Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/Курс_1
  Уводзіны ў аналіз. I семестр
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/4. Управляемая самостоятельная работа
  Індывідуальныя заданні па тэме «параўнанні у кольцы цэлых лікаў»
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/4. Управляемая самостоятельная работа/3курс
  Індывідуальныя заданні па тэме
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Дифференциальные уравнения/2. Лекции/3курс/6семестр
  Канспект лекцый для студэнтаў ІІІ курса матэматычнага факультэта § Уводзіны 1º. Месца дысцыпліны ў матэматыцы
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Математический анализ/2. Лекции/1курс/ЭЛЕМЕНТАРНЫЯФУНКЦЫІ
  Трыганаметрычныя функцы. Адваротныя трыганаметрычныя функцыі
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/5. Контроль
  Лектар: Барковіч А. А. Пытанні да калоквіума №1
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Математический анализ/3. Лабораторные и практические работы/2курс
  265. Даказаць роўнасць: а; б
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/2. Лекции
  Лектар: Барковіч А. А. Лекцыя 2 для самастойнага вывучэння Здабыванне кораня з камплекснага ліку
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/3-й семестр
  Тэма Асноўныя алгебраічныя структуры Бінарныя алгебраічныя аперацыі (баа) 1
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/5. Контроль
  Лектар: Барковіч А. А. Пытанні да заліку
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/4-й чесестр
  Лабараторная работа №2
  Лабараторная работа №1
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/4. Управляемая самостоятельная работа
  Заданні для кіравальнай самастойнай працы. Тэма 1: Вызначаны інтэграл і яго вылічэнне. Замена зменных і інтэграва
  Тэма 2: Дастасаванні вызначанага інтэграла да вылічэння плошчы плоскай фігуры, даўжыні дугі крывой, аб'ёма цела і плошчы паверхні авароту ( г.)
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/5-й семестр
  2. Знайдзіце дзве апошнія лічбы ліку: 1 ; 2 ; 3 ; 3
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/3-й семестр
  Слар матрыцы І аперацыі над матрыцамі
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Математический анализ/4. Управляемая самостоятельная работа/3курс
  Індывідуальныя заданні па тэме
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/5. Контроль/2курс
  1. Функцыя f(x) мае дакладную верхнюю(Мк) і ніжнюю(mк) мяжу на [a;b]
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Дифференциальные уравнения/2. Лекции
  Увядзенне элементарных функцый з дапамогай ду
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/4. Управляемая самостоятельная работа
  Вылічыць (з дакладнасцю да двух знакаў пасля коскі) плошчу плоскай фігуры, абмежаванай крывой ρ=2(1-cos φ)
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/4. Управляемая самостоятельная работа/2-й курс
  Дапаможны матэрыял па геаметрыі №4
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/2. Лекции
  Дыферэнцыяльнае злічэнне для функцыі некалькіх зменных паняцце функцыі некалькіх зменных
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Математический анализ/3. Лабораторные и практические работы/1курс
  1. Даказаць дыферэнцавальнасць функцыі а б в y
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/2 курс
  Аналітычная геаметрыя і пераўтварэнні плоскасці
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Дифференциальные уравнения/2. Лекции/3курс/6семестр
  Задача аб вольных і вымушаных ваганнях Няхай цела масы m падвешана на спружыні, верхні канец якой нерухома замацаваны
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/2. Лекции
  Гл Інтэгральнае злічэнне функцый некалькіх зменных падвойны інтэграл І яго ўласцівасці
  Раздзел Інтэгральнае злічэнне для функцыі адной зменнай Глава Нявызначаны інтэграл
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Дифференциальные уравнения/2. Лекции
  Увядзенне элементарных функцый з дапамогай дыферэнцыяльных раўнанняў 1. Асноўныя паняцці
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/2. Лекции
  Дадзены вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны выклад звычайных дыферэнцыяльных раўнанняў для студэнтаў матэматычнага і фізіка-матэматычнага факультэтаў педуніверсітэта
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Математический анализ/4. Управляемая самостоятельная работа/3курс
  Iндывiдуальныя заданнi па тэме «Функцыi некалькiх зменных» для самастойнай работы студэнтау
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/5. Контроль/1курс
  Задача аб хуткасці прамалінейнага руху. Паняцце вытворнай, механічны сэнс вытворнай
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/2. Лекции
  Інтэграванне функцый некалькіх зменных падвоены інтэграл І яго ўласцівасці. П паняцце падвоенага інтэграла
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/3. Лабораторные и практические работы
  Тэма 1: Азначэнне і ўласцівасці нявызначанага інтэграла Азначэнне 1
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/2. Лекции/3курс
  Інтэграванне функцый некалькіх зменных падвоены інтэграл І яго ўласцівасці. П паняцце падвоенага інтэграла
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/Курс_2
  Раздзел: вызначаны інтэграл, шэрагі, асноўныя структуры матэматычнага аналіза
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/6. Заочникам/ОЗО 2 курс/2 курс/Методички кафедры с образцами решений/Інт.злічэнне Мядзв.,Пятр.,Хурс
  Нявызначаны інтэграл. Вызначаны інтэграл
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Дифференциальные уравнения/4. Управляемая самостоятельная работа
  Занятак 2 Метад ізаклін
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/2. Лекции
  Вызначаны інтэграл раўнамерная непарыўнасць функцыі Няхай функцыя f непарыўная ў некаторым пункце Х
Matherials/Mathem/Бровка Наталья Владимировна/Теория функций/3. Лабораторные и практические работы
  Практыкум па тэорыii функцый рэчаiснай зменнай § Мноствы І аперацыі над імі
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/3-й семестр
  Схема рашэння задачы №3 з лабараторнай работы №2
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/2. Лекции/1курс
  Элементарныя функцыі
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/5. Контроль
  Экзамен 3 семестр Дачыненне падзельнасці на мностве цэлых лікаў
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/1 курс
  Пытанні да экзамена па геаметрыі
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/Курс_1
  Тематический план (заочное отделение) Уводзіны ў аналіз. I семестр
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/5. Контроль
  Лектар: Барковіч А. А. Пытанні да калоквіума №2
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/2 курс/Вопросы
  Пытанні да экзамену па курсу
  Пытанні да экзамена па геаметрыі 2 курс 2 семестр 2004 – 2005 н г
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/2 курс
  Да экзамена па геаметрыі 2 семестр 2007-2008 н г
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/1 курс
  Пытанні да экзамена па геаметрыі
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Аналитическая геометрия и преобразования плоскости/2. Лекции/ГЕОМ. ЛЕКЦИИ (1 сем)
  Аналітычная геаметрыя на плоскасці I. Элементы вектарнай алгебры
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/3-й семестр
  Лабараторная работа №2. Асноўныя алгебраічныя структуры
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/2. Лекции/ГЕОМ. ЛЕКЦИИ (6 сем)
  Дыферэнцыяльная геаметрыя глава Лініі ў еўклідавай прасторы
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Дифференциальные уравнения/2. Лекции/3курс/6семестр
  § 15. Дыферэнцыяльныя раўнанні n–га парадку 1º. Асноўныя азначэнні
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/5. Контроль
  Пытанні да экзамена
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/3. Практические занятия
  План практычных заняткаў па геаметрыі на першы семестр матэматычнага факультэта
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/2. Лекции/ГЕОМ. ЛЕКЦИИ (6 сем)
  § Паняцце лініі. Гладкая лінія. Элементарная лінія. Лінія
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Книги по математике
  Пытанні да экзамена
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/2. Лекции
  Змест дапаможніка адпавядае праграме курса матэматычнага аналізу
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/2. Лекции
  Азначэнні і прыклады метрычных прастораў
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/5. Контроль
  1. Дачыненне падзельнасці ў кольцы цэлых лікаў: азначэнне і ўласцівасці
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/6-й семестр
  Пашырэнні палёў 1
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/5. Контроль
  1. Непрыводныя паліномы. Непрыводныя над паліномы. Алгебраічная замкнутасць поля
  Азначэнне камплексных лікаў як упарадкаваных параў. Поле камплексных лікаў
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/2 курс/Вопросы
  Пытанні да заліку па геаметрыі 2 курс, 1 семестр 2004 – 2005 н г
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/2. Лекции
  Дадатковыя матэрыялы 2 курс з/а 2007 – 2008 н г. Тэма №1 Вектарны здабытак вектараў
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/Заочнику
  Тэма Лінейныя прастор
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/4-й чесестр
  Лабараторная работа №3 базіс лінейнай прасторы. Каардынаты вектара ў базісе. Падпрасторы №1
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Дифференциальные уравнения/5. Контроль
  Задача Кашы. Задачы, якія прыводзяць да паняцця дыферэнцыяльнага раўнання
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Дифференциальные уравнения/5. Контроль
  Задача Кашы. Задачы, якія прыводзяць да паняцця дыферэнцыяльнага раўнання
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/2. Лекции
  Алгебра 2 курс 2005/2006 лекцыя 1
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/3. Практические занятия
  На другі семестр матэматычнага факультэта Практыка №1 Тэма. Праектыўныя каардынаты прамых пучка
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/2. Лекции/ГЕОМ. ЛЕКЦИИ (6 сем)
  Лініі ў ЕЎклідавай прасторы § Вектар-функцыя двух скалярных аргументаў Вектар-функцыя двух скалярных аогументаў
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Аналитическая геометрия и преобразования плоскости/2. Лекции/ГЕОМ. ЛЕКЦИИ (1 сем)
  § Множанне вектара на лік
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/4-й чесестр
  2. Дакажыце, што наступныя формулы вызначаюць скалярны здабытак: 1 на, дзе; 2 н
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/3 курс
  Пытанні да самастойнай работы па курсу дыферэнцыяльнай геаметрыі 2005 – 2006 навуч год
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/2. Лекции
  Раздзел: вызначаны інтэграл, шэрагі, асноўныя структуры матэматычнага аналіза
  Лікавыя шэрагі (л ш.) Асноўныя паняцці
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/3. Лабораторные и практические работы/3курс
  Вытворная па напрамку. Градыент
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/6. Заочникам/ОЗО 2 курс/2 курс/Методички кафедры с образцами решений/Приложения опр. интеграла
  4 Асноўныя тэарэтычныя звесткі
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/4. Управляемая самостоятельная работа
  Тесты Мноства. Лікавыя паслядоўнасці. Шалік Э. У. Гуло І. М. Два мноства а І в з’яўляюцца роўнымі, калі
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/3. Практические занятия/ГЕОМ. ПРАКТИКА (6 сем)
  Заданне 1 Тапалагичная прастора. Адкрытыя і замкнутыя мноствы
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/3-й семестр
  Камплексныя лікі Алгебраічная форма камплескснага ліку
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/5. Контроль/2курс
  Пытанні да экзамена
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Математический анализ/2. Лекции/2курс
  Азначэнні і прыклады метрычных прастораў
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Дифференциальные уравнения/4. Управляемая самостоятельная работа/3курс
  2. Праверыць, ці з’яўляецца функцыя рашэннем (калі да, то якім) адпаведнага дыфферэнцыяльнага ўраўнення 3
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/4. Управляемая самостоятельная работа
  Метады вылічэння дэтэрмінантаў
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Дифференциальные уравнения/5. Контроль
  1. Вызначыць агульны выгляд звычайнага дыф раўнання 1-га парадку
Matherials/Mathem/Гуло Ирина Николаевна/Дифференциальные уравнения/2. Лекции/3курс/6семестр
  Пакажам, што функцыі для розных сапраўдных лікаў
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/1 курс
  Пытанні да экзамена па геаметрыі
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/6-й семестр
  Паліномы над полем камплексных лікаў 1
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/Курс_2
  Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/6-й семестр
  Паліномы ад літар 1
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/4-й чесестр
  Лінейныя прасторы
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/Курс_1
  Удакладненне паняццяў сапраўднага ліка, мноства, функцыі
Matherials/Mathem/Баркович Оксана Аркадьевна/Алгебра, теория чисел и числовые системы/5. Контроль
  Лектар: Барковіч А. А. Пытанні да экзамена
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/4-й чесестр
  Базіс і памернасць прасторы. Каардынаты вектара ў базісе 1
Matherials/Mathem/Медведева Ольга Григорьевна/Теория функций/3. Лабораторные и практические работы
  Вызначыць, якая лінія дадзена наступным раўнаннем
Matherials/Mathem/Петровская Ирина Георгиевна/Математический анализ/3. Лабораторные и практические работы
  Колькасть гадзін Літаратура
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/4. Управляемая самостоятельная работа/2-й курс
  Дапаможны матэрыял па геаметрыі №1
  Дапаможны матэрыял па геаметрыі №2
  Дапаможны матэрыял па геаметрыі №3
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/2. Лекции/ГЕОМ. ЛЕКЦИИ (6 сем)
  § Кананічны рэпер. Формулы Фрэнэ Кананічны рэпер
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/3. Практические занятия/ГЕОМ. ПРАКТИКА (6 сем)
  Заданне 7 Датычная плоскасць і нармаль да паверхні. Першая квадратычная форма паверхні
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/4. Управляемая самостоятельная работа
  Асноўная тэарэма об лінейнай залежнасці Тэарэма
Matherials/Mathem/Хурсевич Галина Евгеньевна/Математический анализ/5. Контроль
  Пытанні да заліка лікавыя шэрагі
Matherials/Mathem/Милованов Михаил Васильевич/Геометрия/5. Контроль/2 курс/Вопросы
  Да экзамена па геаметрыі
Matherials/Mathem/Шлыков Владимир Владимирович/Геометрия/3. Практические занятия/ГЕОМ. ПРАКТИКА (6 сем)
  Заданне 10 Лініі і паверхні ў трохмернай прасторы
Matherials/Mathem/Дубовик Павел Андреевич/Алгебра/3. Лабораторные и практические работы/6-й семестр
  Над І нак паліномаў
directory Matherials  


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка