Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне «лесазнаўства» для студэнтаў 3 курса лесагаспадарчага факультэтаДата канвертавання28.06.2016
Памер56.89 Kb.
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ «ЛЕСАЗНАЎСТВА»
для студэнтаў 3 курса лесагаспадарчага факультэта

. Агульныя паняцці і вытокі лясной тыпалогіі.

. Адметаыя прызнакі дрэвастояў (форма. узрост, банітэт. тьп лесу, тып лесараслінных умоў).

. Адметныя прызнакі дрэвастояў (паходжанне, састаў, паўната, самкнутасць, густата, таварнасць).

. Адмоўны ўплыў на лес нізкіх і высокіх тэмператур і меры па зніжэнні страт ад дзеяння тэмпературных крайнасцей.

. Адмоўныя для лясгных насаджэнняў з"явы, звязанныя з вільгаццю.

. Аднаўленне лесу: метады, віды, значэнне.

. Адносіны дрэвавых парод да вільгаці. Шкалы (Паграбняк П.С., Турскі М.К).

. Адносіны дрэвавых парод да святла. Метады вызначэння святлолюбівасці. Шкалы святлолюбівасці.

. Адносіны дрэвавых парод да цяпла, замаразкаў. Зімастойкасць.

. Аптымізацыя вільгацезабяспечанасці і яе ўплыў на рост і жыццядзейнасць лесу.

. Асаблівасці і этапы развіцця беларускага лесапыталагічнага напрамку.

. Асаблівасці ляснога паветра: іанізацыя, выдзяленне фітанцыдаў, аэразоляў, фільтрацыя пылу.

. Ацэнка водаахоўных функцый лесу (Б.Д, Жылкін, М.Е. Ткачэнка, І.В. Цюрын).

. Біягеацэнатычная тыпалогія лясоў У.М.Сукачова. Эдафа-фітацэнатычныя рады тыпаў лесу.

. Біялагічная і гаспадарчая ацэнка змены парод. Шляхі папярэджвання непажаданай змены парод.

. Біялагічная прадукцыйнасць лясоў, яе віды.

. Біятычныя ўзаемадзеянні паміж кампанентамі ляснога фітацэноза. Роля фаўны ў лясным біягеацэнозе.

. Вегетатыўнае аднаўленне лесу: разнавіднасці, фактары, значэнне.

. Водны баланс у лесе, яго складаючыя.

. Вызначэнне паняцця "лес". Асаблівасці лесу як прыроднай сістэмы.

. Гамеастаз і ўстойлівасць лясных экасістэм. Патрабаванні, ад якіх залежыць устойлівасць.

. Гаспадарчая дзейнасць (высечкі, гідралесамеліярацыя, выпас жывелы) і яе уплыў на стан лясоў.

. Генетычная класіфікацыя лясоў Б.П.Калеснікава і дынамічная тыпалогія лясоў І.С.Мелехава.

. Гісторыя лесазнаўства і лесаводства на Беларусі і ў блізкім замежжы.

. Дыферэнцыяцыя дрэў у лесе, яе прычыны. Натуральнае зрэджванне дрэвастояў.

. Забруджванне лясоў радыенуклідамі і шляхі мінімізацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС з дапамогай лесагаспадарчых мерапрыемстваў.

. Заканамернасці разнастайнасці лясоў на зямным шары. Тыпы лясной расліннасці.

. Занальнасць расліннасці Беларусі. Геабатанічныя падзоны, акругі, прынцыпы іх выдзялення.

. Змена сасны і елкі бярозай і асінай.

. Значэнне глебы ў жыцці лесу. Змяненні караневых сістэм у залежнасці ад глебавых умоў.

. Кампаненты лесу, іх роля.

. Класіфікацыі дрэў у лясных насаджэннях (Г.Крафт, Б.Д. Жылкін, В.Г. Несцераў і інш.).

. Класіфікацыі сукцэсій лясных экасістэм.

. Класіфікацыя антрапагенных фактараў і іх уплыў на жыццядзейнасць лясоў.

. Класіфікацыя карысных функцый лесу. Сыравіннае значэнне лесу.

. Класіфікацыя тыпаў лесараслінных умоў. Эдафічная сетка П.С. Паграбняка.

. Клімаксавыя згуртаванні і сукцэсіі. Прычыны сукцэсій лясных экасістэм.

. Кругаварот азоту ў лясных экасістамах.

. Лес і вецер. Шляхі павышэння ветраўстойлівасці лясных насаджэнняў.

. Лес як прыродная з'ява. Фактары лесаўтварэння.

. Лесатыпалагічныя канцэпцыі Г.Ф. Марозава.

. Лясныя асацыяцыі, крытэрыі іх выдзялення. Класіфікацыя лясных асацыяцый.

. Метады вывучэння лесааднаўлення і яго ацэнка.

. Паказчыкі біялагічнай разнастайнасці. Яе значэнне.

. Паказчыкі і звёны біялагічнага кругавароту рэчываў у лясах.

. Паказчыкі стану ўстойлівасці (дыгрэсіі) лясоў. Уплыў экалагічнага рэжыму месцапражывання на ўстойлівасць лясных экасістэм.

. Патрабавальнасць дрэвавых парод да механічнага саставу, утрыманні азоту і попельных элементаў у глебе. Шкалы патрабавальнасці.

. Перавагі і недахопы метадаў і відаў аднаўлення лесу.

. Роля ляснога подсцілу ў забеспячэнні насаджэнняў элементамі жыўлення.

. Роля святла і цяпла ў жыцці лесу. Аптымальны тэмпературны рэжым паветра і глебы для дрэвавых раслін.

. Рэкрэацыйнае ўздзеянне на лясныя экасістэмы.

. Сацыяльныя функцыі лясоў. Роля лясоў у біясферных працэсах.

. Сістэмны і кібернетычны падыход да вывучэння лясных экасістэм.

. Сонечная радыяцыя і лес. Радыяцьійны баланс лесу.

. Суадносіны класіфікацыйных схем У.М. Сукачова і П.С. Паграбняка – Д.В.Вараб"ева. Практычнае значэнне лясной тыпалогіі.

. Сувязь біялагічнай разнастайнасці і ўстойлівасці лясоў. Шляхі павышэння ўстойлівасці лясоў Беларусі.

. Сувязь распаўсюджвання і прадукцыйнасці лясоў з кліматам.

. Сукцэсійныя ўзаемасувязі карэнных і вытворных лясных фармацый і тыпаў лесу.

. Сучасны састаў флоры і фаўны Беларусі; структурна-функцыянальная разнастайнасць экасістэм.

. Сучасныя направмкі лясной тыпалогіі ў розных краінах свету.

. Трафічныя ланцугі, тыпы біятычных узаемаадносін у лясных біягеацэнозах і іх роля ў падтрыманні ўстойлівасці экасістэм.

. Тыпы біялагічнай разнастайнасці, іх характарыстыка.

. Тэхнагеннае забруджванне лясных экасістэм.

. Узаемазмены сасны і елкі; змены дуба іншымі пародамі.

. Узаемасувязь механічнага саставу глебы і ўзроўня грунтовых вод, іх уплыў на прадукцыйнасць лясных насаджэнняў.

. Узаемнае дзеянне экалагічных фактараў на лясныя экасістэмы (экалагічныя законы).

. Узроставыя змяненні і ўзроставая структура лясоў. Стадыі развіцця аднаўзроставых насаджэнняў.

. Уклад айчыннных і замежных вучоных у навуку аб лесе.

. Улік і ацэнка аднаўлення лесу пад полагам лесу і на высечках.

. Умовы фарміравання чыстых і.змешаных, простых і складаных дрэвастояў.

. Уплыў клімату на лес і лесаводства. Лесараслінная ацэнка кліматаў.

. Уплыў лесу на глебу і працэсы глебаўтварання.

. Уплыў лесу на святло. Шляхі павышэння эфектыўнасці выкарыстання святла ляснымі насаджэннямі.

. Уплыў лесу на тэмпературны рэжым паветра і глебы. Узаемасувязь воднага і цеплавога рэжыму глебы.

. Уплыў лесу на ўзровень грунтовых вод, сцек і ападкі.

. Уплыў лясоў на газавы састаў атмасферы і іх роля ў дынаміцы вуглякіслага газу.

. Уплыў палютантаў на лес. Меры па павышэнні ўстойлівасці лясных насаджэнняў да палютантаў.

. Уплыў святла на аднаўленне дрэвавых раслін, фарміраванне дрэў, пладанашэнне і прадукцыйнасць насаджэнняў.

. Уплыўх рэльефу і глебы на кампаненты лесу і прадукцыйнасць дрэвастояў.

. Фармацыйны састаў лясоў Беларусі. Карэнныя і вытворныя фармацыі лясоў.

. Характарыстыка сасновых тыпаў лясоў Беларусі.

. Характарыстыка яловых тыпаў лясоў Беларусі.

. Экалагічныя (асяроддзеўтваральныя, кліматарэгуліруючыя, гідралагічныя, ахоўныя) функцыі лесу.

. Экалагічныя фактары і іх класіфікацыя.. Этапы і фактары насеннага лесааднаўлення.

Вызначэнне і задачы лесазнаўства.
Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал