images/stories/iff/history
  Вучэбная праграма для спецыяльнасці
chairs/histall
  Пытанні да экзамена па гісторыі старажытнага свету
info/faculty/history/kaf_asid/publikacii
  Агееў А. Р. Спіс Навукова-метадычныя работы І публікацыі
  Асноўныя публікацыі: Манаграфіі
history/POLOTSK
  Няў, якія доўга жылі ў народнай памяці і ўвека-вечаны ў аналах славянскай гісторыі стара-жытных летапісах
  Народная адукацыя у бсср: 1919-1924 гг.: Навуковая праца студэнта /пду, каф гiсторыi I сацыялогii; I. В. Альковiч. –Наваполацк: пду, 2002
info/faculty/history/student_z
  Р а с к л а д выніковай атэстацыі 2013/2014 навучальнага года
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
Historia
  Мiнiстэрства адукацыi рэспублiкi Беларусь Школа №65 г. Мiнска
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Адказы на заданне 1
images/stories/iff/history
  Лекцыя Паходжанне беларусаў. Вытокі беларускай народнасці

  Старажытная Беларусь
school/hist
  Школа “Юны гісторык” 2010/11 навуч г. Адказы на заданне 1
history/Files
  Асвета // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Т. 1: А-белiца. Мн С. 204-211
  Адам Станкевiч Беларуская мова ў школах Беларусi XVI-XVII стагоддзаў
downloads/other/histcult
  Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2007 г. N 578
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Заданне 1
images/stories/iff/history
  Лекцыя 11. Беларусь у міжрэвалюцыйны перыяд. 1905 г. —люты 1917 г
history/Files
  Люду паспалітага
library/files/to_users
  Без гісторыі няма сучаснасці” Кніжная выстава Да 1150 годдзя горада Полацка
history/Files
  Андрэй катлярчук
predmety
  История Беларуси
history/KONF
  Ірынa гaнецкaя (Мінск) культурa полaцкaй зямлі: зaходнія І ўсходнія
downloads/other/histcult
  Закон рэспублiкi беларусь 9 студзеня 2006 г. N 98-з аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь
wp-content/uploads/2015/02
  Спіс членаў студэнцкага гуртка кафедры гісторыі Беларусі на 2014-2015 гг
pih/latyszonek
  Wykaz opublikowanych prac naukowych Książki
olderfiles/1
  Загад прэзідэнта №8972 ад 12 снежня 1941 г
library
  Гісторыя бсср у пяці тамах
history/KONF
  Вaсiль вapонiн (Нaвaполaцк) вялiкiя князi полaцкiя
images/stories/iff/history
  Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года і грамадзянскай вайны. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці
teacher/subject/hist/doc
  Рашыце крыжаванку
history/KONF
  Сяpгей тapaсaў (Мiнск) полaцк. Пaчaтaк чaсу I пpaстоpы
history/Files
  У.І. Навіцкі. Прадмова
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Заданне 1
images/stories/uf/kaf_teorii_history/exam
  Пытанні па курсу гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі
history/POLOTSK
  Нататкі мастацтвазнаучай скарыніяны
history/Files
  Бібліяграфічны спіс Жыццёвы і творчы шлях першадрукара
  Са слаўнага Полацка родам
history/POLOTSK
  Духоўнасць як імператыў свабоды I творчасці асобы: гiсторыкасацыялагiчны аспект у межах праведзенага ў 20012002 гг навуковага даследавання «Муніцыпальная сістэма кіравання: сацыяльнамадэльны аспект на прыкладзе Рэспублікі Беларусь»
history/Files
  -
files/blocks
  Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства
history/POLOTSK
  Полацкае вьішэйшае піярскае вучылішча
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі 2 курс (стацыянар) гістарычны факультэт 2015–2016 нав год
history/POLOTSK
  Вольга Цяцёркіна
history/stat
  Полацкі езуіцкі калегіум
school/hist
  Школа “Юны гісторык” 2012/2013 навуч г
  Школа “Юны гісторык” Заданне 1
history/POLOTSK
  Матэматыка ў полацкай езуіцкай акадэміі арына Вячорка (Менск)
history/Files
  Асоба еўфрасінні полацкай у асвятленніайчыннай пстарыяграфіі
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі для студэнтаў 2 курса гістарычнага факультэта (азн) 2015/2016 навучальны год
history/POLOTSK
  Адкрщцё аршанскага езу1цкага калегуiма І. У. Хмяльніцкая І. А. Цішкін
content/dav/nlb/portal/content/File/Portal/Bibliotekaryam/Pereraspredelenie/2015/spiski
  Гісторыя. Этнаграфія. Краязнаўства
history/POLOTSK
  Полацк з яго багатай спадчынай матэрыяльнай
history/Files
  Джумантаева Т. А. Да пытання аб музейных традыцыях Полацка
  Полацкая акадэмія
school/hist
  Школа “Юны гісторык” 2010/11 навуч г. Адказы на заданне 2
sites/default/files/histbel
  Гарбуль П.І. Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі
history/Files
  Полацкі кадэцкі корпус
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Заданне 1
history/Files
  Матусевiч Наталля, супрацоушк рэдакцьи «Беларускi гiстарычны часотс»
history/stat
  Матусевiч Наталля, супрацоўнік рэдакцыі «Беларускi гiстарычны часопіс»
sites/default/files/ucheb
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне па гуманітарнай адукацыі
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па дысцыпліне “гісторыя беларусі”
teacher/subject/hist/doc
  Выберыце правільны варыянт адказу
  1. Абвяшчэнне рэспублікі ў Італіі адбылося ў… а. 1945г.; б. 1946г.; в. 1947г.; г. 1948г
docs/news/2010.10.14
  Контрольная работа по предмету «История Великой Отечественной войны советского народа
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі для студэнтаў IV курса гістарычнага факультэта 2015/2016 навучальны год
wp-content/uploads/2015/02
  Закончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1980). Кандыдат гістарычных навук
images/stories/iff/kaf_lit/zaoch
  Тэмы кантрольных работ па Гісторыі культуры Беларусі для студэнтаў завочнай формы навучання па спецыяльнаці
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Заданне 1 2013/2014 навуч г
images/stories/iff/history
  Тэма 2 “Старажытнае грамадства. Беларусь у раннім сярэднявякоўі.”
Books/Belarus/History
  Ад выдавецтва
images/stories/iff/history
  Установа адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт»
wp-content/uploads/2015/02
  Цімафееў Расціслаў Уладзіміравіч кандыдат гістарычных навук, дацэнт
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Заданне 1 2012/2013 навуч г
images/stories/iff/history
  Графік праходжання пераддыпломнай практыкі І абароны дыпломных работ для студэнтаў спецыяльнасцей
history/POLOTSK
  Святой Еўфрасінні Полацкай давялося па ўласным прыкладзе закладваць падмурак новых уяўленняў аб этнічным ідэале, аб сэнсе чалавечага жыцця, ламаць стэрэатыпныя ўяўленні пра манаства, цноту, аскезу, каб ачысціць
movies
  Раздзел IV. “Вялікае прыпірышча” Макееўшчына вельмі старая. Можа ад пачатку свету
Vipysknik
  Алгарытм выканання рознаўзроўневых заданняў на суаднясенне фактаў (працэсаў) гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі 1
files
  Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі беларусі
school/hist
  Школы юнага гісторыка
content/docs
  Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Books/Belarus/History/-roznae-
  “Лічу, што ў свой час Беларускі Народны Фронт дапусьціў вялікую памылку, што не ўзяў пад свой патранаж ветэранаў нацыянальна-вызвольнай барацьбы. А нас жы тысячы! Гэта зрабіў украінскі “Рух”, гэта зрабілі ў Літве
teacher/subject/hist/doc
  Самастойная работа Хто з французскіх манархаў атрымаў мянушку "кароль-буржуа"?
  Рашыце крыжаванку
school/hist
  Школа “Юны гісторык”
images/stories/files/stud/TBM
  Ты даўно хацеў: Слухаць любімых беларускіх музыкаў на родным факультэце? Гутарыць пра ўсё на свеце з літаратарамі, артыстамі, навукоўцамі? Вандраваць па Беларусі не як турыст, а як гаспадар?
uploads/kursi2011
  Стартовый тест по Истории Беларуси (обществоведческое направление) Заданні формы А
school/hist
  Вынікі выканання задання 1 Школы “Юны гісторык” 2010/11 навуч г
docs/simvolika
  История создания неофициального гимна Узденского района
images/stories/files/nauka/konf/L-10
  Рэвяка казiмiр адамавiч
history
  Тэматыка кантрольных работ па гiсторыi дзяржавы I права беларусi
history/Files
  Гicторыя Полацкага унiверсiтэта атрымае дастойны працяг. У мiнуўшчыну
sites/default/files/histbel
  Пытанні да заліку і экзамену па гісторыі Беларусі 2015–2016 навучальны год
wp-content/uploads/2015/02
  Юрчак Дзяніс Валер’евіч старшы выкладчык
  Дулаў Анатоль Мікалаевіч
teacher/subject/hist/doc
  1. Выберыце правільны варыянт адказу
  Рашыце крыжаванку №1
wp-content/uploads/2015/02
  Зыбін Сяргей Юр’евіч старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі
sites/default/files/hist
  Расклад экзаменаў
school/hist
  Школа “Юны гісторык” Заданне 2
images/stories/files/kurs_dipl_mag
  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Беларускі дзяржаўны універсітэт
sites/default/files/histbel
  Гарбуль П.І. Пытанні да экзамену і заліку па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса сацыяльна-педагагічнага факультэта
content/docs
  Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
sites/default/files/hist
  Расклад экзаменаў
history
  Тэматыка кантрольных работ па гiсторыi дзяржавы I права беларусi
sites/default/files/hist
  Расклад экзаменаў
uploads/13544/9829/files
  Праграма факультатыўных заняткаў па краязнаўству Барысаўшчыны для вучняў 5-9-х класаў агульнаадукацыйных устаноў з 11-гадовым тэрмінам навучання
index/podgotovka_k_ehkzamenu/0-23
  Гісторыя Беларусі
wp-content/uploads/2016/10
  Паход 15. 09. 2016 у Замасточча і Гаравыя
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
  Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (гістарычны факультэт, 1 курс) дзённая і завочная формы атрымання вышэйшай адукацыі) 2015/2016 нав год
News/20152032110200
  Інфармацыйны ліст арганізацыйны камітэт па правядзенню міжнародных навуковых доўнараўскіх чытанняў
docs/students/konferencii
  Belarusian state university
sites/default/files/histbel
  Пытанні да экзамену па гісторыі беларусі гістарычны факультэт, 2 курс, дзённая, завочная формы атрымання вышэйшай адукацыі 2016-2017 нав год
  Пытанні да заліку і экзамену па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса
directory school hist  


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка