DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Геополитическая трансформация на Евразийском пространстве в конце 20-начале 21 века
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История средних веков
  1. Перадумовы крыжацкага руху
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Геополитическая трансформация на Евразийском пространстве в конце 20-начале 21 века
  Тэма: Палітычнае развіццё Ўкраіны ў канцы 20-пачатку 21 ст. План
  Тэма : Краіны Балтыі ў канцы 20-пачатку 21 ст. План
DocLib5/История. Английский язык/Кафедра философии
  В. А. Адзіночанка гісторыя філасофіі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Геополитическая трансформация на Евразийском пространстве в конце 20-начале 21 века
  Тэма: Праблемы станаўлення незалежнай Малдовы План
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси
  Тематика семинарских заданий по Истории Беларуси для спец «История отечественная и всеобщая». 3 курс. 2 семестр
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Еўропа ў перыяд новага часу
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: Спецыфіка абсалютызму ў германскіх дзяржавах
  Міжнародныя адносіны
  Тэма 3 Вестфальская сістэма сміжнародных адносін у другой палове 17 – пачатку 18 ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси
  Т э м а т ы к а практычных заняткаў па дысцыпліне «гіcторыя беларусі» для студэнтаў 2 курса
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Лекцыя Культура Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.: архітэктура, мастацтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси
  Тэма 1 Тэрыторыя і насельніцтва Занятак 1
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История индустриального общества 19-начала 20 века в школьном курсе
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Версальская система международных отношений в Центр.-Вост. Европе
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История средних веков
  Тэма 1 Варварскія дзяржавы на Пірэнеях і ў Афрыцы
  Тэма 3 Брытанія ў Раннім сярэднявеччы
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
  Тэма: вялікая французская рэвалюцыя. Першы перыяд
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историческое краеведение
  Ахова гісторыка-культурнай спадчыны фактары страты гісторыка-культурнай спадчыны
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси/История Беларуси 1 курс Лебедев
  Тэма Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Источниковедение истории Беларуси
  2 Гістарычныя ўмовы складвання ў Беларусі корпусу крыніц і развіцця навуковага крыніцазнаўства
  Асаблівасці летапісання XVII – хviiiст у Беларусі. Баркулабаўскі летапіс. Магілёўская хроніка Т. Сурты І Трубніцкіх
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: Агнлійская рэвалюцыя сярэдзіны XVII ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Источниковедение истории Беларуси
  Гістарычная крыніца. Аб’ект і прадмет крыніцазнаўства. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц. Асноўныя этапы крыніцазнаўчага аналіза
DocLib5/История. Английский язык/Кафедра философии
  Установа адукацыі “гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя францыска скарыны”
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История стран Азии и Африки
  Установа адукацыі Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Источниковедение истории Беларуси
  Асаблівасці летапісання XVII – хviiiст на Беларусі. Баркалабаўскі летапіс. Магілёўская хроніка Т. Сурты І Трубніцкіх
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси/История Беларуси 1 курс Лебедев
  Тэма Рассяленне славян на тэрыторыі Беларусі Генезіс усходнеславянскіх плямён і шляхі іх рассялення па тэрыторыі Беларусі. Праблема паходжання беларусаў
  Тэма 2 Асноўныя этапы развіцця гістарыяграфіі гісторыі Беларусі Канцэпцыі польскіх і расійскіх гісторыкаў
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: Развіццё капіталізму ў Еўропе ў XVI xviii ст
  Тэма: Абсалютызм у краінах Паўднёва заходняй Еўропы
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси/История Беларуси 1 курс Лебедев
  Тэма Насельніцтва Беларусі ў эпоху бронзы і жалезным веку
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Источниковедение истории Беларуси
  Мемуарная літаратура
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси/История Беларуси 1 курс Лебедев
  Тэма Уводзіны ў гісторыю Беларусі. Гісторыя як навучальная дысцыпліна
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Источниковедение истории Беларуси
  Тэма 3 Летапісанне ХІІ -xvi ст як крыніца па гісторыі Беларусі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Гістарычная роля буржуазных рэвалюцый і іх тыпалогія. Нідэрландская буржуазная рэвалюцыя
  Тэма: францыя ад 9 тэрмідора да 18 брумера. Завяршальны этап рэвалюцыі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 6 Сям’я і сямейныя традыцыі беларусаў
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История международных отношений новейшего времени
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: Англія ад падзення індэпендэнтскай рэспублікі да "Слаўнай рэвалюцыі"
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Специализация/Этнография городов Беларуси
  Тэксты лекцый па cпецкурсу «Этнаграфiя гарадоў Беларусi» для студэнтаў 3 курса гістарычнага факультэта (спецыяльнасць «Гiсторыя
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: ЕЎрапейскае асветніцтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историография истории Беларуси/Тексты лекций
  Тэма Беларуская гістарыяграфія ў савецкі час
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Великой Отечественной войны
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История Беларуси
  Пытанні да заліку па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 11 культура беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.: Архітэктура, мастацтва
  Тэма 10 айчынная культура ў другой палове XVII – XVIII cт.: Навука, адукацыя
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Установа адукацыі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 17 Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны Беларусі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Лекцыя Айчынная культура ў другой палове 50-х- першай палове 80-х гг. XX ст.: літаратура, музыка, тэатр І кіно
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Гістарычная геаграфія Афрыкі і Амерыкі ў сярэднявеччы і новы час
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историография истории Беларуси/Тексты лекций
  Тэма Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў ХVIII – першай палове ХIХ ст
  Тэма Узнікненне гістарычных ведаў І іх развіццё ў Беларусі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: якабінская дыктатура
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историография истории Беларуси/Тексты лекций
  Тэма Историография советского периода истории Беларуси
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин/Методология ист. исследований
  Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярдждаю
DocLib5/Философия (для неисторических специальностей)/Кафедра философии/Вопросы к зачетам, экзамену(заочный факультет)
  Спецыялізаваны модуль, дысцыпліна па выбару студэнта В. А. Адзіночанка
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин/История исторической мысли
  Пытанні да экзамена па курсу “Гісторыя гістарычнай думкі”
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История международных отношений новейшего времени
  Пытанні да заліку “Гісторыя міжнародных адносін навейшага часу” для студэнтаў 3 курса (2 семестр)
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 5 развіццё культуры беларусі ў 14 – першай палове 17 ст: архітэктура І горадабудаўніцтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Азія ў сярэднявеччы і новы час
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 9 айчынная культура ў другой палове 17 – 18 стст.: Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин/Методология ист. исследований
  Учебная программа по специальности 1-21 03 01-01 «История отечественная и всеобщая»
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 8айчынная культура ў другой палове 17 – 18 стст.: Архітэктура І мастацтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси
  Тэма 1 Культура Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.: архітэктура
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 4 культура беларускх зямель ў 9-13 стст.: Архітэктура І мастацтва
  Тэма культура беларускіх зямель ў 9-13 стст.: Архітэктура І мастацтва
DocLib5/История. Английский язык/Кафедра всеобщей истории/Новая и новейшая история стран Азии и Африки
  Тэма: Заваяванне незалежнасці Індыяй.
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Свет у першай палове ХХ ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историография истории Беларуси/Тексты лекций
  Тэма Гісторыя гістарычнай навукі ў Беларусі ў другой палове ХIХ ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Евреи Восточной Европы- история и культура
  Пытанні да заліку па спецкурсу Яўрэі Ўсходняй Еўропы: гісторыя І культура”
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Уводзіны ў курс гістарычнай геаграфіі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Пытанні да заліку па дысцыпліне «Гiсторыя культуры Беларусi» на 2015-2016 гг. Ст выкладчык Шкрабава Т. А
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 1 Уводзіны
  Тэма 6 культура беларусі ў 14- першай палове 17 стст.: Мастацтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Свет у сярэдзіне ХХ – пачатку ХХІ ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 16 Традыцыйная духоўная культура беларусаў
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историография истории Беларуси/Тексты лекций
  Тэма Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Лекцыя Уводзіны
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 12 Гісторыя этнаграфічнага вывучэння Беларусі
  Лекцыя 13 Беларусы: агульная характарыстыка
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма 7 культура беларусі ў 14 – першай палове 17 стст.: Літаратура І адукацыя
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 14 Грамадскія традыцыі беларусаў
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Лекцыя Развіццё культуры Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX стст.: архітэктура, выяўленчае мастацтва
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Тэма: вялікая французская рэвалюцыя. Другі перыяд
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 18 Этнічныя групы і міжэтнічныя адносіны на Беларусі
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историческое краеведение/Тексты лекций
  Тема 14. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История нового времени
  Пытанні да экзамена па гісторыі новага часу (ч. 1) для спецыяльнасці “Гісторыя (айчынная і сусветная)” 2 курс 2 семестр
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Этнология и этнография Беларуси
  Лекцыя 15 Сям’я і сямейныя традыцыі беларусаў
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Специализация/Этнография городов Беларуси
  Тэксты лекцый па cпецкурсу «Этнаграфiя гарадоў Беларусi» для студэнтаў 3 курса гістарычнага факультэта (спецыяльнасць «Гiсторыя
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/История культуры Беларуси/Тексты лекций
  Тэма культура беларускіх зямель у эпоху
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/Историография истории Беларуси/Тексты лекций
  Тэма Гістарыяграфія як гісторыя гістарычнай навукі
  Тэма Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў даследваннях пачатку ХХІ ст
DocLib5/Философия (для неисторических специальностей)/Кафедра философии/Вопросы к зачетам, экзаменам(стационар)
  Адзіночанка в. А. Пытанні да заліку па эстэтыцы
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин/Методология ист. исследований
  Тэма прадмет І сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі ( 2 гадз.)
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Историческая география
  Пытанні да экзамена па прадмету “Гістарычная геагарфія”
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра истории Беларуси/ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ/История культуры Беларуси
  Тэма айчынная культура ў другой палове 50-х — першай палове 80-х гг. XX ст
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра философии/История философии
  Адзіночанка В. А. Пытанні да заліку па курсу “гісторыя філасофіі”
DocLib5/Философия (для неисторических специальностей)/Кафедра философии/Учебная программа(заочный факультете)
  Зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце гду імя Ф. Скарыны І. В. Семчанка (подпіс) (дата зацверджання) Рэгістрацыйны № уд /вуч. Рэлігіязнаўства
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/История древнего мира
  Пытанні да экзамена па гісторыі старажытнага свету
DocLib5/История (отечественная и всеобщая)/Кафедра всеобщей истории/Евреи Восточной Европы- история и культура
  Тэмы скрс па спецкурсу “Яўрэі Ўсходняй Еўропы: гісторыя І культура”
directory DocLib5  
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал