Кліч роднага берагаДата канвертавання15.05.2016
Памер185.84 Kb.
Юбілейная выстаўка

Кліч роднага берага”

да 90-годдзя з дня нараджэння

беларускага пісьменніка, перакладчыкаАртура Вольскага

(1924–2002)

тэрмін правядзення: 17 верасня – 19 кастрычніка

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)
1. Atplaukia Nemunu daina : baltarusių poezijos rinkinys / [sudarė Mikola Chvedarovičius]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 430, [1] с.

Шыфр НББ: БА56084


2. Адгалосак душы : зб. вершаў для дзяцей : [для мал. шк. узросту / уклад. І.А.Гімпель. – Мн. : Бел. навука, 1997. – 334 с.

Шыфр НББ: 1БА118743


3. Адданасць : вершы : [для старэйшага школьнага ўзросту / уклад. В. Спрынчан]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 382, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//277350(039)


4. Аз + Букі : [верш. азбукі : для мал. шк. ўзросту / уклад. Т.Тарасава. – Мн. : Маст. літ., 2004. – 140, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА365965К


5. Анталогія беларускай паэзіі : у 3 т. / рэд.калегія:П.Броўка і інш. – Мн. : Белдзяржвыд.Рэд.маст.літ., 1961

Т.3.: – 662с.

Шыфр НББ: БА72114
6. Арлоў, У. А. Імёны свабоды / Уладзімер Арлоў. – [Б. м.] : Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2007. – 569, [4] с. – (Бібліятэка Свабоды. XXI стагоддзе).

Шыфр НББ: 1Н//56100(039)


7. Арлянятам : Анталогія беларус.сав.дзіцячай літ.:у 2 т. / рэдкал.:Э.Агняцвет і інш. Т.1. – Мн. : Беларусь, 1967. – 487с.

Шыфр НББ: БА97383


8. Аўраменка, Р. А. Чарадзейная іскра : казкі аб правілах руху : [для малодшага школьнага ўзросту] / Раман Аўраменка. – Мінск : Юнацтва, 1986. – 29, [3] с.

Шыфр НББ: БА208323


9. Барто, А. Памочніца : вершы:для дашк.узросту / пер.А.Вольскага. – Мн. : Юнацтва, 1982. – 8с.

Шыфр НББ: БА183645


10. Беларуская дзіцячая літаратура : хрэстаматыя : вучэб. дапам. для навучэнцаў пед. каледжаў і вучылішчаў / склад.: М.Б.Яфімава, В.М.Ляшук. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мн. : Выш. шк., 2003. – 637 с.

Шыфр НББ: 1БА313608


11. Беларуская дзіцячая літаратура : хрэстаматыя : вучэбны дапаможнік для студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў / аўтар-укладальнік М.Ф.Шаўлоўская. – Мінск : Юнипресс, 2005. – 687 с.

1БА421410


12. Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1992–1995.

Т. 2: Верабей – Іваноў.– 1993. – 540 с.

Шыфр НББ: 1БА3595
13. Берулава, Х. М. Лісты надзеі : вершы і паэмы: пер.з груз. – Мн. : Мастац.літ., 1983. – 144с.,iл.партр. – (Паэзія народаў СССР )

Шыфр НББ: БА187545


14. Браслаўшчына – прыгажосць і натхненне : [зборнік паэзіі / укладальнікі: Т. Н. Крумплеўская, В. А. Ляснеўская. – Мінск : Беларусь, 2011. – 142, [1] с.

Шыфр НББ: БА187545


15. Братэрства,90 : літ.зб. / уклад.А.Вольскі. – Мн. : Маст.літ., 1990. – 309,[1]с.

Шыфр НББ: БА241017


16. Бурштынавыя пацеркі : вершы,апавяданні,казкі літ. пісьменнікаў:пер.з літ.мовы / уклад.:І.Лінкявічус,П.Марціновіч. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 447с. – (Б-ка дзіцячай літ.народаў СССР)

Шыфр НББ: БА197397


17. Буслянка 3 : чытанка для вучняў 3-га класа школ з беларускай мовай навучання / [аўтары-ўкладальнікі: А. В. Вольскі, І. А. Гімпель]. – Выд. 2-е. - Мінск : Асар, 1998. – 365 с.

Шыфр НББ: 1Н//453236(039)


18. Буслянка-2 : Чытанка для вучняў 2-га кл. шк. з беларус. мовай навучання / [аўт.-уклад.: А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – Мн. : Вытвор.-камерц. інавац. прадпрыемства "Асар", 1996. – 335 с.

Шыфр НББ: 1БА77925


19. Буслянка-4 : чытанка для вучняў 4-га кл. шк. з бел. мовай навучання / аўт.-ўклад.: А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – Мн. : ТАА "Асар", 1998. – 287 с.

Шыфр НББ: 1БА142805


20. Буш, В. Макс і Морыц : вясёлыя гісторыі ў мал. і вершах / пер.з ням.мовы А.Вольскага. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 80с.

Шыфр НББ: БА196448


21. Варапаева, В. С. Сшытак па літаратурным чытанні : 2-гі клас : дадатак да вучэбнага дапаможніка "Літаратурнае чытанне" для 2-га класа (аўтары А. В. Вольскі, І. А. Гімпель) / В. С. Варапаева, Т. С. Куцанава. - 5-е выд. – Мінск : Аверсэв, 2014. – 80 с.

Шыфр НББ: 1Н//458737(039)


22. Ветразь : пісьменнікі народаў СССР і замежных краін – дзецям: вершы, апавяданні, казкі … : [штогоднік дзіцячай літаратуры : для малодшага школьнага ўзросту]. – Мінск : Юнацтва, 1985–

[1987 / рэдкалегія: А. В. Вольскі (складальнік) і інш. – 1987. – 222, [1] с., [3] л. каляр. іл.

Шыфр НББ: 1Н//384226(039)
23. Ветрык, вей! : вершы латыш.паэтаў. – Мн. : Дзяржвыд, 1959. – 230с.

Шыфр НББ: БА61077


24. Вольский, А. В. Еду в гости к слону : стихи : [для младшего школьного возраста] / Артур Вольский. – Минск : Юнацтва, 1982. – 38, [3] с., включая обложку

Шыфр НББ: 1Н//290731(039)


25. Вольский, А. В. Запомни, юный пешеход! : [cтихи : lля дошк. возраста / Артур Вольский. – Мн. : Юнацтва, 1986. – [8] с.

Шыфр НББ: 1Н//290731(039)


26. Вольский, А. В. Нестерка : народная музыкальная комедия в 2 действиях по пьесе В. Вольского "Нестерка" : перевод с белорусского / либретто А. Вольского. – Москва : ВААП-Информ, 1981. – 74 л.

Шыфр НББ: БА189244


27. Вольский, А. В. Сказка с былью пополам : cказки для чтения и представления на сцене: для мл. шк. возраста: пер. с белорус. / рис. В.Слаука. – Мн. : Маст.літ., 1980. – 127с.

Шыфр НББ: БА170075


28. Вольский, А. В. Снегирьки из Уренгоя : быль, которая превращается в сказку: для мл. шк. возраста / пер. с белорус. Е.Адарича. – Мн. : Юнацтва, 1988. – 47с.

Шыфр НББ: БА221309


29. Вольский, А. В. Черничка : стихи: для дошк. возраста / авториз. пер. с белорус. С.Евсеевой. – Мн. : Беларусь, 1967. – 32с.

Шыфр НББ: БА94848


30. Вольский, А. В. Куда плывут кораблики : [стихи. для младш. возраста / илл.: Е. Кулик]. – Минск : Беларусь, 1965. – 88 с.

Шыфр НББ: БА86786


31. Вольский, А. Родная семья : повесть / [илл.: Н. В. Батурин]. – Хабаровск : кн. изд., 1953. – 128 с.

Шыфр НББ: АН187347


32. Вольский, А. Степан-Великий Пан : сказка для чтения и представления / пер. с белорус. П.Стефановича. – Мн. : Юнацтва, 1983. – 63с.

Шыфр НББ: БА190731


33. Вольскі, А. В. Stepan-Marele Pan / Artur Volski. – Minsk : IunaţtvaBucureşti : Ion Creancă, 1987. – 63, [1] с.

Шыфр НББ: БА213514


34.Вольскі, А. В. Szjapan, der grosse Pan : ein Märchen zum Theaterspielen oder auch zum Vorlesen / Artur Wolski. – Minsk : Junaztwa, 1987. – 58, [5] с.

Шыфр НББ: БА218088


35. Вольскі, А. В. А куды падаўся дождж : выбранае: для мал. школ. узросту. - Мн. : Маст.літ., 1974. – 128с.

Шыфр НББ: БА132116


36. Вольскі, А. В.Ад А да Я – прафесія мая : вершы / Артур Вольскі. – Мінск : Юнацтва, 1987. – 32 с.

Шыфр НББ: БА217830


37.Вольскі, А. В. Водблескі далёкіх маякоў : вершы. – Мн. : Дзяржвыд, 1958. – 86с.

Шыфр НББ: БА54086


38. Вольскі, А. В. Выйшаў зайчык пагуляць : вершы, загадкі : [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту] / Артур Вольскі. – Мінск : Радыёла-плюс, 2009. – 143 с.

Шыфр НББ: 1Н//155931(039)


39. Вольскі, А. В. Выратавальны круг : вершы / Артур Вольскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. – 77, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//236710(039)


40. Вольскі, А. В. Дабрата : вершы / Артур Вольскі. – Мн. : Беларусь, 1966. – 111 с.

Шыфр НББ: БА93464


41. Вольскі, А. В. Дабяруся да нябёс : вершы і казка: для дашк. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Юнацтва, 1985. – 64 с.

Шыфр НББ: БА197783


42. Вольскі, А. В. Далёкія і блізкія прычалы : вершы / Артур Вольскі. – Мн. : Белдзяржвыд, 1962. – 80 с.

Шыфр НББ: БА73932


43. Вольскі, А. В. Дзедаў госць : вершы: для мал.узросту / Артур Вольскі. - Мн. : Дзяржвыд. Рэд. дзіцячай і юнац. літ., 1958. - 51 с.

Шыфр НББ: БА54087


44. Вольскі, А. В. Еду ў госці да слана : [вершы : для дашкольнага ўзросту] / Артур Вольскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 38, [3] с., уключаючы вокладку

Шыфр НББ: БА158956


45. Вольскі, А. В. Жывыя літары : вершы: для дашк. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Маст. літ., 1973. – 32 с.

Шыфр НББ: БА129100


46. Вольскі, А. В. За лясамі дрымучымі : драмат. паэма ў 3 дз., 6 карц. – Мн. : Белдзяржвыд, 1961. – 129 с.

Шыфр НББ: БА129100


47. Вольскі, А. В. Ізумрудавы горад, дзе ты? : для мал. шк. узросту / маст. Я.Жылін. – Мн. : Маст. літ., 1977. – 62 с.

Шыфр НББ: БА150614


48. Вольскі, А. В. Карусель : вершы : для малод. шк. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Вытвор.-камерц. інавац. прадпрыемства "Асар", 1996. – 175 с.

Шыфр НББ: 1БА74863


49. Вольскі, А. В. Літаратурнае чытанне : падручнік для 2-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукцыі, 2012. – 125, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//345700(039)


50. Вольскі, А. В. Літаратурнае чытанне : падручнік для 3-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукцыі, 2012.

Ч. 1. – 109, [1] с. Ч. 2. – 117, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//407794(039)
51. Вольскі, А. В.Літаратурнае чытанне : падручнік для 3-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукцыі, 2012. – 22 см.

Ч. 2. – 117, [1] с. : каляр. іл.

Шыфр НББ: 1Н//365660(039)
52. Вольскі, А. В. Літаратурнае чытанне : падручнік для 4-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. – 2-е выд., выпраўленае і дапоўненае. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2013.

Ч. 1. - 133, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//346478(039)
53. Вольскі, А. В. Літаратурнае чытанне : падручнік для 4-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А. В. Вольскі, І. А. Гімпель. - 2-е выд., выпраўленае і дапоўненае. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2013. – ISBN 978-985-559-217-5

Ч. 2. – 134, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//365660(039)
54. Вольскі, А. В. Лясныя мастакі : [апавяданні і вершы : для малодшага школьнага ўзросту] / Артур Вольскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 47, [1] с.

Шыфр НББ: БА126686


55. Вольскі, А. В. Маленькім сябрам : вершы : для мал. узросту / мал. С.Раманава. – Мн. : Белдзяржвыд. Рэд. дзіцячай літ., 1955. – 40 с.

Шыфр НББ: БА42930


56. Вольскі, А. В. Наваселле дрэў : вершы, паэма. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 124 с.

Шыфр НББ: БА231798


57. Вольскі, А. В. Рагатка : выбранае : [для малодшага школьнага ўзросту] / Артур Вольскі. – Мінск : Беларусь, 1971. – 64, [1] с., уключаючы вокладку

Шыфр НББ: БА119394


58. Вольскі, А. В. Сонца блізка ўжо зусім : казкі і вершы : для сярэд. шк. узросту / маст. В.А.Тарасаў. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 191 с.

Шыфр НББ: БА196163


59. Вольскі, А. В. Строма : вершы і паэма / Артур Вольскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 85, [1] с.

Шыфр НББ: БА184087


60. Вольскі, А. В. Сцяпан – Вялікі Пан : казка для тэатра і для чытання таксама / Артур Вольскі. – Мн. : Маст. літ., 1979. – 63 с.

Шыфр НББ: БА165091


61. Вольскі, А. В. Хлеб – усяму галава : расказ-эсэ : для дашк. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Юнацтва, 1989. – 29 с.

Шыфр НББ: БА231294


62. Вольскі, А. В. Чалавек, якому баліць : выбранае / Артур Вольскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 237, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: 1Н//337080(039)


63. Вольскі, А. В. Чарнічка : вершы : [для малодшага ўзросту] / Артур Вольскі. – Мінск : Беларусь, 1964. – 27, [4] с.

БА84940
64. Вольскі, А. В. Чырвоная зорка : вершы : для мал. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Дзяржвыд, 1961. – 32 с.

Шыфр НББ: БА70478
65. Вольскі, А. В. Што такое мікра тое : верш : для дашк. узросту / Артур Вітка. – Мн. : Беларусь, 1971. – 147 с.

Шыфр НББ: БА114533


66. Вольскі, А.В. Адэльчыны ручнікі : аповесць, апавяданні, казкі, п'еса : для мал. шк. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2002. – 284, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА289084


67. Вольскі, А.В. Беларусачка : падручнік па літаратурным чытанні для 2-га класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання / А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – Выд. 4-е, дапрацаванае. –Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 126, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА485001


68. Вольскі, А.В. Буслянка : падруч. па літ. чытанню для 1-га кл. агульнаадукац. шк. з бел. мовай навучання / А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – 3-е выд. – Мн. : ТАА "Асар", 2000. – 303 с.

Шыфр НББ: 1БА205018


69. Вольскі, А.В. Буслянка : падручнік па літаратурным чытанні для 2-га класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – ISBN 985-02--0847-3.

Ч. 1: . – 126, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА493740
70. Вольскі, А.В. Буслянка : падручнік па літаратурным чытанні для 2-га класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – ISBN 985-02--0847-3.

Ч. 2: . – 126, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА492368
71. Вольскі, А.В. Каваль – Залатыя Рукі : кн. казак : для мал. шк. узросту / Артур Вольскі. – Мн. : Юнацтва, 1996. – 192 с.

Шыфр НББ: 1БА97307


72. Вольскі, А.В. Казкі з праўдай напалам : для мал. шк. ўзросту / Артур Вольскі. – Мн. : вытвор.-камерц. інавац. прадпрыемства "Асар", 1996. – 279 с.

Шыфр НББ: 1БА82821


73. Вольскі, А.В. След завірухі : вершы апош. гадоў / Артур Вольскі. – Мн. : МГА "Бел. кнігазбор", 2000. – 87 с.

Шыфр НББ: 1БА219581


74. Вольскі, А.В. Шукальнікі Маленькага прынца : пра незвычайн.прыгоды Алеся і Балетнага Туфліка: для дашк.і малод.шк.ўзросту / маст.:Т.Беразенская,Я.Ларчанка. – Мн. : Беларусь, 1994. – 32 с.

Шыфр НББ: 1БА43575К


75. Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі: для малод.школ. узросту / уклад. Т.Тарасава. – Мн. : Юнацтва, 1981. – 224с.

Шыфр НББ: БА177100


76. Вясёлка над Арыкам : вершы, апавяданні, казкі ўзбекскіх пісьменнікаў : [для малодшага школьнага ўзросту / укладальнікі: С. Барноеў, В. Іпатава. – Мінск : Юнацтва, 1986. – 347, [4] с., [6] л. каляр. iл. – (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР)

Шыфр НББ: 1Н//371368(039)


77. Вясёлы кош : вершы і казкі : [для мал. шк. узросту / уклад.: А.В.Вольскі, І.А.Гімпель. – Мн. : Юнацтва, 2000. – 302, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА213474


78. Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларускіх пісьменнікаў : [для малодшага школьнага ўзросту / рэдакцыйны савет: У. Ліпскі (укладальнік) і інш. – Мінск : Юнацтва, 1983. – 655 с.

Шыфр НББ: 1Н//303678(039)


79. Галасы з-за небакраю : анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах XX стагоддзя / [складальнік] Міхась Скобла. – Мінск : Лімарыус, 2008. – 895 с., [12] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//349304К(039)


80. Галасы сяброў : вершы: пер. з літ. мовы. – Мн. : Белдзяржвыд. рэд. маст.літ., 1958. – 239с.

Шыфр НББ: БА54668


81. Гронкі радасці : творы пісьменнікаў Малдавіі і малдаўскага фальклору : [для малодшага школьнага ўзросту : пераклад з малдаўскай мовы / уклад. Ф. Міронаў. – Мінск : Юнацтва, 1986. – 383 с., [8] л. каляр. іл. – (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР)

Шыфр НББ: БА54668


82. Гулія, Д. Выбранае : вершы : [пераклад з абхазскай мовы] / Дзмітрый Гулія. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. – 142, [1] с., [1] л. партр. – (Паэзія народаў СССР)

Шыфр НББ: 1Н//219515(039)


83.

Дзень паэзіі – 88 / склад. В.Жуковіч. – Мн. : Маст.літ., 1988. – 255с.

Шыфр НББ: БА223908
84. Дружная з сонцам : творы пісьменнікаў Грузіі і грузінскага фальклору : [пераклад з грузінскай мовы : для малодшага школьнага ўзросту / уклад.: Р. Інанішвілі, В. Нікіфаровіч. – Мінск : Юнацтва, 1985. – 414 с., [6] л. каляр. iл. – (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР)

Шыфр НББ: 1Н//352150(039)


85. Жывая крыніца : зб. вершаў : [для мал. шк. узросту / склад. І.А.Гімпель. –Мн. : Беларусь, 1997. – 238 с.

Шыфр НББ: 1БА125559


86. Жыў на свеце дзівак : вершы, жарты: для малод. шк. узросту / пер. з англ. мовы А.Вольскі, Д.Юдовіч. – Мн. : Юнацтва, 1987. – 31с.

Шыфр НББ: БА215131


87. Жыццё для народа : зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа / Рэд.калегія:П.Броўка і інш. – Мн. : Выд-ва АН БССР, 1962. – 298c.;1л.партр.

Шыфр НББ: 1Н//151407(039)


88. З класікі грузінскай паэзіі : [зборнік : пераклад / склад.: З. Абашыдзе, Н. Джорджанелі]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя Тбілісі : Галоўная навуковая рэдакцыя імя Іраклія Абашыдзе Грузінскай Энцыклапедыі, 2010. – 158 с.

Шыфр НББ: 1Н//264645(039)


89. “З любоўю да роднага краю” : метад. рэкамендацыі для работы з твораміі А.В.Вольскага сярод дзяцей 1-5-х кл. / Мін. абл. б-ка імя А.С.Пушкіна, Дзіцячы філ. імя Я.Маўра. - Мн. : МАБ, 1993. - 10 с.

Шыфр НББ: 1БА92038


90. З Новым годам! : вершы, песні, п'есы, казкі, загадкі / [уклад. У. М. Мазго. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 150, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//202771(039)


91. За цябе, Радзіма! : вершы беларус. паэтаў: да 40-годдзя вызвалення Сав. Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў: для сярэд. і ст. шк. узросту / уклад. С.Папар. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 175с.

Шыфр НББ: БА194269


92. Залацінкі : зб. верш. тв. : [для мал. шк. узросту / склад.: І.А.Гімпель, Л.Ф.Кузняцова. – Мн. : Беларусь, 2001. – 239, [1] c., [4] каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА252828


93. Заранка : кн.для дататк.чытання ў першым кл.з беларус. мовай навучання / склад. А.В.Вольскі. – Мн. : Нар.асвета, 1988. – 168с.

Шыфр НББ: БА223605


94. Зорка Венера : лірыка кахання / [уклад. М. Аўрамчыка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. – 278, [1] с.

Шыфр НББ: БА121941


95. Ісакоўскі, М. В. Роднае : вершы: для малод. узросту / маст.Мельянец. – Мн. : Маст. літ., 1979. – 23с.

Шыфр НББ: БА165370


96. Касіль, Л. Н. Дарагія мае хлапчукі : аповесць / Леў Касіль. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1947. – 105, [2] с.

Шыфр НББ: БА11333


97. Анталогія любоўнай лірыкі / уклад. Я.Сіпакоў.

Кн. 3: Не пакідай. - 222, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА393179
98. Көкқұтанның ұясы : белорус совет ақындарының балаларға арналған өлеңдері / [құрастырған Артур Вольский]. – Алматы : Жалын, 1984. – 168 с. –(Жүздесу)

Шыфр НББ: БА197952


99. Крынічка / склад.:К.А.Кобызева,М.Я.Шчарбун. – Мн. : Нар.асвета, 1970. – 302с.

Шыфр НББ: БА113448


100. Курыла, Т. Т. Легенда пра песню : апавяданні, казка : [для малодшага школьнага ўзросту] / Таццяна Курыла. – Мінск : Юнацтва, 1986. – 29, [2] c.

Шыфр НББ: БА207709


101. Кыдыраў, А. Апошні яблык : [вершы : для малодшага школьнага ўзросту] / Абзій Кыдыраў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 15, [2] с.

Шыфр НББ: . БА159945


102. Латышская савецкая паэзія : анталогія : у 2 т. / [уклад.: М. Абала, С. Панізнік]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984

Т. 1. – 253, [1] с.

Шыфр НББ: БА197672
103. Літоўская савецкая паэзія : анталогія ў 2 т. : [пераклад з літоўскай / уклад., аўтар прадмовы Р. Трымоніс]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977

Т. 1. – 318, [1] с.

Шыфр НББ: БА154881
104. Люблю будзённы дзень : вершы беларускіх паэтаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / уклад. У. Васілевіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 287 с.

Шыфр НББ: 1Н//236358К(039)


105. Мальцінскі, Х. І. Брацікам і сястрычкам : [вершы : для малодшага ўзросту] / Х. Мальцінскі. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя дзіцячай і юнацкай літаратуры, 1962. – 77, [2] с.

Шыфр НББ: БА75145


106. Малююць дзеці [выяўленчы матэрыял] : [для дашкольнага ўзросту / мастацкі рэдактар А. Ул. Ружо]. – Мінск : Юнацтва, 1984. – 22, [2] c.

Шыфр НББ: БА194919


107. Марцінкявічус, Ю. М. Трава і камень : вершы / пер.з літоўс. – Мн. : Мастац.літ., 1981. – 159с.,1л.партр.

Шыфр НББ: БА174531


108. Махмуд, Т. Сонечны цягнік : вершы і паэмы : [для школьнага ўзросту] / Тофік Махмуд. – Мінск : Юнацтва, 1986. – 39, [1] с.

Шыфр НББ: БА206348


109. Махтумкулі. Салавей шукае ружу : выбраная лірыка : з туркменскай / Махтумкулі. – Мінкс : Мастацкая літаратура, 1983. – 158, [1] с.

Шыфр НББ: БА189011


110. Мелодыя натхнення : [зборнік вершаў / склад. Т. А. Сінькевіч]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2012. – 239 с.

Шыфр НББ: 1Н//343512(039)


111. Міронаў, Ф.А. Балада пра бусла : паэма-казка / пер.з малд.мовы А.Вольскі. – Мн. : Юнацтва, 1981. – 23с.

Шыфр НББ: БА175928


112. Мішчанчук, М. І. Трывожуся за белы свет : вершы / рэц.А.Вольскі. – Мн. : Мастац.літ., 1984. – 39с.

Шыфр НББ: БА195167


113. Моя Родина - Беларусь : учеб. пособие для 4-го кл. спец. общеобразоват. шк. / С.В.Тарасов, А.В.Вольский, С.В.Панов и др. – Мн. : Нар. асвета, 2003. – 125, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА310688


114. Мурадзян, С. Чатыры сонцы. – Мн. : Мастац.літ., 1974. – 24с.

Шыфр НББ: 1БА310688


115. Мы веселые ребята : для дошк.возраста / сост.:Регель О.В.,Шишонок Д.П. – Мн. : Нар.асвета, 1974. – 268с.

Шыфр НББ: 1БА310688


116. Нам засталася спадчына : [зб. арыг. твораў па гісторыі і культуры Беларусі : для мал. і сярэд. шк. узросту / уклад. Т.Тарасава. – Мн. : Выд. ТАА "Красіка-прынт", 1996. – 95 с., [8] л. каляр. іл. 95 с., [8] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА97696


117. Падарожжа з белай чапляй : [зборнік / для малодшага школьнага ўзросту. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – 149, [1] с. - (Скарбы роднай прыроды).

Шыфр НББ: 1Н//216978К(039)


118. Пакліч у госці сонца : [зборнік твораў для пазакласнага чытання : для малодшага школьнага ўзросту / складальнікі: Л. Ф. Кузняцова, Н. У. Антонава]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2012. – 247 с.

Шыфр НББ: 1Н//348569(039)


119. Партрэты беларускіх пісьменнікаў [выяўленчы матэрыял] : [альбом / уклад. Дз. А. Бессараб. – Мінск : Зорны верасень, 2007. – [26] c. – (Куфэрак настаўніка і выхавацеля).

Шыфр НББ: 1Н//57909К(039)


120. Партызаны, партызаны … : зборнік паэзіі / [склад. Ю. М. Свірка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 493, [1] с., [8] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1Н//351812(039)


121. Пачытаем кніжку з Васем Вясёлкіным : метад. парада да 75-годдзя з дня нараджэння А.Вольскага / Магілеўс. абл. аб'яд. б-ка ім. У.І.Леніна, Навук.метад. аддз. – Магілёў, 1999. – 11 с.

Шыфр НББ: 1БА185463


122. Піркуліев, Я. Джайранаў кубак : для малод.шк.узросту / пер.з туркм.мовы А.Вольскі. – Мн. : Мастац.літ., 1976. – 33с.

Шыфр НББ: БА148071


123. Платнер, А. Магазін цацак : для дашк.узросту / пер.з яур.А.Вольскага,П.Макаля. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.дзіцячай і юн.літ., 1963. – 16с.

Шыфр НББ: БА78389


124. Платнер, А. Мой агарод : вершы:для дашк.узросту / мал.Я.Жыліна. – Мн. : Мастац.літ., 1973. – iл.

Шыфр НББ: БА129153


125. Платнер, А. Песні пра хлеб : вершы,паэма:пер.з яўр. / уклад.і прадм.А.Вольскага. – Мн. : Мастац.літ., 1986. – 119с.,1л.партр.

Шыфр НББ: БА211415


126. Платнер, А. Вясёлая іголка : [вершы : для сярэдняга ўзросту : аўтарызаваны пераклад з яўрэйскай мовы] / А. Платнер. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1961. – 46, [2] с.

Шыфр НББ: БА72049


127.Помоги природе! : стихи для детей мл. и сред. шк. возраста / сост.: В.В.Свирелин, Н.Ф.Церцек. – Мн. : Ковчег : Клич, 2002. – 93 с., [4] л. цв. ил.

Шыфр НББ: 1БА298935


128. Пра час і пра сябе : аўтабіяграфіі беларус.пісьменнікаў / склад Я.Казекі. – Мн. : Беларусь, 1966. – 392с.

Шыфр НББ: БА91455


129. Пракоф'еў, А. А. Прызнанне ў любві : вершы: пер.з рус.мовы. – Мн. : Дзяржвыд.Рэд.мастац.літ., 1961. – 232с.

Шыфр НББ: БА70488


130. Прызнанне : вершы паэтаў Ленінграда : [пераклад з рускага / уклад. С. Грахоўскага, Б. Кежуна, Л. Хаўстава]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. – 318, [1] с.

Шыфр НББ: БА163319


131. Райніс, Я. Выбранае / склаў А.Вольскі. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1956. – 289с.

Шыфр НББ: БА47428


132. Сарын, Б. Раскажу вам казку / пер.з яўр.мовы А.Вольскага. – Мн. : Беларусь, 1968. – 40с.

Шыфр НББ: БА102280


133. Свяшчэнная вайна : паэтычны летапіс Вялікай Айчыннай : [зборнік / уклад. А. Вольскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 134, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//351802(039)


134. Скарбы старога Тоомаса : апавяданні,вершы,казкі эстонских пісьменнікаў:для малод.шк.узросту / уклад.А.Яаксоа. – Мн. : Юнацтва, 1988. – 431с.,6 л.каляр.iл. – (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР).

Шыфр НББ: БА219438


135. Скрыжалі памяці : з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусветнай вайны : у 3 кн. / [уклад., уступ. сл., біяграфічныя даведкі пра аўтараў і каментарый А.Бельскага. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005.

Кн. 3. - 670 с.

Шыфр НББ: 1БА423999
136. Славацкі, Ю. Выбранае / Юльюш Славацкі. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1959. – 174, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: БА61499


137. Смірноў, В. Сустрэча / В.Смірноў. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1953. – 93, [1] с.

Шыфр НББ: БА37433


138. Сучасная венгерская паэзія : пер.з венг. / уклад.М.Хведаровіча. – Мн. : Мастац.літ., 1977. – 352с.

Шыфр НББ: БА154742


139. Сяміколерны клубок : вершы,казкі:для дашк.узросту / пер.з азерб.А.Вольскі. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 48с.

Шыфр НББ: БА192509


140. Сястры Украіне : вершы. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1954. –160с.

Шыфр НББ: БА39809


141. Тарасюк, Л. К. Смага ракі : вершы / рэц.А.Вольскі. – Мн. : Мастац.літ., 1983. – 56с.,1л.партр. - (Першая кніга паэта)

Шыфр НББ: БА186302


142. Твой зорны час : вершы, апавяданні беларускіх пісьменнікаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / уклад.: В. А. Алешка, У. М. Цвяткоў. – Мінск : Юнацтва, 1985. – 220 с.

Шыфр НББ: 1Н//352132(039)


143. Турсун-задэ, Мірзо. Высокае гняздо : выбр.лірыка:пер.з тадж. – Мн. : Мастац.літ., 1982. – 143с.,1л.партр. – (Паэзія народаў СССР)

Шыфр НББ: БА182363


144. Тэатральная Беларусь : энцыклапедыя : у 2 т. / пад агул. рэд. А.В.Сабалеўскага. – Мн. : Бел. Энцыкл., 2002―2003. – ISBN 985-11-0254-7.

Т. 1: А – К / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – 2002. – 565, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//461423К(039)
145. У сям'і расце мужчына : вершы, песні : [для дзяцей / уклад. М. А. Маляўка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 126, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//166752(039)


146. Узбекістану. – Мн. : Беларусь, 1967. – 88с.

Шыфр НББ: 1Н//172946(039)


147. Украінка, Л. Вершы і паэмы. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1957. – 255с.

Шыфр НББ: БА51521


148. Украінская савецкая паэзія : анталогія : у 2 т. / рэд. Анатоль Вялюгін. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975

[Т.] 1 / [уклад. Б. Сцепанюк]. – 462, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//236833(039)
149. Цвіце верас : вершы, апавяданні, казкі / [уклад. А. В. Вольскі. – Мінск : Юнацтва, 1987. – 157, [1] с., [4] л. каляр. іл.

Шыфр НББ: 1Н//405267(039)


150. Цудоўная дудка : творы бел. драматургіі : [для мал. шк. ўзросту / уступ. арт. і уклад. С.С.Лаўшука. – Мн. : Юнацтва, 1997. – 478 с., [4] л. каляр. іл. 478 с., [4] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА124012


151.

Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь : падручнік для 4-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [С. В. Паноў і інш.]. – 2-е выд., дапаўненае і выпраўленае. – Мінск : Выдавецкі цэнтр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта , 2013. – 149, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//396715(039)
152. Чалы, Б. І. Партрэт у вігваме : вершы,балады,паэмы:для малод.шк.узросту / пер.з укр.А.Вольскі. – Мн. : Мастац.літ., 1979. – 56с.

Шыфр НББ: БА164087


153. Шушкевіч, С.П. Птушыны ранак : вершы, казкі : для дашк. і мал. шк. узросту / Станіслаў Шушкевіч. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 158, [1] с. – (Школьная бібліятэка).

Шыфр НББ: 1БА255395


154. Шэкспір, В. Трагедыі : пер.з англ. / рэд.пер.:К.Крапіва,Я.Семежонаў. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1954. – 739с.,1л.партр.

Шыфр НББ: БА40235


155. Юным дэкламатарам : для сярэд. ўзросту / склад. В.Дамарацкі. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1958. – 147 с.

Шыфр НББ: БА56178


156. Яна і Я : вершы і песні пра каханне : [зборнік / уклад.: У.Сіўчыкаў, Р.Шастак. – Мінск : Радыёла-плюс, 2005. – 510, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА421370
Каталог: Portal -> Novosti -> 2014
2014 -> «Сувязны паміж мінулым і будучым»
Novosti -> «Магія песні», прымеркаванай да 70-годдзя беларускага кампазітара Эдуарда Барысавіча Зарыцкага
Novosti -> На арбіце часу
Novosti -> Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…
Novosti -> «Майстар сваёй справы»
Novosti -> Пошукі слова
Novosti -> «Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)
2014 -> «Споведзь сэрца» да 100-годдзя з дня нараджэння Антона Пятровіча Бялевіча
2014 -> «У вандроўцы за марай»
2014 -> «Класік беларускай паэзіі»


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал