download
  Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Каляндар свят і знамянальных дат
  Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Даты. Імёны. Падзеі. Каляндар свят
  Тлумачальная запіска
  АЎтарскі курс лекцый “славянская міфалогія” Электронная версія
  Тэкст, набраны дробным шрыфтам, да вывучэння не абавязковы Усяго 72 пытанні
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  130 тыс г. да н э. Каштоўнае геалагічнае агаленне старажытных азёрных адкладаў
download
  Пакінуць след на зямлі
  Літаратурная Гомельшчына. Гомельскае абласное аддзяленне грамадскага аб’яднання
  Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай І рускай мовамі навучання
download/para.by/referat
  Змаганне Полацкай і іншых зямель за незалежнасть. 2 Знешняя палітыка Полацкага княства. Распад Кіеускай дзяржавы. 2 Прыняцце хрысціянства. Хрысціянства і асвет
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Ілья Вёска ў Вілейскім
download
  Нацыяналізм у свеце. Даведнік. Часткі 1 ірляндзкая рэспубліканская армія: у барацьбе за свабоду
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Праект “Мая школа ў асобах і падзеях”. Матэрыялы музея “Ільянскія далягляды”
downloads/other/histcult
  Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2007 г. N 578
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Калодчына. У 1851 г. — Іпаліта Вікенцьевіча Гячэвіча. “Памяць” Вілейскі раён белта 2003
download
  Курс наум тэмы 1 Тэма І. Беларусь у старажытнасці
downloads
  «Клімавіцкі раён: гісторыя і сучаснасць» Інфармацыйны спіс
download
  Гісторыя Беларусі
  Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Краязнаўчы маршрут “Ільянскія далягляды 3”
download
  Мінск – 2003 Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  У 1940 г на тэрыторыі Вілейскай вобласці былі арганізаваны першыя калгасы. Згодна з даваенным дакументам, які часткова захаваўся, па стане на вясну 1941 г
download
  Генадзь Семянчук
download_files
  Намеснік міністра культуры рб в.І. Кураш
downloads/other/histcult
  Закон рэспублiкi беларусь 9 студзеня 2006 г. N 98-з аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/prajekty-downloads
  Ім. А. А. Грымаця” Геаграфічныя і турыстычна-краязнаўчыя даследаванні Ільянскай зоны Вілейскага раёна
media/2016.03_w2/download
  Адкрыты ліст А. Лукашэнку
download
  Да здесь много ошибок. Я т й Тогда закрой документ и удали файл, прямо сейчас!!
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Вялікім княствам Літоўскім, Рускім і Жамойцкім
download
  Прадмет, мэты і задачы дысцыпліны “Гiсторыя Беларусi” (у кантэксце сусветнай цывiлiзацыi). Перыядызацыя гiсторыi Беларусi. Асноўныя крынiцы
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Навучальны год
downloads
  Лістапада 2012 года
downloads/rector
  Ю. Я. Дзямідчык
  Папок В. Я., Фрыдман М. В., Дзямiдчык Ю. Я., Бар’яш В. В. (Рэспубліканскі цэнтр пухлін шчытападобнай залозы, г. Мiнск) Уводзіны
downloads/uvekovech
  Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак у гады Вялікай Айчыннай вайны антонаўскі сельсавет
downloads
  За тых, хто ў моры Наша Ніва 2002 41
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  -
download
  Уводзіны Лекцыя Прадмет, задачы і функцыі гістарычнай навукі. Крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  … у 1900 г у вёсках Беражок, Дварэц
download
  Для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў бдуір дзённай формы навучання
  Выпускная работа па " Асновам інфармацыйных тэхналогій"
downloads/rector
  Вынікі першаснай марфалагічнай дыягностыкі папiлярных карцыном шчытападобнай залозы в. Я. Папок, М. В. Фрыдман, Ю. Я. Дзямiдчык, С. У. Манькоўская
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Акцэнты летапісу
  Ілья ўпершыню ўпамінаецца 1473 г як двор дворнага маршалка, браслаўскага намесніка Багдана Андрушкавіча Саковіча
downloads
  Часопіс Arche, №2, 2005. С. 129-148 аналітыка уладзімер Калупаеў
download
  Міншчына мая, я – часцінка твая”
downloads
  Надрукавана: Калупаеў У. А
download
  Курс: гісторыя беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі
downloads
  Агульнаадукацыйная ўстанова
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Інфармацыя прадстаўлена Ільянскім сельскім саветам 09. 09. 2011. Старшыня М. В. Русак, сакратар В. Ч. Гараніна
download
  Палажэнне аб правядзенні абласнога творчага юнкараўскага конкурсу
  „басовішча” 2010 заяўка на конкурсную частку
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/prajekty-downloads
  Першая сусветная вайна 1914 – 1918
library/download
  Філасофія адной вандроўкі
downloads
  Калупаеў 1885-1951 1893-1967 1880–1979 1882-1927 Падлужжа Прусавічы Арына Мікіта Цімох Васіль Нікіфар Міхайла Фама ?-1906 Мар’яна Іосіф Калупаева Багатыроў Калістратаў Сільчанка
download
  Гісторыя беларусі
downloads
  Надрукавана
  Эканамічныя погляды Валерыяна Страйноўскага У. А. Акуліч, Інстытут эканомікі нанб
  Аб навуковай значнасьці трактата С. М. Аскеркі
  Эканамічная тэорыя: прадмет і метад
  Надрукавана: Акуліч У. А

  Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне №1798 ад 17. 03. 2007 г
download
  Палажэнне аб правядзенні абласнога творчага конкурсу юных карэспандэнтаў
downloads
  Развіццё класічнай школы палітэканоміі ў Беларусі (ХІХ ст.)
  Развіццё І выкладанне палітычнай эканоміі ў горыгорацкім земляробчым інстытуце ў ХІХ ст
downloads/uvekovech
  Мірныя жыхары — ахвяры фашысцкага тэрору антонаўскі сельскі савет
download
  Ад старажытных часоў да другой паловы ХІІІ с
  Н. І. Парамонава Метадычная скарбонка
  Праграма ўступнага экзамену
download/version/1428431853/module/8520086921/name
  Конкурс малюнкаў па пажарнай бяспецы
download
  Рэферат па тэме: «Творчасць Элаiзы Пашкевiч»
downloads/uvekovech
  Партызаны, падпольшчыкі, удзельнікі антыфашысцкага руху, асобы, якія садзейнічалі партызанскаму руху і падполлю
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Спіс літаратуры Беларуская энцыклапедыя. Том 1988 год. Ст 204
  Праект “Мая школа ў асобах і падзеях”. Матэрыялы музея “Ільянскія далягляды”
downloads/innovacia
  Инновационной деятельности
downloads/businessforum2014
  Форма ўдзельніка магілёўскага бізнес-форума «Прыдняпроўе»
download
  Таццяны Хома
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Інфармацыя прадстаўлена Ільянскім сельскім саветам 09. 09. 2011. Старшыня М. В. Русак, сакратар В. Ч. Гараніна
download
  Урока і дата правядзення Тэма ўрока Мэта ўрока Матэрыял вучэбнага дапаможніка. Дамашняе
  Полаччына 4 квартал 2007 г. П 1 Край у цэлым
downloads
  Уладзімір Калупаеў, кандыдат эканамічных навук, дацэнт
download
  „басовішча” 2010 заяўка на вольную сцэну
  Заяўка на ўдзел у Канферэнцыі
  Ф. Скарыны Юбіляры Корпан Наталля Мікалаеўна, бібліятэкар філіяла №3. Усміхнемся разам
  Пытанні на дзяржаўныя экзамены па беларускай мове для групп ш-41, ш-42
  А.І. Копач састаўныя гелонімы (назвы балот) у гідраніміі беларусі
  60. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у ссср, паглыбленне эканамічнага І палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы. Чарнобыльская катастрофа І меры па змяншэнню яе наступстваў
  Матэрыялы да кваліфікацыйнага экзамену на вышэйшую катэгорыю па тэорыі І методыцы выкладання
  -
  Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў па беларускай літаратуры на ўступных экзаменах 2011 года

  Зьмена пакаленьняў? або Беларускія адрознасьці ў мэтах, каштоўнасьцях і стратэгіі Варшава, 3—5 чэрвеня 2008 году
downloads/soc
  Конкурс прафесійнага майстэрства «Маё пакліканне культработнікі»
download
  Дзяржаўнай установы адукацыі "ханявіцкая сярэдняя школа" на 2011-2012 навучальны год
downloads
  Источник: Акулич В. А. Политическая экономия в изложении Геронима Стройновского // Весці нан беларусі. Сер гуманіт навук. 2007. №4. С
download/word
  Мы молімся за вас жыццё Змяні сваё жыццё
downloads
  Адкуль наш род Прозвішча нашага рода Акуліч паходзіць з Лагойшчыны
download
  Бунт. Падручнік для актывіста Для ўнутранага карыстання bunt 2007 Змест
  Рэферат па іт у прадметнай галіне: «Выкарыстанне іт у даследаваннях інтэртэкстуальнасці ў крытыцы»
downloads
  Характэрныя рысы ўплыву сусветнага эканамічнага крызісу на стан развіцця замежнага І нацыянальнага машынабудавання
downloads/circulars
  \w. FknUn/kvs]. skÂ/1/25946/F¨v. Fkv. C/2010 XobXn : 11. 02. 2011
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  Праект “Мая школа ў асобах і падзеях”. Матэрыялы музея “Ільянскія далягляды”
download
  Выпускная работа па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»

  Ger- значыць герунд. У прыкладах рэестравае слова замяняецца першаю літараю. Так, слова deep
download
  Установа адукацыі “Гуркаўская дзяржаўная агульнаадукацыйная базавая школа Шаркаўшчынскага раёну”
downloads
  Карысныя сайты
download
  Учебная программа для специальностей: 1-26 02 02 Менеджмент, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-26 02 05 Логистика
wp-content/uploads/downloads/2013/01
  Правілы для аўтараў Рэдакцыя часопіса «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні»
download
  1. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Б
  Гісторыя як навука. Крыніцы вывучэння. Канцэпцыі гістарычнага працэсу
article/download/docs
  У. Суцееў. Наравістая котка
  Ці ёсць вада на Марсе?
downloads
  XobXn : 22/06/2007 hmÀ¯ {]kn²oIcW¯n\v lbÀ sk¡âdn kvIqfpIÄ XpS§m³ At]£ £Wn¨p
  Некаторыя асаблівасці цяперашняга стану абнаўлення тэхналогій у нацыянальнай прамысловасці і машынабудаўнічым комплексе
  Мэты: актуалiзаваць веды дзяцей пра Беларусь, яе прыроду, рамёствы, родную мову i славутых землякоу; развiваць творчае мысленне, мауленне, эстэтычны густ; выхоуваць патрыятызм
download
  Палажэнне аб Грамаце прафсаюзнага камітэта
downloads/circulars
  \w fun kn5/26034/10/F¨v. Fkv. C xobXn : 04. 09. 2010
downloads
  Крыжовы шлях паводле разважанняў кс. Яна Твардоўскага

  Для дзяцей школьнага веку
downloads
  Пытанні да Дзяржаўнага экзамену па накірунку “Журналістыка ( Друкаваныя смі”)”, 2006–2007 навуч год V курс
download
  Змест: Адплыццё Як рыба на беразе Ад амёбы да Сакрата
downloads
  Асаблівасці ролІ дзяржавы І прыватнага ўласніка ў трансфармацыі пераходных гаспадарак
downloads/profkom
  Наш верціцца шарык…
article/download/docs
  Маленькія тролі і вялікая паводка. Аўтар Туве Янсан Пераклад Sveavita
download
  Рэферат па іт у прадметнай вобласці «Эфектыўнасць выкарыстання інфармацыйных тэхналогій для рэдактарскага аналізу рэлігійнага дыскурсу ў смі»
  отечественная история
  Складальнікі: К.І. Козак
  Аддзел адукацыі Дзяржынскага райвыканкама Дзяржаўная установа адукаціі “Сярэдняя школа №4 г. Дзяржынска”
  Аддзел адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва Дзяржаўная ўстанова адукацыі
downloads
  Восеньскі кірмаш
  Аркадзь Смоліч, як адзін з лідэраў культурна-эканамічнага адраджэньня 1920-х гадоў
download
  Беларуская мова І літаратура
  Учебная программа для специальностей 1-24 01 01 Международное право/ 1-24 01 02 Правоведение Факультет
  Сцэнар гістарычнай вечарыны ларыса Іванаўна Бой­
downloads
  Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні
download
  За работу таварышы!
downloads
  Надрукавана: Акуліч У. А. Гісторыя эканамічнай думкі Беларусі як напрамак беларускай эканамічнай навукі // Матэрыялы навуковай канферэнцыі “Сучасная беларуская мова ў сферы сучаснай навукі”, прысвечанай 15-годдзю кафедры беларускай мовы
download
  Праграма ўступнага экзамену для другой ступені вышэйшай адукацыі
  Крычаўская бібліятэчная сетка Аддзел бібліятэчнага маркетынга
  Файл утрымлівае канчатковы варыянт спісу пытанняў на які вы мусіце адказвуць у час атэстацыі
  Вечарына, прысвечаная жыццю I творчасці янкі купалы зоя Міхайлаўна Шчупля
downloads
  Гісторыя эканамічнай думкі Беларусі
download
  Нацыянальная акадэмія навук Беларусі інстытут гісторыі п р а г р а м а міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
  Сагрэты быў пяскамі наднямоння
  Уздым грамадскага руху. Тайныя таварыствы
  Гісторыя філасофскай І грамадска-палітычнай думкі беларусі
downloads
  Быхаўскага раённага выканаўчага камімэта С. Дз.Ігнаценка
books/download/rtf/427385
  Эліза Ажэшка Раманіха
downloads
  Файл выкарыстоўваць толькі у патрэбах парафій. Публікацыя ў іншых месцах без дазволу аўтараў забараняецца!
download/version/1379849451/module/8483514999/name
  Тэма «Беларусь — мая Радзіма»
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/prajekty-downloads
  З кнігі вершаў “Перазвоны” пацеркі роднага слова
download
  Еўрапейскай Асацыяцыі універсітэтаў
downloads
  Нататкі пра Аркадзя Смоліча
download
  Метадычныя рэкамендацыі да выканання кантрольнай работы
downloads
  Пытанні да Дзяржаўнага экзамену па накірунку “Журналістыка (аўдыёвізуальная)”, 2006–2007 навуч год V курс
download
  Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі
lib/download/KN
  Белорусский язык (профессиональная лексика)
downloads/Bel_pravopis
  Законам рб ад 23. 07. 2008 «Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі»
downloads
  Аркадзь Смоліч як сінтэзуючая постаць у беларускай эканамічнай навуцы 1920-х гг
download
  Даматканавіцкая дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа Клецкага раёна
download/version/1361817228/module/7373664895/name
  Які правільным шляхам прывёў мяне. Быцьцё 24: 27
download
  Пытанні да экзаменацыйных білетаў па гісторыі і культуры Беларусі на 2011/2012 навучальны год
  Больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы!
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/letapis downloads
  “Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць, кніга 1”
downloads
  Тамаш Жонка Тамаша Марфа
  Каляндарныя святы
  4. Сельская гаспадарка Даніі ў параўнанні з Беларускай
download
  Аддзел адукацыі Нясвіжскага райвыканкама Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Навасёлкаўская сярэдняя школа Нясвіжскага раёна”
  Вучэбная праграма ўступных экзаменаў па спецыяльнасці
download/version/1459178581/module/6462612286/name
  Мікалай Рудкоўскі Сляпая зорка Вясенняе тры
download
  Палажэнне аб Падзяцы прафсаюзнага камітэта
  Мэта: паглыбіць веды вучняў пра жыццё і творчасць Уладзіміра Дубоўкі, прасачыць на прыкладзе паэтычных твораў за патрыятычнай адданасцю паэта, выхоўваць любоў да сваёй Радзімы
downloads
  Раённы план мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры
download
  Праграма курса “Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст”
downloads
  Кірункі сучаснага развіцця І структурных зменаў у машынабудаўнічым комплексе беларусі
  1. Паняцце і структура эканамічнай сістэмы Класіфікацыя эканамічных сістэм
downloads/brand
  Закрытае акцыянернае таварыства
downloads
  Беларускай эканоміцы неабходна лібералізавацца
download/version/1379850570/module/8483572099/name
  Тэма: Алесь Ставер “Мой народ” Адукацыйныя мэты
downloads
  А. У. Яфімаў, бнту, выкладчык да пытання фармулявання сутнасці эканамічнага механізма рэструктурызацыі прамысловых прадпрыемстваў
  Патрэбы і рэсурсы. Праблема выбару ў эканоміцы Патрэбы і рэсурсы, іх класіфікацыя і характарыстыка
  Сборник произведений для внеклассного чтения учащихся начальной школы: для мл шк возраста / сост. Л. А. Довнар, Л. А. Одновол. Минск: Беларусь, 2011. 288с.
books/download/rtf/427372
  Міхась Зарэцкі Голы звер

  Схема сыстэмы адукацыі
download
  Палажэнне аб правядзенні абласнога творчага бліц-конкурсу
downloads
  Хата з матчынай душою Фальклорнае свята
  Ці можа беспрацоўе быць карысным? 28/06/2002
download/version/1415612631/module/10764801024/name
  Олимпиадные задания по предмету «Человек и мир» для учащихся 3-х классов
download/version/1409769053/module/9665343999/name
  Тлумачальная запіска
templates/blog_14/museum/ilianskiedalegledy/prajekty-downloads
  Міністэрства адукацыі рб ільянская сярэдняя школа
article/download/docs
  Мішка Мішку скінулі з канапы, Мішку адарвалі лапу. Я яго адрамантую І цукеркай пачастую. Бычок
downloads
  Праблема пераходу Беларусі на стадыю сучаснага эканамічнага росту
  Рост ці разьвіцьцё?
  Скарачэньне насельніцтва – гэта нармальна Наша Ніва 2003 08
download
  Паважаны рэспандэнт!
article/download/docs
  Кураня жыло на свеце кураня. Яно было маленькае. Вось такое
  Адны непрыемнасці
edu/downloads
  Палажэнне аб гарадскім конкурсе на лепшы кабінет беларускай мовы І літаратуры

  Мадэль сузалежнасьцяў: сям’я – школа – гміна
books/download/rtf/427374
  Міхась Зарэцкі Дзіўная Апавяданне
download/plany/2013
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
download
  Дзесяць самых частых памылак у беларускай мове
download/plany/2014
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
books/download/rtf/423886
  Янка Брыль Галя
downloads
  Усё пра «дацкую пошасьць»
download/plany/2013
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
article/download/docs
  Ад слова да апавядання
downloads
  Чытаем па-беларуску Ведай мову сваю, беларус! Вобразная, вольная, Пявучая – мова беларуская мая. П. Панчанка
download
  Палажэнне аб Ганаровай грамаце прафсаюзнага камітэта

  Ingeborg Bachmann Ein Schritt nach Gomorrha
download/plany/2013
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
download/plany/2014
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
downloads
  Эфэктам лямпачкі
download
  Конкурснай праграме фестывалю "Бардаўская восень 2012"
downloads/edu
  Аб вучэбных планах спецыяльнай адукацыі на 2015/2016 навучальны год
download/plany/2014
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
download/plany/2013
  Аддзела адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама
download
  Пункт рэгістрацыі
downloads/okno
  Образец заполнения Формы №1-иг, лбг
downloads/resyrsnoe_obespecheniye
  Нацыянальнага статыстычнага камітэта
download
  Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі
download/sov/2014
  В.І. Матусевіч "21" 10 2013 г. Зацверджана пратакол савета аддзела адукацыі, спорту І турызму №1 ад 23. 10. 2013 г. План работы
  Аддзел адукацыі, спорту і турызму Дзяржынскага райвыканкама Савет аддзела адукацыі, спорту і турызму
downloads
  Cучасны cтан структурных зрухаў у сферы занятасці машынабудаўнічага комплекса Беларусі
  Закон рэспублікі беларусь 9 студзеня 2006 г. №98-з аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь Прыняты Палатай прадстаўнікоў 12 снежня 2005 года Адобраны Саветам Рэспублікі 21 снежня 2005 года Изменения и дополнения
images/download
  Да Палажэння аб парадку правядзення фестывалю народнай творчасці «Сузор’е»
download/forum
  Загад аддзела адукацыі, спорту і турызму
images/download
  Намеснік старшыні Мінгарвыканкама
directory download  
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал