Докладчик Предмет на делото 01. 02. 2016 №825/2015 г. 10: 00 ІІДата канвертавання15.05.2016
Памер330.66 Kb.
ТыпДоклад
РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

Справка за насрочените дела

за периода от 01.02.2016 г. до 30.02.2016 г.

Дата на съдебното заседание

№ по ред

№ на дело и година

Насрочено за часа


СъставДокладчик

Предмет на делото

01.02.2016
№ 825/2015 г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.02.2016
№1112/2015 г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.02.2016
№ 1116/2015 г.

10:30

V

П.С.

гр.д.

01.02.2016
№1335/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.02.2016
№671/2015 г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

01.02.2016
№941/2015 г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

01.02.2016
№949/2015 г.

14:15

ІІ

И.Ц.

гр.д.


02.02.2016
№580/2015 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

02.02.2016
№7/2016 г.

10:30

І

ИП

Н.а.х.д

02.02.2016
№697/2015 г.

10:45

І

ИП

Н.а.х.д

02.02.2016
№53/2016 г.

10:45

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

02.02.2016
№234/2014 г.

11:00

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

02.02.2016
№706/2015 г.

11:00

І

ИП

Н.о.х.д

02.02.2016
№71/2014 г.

13:00

І

ИП

Н.ч.х.д

02.02.2016
№470/2015 г.

14:00

І

ИП

Н.о.х.д

02.02.2016
№593/2015 г.

15:00

І

ИП

Н.о.х.д


03.02.2016
№1080/2015 г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

03.02.2016
№337/2015 г.

09:30

ІІІ

Г

Н.ох.д.

03.02.2016
№577/2015 г.

09:30Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№837/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№827/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№414/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№954/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№1422/2015 г.

10:30Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№654/2015 г.

10:30

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№940/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

03.02.2016
№712/2015 г.

11:00Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№1236/2015 г.

11:00Я.Н.

гр.д.

03.02.2016
№641/2015 г.

11:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№642/2015 г.

11:15

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№724/2015 г.

11:30

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№722/2015 г.

11:45

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№1/2016 г.

11:45

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№9/2016 г.

11:50

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№8/2016 г.

12:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№11/2016 г.

12:15

ІІІ

Г

Н.а.д.

03.02.2016
№617/2015 г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.


04.02.2016
№725/2015 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

04.02.2016
№726/2015 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

04.02.2016
№685/2015 г.

10:00

І

И.П.

Н.о.х.д

04.02.2016
№676/2015 г.

11:00

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

04.02.2016
№306/2014 г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.ч.х.д


08.02.2016
№ 1379/2015 г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.02.2016
№1224/2015 г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.02.2016
№647/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

08.02.2016
№445/2015 г.

11:00

ІІІ

Г

Н.ч.х.д.

08.02.2016
№781/2014 г.

13:00

ІV

Б.П

Н.а.д.

08.02.2016
№71/2015 г.

13:30

ІV

Б.П

Н.о.х.д.

08.02.2016
№1207/2015 г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.


09.02.2016
№682/2015 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

09.02.2016
№730/2015 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

09.02.2016
№12/2016 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.д

09.02.2016
№846/2014 г.

10:30

І

И.П

Н.о.х.д.

09.02.2016
№2/2016 г.

11:00

І

ИП

Н.о.х.д

09.02.2016
№21/2016 г.

11:00

І

ИП

Н.а.д

09.02.2016
№26/2016 г.

11:30

І

ИП

Н.а.д

09.02.2016
№167/2015 г.

13:00

І

ИП

Н.о.х.д10.02.2016
№1201/2015 г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

10.02.2016
№3/2016 г.

10:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

10.02.2016
№1168/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

10.02.2016
№1206/2015 г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

10.02.2016
№695/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

10.02.2016
№1248/2015 г.

10:30Я.Н.

гр.д.

10.02.2016
№253/2015 г.

10:30Я.Н.

гр.д.

10.02.2016
№64/2016 г.

10:30Я.Н.

гр.д.

10.02.2016
№1/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

10.02.2016
№1166/2015 г.

13:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.


15.02.2016
№933/2015 г.

09:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.02.2016
№591/2015г.

10:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

15.02.2016
№1242/2015 г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.02.2016
№ 928/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

15.02.2016
№781/2014 г.

13:00

ІV

Б.П

Н.а.д.

15.02.2016
№71/2015 г.

13:30

ІV

Б.П

Н.о.х.д.

15.02.2016
№468/2015г.

13:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


16.02.2016
№86/2015г.

10:30

І

ИП

Н.ч.х.д.

16.02.2016
№843/2014г.

11:00

І

ИП

Н.а.д

16.02.2016
№709/2015г.

11:30

І

ИП

Н.а.д

16.02.2016
№708/2015г.

11:30

І

ИП

Н.а.д


17.02.2016
№1327/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

17.02.2016
№1328/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

17.02.2016
№980/2015 г.

10:30Я.Н.

гр.д.

17.02.2016
№1220/2015 г.

11:00Я.Н.

гр.д.

17.02.2016
№646/2015 г.

11:00Я.Н.

гр.д.

17.02.2016
№1406/2015 г.

10:30Я.Н.

гр.д.

17.02.2016
№907/2015 г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

17.02.2016
№885/2015 г.

10:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

17.02.2016
№1338/2015 г.

11:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

17.02.2016
№76/2016 г.

13:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

17.02.2016
№44/2016 г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.


18.02.2016
№679/2015 г.

10:00

І

И.П

Н.о.х.д.

18.02.2016
№157/2015 г.

11:00

І

И.П

Н.о.х.д.

18.02.2016
№716/2015 г.

11:30

І

И.П

Н.а.д.

18.02.2016
№32/2016 г.

11:45

І

И.П

Н.а.д.

18.02.2016
№44/2016 г.

11:50

І

И.П

Н.а.д.22.02.2016
№626/2015 г.

10:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.02.2016
№501/2015 г.

10:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

22.02.2016
№627/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.02.2016
№ 1202/2015 г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

22.02.2016
№ 317/2015 г.

10:30

V

П.С.

гр.д.

22.02.2016
№ 745/2015 г.

11:00

V

П.С.

гр.д.

22.02.2016
№664/2015 г.

11:30

ІІІ

Г

Н.а.д.

22.02.2016
№941/2015 г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.02.2016
№949/2015 г.

14:15

ІІ

И.Ц.

гр.д.

22.02.2016
№337/2015 г.

14:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


23.02.2016
№35/2016 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

23.02.2016
№15/2016 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

23.02.2016
№31/2016 г.

10:00

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

23.02.2016
№ 985/2015 г.

10:00

V

П.С.

гр.д.

23.02.2016
№29/2016 г.

10:30

ІV

Т.Г.

Н.а.х.д

23.02.2016
№324/2015 г.

11:00

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

23.02.2016
№720/2013 г.

13:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

23.02.2016
№ 42/2016 г.

14:00

V

П.С.

гр.д.


24.02.2016
№922/2015 г.

11:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

24.02.2016
№1331/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

24.02.2016
№1422/2015 г.

10:00Я.Н.

гр.д.

24.02.2016
№30/2016 г.

10:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

24.02.2016
№468/2015 г.

13:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

24.02.2016
№102/2016 г.

14:00

ІІ

И.Ц.

гр.д.

24.02.2016
№103/2016 г.

14:30

ІІ

И.Ц.

гр.д.

24.02.2016
№781/2014 г.

15:00

ІV

Б.П

Н.а.д.


25.02.2016
№54/2016 г.

09:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д

25.02.2016
№674/2015 г.

10:30

ІV

Т.Г.

Н.о.х.д


26.02.2016
№97/2016 г.

11:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.


29.02.2016
№289/2015 г.

10:00

ІІІ

Г

Н.о.х.д.

29.02.2016
№665/2015 г.

11:00

ІІІ

Г

Н.а.д.

29.02.2016
№713/2015 г.

13:30

ІІІ

Г

Н.а.д.

29.02.2016
№714/2015 г.

13:45

ІІІ

Г

Н.а.д.

29.02.2016
№482/2015 г.

14:30

ІІІ

Г

Н.о.х.д.Каталог: uploads -> file -> ZASEDANIA -> 2016
2016 -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
ZASEDANIA -> Заседание № по ред № на дело и година Насрочено за часа
2016 -> Заседание № по ред № на дело и година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал