ЭканомікаДата канвертавання15.05.2016
Памер61.72 Kb.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by library@bseu.by


Бібліятэка БДЭУ

БЮЛЕТЭНЬ новых паступленняў

выпуск 8 (281)

28.02.2012

Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра літаратуру і электронныя вучэбна-метадычныя выданні, якія паступілі на працягу тыдня ў бібліятэку.

Выпуск змяшчае інфармацыю аб 25 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка - 3 назвы, права – 1, мастацкая літаратура - 12 і інш. Электронныя вучэбна-метадычныя выданні (5 назваў) размешчаны ў алфавітным парадку.

Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў ў бібліятэцы.

Выберыце патрэбны тэматычны раздзел:


Гісторыя 2

Эканоміка 2

Права 3

Мовазнаўства 3Іншыя рубрыкі 3

Мастацкая літаратура 4Электронныя вучэбна-метадычныя выданні 5

Гісторыя
63.3(2)7
П 411
   Победа - одна на всех. (Вклад союзных республик СССР в завоевание Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) / [под общ. ред. А. И. Сорокина]. - Москва : [б. и.], 2010. - 591 с. : ил. - ISBN 978-5-86472-217-6 : 49280 р.
Сигла: н;

Эканоміка
65.052
П 372
   План счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях ; Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях / [М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь]. - 4-е изд., стер. - Минск : Информпресс, 2011. - 243 с. - ISBN 978-985-510-159-9 : 19440 р.
Сигла: н;65.27
П 342
Писарчик, Л.Я.
   Социальное страхование в Беларуси / Л. Я. Писарчик. - Молодечно : Победа, 2004. - 315, [2] с. : ил. - ISBN 985-6541-40-9 : 16440 р.
Сигла: н;65.290
Р 90
Рутгайзер, В.М.
   Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" : учебное пособие для подготовки спец. по оценочной деятельности (800 часов) и повышения квалификации практикующих оценщиков (104 часа) / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. - 437 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-903271-02-3 (Маросейка). - ISBN 5-7942-0526-1 (Омега-Л) : 81140 р.
Сигла: ф;

Права
67.401(4Беи)
К 84
Круглов, В.А.
   Административно-деликтное право и процесс: теория и практика : монография / В. А. Круглов ; [ЧУО "Минский институт управления"]. - Минск : МИУ , 2006. - 339 с. - Библиогр.: с. 227-269 и в подстроч. примеч. - ISBN 985-490-196-3 : 22200 р.
Сигла: п;

Мовазнаўства
81.43Англ
С 473
Слепович, В.С.
   Настольная книга переводчика с русского языка на английский = Russian - English translation handbook / В. С. Слепович. - 3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2008. - 301, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 300. - ISBN 978-985-470-818-8 : 29000 р.
Сигла: т;

Іншыя рубрыкі
83.3(4Беи)
Б 142
Багдановіч, М.
   Пясняр чыстае красы : успаміны, артыкулы, прысвячэнні / М. Багдановіч ; [укладанне Т.Э. Шэляговіч]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 349, [1] с., [16] л. іл. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі : ЖЗЛБ). - ISBN 978-985-02-1292-4 : 48450 р.
Сигла: х;87.7
Б 853
Босрок, М.М.
   Путеводитель по обычаям и этикету. Южная Америка. Ваш незаменимый помощник в межличностном общении / М. М. Босрок ; [пер. с англ. Е. А. Иванова]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 441, [1] с. : ил. - На обл. : Ценнейшее руководство, как нужно действовать с самого первого шага. - ISBN 978-5-17-061786-9 (АСТ). - ISBN 978-5-271-25337-9 (Астрель) : 24800 р.
Сигла: х;

Мастацкая літаратура
Бел2
Б 888
Броўка, П.
   Пахне чабар : вершы, паэмы / П. Броўка ; [укладанне В. Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 229, [1] с. - Перад вып. дан. аўтар: Броўка Пётр Усцінавіч. - ISBN 978-985-02-1272-6 : 17700 р.
Сигла: х;Бел2
З-978
Зэкаў, А.М.
   Генеральскі нумар : апавяданні, былі, абразкі / А. М. Зэкаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 285, [1] с. - ISBN 978-985-02-1255-9 : 14850 р.
Сигла: х;Бел2
Ш 199
Шамякін, І.П.
   Збор твораў : У 23 т. Т. 3 : Аповесці, 1945-1970 / І. П. Шамякін ; рэдкалегія: У.В. Гніламёдаў [і інш.] ; рэд. тома: Т.С. Голуб, Т.І. Шамякін ; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Т. Махнач] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 399 с., [3] л. іл. - Змест: Помста ; Ах, Міхаліна, Міхаліна ; Першы генерал ; Браняпоезд "Таварыш Ленін". - ISBN 978-985-02-1223-8 : 15700 р.
Сигла: х;Бел2
Ш 199
Шамякін, І.П.
   Збор твораў : У 23 т. Т. 4 : Аповесці, 1974-1988 / І. П. Шамякін ; рэдкалегія: У.В. Гніламёдаў [і інш.] ; рэдактар тома М.І. Мушынскі ; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі А. Васілевіч, Н. Дзенісюк] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 543 с., [3] л. іл. - Змест: Шлюбная ноч ; Гандлярка і паэт ; Драма. - ISBN 978-985-02-1232-0 : 25650 р.
Сигла: х;Бел2
Ш 199
Шамякін, І.П.
   Збор твораў : У 23 т. Т. 5 : Аповесці, 1988-1993 / І. П. Шамякін ; рэдкалегія: У.В. Гніламёдаў [і інш.] ; рэдактары тома Т.С. Голуб, А.М. Макарэвич ; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі К. Казыры, В. Назарава] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 622 с., [3] л. іл. - Змест: Paradies auf Erden ; Вернісаж ; Сатанінскі тур ; Падзенне ; Адна на падмостках. - ISBN 978-985-02-1257-3 : 29350 р.
Сигла: х;Бел2
Ш 199
Шамякін, І.П.
   Збор твораў : У 23 т. Т. 6 : Аповесці, 1994-1996 / І. П. Шамякін ; рэдкалегія: У.В. Гніламёдаў [і інш.] ; рэдактары тома Т.С. Голуб, А.М. Макарэвіч ; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Н. Гальго, В. Карачун, В. Назарава] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. - 582 с., [3] л. іл. - Змест: Бумеранг ; Без пакаяння ; Партрэт ; Выкармак ; Крывінка. - ISBN 978-985-02-1269-6 : 44850 р.
Сигла: х;Р2
Б 151
Бадей, С.
   Лукоморье ; Курс боевого мага : [фантастический] роман / С. Бадей. - Москва : Альфа-книга, 2009. - 342, [2] с. - ISBN 978-5-9922-0313-4 : 22000 р.
Сигла: х;Р2
Б 435
Белова, Е.П.
   Сердце Феникса ; Возрождение из пепла : [фантастический] роман / Е. П. Белова. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 535, [1] с. - (Магия фэнтези). - ISBN 978-59922-0674-6 : 23500 р.
Сигла: х;Р2
Б 435
Белова, Е.П.
   Сердце Феникса ; Сквозь огонь : [фантастический] роман / Е. П. Белова. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 313, [1] с. - (Магия фэнтези). - ISBN 978-5-9922-0686-9 : 22400 р.
Сигла: х;Р2
Д 678
Донцова, Д.А.
   Надувная женщина для Казановы : [роман] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2004. - 379 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-05304-2 : 8000 р.
Сигла: х;Р2
К 492
Клименко, А.Б.
   Последний магистр : [фантастический] роман / А. Б. Клименко. - Москва : Альфа-книга, 2006. - 409, [2] с. - (Магия фэнтези). - ISBN 5-93556-762-8 : 18000 р.
Сигла: х;Р2
М 998
Мяхар, О.Л.
   Дневник мага : [фантастический] роман / О. Л. Мяхар. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 312, [2] с. - ISBN 978-5-9922-0519-0 : 20000 р.
Сигла: х;

Электронныя вучэбна-метадычныя выданні
Бухгалтерский управленческий учет в промышленности: практикум для студентов УЭФ специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Электронный ресурс] / О.В. Головач, О.П. Моисеева, А.А. Летуновская, А.А. Проволович. - Мн., 2012. - 69 с., 1 689 Кб. – Режим доступа:\\Arhive\UchebM\Факультеты\Учетно-экономический факультет\1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит\Бухгалтерский управленческий учет в промышленностиБухгалтерский управленческий учет в промышленности: учебно-методическое пособие для студентов УЭФ специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Электронный ресурс] / О.В. Головач, О.П. Моисеева, А.А. Летуновская, А.А. Проволович, Е.Н. Шибеко. - Мн., 2012. - 85 с., 1 199 Кб. – Режим доступа:\\Arhive\UchebM\Факультеты\Учетно-экономический факультет\1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит\ Бухгалтерский управленческий учет в промышленностиИльин, А.И.

Планирование на предприятии: опорный конспект лекций в презентациях для студентов ФМ спец. 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятиях промышленности" ЗФО, ДФО [Электронный ресурс] / А.И. Ильин. - Мн., 2011. - 50 439 Кб. – Режим доступа:\\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет менеджмента\1-25 01 07 11 Экономика и управление на предприятии промышленности\Планирование на предприятии

Ильин, А.И.

Экономика организации (предприятия): опорный конспект лекций в презентациях для самостоятельного изучения студентами ДФО, ЗФО, дистанционной формы обучения [Электронный ресурс] / А.И. Ильин. - Мн., 2012. - 105 058 Кб. – Режим доступа:\\Arhive\UchebM\Общепрофессиональные и специальные\Экономика предприятий\ Экономика организации (предприятия)

Федоркевич, А.В.

Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации (автоматизация бухгалтерского учета и отчетности в ТПК «НИВА-СХП): учебно-методическое пособие для студентов УЭФ специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит специализации "1-25 01 08-03 07 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК" [Электронный ресурс] / А.В. Федоркевич - Мн., 2012. - 99 с., 5 993 Кб. – Режим доступа:\\Arhive\UchebM\Факультеты\Учетно-экономический факультет\1-25 01 08-03 07 Бухучет, анализ и аудит в АПК\ Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информацииКаталог: bitstream -> edoc -> 7301
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бдэу – 80 год Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал