Информация о действующем на 01. 10. 2012 г музее Белицкого детского сада средней школы Лидского районаДата канвертавання04.07.2016
Памер48.25 Kb.
Информация  о действующем  на  01.10.2012 г.  музее Белицкого детского  сада средней  школы  Лидского  района

 №

П-п


Учреждение образования, почтовый  адрес, телефон

Название, профиль, дата открытия музея, № приказа  об открытии

Занимаемая площадь:    

 а) количество помещений, занимаемых музеем, общая площадь;  

  б) площадь занимаемая экспозициями

в) помещение,  в котором размещается музей (отдельное, совмещённое с каким кабинетом)Кол-во экспона-тов:

а) основ-ного фонда;

б) научно-вспомога-тельного фонда

 

 Краткая аннотация

 разделов экспозицийПеречень экспонатов, содержащих драгоценные металлы  и камни, холодного и огнестрельного оружия

Формы и содержание работы  музея, включение в образовательный процесс

Ф.И.О. должность руководи-теля  музея, контактный телефон  

Перспекти-вы развития музея

1.

Белицкий детский сад –средняя школа Лидского района ; 231314 д.Белица; ул.Красноармейская 23а; т.575346

Историко-этнографический «Спадчына»;

23.12.2004 г.

Приказ  №112  от

23.12.2004 г.а)  2 помещения,

общая площадь – 77,5 кв.м;

б) 65 кв.м;

в) отдельноеа)  477 экспон.

б) 63 экспон.Разделы экспозиции:                Хлеб – усяму галава” сабраныяэкспанаты, якія  сведчаць аб  гас-падарчай дзейнасці нашых   прод-каў. Найбольш цікавыя  з  іх – гэта  цэп, страхара ( падстаўка), фанар  з газнічкай.  

«Беліца  дома і  ў свеце вядома»

расказвае  аб гісторыі Беліцы, раз-віцці хрысціянства, калгаса. У экспазіцыі ёсць  даволі цікавыя экспанаты. Самы старажытны  і цікавы – выпіска з пастановы  су-да  аб раздзеле маёмасці, дату-емы 1842 г. Пад дакументам па-стаўлена шэсць подпісаў крыжы-камі. Гэты  факт  вызначае ўзро-вень адукацыі сярод  нашых про-дкаў  у сярэдзіне ХІХ ст. Эсплі-кацыя зямельнага ўчастка, прада-ваемага ўладальнікам маёнтка, графам Трубяцкім, датуемая пачаткам ХХ ст. Пашпарт 1906 г., рэлігійная літаратура канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя, фатакарткі першых гадоў калгаснага жыцця. 

  «Ніхто  не забыты, нішто не  забыта”

 змяшчае экспанаты  аб Вялікай Айчыннай вайне, аб удзеле  ў  ёй нашых землякоў-франтавікоў. Самыя дарагія  для нашых вучняў экспанаты – гэта  юбі-лейныя медалі ветэранаў. У экспазіцыі ёсць фашысцкі паш-парт-пропуск, імянуемы  ў народзе “Аўсвайс “, слоўнікі – размоўнікі, выдадзеныя фашыстамі  для  зносін  з рускімі рабамі.

  “Сцяжынка школьная мая” -  аб развіцці адукацыі  ў Беліцы. Экспазіцыя змяшчае падручнікі, кніжкі  для чытання канца  ХІХ - пачатку  ХХ ст. Самая ранняя  кніжка “ Вясковае будаўніцтва” датуецца  2-ой  паловай ХVІІІ ст. Ёсць пасведчанне аб  заканчэнні сямігадовай польскай школы, раз-настайная атрыбутыка савецкай школы, узноўлена гісторыя  аду-кацыі  ў Беліцы.

 «Сялянскі побыт»

 змяшчае шмат цікавых  экспа-натаў  з побыту нашых продкаў: абрадавы ручнік  канца ХІХ  ст., абрус, паясы, багатая калекцыя вышыўкі, абутку, сталярскіх прылад.

  «Ткацтва. Адзенне нашых  продкаў» змяшчае амаль  усе прылады апрацоўкі лёну  і ткацтва. Налічвае багатую калекцыю саматканых тканін  і адзення.


 

Выставки, экскурсии, встречи, конкурсы,

уроки, прём в члены БРСМ, БРПО, поисково – исследовательс-кая деятельность.

 


Холопик Алексей Александро-вич, учитель истории и обществове-дения

Т.575346Расширение экспозиции «Хлеб ўсяму галава».

 Пополнение всех разделов эспозиций новыми экспонатами.    Зам.директора по основной деятельности       Н.Е.Ясюлевич                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка