Гісторыя БеларусіДата канвертавання28.11.2016
Памер43.33 Kb.
Праграмныя патрабаванні па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя»

 1. Прадмет і задачы курса “Гісторыя Беларусі”. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

 2. Першабытная эпоха, яе асноўныя этапы і іх характарыстыка. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.

 3. Генэзіс усходнеславянскіх плямен і іх рассяленне на тэрыторыі Беларусі, грамадскае і гаспадарчае развіццё. Раннія этапы этнагенэзу беларусаў.

 4. Станаўленне еўрапейскай сярэднявечнай цывілізацыі. Феадальна-саслоўны лад, роля дзяржавы і царквы ў Сярэднія вякі.

 5. Утварэнне дзяржаў на тэрыторыі рассялення ўсходніх славян. Адносіны Полацка і Турава з Кіевам і Ноўгарадам у IX – XІ стст.

 6. З’яўленне хрысціянства на беларускіх землях. Развіццё культуры ў IX–XІ стст., і дзейнасць беларускіх хрысціянскіх асветнікаў.

 7. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі ў першай палове XIII ст. (крыжакамі і мангола-татарамі), складванне перадумоў палітычнага аб¢яднання.

 8. Утварэнне ВКЛ і яго развіццё на першапачатковым этапе існавання (ад Міндоўга да Віценя). Знешняя палітыка князёў Гедыміна і Альгерда.

 9. Унутраная і знешняя палітыка ВКЛ у перыяд з апошняй трэці XІV па канец XV ст.: паступовы геапалітычны паварот на Захад. Барацьба праваслаўнай знаці за захаванне сваіх правоў (вайна 1430-х гг.).

 10. Дзяржаўны і сацыяльна-палітычны лад ВКЛ у ХІV–XVI стст.

 11. Сацыяльна-эканамічны лад ВКЛ у другой палове ХІІІ–XVI стст. Фарміраванне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадаркі і афармленне прыгоннага права.

 12. Знешнепалітычнае становішча ВКЛ у канцы XV – першай палове XVI ст.: адносіны з Маскоўскім княствам; барацьба з крымскімі татарамі.

 13. Культура эпохі Адраджэння ў Еўропе і ў ВКЛ.

 14. Складанасці палітычнага становішча ВКЛ у сярэдзіне XVI ст. (Лівонская вайна і Люблінская вунія). Становішча ВКЛ у Рэчы Паспалітай.

 15. Рэфармацыя і Контррэфармацыя ў ВКЛ. Берасцейская царкоўная вунія.

 16. Унутраныя і знешнія канфлікты на беларускіх землях у канцы XVI – першай трэці XVII cт.: гарадскія паўстанні, інтэрвенцыйная вайна 1604 – 1618 гг.

 17. Войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты Рэчы Паспалітай сярэдзіны XVII ст. (1648 – 1651, 1654 – 1667, 1655 – 1660 гг.).

 18. Барацьба магнацкіх груповак у канцы XVII – пачатку XVIII ст. Паўночная вайна. Апошнія спробы аддзялення ВКЛ ад Рэчы Паспалітай.

 19. Дзяржаўны і грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Палітычны крызіс XVIII ст. і яго прычыны.

 20. Культурнае, рэлігійнае і этнічнае развіццё беларускіх земляў у XVII – XVIII стст. Век Асветніцтва. Уплыў Асветніцтва на культуру Беларусі.

 21. Падзелы Рэчы Паспалітай. Уключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі (1772–1795 гг.).

 22. Палітыка Расійскай імперыі на далучаных беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку XIX ст.

 23. Вайна 1812 г. і Беларусь.

 24. Грамадска-палітычны рух на беларускіх землях у першай палове XIX ст. Паўстанне 1830 – 1831 гг. і яго вынікі.

 25. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX ст. (да 1861 г.). Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы.

 26. Культура і асвета ў Беларусі ў канцы XVIII –сярэдзіне XIX ст. Зараджэнне новай беларускай літаратуры.

 27. Буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. і контррэформы 80 – 90-х. гг. XIX ст. Асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

 28. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Беларусі і яго вынікі.

 29. Грамадска-палітычны рух у апошняй трэці XIX – пачатку XX ст. у Расіі і Беларусі. Народніцтва і марксізм. Станаўленне беларускага нацыянальнага руху.

 30. Асаблівасці працэсу фарміравання беларускай нацыі ў другой палове XIX ст.

 31. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў апошняй трэці ХІХ – пачатку ХХ ст. Станаўленне і развіццё капіталізму.

 32. Беларусь у перыяд рэвалюцыі 1905 – 1907 гг. і паслярэвалюцыйны перыяд 1907 – 1914 гг.

 33. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 34. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. і Беларусь. Уздым нацыянальна-вызваленчага руху.

 35. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Усталяванне ўлады бальшавікоў у Беларусі і першыя мерапрыемствы новай улады.

 36. Пазітыўныя тэндэнцыі ў нацыянальна-дзяржаўным будаўніцтве, эканамічным і культурным жыцці БССР у 20-я гг. XX ст.

 37. Рух да стварэння нацыянальнай дзяржаўнасці ў канцы 1917 – на працягу 1918 г. (I Усебеларускі з¢езд, утварэнне БНР).

 38. Стварэнне БССР як бальшавіцкай альтэрнатывы БНР. Савецка-польская вайна 1919–1920 гг. Рыжскі мір.

 39. Станаўленне і ўмацаванне савецкай таталітарнай сістэмы ў 30 – гг. XX ст. Індустрыялізацыя. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

 40. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921–1939 гг.).

 41. Пачатак Другой сусветнай вайны і аб¢яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 42. Напад гітлераўскай Германіі на СССР. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 43. Усталяванне гітлераўскага акупацыйнага рэжыму. Дзейнасць калабаранцкіх арганізацый.

 44. Партызанскі рух і падполле на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 45. Беларуская наступальная аперацыя і вызваленне Беларусі ў 1944 г.

 46. Грамадска-палітычнае жыццё і цяжкасці аднаўлення народнай гаспадаркі СССР і БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (1944–1953 гг.).

 47. Дэсталінізацыя грамадска-палітычнага жыцця, эканамічныя, сацыяльныя і культурныя змены ў СССР і БССР у сярэдзіне 50-х – першай палове 60-х гг. XX ст.

 48. БССР ад сярэдзіны 60-х да сярэдзіны 80-х гг. ХХ ст. Здабыткі і праблемы ў грамадска-палітычным, эканамічным і культурным жыцці.

 49. Крызіс і разбурэнне савецкай палітычнай сістэмы (1985–1991 гг.). Палітыка перабудовы

 50. Распад СССР і ўтварэнне незалежнай Рэспублікі Беларусь.

 51. Асаблівасці дзяржаўнага ладу і эканамічных рэформаў Рэспублікі Беларусь 1992–1994 гг. Канстытуцыя 1994 г.

 52. Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе. Асноўныя напрамкі знешняй і ўнутранай палітыкі.

Абмеркаваны і зацверджаны

на паседжанні кафедры філасофіі і гісторыі

Пратакол №1 ад 31.08.2016Заг. кафедры Буйко Т.М.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
2014 -> І. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства
2014 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2014 -> Каб стварыць новы артыкул, можна пайсці па чырвонай спасылцы
2014 -> Міхал Амельянчук
2014 -> Касацыйная скарга
2014 -> Хадайніцтва №1 Просім суд далучыць да справы: апошняе Рашэньне кпч аан «Палякоў супраць Беларусі»
2014 -> Информация о контактных телефонах (в рабочие и выходные дни) некоторых загранучреждений Республики Беларусь для оперативного решения вопросов


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал