documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part I
  Прадмова 3 р а з д з е л дааліiмпiійская мiіфалогiія
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Беларуская мова
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part I
  Багiі аліiмпа
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская дыялекталогія
  Націскны вакалізм беларускіх гаворак
images/stories/documents
  Biss бліц bb #28/2009BY, 02 November 2009
data/documents
  Дзяржаўнай установы адукацыі " Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад-сярэдняя школа"
prafkam/data/documents/zayava
  Прафсаюзнаму камітэту па прафсаюза студэнтаў
data
  Бялыніцкія праснакі
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/гіст_бел_літ_мовы
  4. Тэматыка практычных заняткаў Заняткі гблм як асобная дысціпліна
old/images/stories/Word_documents
  Запрашаем да ўдзелу ў другім фестывалі нефармальнай адукацыі 1
uploads/documents
  Уключаных у Дзяржаўны Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Ціванова Г.К
  Г. Ціванова, Мінск, бду формы назоўнікаў у беларускіх тэкстах XVIII стагоддзя
  Галіна Ціванова, Белдзяржуніверсітэт
  Паланізмы ў творах беларускай драматургіі XVIII ст
  Назвы грашовых адзінак у старабеларускай мове
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II
  Грэчаская міфалогія, якая фарміравалася ў мікенскую эпоху (ІІ тыс да н. Х.), мае вызначэнні: класічная, алімпійская, а таксама гераічная
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская дыялекталогія
  План лекцыі Прычыны ўзнікнення дыялектаў
Documents/1_kl
  Нацыянальны касцюм беларусаў”
documents/11382442/0
  Правілы афармлення артыкулаў і рэцэнзіяў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Гісторыя беларускага мовазнаўства
  Беларускі дзяржаўны універсітэт
data
  Магдэбургскае права
uploads/documents
  Інфармацыя аб мясцовых Саветах дэпутатаў пярвічнага тэрытарыяльнага ўзроўню Глыбоцкага раёна
  Інфармацыя аб мясцовых Саветах дэпутатаў пярвічнага тэрытарыяльнага ўзроўню Глыбоцкага раёна
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II
  Персей герой Аргаліды 10 Нараджэнне Персея
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Прыгодзіч М. Р. (Мінск, Беларусь) беларусіст з берагоў дуная
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Ціванова Г.К
  Мнагазначнасць і аманімія
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/Латиноязычная литература Беларуси
  Тезисы лекций по дисциплине «латиноязычная литература беларуси»
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Родам з нясвіжшчыны
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/III. Гісторыя англійскай літаратуры XVII стагоддзя (Г.М. Бутырчык)/Семінарскія заняткі
  Паэты-метафізікі” Эвалюцыя светапогляду І паэтычнай манеры
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/III. Гісторыя англійскай літаратуры XVII стагоддзя (Г.М. Бутырчык)
  Гісторыя англійскай літаратуры XVII стагоддзя
data/documents
  Упраўленне адукацыі Гродзенскага аблвыканкама Аддзел адукацыі, спорту І турызму Ашмянскага райвыканкама дуа “Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/IV. Гісторыя англійскай літаратуры XVIII стагоддзя (Г.М.Бутырчык)
  Гісторыя англійскай літаратуры эпохі рэстаўрацыі І асветніцтва
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/III. Гісторыя англійскай літаратуры XVII стагоддзя (Г.М. Бутырчык)/Семінарскія заняткі
  Паэма Дж. Мільтана «Страчаны рай» – вяршыня філасофска-мастацкай думкі эпохі Адраджэння
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  Сяргей Запрудскі (Мінск) Назвы беларускай мовы ў працах даследчыкаў
  Сяргей Запрудскі Беларусістычныя зацікаўленні Самуэля Багуміла Ліндэ1
images/stories/documents
  Маніторынг mo #03/2009BY, 10 Май 2009
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Гісторыя беларускага мовазнаўства
  Практычныя заняткі па гісторыі беларускага мовазнаўства
uploads/documents
  Агульная інфармацыя аб праекце назва праекта
  Ластоўскі Вацлаў Юстынавіч
data
  Каштоўнае выданне
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Яна была першай
  З гісторыі мовазнаўства Мікалай прыгодзіч
uploads/documents
  Эліэзер Бэн-Іегуда (сапраўднае імя Эліэзер Перальман)
  Драздовіч Язэп Нарцызавіч
  Дуж-Душэўскі Клаўдзій Сцяпанавіч
  Буйніцкі Ігнат Цярэнцьевіч
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  С. М. Запрудскі Да гісторыі правапісу ненаціскнога о ў запазычаных словах у 1920-х – пачатку 1930-х гг
uploads/documents
  Даленга-Мастовіч Тадэвуш
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  С. М. Запрудскі Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі 1926 г
  Сяргей Запрудскі Распрацоўка правапісу беларускай мовы ў канцы 1920-х гг
data
  Да 70-годдзя перамогі
data/documents
  Арфаграфія правапіс галосных
  Спіс членаў бацькоўскага камітэта Барунскага Я/с – сш 2012-2013 навучальны год
  Спіс членаў бацькоўскага камітэта Барунскага Я/с – сш 2015/2016 навучальны год
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  Беларускі і чэшскі моўны пурызм: агульнае і спецыфічнае
uploads/documents
  Сухі Павел Восіпавіч
  Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата дата нараджэння
images/stories/documents
  Працоўныя з буйных прадпрыемстваў г. Менску
data/documents
  31 жніўня ў 10 гадзін адбудзецца педагагічны савет ў актавай зале Павестка дня
uploads/documents
  Абласны план мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Гістарычная граматыка
  Спіс літаратуры па курсу «гістарычная граматыка беларускай мовы»
prafkam/data/documents/narbaza/ynytrannuya/un
  Палажэнне аб платным навучанні
documents/11382442/11393808
  Мове ў Польшчы Кафедра беларусістыкі
data
  Палёт у бессмяротнасць
images/stories/documents
  Даследаванне biss sa #04/2009BY, 01 June 2009
old/images/stories/Word_documents
  Ii фестываль нефармальнай адукацыі
prafkam/data/documents/materials
  Прозвішча, ініцыялы старшыні – Аб выбарах актыву прафгрупы
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/гіст_бел_літ_мовы
  3. Літаратура Карский Е. Ф. Белорусы. Пг., 1921. Т кн. 250 с
images/stories/documents
  Беларускі фонд публічнай палітыкі ў супрацоўніцтве з Беларускім інстытутам
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  Сяргей Запрудскі (Мінск)
images/stories/documents
  План дзеянняў па нармалізацыі адносін паміж беларуссю І ес
data
  Графіці коштам 3,6 мільёны рублёў
uploads/documents
  Агульная інфармацыя аб праекце назва праекта
Documents/Norm_baza
  Інфарматыка vi—xi класы
documents
  Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Ціванова Г.К
  Вырашэнне А.І. Жураўскім праблемы пераемнасці паміж старой і новай беларускай літаратурнай мовай
uploads/documents
  Мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры ў Глыбоцкім раёне
images/stories/documents
  Ес І Беларусь: год 2007-ы biss blitz #12/07be, 5 cнежня 2007 г
documents
  Расклад выпускных экзаменаў
uploads/documents
  Спіс дэпутатаў Глыбоцкага раённага Савета дэпуттаў 26 склікання
old/images/stories/Word_documents
  У пошуках сваіх каранёў і сябе сучаснай
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Патрыярх беларускага адраджэння
data
  Жаночы твар вайны
uploads/documents
  У гонар 70-годдзя Перамогі
data
  Падарунак дзецям
uploads/documents
  Суб’екты аграэкатурызму Глыбоцкага раёна запрашаюць!
images/stories/documents
  Усходняе партнёрства: незавершаны гештальт Дзяніс Мельянцоў
data
  7 чэрвеня Дзень меліяратараў
old/images/stories/Word_documents
  «тыдзень 2009» Усе мерапрыемствы з’яўляюцца адкрытымі І запісацца на ІХ можна ў кантактных асобаў!
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  Тэма: Мова ў грамадстве: гісторыя і сучаснасць Лекцыя 1 Мова і грамадства. Функцыі мовы. Мова і маўленне
delegations/belarus/documents
  Job description
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/III. Гісторыя англійскай літаратуры XVII стагоддзя (Г.М. Бутырчык)/Семінарскія заняткі
  Семінар ІІ. Вялікія трагедыі у. Шэкспіра
images/stories/documents
  Калектыўная бяспека І індывідуальныя інтарэсы дзяніс Мельянцоў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  Маўленчая акамадацыя і пераключэнне кодаў у працэсе міжкультурнай камунікацыі: выпадак Беларусі
uploads/documents
  Намеснік старшыні Акцябрскага райвыканкама В. П. Кісялёў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Гапоненка І.А
  Устаноўленай практыкі геаграфічныя назвы
old/images/stories/Word_documents/Kvetka_palyn_2009
  П р а г р а м а ф е с т ы в а л ю : 14. 00 адкрыццё фестывалю фотавыставамі Усходняга Палесся
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская дыялекталогія
  Кантролю, дапаможныя матэрыялы кср № дыялекталогія як навука, яе асноўныя раздзелы І паняцці. Групоўка гаворак на тэрыторыі беларусі
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II
  Сафокл (“Антыгона”. Пераклад Ю. Дрэйзіна)
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/IV. Гісторыя англійскай літаратуры XVIII стагоддзя (Г.М.Бутырчык)/Семінары
  Семінар 1 Філасофска-дыдактычная паэма «Эсэ пра чалавека» – помнік еўрапейскай асветніцкай думкі
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Гістарычная граматыка
  Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы
  Пытанні да экзамена па курсу гістарычнай граматыкі беларускай мовы 2009 – 2010
documents/Кафедра беларускай літаратуры і культуры/Дысцыпліны/Славянская міфалогія
  Асноўныя славянскія міфалагемы
data
  Баявы шлях танкіста
delegations/belarus/documents
  Job description
documents/libdocs
  Загад мiнiстэрства культуры рэспублiкi беларусь 28 жнiўня 1998 г. N 300
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Дакументная лінгвістыка
  Дакументная лінгвістыка тэзісы лекцый тэма Мова – феномен культуры
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II
  Фіванскі цыкл міфаў. Эдып
  Геракл — агульначалавечы герой
  Героі афінскіх І крыцкіх міфаў. Тэсей
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Гісторыя беларускага мовазнаўства
  Гісторыя беларускага мовазнаўства Пытанні да экзамена
uploads/documents
  Прыёму грамадзян дэпутатамі Глыбоцкага раённага Савета дэпутатаў на 2013 год
Documents/Scinarii
  Гарыць над Ясельдай заранак
data
  Паблізу вёскі Студзенка Бялыніцкага раёна былі сярэднявечныя могілкі?
data/documents
  Баруны на працягу стагоддзяў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  Сяргей Запрудскі Некаторыя заўвагі аб вывучэнні “трасянкі”
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Гапоненка І.А
  Назоўнік катэгорыя адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці
  Уводзіны І групоўка беларускіх гаворак варыянт 1
uploads/documents
  Старшыня камісіі: Чарапкоўская Любоў Леанідаўна
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Ціванова Г.К
  Знешні – вонкавы: а што ў глыбіні?
images/stories/documents
  Новы патрыярх І “недасканалы” праваслаўны лідэр наталка Васілевіч
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история зар лит/Вопросы к зачетам и экзаменам
  Пытанні да заліка па курсу Гісторыя замежнай літаратуры мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  ДАЎні сябра беларускай мовы
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part I
  Нараджэнне свету (касмагоніiя) ІI багоў (тэагоніiя)
  Паняцце "міфалогія" мае два значэнні. Міфалогія гэта сукупнасць міфаў таго ці іншага народа. І ў гэтым сэнсе яна з’яўляецца сімвалічнай мадэллю свету
data
  Умоўнае паліва і рэальная эканомія
documents/Кафедра беларускай літаратуры і культуры/Дысцыпліны/Университетоведение
  Тэсты "Папараць-кветка зацвітае для цябе ў бду"
  Шаноўныя сябры-студэнты!
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  1. Пытанні культуры мовы ў Беларусі ў 1920-я гады
images/stories/documents
  Аналітычная запіска pp #02/2009BY, 02 December 2009
documents6
  Конкурсную праграму " Свая гульня"
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/гіст_бел_літ_мовы
  Беларускі дзяржаўны універсітэт
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/Тэсты да экзамену
  Варыянт 3 Тэсты і заданні па міфалогіі
delegations/belarus/documents
  Дакументы, што прадастаўляюцца ўсімі заяўнікамі Арганізацыя падарожжа
images/stories/documents
  Biss блiц bb #31/2009BY, 08 December 2009
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/Введение в классическую филологию
  1. Звесткі з гісторыі класічнай філалогіі
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II/Schemes
  Аргоская дынастыя І нах фараней н іоба – зеўС
uploads/documents
  Агульная інфармацыя аб праекце назва праекта: Рэканструкцыя вытворчых магутнасцей аат «купцовъ» Апісанне І мэта праекта
documents/Кафедра англійскага мовазнаўства/Папкі выкладчыкаў/Мышалова В.М
  Ідэалагічнае выхаванне падчас вывучэння беларускай літаратуры у сярэдняй школе
images/stories/documents
  Сэрца апазыцыі змяшчаецца злева направа юрый Чавусаў Рэзюмэ
delegations/belarus/documents
  Annex 1 to the contract of employment job description
Media/Default/Documents/2016
  Засоўеўскі дзіцячы сад базавая школа
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/Тэсты да экзамену
  Тэсты І заданні да экзамену па антычнай літаратуры на і-м курсе аддзялення беларускай мовы І літаратуры завочнага абучэння
  Тэсты І заданні да экзамену па антычнай літаратуры на і-м курсе аддзялення беларускай мовы І літаратуры завочнага абучэння
uploads/documents
  Г п. Акцябрскі 23 – 26 чэрвеня 2016 г
  Заключныя імпрэзы фестывалю: г п. Акцябрскі 23 – 26 чэрвеня 2016 г
  Раённы план мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры
data/documents
  Аналіз работы Барунскага я/с – сш за 2011/2012 навучальны год
old/images/stories/Word_documents
  Папярэдняя праграма Фестываля
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Гапоненка І.А
  Націскныя галосныя галосныя, агульныя з літаратурнай мовай
Documents/3_kl
  Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта Установа адукацыі “ Навасёлкаўская дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа”
uploads/documents
  Агульная інфармацыя аб праекце назва праекта
data
  Адрыян талакно мясіў, наталля бліны пякла у мінулыя часы
images/stories/documents
  Чаму беларуская ўлада ангажуе касцёл Пётра Рудкоўскі Пытанні для дыскусіі
  Прынцыпы фармавання палітыкі, прапанаваныя Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў
uploads/documents
  Длужневскі Эдуард Казіміравіч
prafkam/data/documents/materials
  Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры І мастацтваў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская дыялекталогія
  Тлумачальная запіска
data/documents
  Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/История Древней Греции
  Уводзіны. Станаўленне старажытнагрэчаскай цывiлiзацыi уводзiны ў антычнасць. Крынiцы I гiстарыяграфiя Старажытнай Грэцыi
uploads/documents
  Час люстэрка, у якім кожны пабачыць сябе
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Гапоненка І.А
  Правапіс агульнаўжывальных спрадвечных беларускіх слоў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Андраш золтан як даследчык помнікаў беларускага пісьменства
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/гіст_бел_літ_мовы
  6. Экзаменацыйныя пытанні
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Каржэўская М.С
  Вучэбна-метадычная карта
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  Абабурка М. В. Культура беларускай мовы. Мн., 1994
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II
  Дыяскуры — героі спарты
  Белерафонт забойца хімеры
uploads/documents
  Прыродныя помнікі Глыбоччыны
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Дысцыпліны/история литературы страны изучаемого языка (англ)/III. Гісторыя англійскай літаратуры XVII стагоддзя (Г.М. Бутырчык)
  Жаночая вернасьць
old/images/stories/Word_documents/Kvetka_palyn_2009
  Пілотны фестываль традыцыйнай культуры чарнобыльшчыны “кветка палын” 03 мая 2009 года
images/stories/documents
  Biss бліц bb #23/2009BY, 31 August 2009
data
  Дзень бібліятэк
uploads/documents
  Комиссия па пытаннях сацыяльнай сферы, сацыяльнай абароны і справах моладзі
Documents/1_kl
  Аддзел адукацыі Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта
data
  Кожны грыбок паспрабуй на зубок!
uploads/documents
  Архітэктурныя помнікі Глыбоччыны
data/documents
  Прозвішча, імя, імя па бацьку Месца работы Пасада
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Каржэўская М.С
  Каржэўская М. С. Спіс мастацкіх тэкстаў
  Беларускі дзяржаўны універсітэт
data/documents
  4. Выхаваўчая і ідэалагічная работа
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/Латинский (или греческий) язык
  Зацвярджаю першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А.І. Жук Рэгістрацыйны № тд / тып. Лацінская мова
data/documents
  Урок ведаў, прысвечаны Году моладзі 1 верасня Нам дырэктара па вр класныя кіраўнікі навучэнцы
data
  Блакаднікі адзначылі юбілей вызвалення
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Прыгодзіч М.Р
  Прыгодзіч М., Бду, Беларусь з гісторыі вывучэння аказіянальнай лексікі беларускай мовы
documents
  Расклад факультатываў на ІI паўгоддзе 2013/2014 навучальнага года Канюхоўскага ясляў-сада – сярэдняй школы
  Расклад факультатываў на І паўгоддзе 2013/2014 навучальнага года Канюхоўскага ясляў-сада – сярэдняй школы
data
  Старшыня Бялыніцкага раённага выканаўчага камітэта М. М. Кадаценка
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  Пытанні да заліку
Documents/4_kl
  Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта Установа адукацыі “Навасёлкаўская дзяржаўная агульнаадукацыйная
data
  Радасць і веды
documents6
  11. 00 Круглы стол “Фізіка вакол нас”
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Дакументная лінгвістыка
  2. Адзначце ўсе правільныя адказы
data
  У бялыніцкім раёне ёсць дрэва, на якім захаваўся надпіс ваенных часоў
  Чарговая ўзнагарода Вікі Грыбковай
data/documents
  Графік дзяжурства настаўніцка-бацькоўскіх патрулёў Барунскага ясляў-сада-сярэдняй школы
uploads/documents
  Вынікі жніва каравай Міёршчыны-2015
uploads/documents/vibori
  Карэліцкі раённы выканаўчы камітэт
documents
  Паважаныя сябры!
Documents/4_kl
  Урок літаратурнага чытання ў 4 класе Распрацавала і правяла настаўнік пачатковых класаў
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Запрудскі С.М
  С. М. Запрудскі да гісторыі націску ў вытворных прыметніках
uploads/documents
  Агульная інфармацыя аб праекце Назва праекта: Будаўніцтва лядовай арэны ў г. Глыбокае
data
  Конкурсу "Новыя імёны Беларусі"
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/Латиноязычная литература Беларуси
  Зацвярджаю першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А.І. Жук 2009г. Рэгістрацыйны № тд / тып лАцінамоўная літаратура беларусі
uploads/documents
  Публікацый да ІХ рэспубліканскага фестывалю "Берагіня"
  Камісія па пытаннях мясцовага самакіравання і рэгламенту
images/stories/documents/bppf
  Беларускі фонд публічнай палітыкі ў супрацоўніцтве з Беларускім інстытутам
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Папкі выкладчыкаў/Ціванова Г.К
  Г. К. Ціванова " Чаго вам хочацца, панове…", або рэакцыя на кнігу У. Мякішава "Язык Литовского статута 1588 года" в целом книга
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/Методика преподавания классических языков
  Зацвярджаю першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А.І. Жук Рэгістрацыйны № тд / тып методыка выкладання
assets/files/Documents
  Паміж Усходнім партнёрствам і Еўрапейскім дыялогам па мадэрнізацыі
data
  План мерапрыемстваў Бялыніцкай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы ў рамках Года кнігі
data/documents
  Аб унясенні змяненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 21. 07
documents/Кафедра класічнай філалогіі/Дысцыпліны/Введение в классическую филологию
  Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі
data/documents
  Графік выступлення лектарскіх групп для бацькоў, якія патрабуюць педагагічнай падтрымкі
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/гіст_бел_літ_мовы
  2. План лекцый Лекцыя Гісторыя беларускай літаратурнай мовы як асобная лінгвістычная дысцыпліна
data
  Каштоўнасць, якую цэняць усе
Documents/2_kl
  Урок матэматыкі ў 2 класе Распрацавала і правяла настаўнік пачатковых класаў
data/documents
  Піянерскай дружыны імя М. Ф. Гастэлы, аб’яднання малодшых школьнікаў"Акцябраты"
  Графік дзяжурства настаўніцка-бацькоўскіх патрулёў Барунскага ясляў-сада-сярэдняй школы
prafkam/data/documents/zayava
  Камісіі па аздараўленні І санаторна курортным лячэнні студэнтаў І аспірантаў бдукм
uploads/documents
  Праграма асноўных мерапрыемстваў абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2014» у Кіраўскім раёне 20 верасня 2014 г
data
  Расце прэстыж прафесіі
documents
  Дырэктар сада-школы А.І. Шчука
  Дырэктар сада-школы А.І. Шчука
  Дырэктар Канюхоўскага ясляў-сада-сярэдняй школы
data
  Чытаем беларускую кнігу
  Букросінг” прыйшоў да нас
  Эканоміць, каб багацець
uploads/documents
  Інфармацыя аб наяўнасці зямельных участкаў
images/stories/documents
  Заяўка на фінансаванне праекта для Беларускага фонда публічнай палітыкі
data/documents
  Прозвішча, імя, імя па бацьку Месца работы Пасада
  Прозвішча, імя, імя па бацьку Месца работы Пасада
documents6
  Запрашаем прыняць удзел: 10. 00 – 11. 00
data/documents
  Барунскага я/с сш у шосты школьны дзень на верасень 2014 г. Дата
uploads/documents
  Унуковіч Галіна Уладзіміраўна
uploads/documents/vibori
  Карэліцкі раенны выканаўчы камітэт
uploads/documents
  Месца для фотакарткi
documents/Кафедра замежнай літаратуры/Папкі выкладчыкаў/Малюковіч С.Д/М І Ф А Л О Г І Я/Part II
  Кафедра замежнай літаратуры С. Д. Малюковіч
documents/Кафедра гісторыі беларускай мовы/Дысцыпліны/Гістарычная граматыка
  Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра гісторыі беларускай мовы
uploads/documents
  Конкурсу на лепшы аўтарскі верш " Мая зямля, мая Радзіма", прысвечанага Году культуры Агульныя палажэнні: Творчы конкурс на лепшы аўтарскі верш "
documents
  Sermo in natale domini
HRBodies/UPR/Documents/Session8/BY
  Отчет Республики Беларусь о выполнении рекомендаций, принятых по итогам универсального периодического обзора в мае 2010 года
uploads/documents
  Дзяржаўная ўстанова адукацыі Міёрская дзіцячая школа мастацтваў
  Калектывы са званнем «народны», «узорны» у міёрскім раёне 10 калектываў маюць званне «народны»: народны клуб народных майстроў
  Дзяржаўная ўстанова культуры «Міёрская цэнтралізаваная клубная сістэма»
  Інвентарызацыя нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Міерскага раена
  Графік выступленняў кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікой нацыянальнага сходу рэспублікі беларусь на віцебскім абласным тэлебачанні ”беларусь-3“
  Конкурс на працягу года дук"Карэліцкая раённая бібліятека" бібліятэкары 3
sites/default/files/documents
  Беларускія назіральнікі падвялі вынікі назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Чэхіі
uploads/documents
  Графік выступленняў кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікой нацыянальнага сходу рэспублікі беларусь на віцебскім абласным радыё
  Міёрскі гісторыка-этнаграфічны музей
  Інвентарызацыя нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Міёрскага раёна
data/documents
  Спіс членаў бацькоўскага камітэта Барунскага Я/с – сш 2016/2017 навучальны год
uploads/documents
  Камунальнае ўнітарнае кінавідовішчнае прадпрыемства кінавідэапракату «Міёрская раённая кінавідыясетка»
  Міёрскі гісторыка-этнаграфічны музей
prafkam/data/documents/narbaza/ynytrannuya/pr
  Пагадненне паміж пярвічнай арганізацыяй прафсаюза
uploads/documents
  Дзяржаўная ўстанова культуры «Міёрская цэнтралізаваная клубная сістэма»
  Аб мясцовых Саветах дэпутатаў пярвічнага тэрытарыяльнага ўзроўню Глыбоцкага раёна
data/documents
  Графік дзяжурства настаўніцка-бацькоўскіх патрулёў Барунскага ясляў-сада-сярэдняй школы
uploads/documents
  Дадатак да пункта Плана работы галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама
  Дзяржаўная ўстанова адукацыі Міёрская дзіцячая школа мастацтваў
  Да загаду Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
  Дзяржаўная ўстанова культуры «Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»
directory documents  
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал