Кантрольныя пытанніДата канвертавання29.07.2016
Памер93.71 Kb.


КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІЯкім чынам класіфікуюць капіравальныя пласты?Як рэагуюць на выпраменьванне негатыўны і пазітыўны пласты? Нарысаваць схемы для плоскага афсетнага друку.Даць азначэнне капіравальнага пласта і прывесці прыклады.Што ўваходзіць у склад капіравальнай кампазіцыі? Прывесці прыклады складу капіравальных кампазіцый.Якія ўласцівасці КП называюць працоўнымі?Якія патрабаванні да капіравальных рамаў?Агульныя звесткі пра сенсітаметрычныя і тэхналагічныя ўласцівасці капіравальных пластоў.Сутнасць фотахімічных працэсаў у пластах розных тыпаў.Тыпы капіравальных пластоў і іх прызначэнне.Выраб формаў афсетнага друку негатыўным капіраваннем.Пералічыць і ахарактарызаваць спосабы вырабу формаў ПД.Капіравальныя пласты і патрабаванні да іх.Якія пласты выкарыстоўваюць для вырабу формаў ПД?Якія абаронныя ўласцівасці капіравальных пластоў?Сучасныя капіравальныя пласты.У якіх каардынатах і чаму будуюць характарыстычныя крывыя капіравальных пластоў?Які агульны выгляд і асаблівыя кропкі характарыстычных крывых негатыўнага і пазітыўнага пластоў?Як вызначыць інтэгральную чуласць капіравальнага пласта?Як пабудаваць характарыстычную крывую капіравальнага пласта?Ад чаго залежыць профіль друкарскага элемента формы?Якую кантрастнасць маюць капіравальныя пласты?Ці залежыць інтэгральная чуласць КП ад яго таўшчыні?Ці залежыць ад таўшчыні пласта яго раздзяляльая здольнасць?Якую спектральную чуласць маюць капіравальныя пласты?Якая інтэгральная чуласць капіравальных пластоў?Ад якіх фактараў залежыць выбар спосабу вырабу формаў?Нарысаваць агульную схему капіравальнай рамы, апісаць прызначэнне яе вузлоў і прынцып працы.Падрыхтоўка алюмініевай паверхні: прызначэнне і апісанне аперацыйЯкія паказчыкі якасці мае алюмініевая паверхня пасля падрыхтоўкі?Апісаць спосаб нанясення капіравальнай кампазіцыі распыленнем у электрычным полі высокага напружання.Нарысаваць схему і апісаць нанясенне капіравальнай кампазіцыі спосабам падаючай завесы.Апісаць канвекцыйны способ сушкі капіравальных пластоў, яго перавагі і недахопы.Апісаць індукцыйны способ сушкі капіравальных пластоў, яго перавагі і недахопы.Апісаць тэрмарадыяцыйны способ сушкі капіравальных пластоў, яго перавагі і недахопы.Якія асноўныя тэхнічныя паказчыкі афсетных пласцін?Што такое шурпатасць? Якія паказчыкі шурпатасці падрыхтаванай алюмініевай паверхні? Які сэнс і значэнні паказчыкаў Ra, Rz, ?Нарысаваць схему профіля падрыхтаванай алюмініевай паверхні і растлумачыць, чаму не патрэбна гідрафілізацыя ПЭ формы.Ахарактарызаваць спосаб вырабу афсетных формаў капіраваннем з дыяпазітываў у параўнанні з іншымі спосабамі.Ахарактарызаваць асноўныя кампаненты капіравальнай кампазіцыі для вырабу пазітыўнага пласта, уключаючы мэтавыя дадаткі.Нарысаваць схему і апісаць аперацыі вырабу монаметалічных формаў пазітыўным капіраваннем.Нарысаваць схему і апісаць працэс вырабу монаметалічных формаў негатыўным капіраваннем.Закапіраванне з-за няшчыльнага кантакту: сутнасць, прычыны і спосабы ўнікнення.Закапіраванне з-за вялікай долі рассеянага святла: сутнасць, прычыны і спосабы ўнікнення.Закапіраванне з-за вялікага часу экспанавання: сутнасць, прычыны і спосабы ўнікнення.Апісаць і растлумачыць сутнасць аперацый апрацоўвання копій у працэсары.Апісаць і растлумачыць сутнасць аперацый ручнога апрацоўвання копій.Аўтаматызаваныя капіравальныя рамы, іх вузлы, прылады і найважнейшыя тэхнічныя характарыстыкі.Аўтаматызаваныя працэсары для апрацоўвання копій, іх вузлы, прылады і найважнейшыя тэхнічныя характарыстыкі.Пералічыць фактары, ад якіх залежыць якасць афсетнай формы.Што кантралююць на монаметалічнай афсетнай форме?Прызначэнне і апісанне тэрмаапрацоўвання монаметалічных формаў.Прызначэнне і апісанне кансервацыі монаметалічных формаў.Ахарактарызаваць формы для афсетнага друку без увільгатнення.Нарысаваць схему і апісаць характэрныя прыкметы формаў ПД.Ахарактарызаваць фотапалімерныя формы ВД.Якія кампаненты ўваходзяць у склад фотапалімерных кампазіцый?Апісаць выраб фотапалімерных формаў ВД.Якія асноўныя паказчыкі якасці фотапалімерных формаў ВД?Тэхналагічнае абсталяванне для вырабу фотапалімерных формаў ВД.Якія існуюць спосабы вырабу формаў трафарэтнага друку? Апісаць асноўныя аперацыі працэсу.Якімі спосабамі вырабляюць фотапалімерныя флексаформы?Апісаць аперацыі працэсу Cyrel вырабу фотапалімерных флексаформаў.Якое прызначэнне аперацый экспанавання ў працэсе Cyrel?Якія рэчывы выкарыстоўваюць для праяўлення копій у працэсе Cyrel?Якія патрабаванні да фотаформаў, якія выкарыстоўваюць для вырабу флексаформаў?Якія патрабаванні да арыгіналаў для вырабу формаў флексаграфскага друку?Чым адрозніваецца і чым падобнае капіравальнае абсталяванне для вырабу копій плоскага афсетнага і флексаграфскага друку?Якімі спосабамі вырабляюць гумовыя формы флексадруку?Якім чынам праводзяць падрыхтоўку формных цыліндраў глыбокага друку? Якія патрабаванні да іх паверхні?Ахарактарызаваць растр глыбокага друку і яго прызначэнне.Як вырабляюць пігментную копію?Апісаць аперацыі пераводу пігментнай копіі на формны цыліндр і яе праяўлення.Апісаць працэс траўлення меднага цыліндра і заключныя аперацыі пігментнага спосабу.Апісаць капіравальны працэс глыбокай аўтатыпіі.Гравіраванне формаў ГД і яго адрозненне ад гравіравання формаў ВД.Якія спосабы траўлення клішэ?Якія механізмы эмульсійнага і безэмульсійнага траўлення?Якія спосабы ўздзеяння лазернага выпраменьвання выкарыстоўваюць у формных працэсах?Якія тыпы ўздзеяння лазернага выпраменьвання на формны матэрыял?Схема і агульная характарыстыка тэхналогіі Соmputer-to-Plate вырабу афсетных формаў.Якія формныя матэрыялы ўжываюць у тэхналогіі Соmputer-to-Plate вырабу афсетных формаў?Ахарактарызаваць асноўнае тэхналагічнае абсталяванне тэхналогіі Соmputer-to-Plate вырабу афсетных формаў.Тэхналогія Соmputer-to-Press вырабу афсетных формаў.Якія схемы вырабу монаметалічных формаў капіраваннем?Якія праблемы ўзнікаюць пры капіраванні фотаформаў на афсетную пласціну і як яны вырашаюцца?Ад якіх фактараў залежыць якасць монаметалічнай афсетнай формы, якую вырабляюць капіраваннем?Якія матэрыялы ўжываюць для вырабу формаў высокага друку?Як чынам залежыць профіль ДЭ фотапалімернай формы высокага друку ад атрыманай пластом экспазіцыі?Які аптымальны профіль ДЭ цынкаграфскага клішэ? Якім чынам на яго ўплывае бакавое траўленне?Якія патрабаванні да дыяпазітываў, што ўжываюць для вырабу афсетных формаў пазітыўным капіраваннем?


Літаратура

Асноўная

1. Полянский, Н. Н. Технология формных процессов / Н. Н. Полянский, О. А. Карташева, Е. Б. Надирова. – М.: МГУП, 2007. – 366 с.

2. Технология изготовления печатных форм / под ред. В. И. Шеберстова. – М.: Книга, 1990. – 224 с.

3. Тэхналогія вырабу друкарскіх формаў: вуч. дапам. па аднайменным курсе для студэнтаў завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці» / уклад. М. К. Якаўлеў. – Мінск: БДТУ, 2005. – 102 с.

4. Тэхналогія формных працэсаў. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для спецыяльнасці 1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей» завочнай формы навучання / уклад. М. К. Якаўлеў. – Мн.: БДТУ, 2012. – 40 c.

5. Тэхналогія фотапрацэсаў і фотатэхніка: метад. указ. да кантр. работы па аднайменным курсе для студэнтаў завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці» / уклад. М. К. Якаўлеў. – Мінск: БДТУ, 2002. – 52 с.

6. Технология изготовления печатных форм: метод. указания к курсовому проекту по одноименному курсу для студентов специальности 1-47 02 01 / М. К. Яковлев, С. В. Сипайло, О. А. Новосельская. – Минск: БГТУ, 2005. – 31 с.

7. Технологические инструкции на процесс изготовления офсетных печатных форм. – М.: ВНИИ полиграфии Госкомпечати РФ, 1998. – 59 с.

8. Техника флексографской печати / Пер. с нем.: под ред. В. П. Митрофанова. – М.: Мир книги, 1997. – 200 с.

9. Технология полиграфического производства. Изготовление печатных форм / А. И. Колосов [и др.]. – М.: Книга, 1986. – 368 с.

10. Самарин, Ю. Н. Конструирование и расчет формного оборудования / Ю. Н. Самарин. – М.: МГУП, 1999. – 382 с.

11. Самарин, Ю.Н. Печатные системы фирмы Heidelberg. Допечатное оборудование: учеб. пособие / Ю. Н. Самарин, Н. П. Сапошников, М. А. Синяк. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 208 с.

12. Синяков, Н. И. Технология изготовления фотомеханических печатных форм / Н. И. Синяков. – М.: Книга, 1974. – 368 с.

Дадатковая

13. Вдовин, В. Содержание форм. Формные процессы: техника и технология / В. Вдовин, Л. Цветков // Курсив. – 2000. – № 4. – С. 26–34.

14. Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. Общие технические условия: ОСТ 29.106–90 // Стандарты по издательскому делу. – сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М.: Юрист, 1998. – С. 205–220.

15. Передача информации и печать/ У. Бауфельд [и др.] – М.: Мир книги, 1998. – 298 с.

16. Филд, Гарри. Г. Цветопередача в полиграфии / Гарри Г. Филд; пер. с англ. М. В. Веневцева; ред. Ю. А. Муратов. – М.: Принтедиа центр, 2005. – 188 с.

17. Стефанов, С. И. Путеводитель в мире полиграфии / С. И. Стефанов. – М.: УНИСЕРВ, 1998. – 286 с.

18. Стефанов, С. И. Путеводитель в мире печатных технологий / С. И. Стефанов. – М.: УНИСЕРВ, 2001. – 224 с.

19. Стефанов, С. И. Полиграфия для рекламистов и не только / С. И. Стефанов. – М.: Гелла-принт, 2002.20. Полянский, Н. Н. Основы полиграфического производства / Н. Н. Полянский. – М.: Книга, 1991. – 352 с.


Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал