Литература для прочтения летом Ф. Тютчев, А. Фет : поэзияДата канвертавання14.07.2016
Памер69.02 Kb.
ТыпЛитература
Русская литература.

9 класс

Изучаются в школьной программе:

Царёва О.И. Русская литература.: учеб. пособие для 9 класса /О.И.Царёва. – Мн., 2009.

Мушинская Т.Ф.Русская литература: учеб. пособие для 9 класса : в 2 ч. .Ч.1-2. /Т.Ф.Мушинская.—Мн.,2006.

Слово о полку Игореве

Повесть о Петре и Февронии // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.116-126

Ломоносов М. Ода на день восшествия…// Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.210-223 ; Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.5-11

Державин Г. Памятник // Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.234 ; Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.19

Фонвизин Д. Недоросль: комедия (разные издания)

// Литература Древней Руси и XVIII века: хрест. – Мн., 1997. – С.288-357Жуковский В. Вечер; Море: стихи.// Русская литература: хрест.для ст.классов/В.Г.Бехтина – Мн., 2000. – С.38

Светлана; Людмила: баллады//Литературные баллады. – Мн, 2001. – С.28-42

Грибоедов А. Горе от ума: комедия (разные издания); // Драматургия русских писателей. – Екатеринбург, 1995. 81-224 (10 экз.).

Пушкин А. Лирика. Евгений Онегин: роман в стихах

Лермонтов М. Лирика.

Герой нашего времени: роман

Гоголь Н. Мёртвые души: поэма


Литература для прочтения летом
Ф.Тютчев, А.Фет: поэзия

Островский А. Гроза; Бесприданница: пьесы

Тургенев И. Отцы и дети: роман

Стихотворения в прозе

Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо: поэма

Салтыков-Щедрин М. История одного города: роман

Достоевский Ф. Преступление и наказание: роман

Толстой Л. Война и мир: роман в 4 т.

Чехов А. Человек в футляре; Ионыч; Попрыгунья: рассказы;

Вишнёвый сад; Дядя Ваня: пьесы

Горький М. Челкаш: рассказ; На дне: пьеса

Бунин И. Антоновские яблоки; Господин из Сан-Франциско, Лёгкое дыхание; Грамматика любви; Тёмные аллеи: расказы

Куприн А. Гранатовый браслет: повесть

Произведения можно найти в различных авторских изданиях.

За двумя косыми чертами ( // ) указаны сборники, в которых также опубликованы указанные произведения
Вывучаюцца ў школьнай праграме

9 клас

Міфы і легенды Старажытнай Грэцыі і Рыма

Гамер. Іліяда, Адысея (урыўкі)

Эсхіл. Прыкуты Праметэй (урыўкі)

Біблія // Дзіцячая Біблія .- Мн., 1992.- 542с.( і інш.выданні) ;

Маладзічок: зб. – Мн.,2000.- C.86-108.Жыціё Еўфрасінні Полацкай // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.56-68 (18 экз.) ; Таксама: Мн., 2010- С.50-61

Кірыла Тураўскій. Словы. Казанні. Павучанні// Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.46-55.( 18 экз. );. Таксама: Мн., 2010- С.43-49.

Аповесць мінулых гадоў (урывак пра Усяслава Полацкага)

// Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.18-45 ; Таксама: Мн., 2010- С.25-27Летапіс вялікіх князёў літоўскіх // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.87-109;

Таксама: Мн., 2010- С.62-82Скарына Ф. Прадмова да ўсёй Бібліі, прадмовы для кніг “Псалтыр”, “Іоў”, “Юдзіф” (урыўкі) // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.239-257; Таксама: Мн., 2010- С.43-49.

Будны С. Прадмова да “Катэхізіса” // Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.258-264 ; Таксама: Мн., 2010- С.99-104

Цяпінскі В.Прадмова да Евангелля// Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.277-281 ; Таксама: Мн., 2010- С.105-110.

Гусоўскі М. “Песня пра зубра”- //Слова пра паход Ігаравы. Гусоўскі М. Песня пра зубра.- Мн., 1999.- С.65-101 ; Слово о полку Ігоревом; Гусовский Н. Песнь о зубре. – Мн.. 2009.- С.107-189 ; Старажытная беларуская літаратура.- Мн., 1996. – С.202-238

Равінскі В. Энеіда навыварат экзрозныя выданні, // Старажытная беларуская літаратура.- Мн.,2010.- С.135-145

Міцкевіч А. Гражына. // Мицкевич А. Ода к молодости. –Мн., 1997.-С.73-110. ( на рус..мове)

Пан Тадэвуш. – Мн., 1985. // Ажэшка Э. Зімовым вечарам. /Э.Ажэшка. Свицязянка /А.Міцкевіч. – Мн., 1996. – С.475-498 (Кн.1-я: Гаспадарка) ; Мицкевич А. Ода к молодости. –Мн., 1997.-С. 169-298. (на рускай мове)Баршчэўскі Я. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”.

Вераніцын К. “Тарас на Парнасе // Старажытная беларуская літаратура.- Мн.,2010.- С.146-363 ; Тарас на Парнасе : розныя выданні

Дунін-Марцінкевіч В.Пінская шляхта // Дунін-Марцінкевіч В. Выбраныя творы. – Мн.,2001.- С.53-72 ; П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998.-С.18-38

Каліноўскі К. “Мужыцкая праўда”, №2; Пісьмо з-пад шыбенцы //Беларуская літаратура: 9 кл.: у 2 ч., Ч..1 : падр.-хрэст,/У.Рагуля. – Мн., 2006. –С.255-262

Багушэвіч Ф. Вершы; паэма “Кепска будзе! ”; // Беларуская літаратура: 9 кл.: у 2 ч., Ч..1 : падр.-хрэст,/У.Рагуля. – Мн., 2006. –С.264-292

Цётка Вершы. Розныя выданні // Першацвет адраджэня : зб. –Мн., 1995.-С.107-111

Ядвігін Ш.Дуб-дзядуля : апав.(толькі ў паручніку)

Купала Я. Вершы (розныя выданні)

Бандароўна : паэма (розные выданни)

Раскіданае гняздо. // П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998.-С.98-156

Паўлінка: // Беларуская камедыя ХХ стагоддзя:зб.– Мн., 1998.-С.5-52;

На Купалле: зб. – Мн., 1991Колас Я. Вершы (розныя выданни)

Новая зямля: паэма (розныя выданни)

На ростанях : раман (розныя выданни)

Багдановіч М. Вершы (розныя выданни)

Гарун А. Вершы (розныя выданни)
Творы для пазакласнага чытання

ў 9 класе

Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005. – 415с.

Абуховіч А. Вершы // Першацвет адраджэння; зб. – Мн, 1995.- С.62-65

Арлоў У. Дзень, калі ўпала страла. // Арлоў У. Міласць князя Гераніма. – Мн, 1993.- С.4-38

Арочка М. Судны дзень Скарыны. Мн, 2001. – 183с.; / / Брама неўміручасці : зб. – Мн,, 1996. –С.5-154

Біблія // Дзіцячая Біблія .- 2002.- 542с.; Дзіцячая Біблія (урыўкі)

// Маладзічок : зб. – Мн., 2000.- С..86-108 .Бічыль Д. Вершы. – Мн, 1999 // Адгалосак душы: зб. – Мн.,1997.-С.22-33 ; Споведзь калосся: зб. Мн., 1997.-С.286-306

Бондар Т. Рагнеда. – Мн, 2005.- 128с.

Бутэвіч А. Каралева не здраджвала каралю (адсутнічае ў ШБ)

Іпатава В.Прадслава. Мн.,1997.- С.12-70

Кавалёў В.Звар’яцелы Альберт //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – 415с.

Каганец К. Модны шляхцюк // П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998-С.84-97. // На Купалле: зб.- Мн, 1997.-С.50-63.

Караткевіч У. Дрэва вечнасци. Лятучы Галандзец, Скрыпка дрыгвы //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – С.196-249 (8 экз.).

Конеў Я. Глеб Менскі (адсутнічае ў ШБ)

Куляшоў А. Хамуціус // Куляшоў А. Паміж наступным і былым.- Мн, 1995. –С.415-535 ; Беларуская паэма: зб. – Мн., 1997.- С.338-458 ; //Танк М. Вершы і паэмы / М.Танк, А.Куляшоў, П.Панчанка. – Мн., 1999.- С.102-224

Лойка А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае. // Слаўны сын беларусі: кніга пра Скарыну. – Мн, 1994.-С.56-130

// Ад роднае зямлі: зб.- Мн.,1999.- С.8-58Як агонь,як вада: раман-эсэ пра Янку Купалу.– Мн,. 2000.- 478с.

Лужанін М. Колас расказвае пра сябе: аповесць-эсэ.– Мн., 1997. - 462с.

Мальдзіс А. Восень пасярод вясны. Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.- Мн.2009.- 479с.

Мікуліч Б. Развітанне. // Галавач П. Спалох на загонах/П.Галавач -Мн.,1997.-С.323-351.

Наўроцкі А. Валун //Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005.– С.250-267

Рублеўская Л. Пярсцёнак апошняга імператара. // Рублеўская Л. Сэрца мармуровага анёла. – Мн, 2003. – С.6-80 .

Свой пачэсны пасад (кніга пра Янку Купалу) .– Мн, 1999. -334с.

Тарасаў К. Памяць пра легенды.Мн., 1994. 270с.

Тры жыцці княгіні Рагнеды.- Мн,1997.– С.5-148.

Чачот Я. Наваградскі замак. //Чачот Я. Свіцязь.– Мн.,1999.- С.65-68.

Замежная літаратура

Кацюбінскі М. Цені забытых продкаў. // Дрыва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – С.80-134

Лангфела Г. Спеў аб Гаяваце.

Руставелі Ш. Віцязьу тыгравай шкуры. // Дрыва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005. - С.579

Скот В. Айвенга. (толькі на рускай мове)

Шаўчынка Т. Вершы. Паэмы. – Мн., 1995. -335с. // Творы замежных аўтараў у перакладзе на беларускую мову. – Мн, 2010. – С.3-13.

Ш.дэ Кастэр. Легенда пра Ціля Уленшпігеля. (толькі на рускай мове )
За двумя касымі рысамі ( // ) адзначаны зборнікі, у якіх таксама надрукаваны зазначаныя творы
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка