Жыццё i заняткі старажытнейшых людзей на тэрыторыі БеларусіДата канвертавання15.05.2016
Памер54.6 Kb.
Білет 1

 1. Жыццё i заняткі старажытнейшых людзей на тэрыторыі Беларусі.

 2. Унутрыпалітычнае становішча Вялікага Княства Літоўскага ў першай палове XVI ст.


Білет № 2

  1. Усходнеславянскія плямёны на тэрыторыі Белаpyci: рассяленне, грамадскія i гаспадарчыя адносіны ў V—IX стст.

  2. Берасцейская царкоўная унія 1596 г.: перадумовы заключэння i распаўсюджванне уніяцтва на тэрыто­рыі Беларусі.


Білет № 3

   1. Полацкае княства ў IX—XI стст. Княжацка-вечавы лад.

   2. Пашырэнне ўплыву Адраджэння ў Беларусі ў сярэдзіне XVI — пачатку XVII ст.


Білет № 4

    1. Гарады на тэрыторьи Беларусі ў IX — сярэдзіне XIII ст.: паходжанне назваў i гаспадарчае жыццё гараджан.

    2. Беларусь у час войнаў другой паловы XVII — пер­шай паловы XVIII ст.


Білет №5

     1. Развіццё культуры на беларускіх землях у IX — сярэдзіне XIII ст. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы.

2. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай i яе падзелы. Паўстанне 1794 г. i яго падзеі ў Беларусі.
Білет № 6

      1. Прычыны ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага.

      2. Культура Беларусі ў другой палове XVII — першай палове XVIII ст.


Білет № 7

       1. Умацаванне вялікакняжацкай улады у Вялікім Княстве Jliтoўcкім у першай палове XIV ст. Паходжанне назвы княства.

       2. Культура Беларусі ў другой палове XVIII ст.

Білет № 8

        1. Дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII — XIV ст. Барацьба за вялікае княжанне.

        2. Спробы эканамічных рэформ у другой палове XVIII ст. Магнацкае прадпрымальніцтва.

Білет № 9

         1. Збліжэнне Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай. Крэўская унія 1385 г.: прычыны, ўмовы i наступствы.

         2. Саслоўная i канфесіянальная палітыка царскага ўрада ў Беларусі ў канцы XVIII — пачатку XIX ст. Полацкі царкоўны сабор 1839 г.

Білет № 10

1.Барадьба з агрэсіяй крыжакоў у XIII—XIV стст. Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 г.     1. Рэформы ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў сярэ­дзіне XIX ст.


Білет №11

 1. Змены ў дзяржаўным ладзе Вялікага Княства Jliтоўскага ў XV — першай палове XVI ст.

 2. Беларусь у перыяд вайны 1812 г.


Білет № 12

 1. Саслоўі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV — сярэдзіне XVI ст. Этапы запрыгоньвання сялянства.

 2. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай трэці XIX ст.


Білет № 13

  1. Развіццё гарадоў на тэрыторыі Беларусі ў XIV — сярэдзіне XVI ст. Магдэбургскае права.

  2. Культура Беларусі ў першай палове XIX ст.


Білет №14

   1. Утварэнне беларускай народнасці. Паходжанне назвы «Белая Русь».

   2. Паўстанне 1863—1864 гг. у Беларусі. Погляды i дзейнасдь К. Каліноўскага.


Білет 15

    1. Культура Беларусі ў XIV — першай палове XVI ст.

    2. Умовы i асаблівасці адмены прыгоннага права ў Беларусі.


Білет №16

     1. Францыск Скарына — ўсходнеславянскі i беларускі гуманіст, асветнік, першадрукар. Погляды i выдаведкая дзейнасць.

     2. Сталыпінскія рэформы i ix ажыццяўленне ў Беларуci.


Білет №17

      1. Прычыны i ўмовы аб'яднання Польшчы i Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай. Люблінская унія 1569 г.

      2. Прамысловае развіццё i стан гарадоў Беларусі ў 60-я гг. XIX — пачатку XX ст.


Білет №18

 1. Палітычнае становішча Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI — пачатку XVII ст. Статут BKJI 1588 г.

 2. Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях.


Білет № 19

  1. «Валочная памера» 1557 г. Станаўленне фальваркова-паншчыннай састэмы гаспадарання.

  2. Умовы i асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў другой палове XIX — пачатку XX ст.


Білет № 20

   1. Гарадское жыццё на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XVI — першай палове XVIII ст. Цэхі. Узнікненне мануфактур.

   2. Культура Беларусі ў 60-я гг. XIX — пачатку XX ст.


Білет № 21

    1. Рэфармацыя i Контррэфармацыя на тэрыторыі Беларусі.

    2. Падзеі расійскіх рэвалюцый 1905—1907 гг. i Лютаўскай 1917 г. у Беларусі.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал