For the libraries – exchange partnersДата канвертавання15.05.2016
Памер272.23 Kb.
National Library of Belarus


Exchange list 3-2013

for the libraries – exchange partners
We are pleased to offer you the following publication for exchange. If you are interested in receiving them note your requests and return this offer list to our address, alternatively, e-mail your requests to mko@nlb.by

The prices are only quoted for the exchange balance. Unfortunately it is not possible to inform you if a requested title cannot be supplied.Thank you very much.
Expiration date: 01. July 2013

Заказы высылать до: 1июля 2013 г.


№№

Автор

Заглавие

Место издания

Издатель-

ство

Год изд.

Стр.

ISBN


Правовые основы сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия Республики Беларусь.

Мн.

Б.и.

2011

389


Бахарэвіч А.

Гамбурскі рахунак Бахарэвіча.

Б.м.

РС

2012

421

978-0-929849-50-8


Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін : зборнік артыкулаў.

Мн.

Кнігазбор

2013

174

978-985-7057-22-1Банцэвіч П.К.

Праз прызму часу: беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў кантэксце навуковых даследаванняў : манаграфія.

Гродна

ГДАУ

2012

310

Полацк у гісторыі і культуры Еўропы : матэрыялы Міжнароднай навуковай канфер., Полацк, 22-23 мая 2012 г.

Мн.

Беларуская навука

2012

637

978-985-08-1496-8Прокопцова В.П.

Павел Маслеников. Портрет художника в зеркале времени : воспоминания, документы, альбом-каталог.

Мн.

Маст. літ.

2012

302

978-985-02-1386-0Суша А.А.

Буквар у жыцці нашых продкаў = Букварь в жизни наших предков = The ABC-book in life of our ancestors. (У футляры з кнігай : Буквар мовы славянскай).

Мн.

НББ

2012

156

978-985-6879-82-4


Буквар мовы славянскай : дапаможнік для тых, хто навучаецца чытанню і пісьму. - факсім. выданне. Выхадныя даныя арыгінала: Вільня, 1767. (Тэкст на царкоўнаславянскай мове). - У футляры з кнігай: Буквар ў жыцці нашых продкаў.

Мн.

НББ

2012

186

978-985-6879-81-7Гусаков В.Г.

Вопросы рыночного развития АПК : избранные труды : в 2 кн. Кн.1.

Мн.

Беларуская навука

2012

687

978-985-08-1472-2Гусаков В.Г.

Вопросы рыночного развития АПК : избранные труды : в 2 кн. Кн.2.

Мн.

Беларуская навука

2013

780

978-985-08-1504-0


Республика Беларусь - Европейский союз : проблемы и перспективы партнерства.

Мн.

Беларуская навука

2013

525

978-985-08-15-14-9Локотко А.И.

Архитектура: авангард, абсурд, фантастика.

Мн.

Беларуская навука

2012

206

978-985-08-1477-7Віцязь С.П.

Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні.

Мн.

Беларуская навука

2012

410

978-985-08-1503-3


Городская среда: геоэкологические аспекты.

Мн.

Беларуская навука

2013

300

978-985-08-1506-4


Владимир Сергеевич Улащик : к 70-летию со дня рождения. - (Биобиблиография ученых Беларуси).

Мн.

Беларуская навука

2013

120

978-985-08-1517-0


Карэліччына: людзі, час, падзеі : зборнік навуковых артыкулаў.

Мн.

Беларуская навука

2012

484

978-985-08-1510-1


Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць : праблемы характаралогіі.

Мн.

Беларуская навука

2013

364

978-985-08-1519-4Вітка В.

Выбраныя творы. - (Беларускі кнігазбор).

Мн.

Беларуская навука

2013

524

978-985-08-1513-2Любавский М.К.

Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. - (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі).

Мн.

Беларуская навука

2012

395

978-985-08-1502-6


Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці : зборнік матэрыялаў Міжнародн. навукова-практыч. канфер., Мінск, 24 - 25 лістапада 2011 г.

Мн.

Беларуская навука

2012

573

978-985-08-1481-4Макоўскі А.П.

Ціхае жыццё : апавяданні.

Мн.

Маст. літ.

2012

333

978-985-02-1405-8Марціновіч А.

Успамін пра будучыню : мастацка-гістарычныя апавяданні, эсэ.

Мн.

Маст. літ.

2012

524

978-985-02-1397-6Шніп В.А.

Пугачоўскі цырульнік : дзённікавая проза паэта.

Мн.

Маст. літ.

2013

350

978-985-02-1427-0Васильев Р.А.

Елена Белова. Королева побед : очерк. - (Жизнь знаменитых людей Беларуси).

Мн.

Маст. літ.

2012

115

978-985-02-1417-1Попов Ю.Н.

Голоса Ангела : [о ядерной проблеме 20 века].

Мн.

Бонем

2012

173

978-985-6630-61-6


Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси.

Мн.

НББ

2012

34

978-985-6879-92-3


Белорусский путь.

Мн.

Маст. літ.

2012

558

978-985-02-1416-4


Гражданский кодекс Республики Беларусь : с изменен. и дополн. по сост. на 28 января 2013 года.

Мн.

НЦПИ РБ

2013

651

978-985-6928-71-3Пісьмянкоў А.

Не знікай : выбранае.

Мн.

Рэдакцыя газ."Звязда"

2012

294

978-985-90303-5-2Гужалоўскі А.А.

Чырвоны аловак : нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР : у 2 кн. Кн. 1 : 1919 - 1941 гг.

Мн.

Рэдакцыя газ."Звязда"

2012

301

978-985-90303-1-4Рублеўская Л.І.

Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега : раман прыгодніцкі і фантасмагарычны. - (Святло мінуўшчыны).

Мн.

Рэдакцыя газ."Звязда"

2012

269

978-985-90277-6-5Паремская Д.А.

Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие для студентов ВУЗов. - 13-е изд., переработ. + CD-ROM.

Мн.

Выш. Школа

2013

351

978-985-06-2217-4


Аркадзь Астаповіч [Выяўленчы матэрыял] = Аркадий Астапович = Arkadzy Astapovich : [альбом].

Мн.

Беларусь

2012

79

978-985-01-1015-2Бохан Ю.М.

Узбраенне насельніцтва беларускіх зямель у XIV - XVI стагоддзях.

Мн.

Беларусь

2012

150

978-985-010995-8Кибак И.А.

Психология законотворческой деятельности : монография.

Мн.

Академия МВД РБ

2012

442

978-985-427-773-8


Доля беларускай культуры пад Саветамі, 1920 - 1991 гг. - (Не известная история).

Мн.

Харвест

2012

335

978-985-18-1211-6Малевич И.А.

Казимир Малевич. Восхождение на крест судьбы.

Мн.

Харвест

2012

256

978-985-18-1383-0Купала Я.

Вершы. Паэмы. П'есы. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі).)

Мн.

Харвест

2012

703

978-985-16-2199-2Колас Я.

Вершы ; Паэмы ; Апавяданні ; Аповесці ; Трылогія "На ростанях" : [зборнік]. - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі).

Мн.

Харвест

2012

1167

978-985-16-2837-3Мерников А.Г.

Вторая мировая война, 1939 - 1945. День за днем. Хроника событий.

Мн.

Харвест

2011

479

978-985-16-9673-0Глобус А.

Сказы : проза.

Мн.

Харвест

2012

735

978-985-18-0922-2


Культура и быт белорусов в этнографических исследованиях и музейных коллекциях : материалы междунар. научной конфер. (7 - 8 июня 2012 г., Минск).

Мн.

Право и экономика

2012

262

978-985-552-148-9


Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя : матэрыялы міжнародн. навуков. канфер. да 130-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, Мінск, 25 - 26 верасня 2012 г.

Мн.

Права і эканоміка

2012

238

978-985-552-153-3Пелих С.А.

Инновационно-инвестиционная среда в агропромышленном комплексе Китая и Беларуси: анализ, проблемы, решения.

Мн.

Право и экономика

2012

174

978-985-552-137-3


Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы : матэрыялы міжнародн. навуков. канфер.(Мінск, 20 - 21 лістапада 2012 г.)

Мн.

Права і эканоміка

2012

261

978-985-552-161-8


Современная политическая наука: нравственные регулятивы : [сборник статей].

Мн.

Право и экономика

2012

198

978-985-552-150-2


Максім Танк у дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць : матэрыялы міжнародн. навуков. канфер., прысвечанай 100-годдзю з дня нарадж. М.Танка, 17 - 18 верасня 2012 г., Мінск.

Мн.

Права і эканоміка

2012

218

978-985-552-147-2Лосский Н.О.

Воспоминания. Жизнь и философский путь.

Мн.

Право и экономика

2012

276

978-985-552-141-0Забродский Э.А.

Наследие профессорской мысли : [сборник трудов белорусских политических мыслителей 19 начала 20 вв. и очерки о них].

Мн.

Право и экономика

2012

389

978-985-552-139-7Кожар Н.В.

Образовательные услуги в рыночной экономике.

Мн.

Право и экономика

2012

197

978-985-552-154-0


Семья и женщина в современном мире: социальные и культурные аспекты : материалы международн. научной конфер., г. Минск, 2 февраля 2012 г.

Мн.

Право и экономика

2012

490

978-985-552-151-9Голубева Н.А.

Камея "Салидат" : исторический детективный роман.

Мн.

БелЭн

2012

614

978-985-11-0647-5Локотко А.И.

Архитектура Беларуси в европейском и мировом контексте.

Мн.

БелЭн

2012

431

978-985-11-0684-0


Ваньковичи. - (Белорусский родовод).

Мн.

БелЭн

2012

442

978-985-11-0676-5


Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы ХVI ст. : (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі).

Мн.

БелЭн

2012

670

978-985-11-0642-0Саяпин В.Ю.

Гродненские костелы. Послевоенная история : документы и фотографии.

Гродно

ЮрСаПринт

2012

135

978-985-90264-4-7Лепешаў І.Я.

Перад змярканнем : зборнік артыкулаў.

Гродна

ЮрСаПринт

2013

230

978-985-902264-4-7Быховцев Н.И.

Волковыск межвоенный. Т. 1.

Гродно

ЮрСаПринт

2012

311

978-985-90264-41-01Быховцев Н.И.

Волковыск межвоенный. Т. 2.

Гродно

ЮрСаПринт

2012

251

978-985-90264-14-44


"Ты гэтых вачэй не забудзь..." [Выяўленчы матэрыял] : фатаграфііі Янкі Купалы : каталог.

Мн.

Дзярж. літарат. музей Я.Купалы

2012

266

Нарысы гісторыі Лепельшчыны : зборнік артыкулаў.

Мн.

Витебская обл. типогр.

2012

419

978-985-534-048-6Кабржыцкая Т.В.

Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі : вучэбны дапаможнік для студэтнаў ВНУ : у 3 ч. Ч. 1 : Эпоха Сярэднявечча - ХІХ ст.

Мн.

БДУ

2012

214

978-985-518-651-0Запрудскі І.М.

Па дарозе на Парнас : атрыбуцыйныя даследаванні і пытанні рэцэпцыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя.

Мн.

БДУ

2012

173

978-985-518-690-9Шамякина Т.И.

Славянская мифология : пособие для студентов.

Мн.

БГУ

2012

166

978-985-518-640-4Морозов И.В.

Пути - уроки нашей культуры.

Мн.

БГУ

2012

423

978-985-518-698-5


Белорусское концертно-исполнительское искусство : последняя треть ХХ - начало ХХI века. (+CD-ROM).

Мн.

Беларуская навука

2012

558

978-985-08-1446-3Герасимович О.В.

Восточно-славянская семантическая аксиология (вера, надежда, любовь).

Мн.

Беларуская навука

2013

243

978-985-08-1520-0Мушынскі М.

Падзвіжнік з малой Багацькаўкі : жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага. –

2-е выд., выпраўл. і дапоўн.Мн.

Беларуская навука

2013

542

978-985-08-1512-5Смирнов В.Э.

Гражданственность и гражданское общество: самоорганизация и социальный порядок.

Мн.

Беларуская навука

2013

238

978-985-08-1524-8


Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць : (да 945-годдзя Мінска) : зборнік навуковых артыкулаў : [па матэрыялах дзвюх Міжнародн. навуковых канфер., 2011 і 2012 гг.].

Мн.

Беларуская навука

2012

563

978-985-08-1497-5Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал