
DocLib10/Учебный процесс
  Інфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
DocLib10/Учебный процесс/Нормативные документы
  Установа адукацыі Гомельскі дзяржаўны універсітэт
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”
DocLib10/Учебный процесс/1 - 21 05 01 Белорусская филология/Контрольные для заочного факультета
  Катрольная работа па лацінскай мове
  Кантрольная работа па методыцы выкладання беларускай мовы для студэнтаў 4 курса завочнага факультэта
  Пытанні па курсу “культура маўлення І стылістыка” для студэнтаў завочнага факультэта
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/АСНОВЫ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 5 курс
  Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
DocLib10/Учебный процесс/Учебные программы/Кафедра белорусской литературы/ЛІТАРАТУРНАЕ РЭДАГАВАННЕ, 5 курс
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
directory DocLib10  
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал