КалейдаскопДата канвертавання15.05.2016
Памер17.31 Kb.
ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫ
КАЛЕЙДАСКОП
Зборнік артыкулаў
Мінск
«Бестпрынт»
2009
УДК 398(=161.3)

ББК 82(4Бел)

К 12
Рэцэнзенты:

доктар філалагічных навук прафесар Г. А. Барташэвіч;

кандыдат філалагічных навук дацэнт В. А. Вараб’ёваКавалёва, Р. М.

К 12 Фалькларыстычны калейдаскоп : зб. арт. / Р. М. Кавалёва. – Мінск : Бестпрынт, 2009. – 266 с.
ISBN 978-985-6873-18-1

У артыкулах зборніка разглядаюцца разнастайныя праблемы фалькларыстыкі, прапануюцца новыя падыходы да разгляду фальклорных з’яў.

Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі, культуралогіі, выкладчыкам ВНУ, школьным настаўнікам, студэнтам-філолагам і ўсім, каго цікавіць фальклор і пошукі сучаснай навукі.

УДК 398(=161.3)

ББК 82(4Бел)
ISBN 978-985-6873-18-1 © Р. М. Кавалёва, 2009

© Афармленне. УП «Бестрынт», 2009

Навуковае выданне


ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫ
КАЛЕЙДАСКОП


Мастак вокладкі Т. Ю. Таран

Адказны за выпуск С. Л. Жукава

Рэдактор М. И. Валкавец

Падпісана да друку 07.07.2009. Фармат 60х84 1/16.

Папера афсетная. Гарнітура “Times New Roman”. Друк на рызографе.

Ум. др. арк. 15,7. Ул.-выд. арк. 14,17.

Тыраж 100 экз. Заказ 412.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

УП «Бестпрынт». ЛВ № 02330/0494307 от 04.03.2009.

ЛП 02330/0494209 от 03.04.2009.Вул. Філатава, 9, 220026, г. Мінск.
Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%9E -> %D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> %D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B -> %D0%A4%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A7%D0%9D%D0%AB%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%94%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F
%D0%A4%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A7%D0%9D%D0%AB%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%94%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F -> Змест Ад аўтара
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Беларускія вяснянкі ў запісах Р. Р. Шырмы: узроўні аналізу
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Ў куставых песнях-скаргах на долю
%D0%A4%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A7%D0%9D%D0%AB%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%94%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F -> Наіўныя студэнты і школьнікі думаюць, што ў падручніках закладзена ўся прамудрасць, даецца ўзорнае тлумачэнне фальклорных твораў іншага проста не можа быць
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Анімалістычная тэма беларускай каляндарнай абраднасці ў культурнай рэтраспектыве
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Традыцыі архаічнай культуры
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Веснавыя песні (Палессе)
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Рыма Кавалёва
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> 1. Мастацкая функцыя метафарычных эпітэтаў у сямейна-бытавых песнях


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал